12.01.2016
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ
PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı için ilan edilen (1) adet Öğretim görevlisi
kadrosuna başvuranların, 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklerin yer aldığı 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik " hükümleri çerçevesinde ve anılan yönetmeliğin
10. maddesine göre 12.01.2016 tarihinde yapılan ön değerlendirme sonucu aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
İlan No: 1004911
No
Adı ve Soyadı
ALES Puanı
Lisans
Mezuniyet
Notu
Ön
Değerlendirme
Puanı *
1
Hasan KARA
84,38514
87,40
85,2896
2
Necati AKYÜZ
88,42883
72,93
83,7792
3
Seval RENKAL DIBLAN
81,46667
82,96
81,9147
4
Seda TURNACIGİL
78,87918
85,06
80,7334
5
Ahmet ÇELİK
75,14497
76,20
75,4615
6
Gülşah PARSAK
77,19248
71,06
75,3527
7
Deniz ÖZYÖRÜK
71,83575
80,40
74,4050
8
Selda IŞIKTAN
76,04629
68,26
73,7104
9
Emrah ÖĞET
76,33593
65,93
73,2142
10
Erkan UZUN
76,09757
66,40
73,1883
(*) Ön Değerlendirme Puanı : (ALES*%70) + (L. Mez. Notu*%30)
Giriş sınavı tarihi : 14 Ocak 2016
Giriş sınavı saati : 10:30
Giriş sınavı yeri
: Adana Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Toplantı Salonu
Download

Ç.Ü. Adana Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri