TKRCD
ANOREKTAL HASTALIKLAR KURSU
07.Mart.2015 (Cumartesi)
R N ÜN V R T
TIP FAKÜ T
Kontenjan: 40 Kursiyer
Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi Çiftlikköy Kampüsü
Mersin
Tema:
Video Temelli Proktolojik ve Pelvik Hastalıklarda Cerrahi Teknik Sunumu
Sunum Teknikleri:
1)Tamamen Görsel Malzeme
ısa
rGr -
erra
r
latı
rası
artı
l
lar
er de
ek
in ktarıl ası
a l l Alanda Deneyimi Olan Uzmandan atkı
PROGRAM
9.00-9.15
çılı
aları ve a ı
a
Dr Tahsin Ç L
(ME
ı Fak. Genel Cerrahi AD.)
Dr Selman ök e (TKRCD Kurslar Sorumlusu)
Dr Ethem Geç
(TKRCD a ka ı
I.Oturum
Oturum a ka ı: Ethem Geç
9.15-9.35
Cerrahlar ç
-Musa Dirlik
Anorektal Anatomi
Dr Selman ök e
9.35-9.55
Hemoroid Hastalı ı ı Tedavisi
Dr Ali U
9.55-10.15
Anal
köy
ssür Tedavisi
Dr Muhyittin Temiz
10.15-10.30 Olgu Sunumu-I
Dr Mustafa erke
10.30-11.00 Kahve rası-Mola
l
II.Oturum
Oturum a ka ı: Selman ök e - Koray Öcal
stüllere Yakla ı
11.00-11.20 Komplike Anal
Dr Tahsin ÇOLAK
11.20-11.40 Olgularla Endoanal USG
Dr Sezai De
rba
11.40-12.00 Hartmann Kolostomi:Ne Zaman çalı
ve a atalı ?
Cerrahi a arıyı Belirleyen Ölçütler
Dr Oktar s
l
12.00-12.10 Olgu Sunumu-II
Dr Ahmet Da
12.10-13.30 kılcı laç
lla ı ı ve Ö le Ye e
III.Oturum
Oturum a ka ı:Dr Oktar s
13.30-13.50 Olgularla Anal
l
k
-Dr. Hakan Canbaz
t a sa Yakla ı
Dr ürker Bulut
ıkayıcı Defekasyon Sendromu-Rektosel
13.50-14.10
arı ı
Dr Ö er Alabaz
14.10-14.30 ıkayıcı Defekasyon Sendromu-Anal Stenoz
Dr üle t Me te
14.30-14.40 Olgu Sunumu-III
Dr Recep Ça lar
14.40-15.00 Kahve M lası
Başvuru için:
Telefon :0 212 356 01 75-76-77 Faks : 0 212 356 01 78 GSM : 0 532 300 72 36
E-posta :[email protected]
[email protected]
IV. Oturum
Oturum a ka ı: Dr. Ö er Alabaz- Dr. Tamer kça
15.00-15.20 Kronik Konstipasyona Yakla ı
Dr. Adil Baykan
15.20-15.40 Fournier Gangreni
Dr Cem Kaan Parsak
15.40-16.00 Condyloma Accuminata
Dr Alper ö ütek
16.10-16.20 Pilonidal
Dr Ö
üs
ür ürk e
l
16.20-16.30 Olgu Sunumu-IV
Dr Aydemir Öl e
16.30-17.00 De erle d r e Ve a a ı
Başvuru için:
Telefon :0 212 356 01 75-76-77 Faks : 0 212 356 01 78 GSM : 0 532 300 72 36
E-posta :[email protected]
[email protected]
Download

RN ÜN VRT TIP FAKÜ T