 x3-4 .3x-5 +  4x+19   x2 +3 = 12x2 +36. x3-4 
eşitliği veriliyor.Buna göre;
3x 2 + 3x + 4 4x3 + 4x + 3
+
işleminin sonucu kaçtır ?
x2 + 3
x3 - 4
 x3-4 .3x-5 +  4x+19   x2 +3 = 12x2 +36. x3-4 
Verilen eşitlik aşağıdaki düzenlenirse;
3x-5 4x+19
+ 3 =12
2
x +3 x -4
Polinomlarda bölme işlemi yapılırsa ;
3x2 +3x+4 4x3 +4x+3  3x-5   4x+19 
+
=  3+ 2  +  4+ 3 
x2 +3
x3 -4
x -4 
 x +3  
 3x-5 4x+19 
=3+4+  2 + 3 
 x +3 x -4 
=3+4+12
=19
1
Bilgilendirmenin Tarafımdan Güncellendirme Tarihi:11.01.2016 21:26
Download

3 2 2 3 x -4 . 3x-5 + 4x+19 x +3 = 12x +36