İMPARATOR VE ŞEHZADE KELEBEKLERİ
Trakya İmparatoru (Apatura metis)
Küçük Mor İmparator (Apatura ilia)
o Her iki tür de ilk bakışta birbirine oldukça benzer görünür. Ancak dikkatli bakıldığında ayrım
için gerekli kriterler mevcuttur.
o Trakya İmparatoru’nun Ülkemizde sadece Trakya (Kırklareli ve Edirne) kaydı varken, Küçük
Mor İmparator’un Trakya (Ahmet Baytaş , Türkiye’nin Kelebekleri) kaydı dışında bilinen
Ardahan kayıtları da vardır.
o Kanat altına bakıldığında, Küçük Mor İmparator’da beyaz bant ve beneklerin daha belirgin
seyrettiği söylenebilir.
o Ön kanadın yeterince açık olduğu bireylerde beyaz okla işaretli siyah benek Küçük Mor
İmparator’da oldukça iridir ve belirgin beyaz benekler eşliğinde izlenir.
o Küçük Mor İmparator’da arka kanat altında sarı okla işaretli benek ve bunun kanat üstündeki
yansıması da Trakya İmparatoru’na göre daha iri ve belirgindir.
o Kanat üstü görüntüsü her iki türde de erkek bireylerde daha koyu tonlardadır. Küçük Mor
İmparator’da beyaz halka ile gösterilen siyah benek daha iridir ve apekse yakın kısmında
beyaz benek eşliğinde izlenir.
Küçük Mor İmparator koyu renkli formu
Küçük Mor İmparator fotoğrafları http://www.butterfliesoffrance.com/html/Apatura%20ilia.htm adresinden alıntıdır.
Anadolu Şehzadesi (Thaleropis ionia)
o Benzeri kelebeklere göre daha küçük boyda olan kelebeğimiz yukarıda sarı halka ile
gösterilmiş olan kanat üzerindeki dört beyaz benek taşıyan çıkıntılı apeksi ile kolayca
tanınabilir.
o Sarı-beyaz zemin rengindeki arka kanat altında izlenen kahverengi bant ve kanat
üstünün kendine özgü deseni ile tanımı zor bir tür değildir.
o Ülkemizin kuzey kesimleri ve orta Anadolu haricinde yaygın olarak görülmektedir.
Şehzade (Euapatura mirza)
o Sarı-yeşil kanat altı ve çarpıcı çok koyu kahve-sarı kanat üstü ile benzersiz bir tür
olup Ülkemizde başka bir tür ile karıştırılması mümkün değildir.
o Ayrıca dağılım olarak da yalnızca Ülkemizin Güney Doğu illerinde görülebilmektedir.
Hazırlayanlar :
Hakan YILDIRIM
Onat BAŞBAY
Ali BALİ
Download

İMPARATOR VE ŞEHZADE KELEBEKLERİ