STANDART KOD NO: KOS 2.6
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREVLER PROSEDÜRÜ
MAAŞ VE PERSONEL
Doküman No: İ.Ü-İMİDB-HGP-M
Revizyon No:1 /
Tarihî: 11.03.2014
Yürürlük Tarihi:01.01.2014
MAAŞ BİRİMİ KONTROL STRATEJİSİ ŞEMASI
SORUMLULAR
İŞ AKIŞI
*SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU (EMEKLİ
SANDIĞI, PRİM
TAHSİLAT DAİRE BAŞK.)
*İCRA DAİRELERİ
*EMLAK BANKASI
G.Y.O. A.Ş.
*KURUM ADINA
ANLAŞMA YAPILAN
BANKALAR
*PERSONELİN ÜYE
OLDUĞU SENDİKALAR
*İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI
*PERSONEL DAİRE
BAŞKANLIĞI
*HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
*STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
İLGİLİ PERSONEL
Personel Daire Başkanlığından gelen yazı
doğrultusunda personelin derece, kademe,
kıdem işlemleri yapılır. İcra Dairesinden
gelen talimat doğrultusunda icra kesilir.
Personelin hayat sigortası işlenir, her ay
düzenli maaş işlemleri düzenlenir.
DOKÜMAN
Her ay yapılan
değişiklikler
işlendikten sonra
maaş bordroları
çekilir, Personel ile
ilgili gelen tüm
değişiklikler yazı
şeklinde maaş
bordrosuna eklenir.
SORUMLULAR: Her iki Kurum ve birim
çalışanı karşılıklı sorumludur.
Personel Maaş
Bordroları
KONTROL STRATEJİSİ VE YÖNTEMİ
Yapılan maaş bordroları ödeme emri hazırlandıktan sonra imza,
kayıt işlemleri tamanlandıktan sonra Starateji Geliştirme Daire
Başkanlığı'na gönderilir. Yapılan kontroldan sonra ilgili banka'ya
havalesi sağlanır. Ödeme mektubunu aldıktan sonra ilgili banka ile
yapılan görüşme ile personel hesaplarına ödemelerin geçtiği teyidi
alınır. Zamanında takip edilmeyen bütün işlemlerde özellikle Sosyal
Güvenlik Kurumuna yapılan bildirgelerde ödemelerin gecikme
sorunu yaşanırsa idari para cezası keslilir. Bu durumu ortadan
kaldırmak için zamanında sürekli takip edilmesi gerekir.
Üniversitemiz eski sistem olan Bilgi İşlemden maaş bordrolarını
çekmektedir, aynı zamanda yeni sistem olan Say2000 'den maaş
bordroları ile karşılaştırmaktadır. İki sistem arasında sorun
yaşanmaktadır. Yeni sistemi uygulamak karışıklığı ortadan
kaldıracaktır. Üniversitemize alınan 657/4-B personel bilgilerinin
Say2000'e işlenmesi gerekmektedir. Kadrolu personelden farklı
olarak Excell'de program yaparak maaşları ödenmektedir.
Download

Hassas Görevler - İstanbul Üniversitesi