deneTİM mali müşavirlik hizmetleri
SİRKÜLER
Sayı: 2016/005
11.01.2016
Konu:
31.12.2015
TARİHİ
KULLANILACAK KURLAR
İTİBARİYLE
YAPILACAK
DEĞERLEMELERDE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası internet sayfasında (www.tcmb.gov.tr) 30.12.2015 – Salı
günü saat 15:30’da tespit edilen ve 31.12.2015 tarihli değerleme günü için geçerli olan, gösterge
niteliğindeki döviz kurlarına göre, hesap dönemi takvim yılı (01 Ocak – 31 Aralık) olan mükellefler
için, 2015 yılı dördüncü geçici vergi döneminde (01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 dönemi) ile 2015
takvim yılı dönem sonu yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları
aşağıdaki gibidir:
Döviz
Kodu
Döviz
Cinsi
Döviz
Alış
Efektif
Alış
USD/TRY
ABD DOLARI
2.9076
2.9056
AUD/TRY
AVUSTRALYA
DOLARI
2.1154
2.1057
DKK/TRY
DANİMARKA
0.42517
0.42487
EUR/TRY
GBP/TRY
CHF/TRY
SEK/TRY
CAD/TRY
KWD/TRY
NOK/TRY
SAR/TRY
KRONU
EURO
İNGİLİZ
İSVİÇRE
İSVEÇ
3 . 1 77 6
STERLİNİ
4.3007
4.2977
FRANGI
2 . 9 27 8
2.9234
KRONU
0.34538
KANADA DOLARI
KUVEYT
NORVEÇ
3.1754
0.34514
2 . 0 94 5
2.0868
DİNARI
9.5253
9.3824
KRONU
0 . 3 3 1 37
SUUDİ ARABİSTAN
RİYALİ
0.77474
1
0.33114
0.76893
deneTİM mali müşavirlik hizmetleri
Döviz
Kodu
Döviz
Cinsi
Döviz
JPY/TRY
JAPON
YENİ
BGN/TRY
BULGAR LEVASI
RON/TRY
RUMEN
RUB/TRY
Alış
2.4078
Alış
2.3989
1.6155
LEYİ
0.69730
RUS
RUBLESİ
0.03961
IRR/TRY
İRAN
RİYALİ
0.00960
CNY/TRY
ÇİN
PKR/TRY
PAKİSTAN
YUANI
Efektif
0.44545
RUPİSİ
0.02758
130 sıra no.lı VUK Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Maliye
Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas
alınması gerektiği açıklanmıştır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı
paralar için efektif alış kurunun (efektif kurun bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz
cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. (Banka
hesabında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir. Efektif alış
kuru sadece Kasa Hesabında yer alan nakit dövizler için söz konusudur.)
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA ALIM SATIMA KONU
OLMAYAN DÖVİZLERE İLİŞKİN BİLGİ AMAÇLI KUR TABLOSU
30.12.2015
Döviz
ARS
ALL
AZN
BHD
AED
BAM
BRL
CZK
IDR
PHP
ZAR
KRW
GEL
INR
HRK
Kodu
Döviz
Cinsi
ARJANTİN
TL
PESOSU
0.22381
ARNAVUTLUK
LEKİ
AZERBAYCAN
YENİ
BAHREYN
0.02316
MANATI
DİNARI
ÇEK
REALİ
FİLİPİN
GÜNEY
RANDI
GÜNEY
PESOSU
HİNDİSTAN
0.18873
WONU
LARİSİ
RUPİSİ
HIRVATİSTAN
HKD
HONG
KONG
IQD
IRAK
DİNARI
0.00021
0.062 03
AFRİKA
GÜRCİSTAN
1.6455
0.11766
RUPİSİ
KORE
0.79243
0.74960
KORUNASI
ENDONEZYA
1.8685
7.7291
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
DİRHEMİ
BOSNA HERSEK MARKI
BREZİLYA
Karşılığı
0.00248
1.2177
0.04388
KUNASI
0.41628
DOLARI
0.37547
0.00266
1
ISK
İZLANDA
KZT
KAZAKİSTAN
QAR
HUF
MKD
MYR
MXN
EGP
uzs
PEN
PLN
SGD
SYP
THB
TMT
UAH
JOD
ILS
NZD
KATAR
KRONU
MALEZYA
MEKSİKA
DİNARI
PESOSU
SOMU
ZLOTİSİ
0.75014
DOLARI
2.0589
LİRASI
TÜRKMENİSTAN
0.01323
0.08084
MANATI
UKRAYNA HRYVNASI
DİNARI
ZELANDA
0.85594
0.12126
4.1015
YENİ İSRAİL
ŞEKELİ
YENİ
0.00106
0.85468
TAYLAND BAHTI
ÜRDÜN
0.67805
0.37167
YENİ
SİNGAPUR
0.05164
0.16853
LİRASI
POLONYA
SURİYE
0.01016
RİNGGİTİ
ÖZBEKİSTAN
0.00858
0.79900
FORİNTİ
MAKEDONYA
PERU
SOLU
TENGESİ
RIYALİ
MACAR
MISIR
0.02249
0.74639
DOLARI
2
1.9951
Download

deneTİM mali müşavirlik hizmetleri