08 Mayıs 2014 / Perşembe
PROF. DR. YUSUF VARDAR – MÖTBE – KÜLTÜR MERKEZİ
9.30-10.00
Kayıt/Registration
10.00-12.00 Açılış Programı/Opening Ceremony
ULUSLARARASI MÜBADELE
SEMPOZYUMU
8-9 MAYIS 2014
“International Population Exchange Symposium, MÖTBE Congress Hall”
ÇAĞRILI KONUŞMACILAR-KEY NOTE SPEAKERS
Moderatör: Ahmet Arslan
Herkül Millas
Evangeli Balta
Kemal Arı
12:30-13:30 Öğle Yemeği/Lunch (Edebiyat Fakültesi)
MÖTBE – CONGRESS HALL
I. OTURUM
14.00-15.00 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Sabri SÜRGEVİL
Bülent ÖZDEMİR (Balıkesir Üniversitesi)
Mübadele Öncesi Selanik
Sabri SÜRGEVİL (Ege Üniversitesi)
Mübadele Öncesi İzmir
15.00-15.30 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
II. OTURUM
15.30-16.30 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Nevzat KAYA
Sypridon SFETAS (Selanik Üniversitesi)
On the Aegean Islands ad the First Attempt and Exchange of Population Between
Greece and Turkey in 1914: Prelude to Lausanne Conference.
Alexandros CHATZILIADIS (Greek Open University),
The High Commissioner of Izmir.
Nevzat KAYA (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Dido Sotiryu’nun Benden Selam Söyle Anadolu’ya Romanında Ben ve Öteki.
16.30-17.00 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İZMİR
Gregory STOURNARAS (Atina Ulusal Teknik Üniversitesi)
The Refugee Statlement of Nea (New) Ionia in Central Greece and the
Contribution of the Population Exchange in the urban Development of the City of
Volos During the Middle War.
III. OTURUM
17.00-18.15 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Kemal ARI
Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi)
An Ethnic and Demographic Transformation of a Small Anatolian Town at
the Beginning of the 20TH Century: From the Greek’s Kelebeç to Muslim
Güllübahçe.
Hasan MERT (Ege Üniversitesi)
Çirkince’den Şirince’ye Mübadelede Selçuk
Mine HOŞCAN BİLGE (Ankara Üniversitesi)
Selanik Mübadili Bir Kadın Hikaye Anlatıcısının Dil Sandığı.
Xaris EXERTOGLOU (University of Aegan)
Organizing the Memory of the Last Homelands. The Asia Minor Discourse
and Forms of Refugee Socialty in Greece After the 1922 Katastrople.
12:30-13:30 Öğle Yemeği/Lunch (Edebiyat Fakültesi)
III. OTURUM
14.00-15.00
Nuri ADIYEKE (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Drama Cemaat-i İslamiye Kurumu ve Mübadele Hazırlık Faaliyetleri.
Nükhet ADIYEKE (Mersin Üniversitesi-Emk.)
Muhtariyet Dön. Girit’te Müslüman Cemaatin Hukuksal ve Sosyal Durumu
Mehmet KÖSEOĞLU (Samsun)
Nüfus Defterlerine Göre Samsun’da Karadağ ve Üçhanlar Köylerine Gelen
Mübadil Ailelerin Yapısı.
18.15-18.45 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
20.00
Oturum Başkanı/ Chair of Session: Nükhet ADIYEKE
Kokteyl / Cocktail (Edebiyat Fakültesi İç Bahçe)
IV. OTURUM
09 Mayıs 2014 / Cuma
15.00-16.00
E.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ SERGİ SALONU
Yücel YİĞİT (Balıkesir Üniversitesi)
Mübadele Sürecinde Misakça Köyü.
İsmail ASLAN (Balıkesir Üniversitesi)
Balkan Savaşları’ndan I. Dünya Savaşı’na Kadar Olan Süreçte Mübadele
Öncesinde Kuzey Yunanistan’da Müslümanlar.
Nejat DOĞAN (Anadolu Üniversitesi)
Uluslararası Sürekli Adalet Divanında Türkiye Yunanistan Mübadele Davaları.
I. OTURUM
10.00-11.15
Oturum Başkanı/ Chair of Session: Günver GÜNEŞ
Aytek Soner ALPAN (California Üniversitesi)
Mübadillerin 1920’lerde Hak Arama Girişimleri.
Necat ÇETİN-Muzaffer ÇETİN (Torbalı ve İstanbul)
Tasfiye Talepnamelerine Göre Küçük Menderes Bölgesine İskan Edilen
Mübadillerin Memleketleri ve İskan Edildikleri Birimler.
Mehmet KAYA (Niğde Üniversitesi)
Muhtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnamelerine Göre
Mübadillerin İzmir’de İskanı.
Günver GÜNEŞ (Adnan Menderes Üniversitesi)
1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadele Antlaşması Sonrasında Aydın
Sancağında Emval-i Metruke Meselesi.
II. OTURUM
11.15-12.15
Oturum Başkanı/ Chair of Session:Zeki ARIKAN
Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU (Ege Üniversitesi)
Bir Mübadil Öyküsü: Gitmek İstemeyenler Dr. Perikli.
Cihan ÖZGÜN (Ege Üniversitesi)
Bir Mübadil İstirhamnamesi ve Düşündürdükleri.
Oturum Başkanı/ Chair of Session: M. Ali KAYA
16.00-16.30 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
V. OTURUM
16.00-17.30
Oturum Başkanı/ Chair of Session: M. Akif ERDOĞRU
Bestami BİLGİÇ (İpek Üniversitesi)
Yunanistan’dan Türkiye’ye Göç Yolunda Müslüman Mübadiller.
Aysun SARIBEY HAYKIRAN-Necat ÇETİN (Adnan Menderes Üniv.)
Tasfiye Talepnamelerine Göre Kemalpaşa’ya İskan Edilen Mübadillerin
Memleketleri ve İskan Edildikleri Birimler.
Hasan BABACAN (Balıkesir Üniversitesi)
Tasfiye Talepnamelerine Göre Isparta’ya İskan Edilen Mübadillerin Durumu.
VI. OTURUM
17.30-18.30 Oturum Başkanı/ Chair of Session: Baha TANELİ
Mustafa KUZUCUK (Akhisar)
Akhisar Mübadil Kayıtları.
Baha TANELİ (Ege Üniversitesi Emk.)
Balkanlarda Bıraktığımız Hastaneler.
Mert RÜSTEM (İzmir)
Mübadil Fotoğrafhane.
III. OTURUM
14.00-15.15
Mustafa KAYMAKÇI-Cihan ÖZGÜN (Ege Üniversitesi)
Mübadele Döneminde On İki Ada Türklüğü.
Ayşe AYDIN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Osmanlı Dönemi Mersin ve İlçelerindeki Rum Kiliseleri.
Altay SUROY (Kosova Anayasa Mahkemesi)
Cemile Romanında Boşnak Göçmenlerin Halkbilimi.
Abdullah AYDIN (Bingöl Üniversitesi)
Hanyalı Nuri Osman ve Divanından Girit’e Dair Yansımalar.
18.30-19.00 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
19.00
Sempozyum Değerlendirme Konuşması
20.00
Akşam Yemeği/Lunch
Oturum Başkanı/ Chair of Session: Yılmaz KARAKOYUNLU
IV. OTURUM
15.15-16.15
Hale OKÇAY (Ege Üniversitesi)
Mübadeleye Sosyolojik Bakmak.
Taner KERİMOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
1914 Mübadele Girişimi.
Fevzi ÇAKMAK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Türk Mizahında Mübadele.
09 Mayıs 2014 / Cuma
E.Ü. EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM DESTEK ÜNİTESİ
I. OTURUM
10.00-11.15
Oturum Başkanı/ Chair of Session: Hale OKÇAY
Yonca DENİZASLANI-ZEYNEP ASYA ALTUĞ (Ege Üniversitesi)
"Mübadele Tarihine Yeniden Bakış: Maro Duka'nın Masumlar ve Suçluları
ile Tassos Boulmetis'in Politiki Kouzina'sında Mekansızlaşma, Kimlik
Algısı, Geçmiş ve Bugün."
Hilal ORTAÇ (Ege Üniversitesi)
Ulus Yaratma Sürecinde Dikensiz Gül Bahçesi.
Alev GÖZCÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Bornova’nın Ortak Belleğinde Mübadele.
Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Bir Mübadele Hatıratına Göre Didim Akköy’e Yerleşmek.
II. OTURUM
11.15-12.15
Oturum Başkanı/ Chair of Session: Fazıl GÖKÇEK
Müberra BAĞCI (Ege Üniversitesi)
Mübadele Romanlarında İzmir.
Yücel AKSAN (Ege Üniversitesi)
Mara Meimaridi’nin Romanında Mübadele Öncesi İzmirli Kadınlar.
Abide DOĞAN-Koray ÜSTÜN (Hacettepe Üniversitesi)
Mübadeleyi Konu Edinen Romanlar Üzerine Bir İnceleme.
12:30-13:30 Öğle Yemeği/Lunch (Edebiyat Fakültesi)
Oturum Başkanı/ Chair of Session: Dilek DİRENÇ
16.15-16.30 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
V. OTURUM
16.30-17.45
Oturum Başkanı/ Chair of Session: Mehmet Öcal ÖZBİLGİN
Bülent UĞRAŞSIZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Rebetiko.
Mehmet Öcal ÖZBİLGİN-Cem GÜLSEÇKİN-Ercan ÇOKBANKIR (Ege
Üniversitesi)
İzmir Seydiköy (Gaziemir) Mübadil Toplumunda Geleneksel Dansların İşlevi.
Hüseyin YALTIRIK (Ege Üniversitesi)
Selanik’ten İzmir ve Yöresine Yerleşen Mübadillerin Türküleri ve Ezgileri
Üzerine Bir İnceleme.
Cenker EKEMAN (Dokuz Eylül Ün.)-Gül KAPLAN EKEMAN (Sakarya Ün.)
“Futbolun evrensel birleştiriciliği, mübadelenin ötekileştiriciliği üzerine bir
çözümleme”. Belgesel: “İki Yaka Dört Kulüp” den alınmıştır.
VI. OTURUM
17.45-18.45-
Oturum Başkanı/ Chair of Session: Cumhur TANRIVER
Reyhan ALTINAY (Ege Üniversitesi)
İzmir ve Yöresindeki Mübadil Roman Kadınlarda Profesyonel Müzisyenlik
ve Müzisyenler.
Şule Sevinç KİŞİ (Ege Üniversitesi)
Arşiv Belgelerinin Işığında Lozan Mübadillerinin Ödenek Sorunu.
A.Adnan ÖZTÜRK-Necat ÇETİN ((Adnan Menderes Üniversitesi))
Tasfiye Talepnamelerine Göre Menemen’e İskan Edilen Mübadillerin
Memleketleri ve İskan Edildikleri İdari Birimler.
18.45-19.00 Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break
19.00
Sempozyum Değerlendirme Konuşması
20.00
Akşam Yemeği/Lunch
Not: 10 Mayıs 2014 Cumartesi Günü Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Şirince
Gezisi yapılacaktır.
Download

25-27 May 2005 Bornova-İzmir-Turkey - Edebiyat Fakültesi