ANS 117 Sistem Hastalıkları
Dersin AmacıÖğrencilerin Sistemlere
ilişkin hastalıkların klinik
tablosu,etyoloji ,patogenezi hakkında
bilgi edinmeleri,hastalıkları
tanıyabilmeleri ve hastalık durumunda
anestezi kullanımına bağlı
oluşabilecek sorunları bilmeleri
,önlenmesi ve izleme ilişkin bilgi
edinmelerini sağlamaktır.
ANS 117 Sistem Hastalıkları


Dersin Öğrenme ÇıktılarıÖğrenciler sistemlere
ilişkin hastalıkların neler olduğunu, tanımını
bilir.Hastalıkların patogenezini ve etyolojisini
bilir.Hastalıkların organ/sistem fonksiyonlarını nasıl
etkilediğini-klinik tabloyu bilir.Hastalıkların belirti
bulgularını,oluşabilecek sorunları ve izlenmesi
gereken özellikleri bilir.
Dersin İçeriğiTüm sisteme ilişkin başlıca
hastalıklar,etyoloji ve patogenez, klinik tablo,belirti
bulgular ve hastalık durumunda izlenmesi gereken
özellikler.
ANS 117 Sistem Hastalıkları







1Giriş-Hastalık Nedir?Nasıl oluşur?
2Dolaşım Sistemi(kalp) hastalıkları.
3Dolaşım Sistemi(kan) hastalıkları.
4Dolaşım Sistemi(Damar) hastalıkları.
5Solunum Sistemi hastalıkları.
6Solunum Sistemi hastalıkları
7Gastro-İntestinal sistem hastalıkları
ANS 117 Sistem Hastalıkları









8Karaciğer,safra,pankreas hastalıkları
9Endokrin Sistem Hastalıkları
10Üriner Sistem Hastalıkları
11Genital Sistem Hastalıkları
12Sinir Sist.Hastalıkları
13Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları
14KBB-Göz Hastalıkları
KAYNAKLAR
Ders NotuDiğer Kaynaklar1.Fizyopatoloji Cilt I-II
Sodemans. 2-Tıbbi Fizyoloji.Guyten-Hall 3-Cerrahi
Hastalıklar Hemşireliği.F.Erdil,N.Özhan Elbaş.2001
ANS 117 Sistem Hastalıkları







Sayı Katkı oranı
Ara Sınav 2 %60
Kısa Sınav
Ödev
1
%40
Devam
ToplamYıl içinin Başarıya Oranı %40
Finalin Başarıya Oranı
%60
ANS 117 Sistem Hastalıkları

1-Giriş-Hastalık Nedir?Farklı
etkenler(enfeksiyon,genetik
bozukluklar,çevresel etkenler) nedeni
ile,vücut hücrelerinin yapısının
bozulması,organların fonksiyonlarını
sürdürememesi sonucunda ilgili fonksiyon
kaybına ait belirti-bulguların ortaya çıktığı
tablodur.
Hastalıkla ilgili kavramlar





Akut hastalık:Akut tonsilit, Akut sinüzit, Akut
batın,ATNekroz
Kronik hastalık: Kronik sinüzit,KBY,Diyabet
Sendrom:Diyabet,Nefrotik sendrom.
Sistemik sorunlara yol açan hastalık:Sepsis
Lokal sorunlara yol açan hast:Sistit
Hastalıkla ilgili kavramlar




Belirti:Organizmada oluşan işlev bozukluğunun
oluşturduğu değişikliklerin(/anormal özelliklerin)hasta
kişi/çevredeki insanlar tarafından görülebilenlerine
belirti denir.
Bulgu:Hastalığa bağlı organizmada oluşan
değişikliklerin özel yöntemlerle değerlendirilmesidir.
Klinik tablo/seyir:
İyileşme(Nekahat) dönemi:
Hastalık Tedavisi











Tedavi Hastalığın etkenine göre farklı şekillerde
uygulanmaktadır.
Profilaktik ted.
Semptomatik Ted.
Etkene yönelik ted.
İlaçla tedavi-Kemoterapi
Fizik ted.
Rehabilitasyon
Psikoterapi
Radyoterapi
İstirahat
Cerrahi ted.şeklinde olabilmektedir.
Download

ANS 117 Sistem Hastalıkları