ilk yar larımızın değerli dostları
Bu akşam ilk yar larımızdan sevgili Turan'ın gönderdiği izlenimi
Paylaşıyoruz... Gitmeseniz keşke, ne kadar çok şey ifade ediyor...
Umut sevgi güler yüz, hepsi güzel çocuklarımızda...
Güncel koşullar onlara olan borcumuzu sorumluluğumuzu ihmal etmemizi
değil, tam tersi daha fazla sahiplenmemizi gerektiriyor.
ilkyar desteklerinizle daha fazla güzel çocuğ̆umuza ulaş̧iyor, çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İ̇LKYAR
--------------------Güzel çocuklarımızın geleceğine güzellikler katmak için,
belki bir kitap, belki de büyüğünüzün anısına bir kitaplık için,
belki de daha fazlası için:
(lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi yazın, hesap sahibi İLKYAR)
İş Bankası ODTÜ Şubesi (4229) 706968 TL - TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217
-Çocuklarımız, ilk göz ağrılarımız, ilk yarımız;
hele ki uzaklardaki, YİBOlardaki çocuklarımız, kardeşlerimiz
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Ata Hocamız> http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/
Kas Gücüyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com/
Banu Hocamızdan Fen > http://www.bilimce.com
GİTMESENİZ)KEŞKE...)
!
Yoğun!bir!haftayı!geride!bırakıyordum,!komiteler,!pratik!sınavlar!derken!strese!giriyor!
haftasonu!düzenleyeceğimiz!proje!aklıma!geliyor!mutlu!oluyordum.!Aslına!bakılırsa!
proje!heyecanı!sebebiyle!derslerime!biraz!daha!sıkı!çalışabiliyordum.!Neyseki!
sınavlarımı!başarılı!bir!şekilde!atlatıp!Muğla’dan!yola!çıktık!hep!hikayesini!paylaştığımız!
çoban!Hüseyin!in!memleketine.!Her!projede!çocuklarımıza!anlattığımız!onlarda!
kendilerinde!güven!duygusunu!aşılayan,!yine!kendilerinde!güç!bulmalarını!sağlayan!
çobanlıktan!dünya!çapında!büyük!başarılara!ulaşan!adamın!hikayesi..!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
Ekibe!katılıp!okula!doğru!yol!alırken!planlar!konuşuluyor,!etkinliklerim!hakkında!bilgi!
alıyordum!GözdeIden;!ama!her!nedense!yollar!bitmiyor,!çocuklarımıza!ilkyarlarımıza!
kavuşacağımız!zaman!gelmiyordu!bir!türlü.!Neyseki!sonunda!ulaşmıştık!ilk!okulumuza.!
Bizi!hemen!girişte!müdüre!hanım!karşılıyor!ve!arkasında!biraz!korkak!biraz!ürkek!
bakışlarla!dokuz!ona!yakın!ilkyarımız!bize!bakıyordu.!Hiç!biri!misafirperverliğinden!
taviz!vermiyor,!ellerimiz!sıkarak!Lhoşgeldin!abi,!hoşgeldin!abla!L!diyip!gözlerimizin!içine!
gülümsüyorlardı.!Çivileri!onlara!verdiğimizde!tüm!gayret!ve!çabaları!ile!çivileri!
çıkarmaya!çalışıyor;!yapamadıkça!inatlaşıyorlardı!adeta;!ama!karanlıkta!seçemediğim!
yanına!yaklaşınca!farkettiğim!Ramazan!çoktan!çözmüştü!bile!çivi!bilmecesini.!Çivilerin!
biri!bir!elinde!diğeri!bir!elinde!nasıl!çözdüm!ama!abi!dercesine!yüzüme!bakıyordu.!
Ramazan!ı!tebrik!edip!dışarda!fazla!üşümemeleri!için!onu!ve!arkadaşlarını!içeri!
alıyorduk!Hüseyin!hocamızın!sunumu!için.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
Artık!yatma!zamanı!gelmişti!çocuklarımızın!sunumdan!sonra.!Yanlarına!gidip!konuşmak!
istedim!hem!geçmişimi!hatırlar!mutlu!olur,!hem!de!onların!şimdi!yaşadıklarını!geçmişte!
benim!yaşadığımı!hatırlatarak!rolOmodel!olurum!diye!düşündüm.!Onların!gözlerinin!
önünde!örnek!abi!olarak!Ibizde!yapabilirizIleri!en!azından!akıllarından!geçirmelerini!
sağlayabilirdim.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
Odalarına!gittiğimde!uyumamıştı!hiç!biri,!odaya!girdiğimde!sessizliğe!bürünmüştü!her!
biri!ve!hala!saygılarını!eksik!etmiyorlardı!LHoşgeldiniz!HocamL!diyerek!karşılıyorlardı!
beni!evet!gerçekten!her!biri!çok!iyi!öğrenmişti!saygı!kelimesinin!içeriğini!günümüzde!
eksikliği!yoğun!bir!şekilde!hissedilirken...!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
Kendimi!anlattım!onlara,!okuduğum!okullardan!bahsettim.!Daha!sözümü!bitirmeden!abi!
ben!de!öğretmen!olmak!istiyorum!nerde!ne!okumam!gerekiyor!kaç!puan!almalıyım!diye!
meraklı!gözlerle!beni!soru!yağmuruna!tutmaya!başlamışlardı!bile.!İlerleyen!dakikalarda!
teker!teker!uyumaya!başlayınca!bende!parmaklarımın!ucunda!çıktım!odadan.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
İlk!kez!bir!projede!LGöremediğimiz!CanavarlarL!etkinliğini!sunacaktım.!Etkinlik!yaş!
grubu!olarak!biraz!daha!küçük!çocuklara!hitap!ettiği!için!ayrı!bir!önemi!ve!heyecanı!
vardı!bende.!Kafamda!her!şeyi!planlamıştım!aslında,!önce!çocukların!dikkatini!çekmem!
gerekiyordu!ve!bu!çerçevede!onlara!LÇocuklar!birazdan!size!küçük!canavarları!
göstereceğim!diyerek!konuya!daha!dikkatli!bakmalarını!ve!odaklanmalarını!
sağlıyordum.!Slaytları!bir!bir!geçerken!önce!korkuyor!sonra!anlıyorlardı!gerçeği!
görünmeyen!mikropların!zararlı!mikroorganizmaların!varlığın.!Özellikle!Emine!her!beş!
dakikada!bir!parmak!kaldırıyor!ve!LÖğretmenim,!öğretmenim!ellirimizi!yıkamazsak!
hasta!oluruzLdiyerek!işini!yapmış!kendinden!emin!bir!şekilde!yerine!oturuyordu!minik!
Emine..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
Öğle!arasına!yemek!için!bahçeye!çıktığımızda!yöre!halkı!tarafından!ön!bahçede!hummalı!
bir!çalışma!sürdüğünü!gördük.!Teyzeler,anneler,nineler!misafirlerimiz!var!onları!aç!
bırakmayalım!dercesine!çalışıyorlardı.!Kimi!ateşin!başında!kimisi!serviste!kimisi!de!
aramızda.!Bizi!yabancılamamaları,!her!birimize!güleryüzleriyle!LHoşgeldiniz!L!diyişleri!
tatlı!bir!anı!olarak!çoktan!kazındı!bile!hafızama.!!!!!!!!!!
!
Yemek!arası!bitmiş,!dış!deneyler!için!çocukları!ön!bahçeye!toplamıştık.!Deneyler!bir!bir!
yapılırken!ilkyarlarımızın!bakışlarında!durumu!kabullenememe!vardı!sanki!LNasıl!olurL!
dercesine!bakıyorlardı!her!bir!deneye!ama!içten!içe!bu!durumdan!haz!alıyorlardı!ve!
gözlerinden!okunuyordu!çok!eğlendikleri.!!!!!!!!!!!!
!
Deneyler!bitip!dersliklere!girdiğimizde!8/B!sınıfı!ile!astronomi!dersimin!olduğunu!
görüyordum.!Çocuklarımızı!sıkmadan!nasıl!güzel,eğlenceli!ve!öğretici!ders!geçebilir!
planlarını!çoktan!kafamda!kurmuştum!bile.!Derse!girip!ilerleyen!dakikalarda!söz!aldırıp!
gezegen!isimleri!saydırıyordum!ilkyarlarıma;!ama!bir!tane!gezegen!ismi!unutulmuştu!
hatırlanmamıştı!ya!da!bende!ipucu!vererek!hatırlatmayı!denedim!tabi.!LJL!harfi!ile!
başlayan!bir!gezegen!daha!olduğunu!ve!düşünmelerini!söylediğimde!arka!sıralardan!
Rıza!kendinden!emin!ve!ayağa!hızlıca!kalkarak!jeptün,!jeptün!diye!söze!girdi.!Sınıfta!ben!
dahil!hepimiz!gülüşmeye!başladık,çok!geçmeden!anladı!Rıza!dil!sürşmesini!Jüpiter!diye!
düzeltip!o!da!gülerek!yerine!oturdu.!Eğlenceli!geçen!dersimizin!son!dakikalarında!her!
biri!istediği!meslek!grubunu!ve!neden!istediğini!sanki!olmuşta!yaşıyormuşcasına!
heyecanlı!bir!şekilde!anlattılar.!Ders!bittiğinde!bana!ve!ilkyara!mektup!yazacaklarına!
dair!sözler!aldım!ilkyarlarımdan.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
O!gün!son!gecemizdi!ilkyarlarımızla!,!beni!teselli!eden!tek!şey!onlar!uykudayken!bizim!
yola!çıkacak!olmamız!ve!gittiğimizi!duymayacak!olmalarıydı.!Böylece!en!azından!ne!biz!
onların!ne!de!onlar!bizim!gözyaşlarımızı!göremeyecekti.!Yarım!kalmış!bir!veda!gibi!
olacaktı!ama!bizi!bekleyen,yollarımızı!gözleyen!daha!bir!sürü!kır!çiçeğimiz!vardı.!Sabah!
dörtte!kalkıp!otobüse!doğru!yol!alırken!dönüp!arkama!baktığımda!karşılaştığım!tablo!
beni!derinden!etkiledi.!!
!
!
Karanlık!camlarda!zar!zor!ayırt!edilebilen!uyumayan,!uykusu!tutmayan,!belki!de!gidiyor!
oluşumuza!üzülmüş!bir!sürü!çocuk!camlara!çıkmış!bana,!otobüse!el!sallıyordu.!O!an!
aralarında!geçen!konuşmaları!duyabiliyor!hissedebiliyordum.!
!
LTekrar!gelin!abi,!o!kadar!alışmıştık!ki!size”!!
“Gitmenin!zamanı!mıydı!?!!
“Çok!iyi!abi!ablalardı!gitmeselerdi!keşke,!hep!kalsalardı!bizle”,!!
“Hoşçakalın!abi,!ne!olur!bizleri!unutmayın...!L!!!
!
Turan!Karaoğlu!
!
Muğla!Üniversitesi!Tıp!Fakültesi!!
ilkyarIlarımızın!geleceğine!güzellikler!katmak!için!belki!bir!kitap!için,!belki!anısını!yaşatmak!
istediğiniz!büyüğünüz!için!bir!kitaplık,!belki!de!daha!fazlası!için!!
İş!bankası!ODTÜ!şubesi!!(4229)!706968!TL!!!TR26!0006!4000!0014!2290!7069!68;!!!
Euro!Hesabı:!TR920006400000242293507426!!!!! !!!!!!!
Dolar!Hesabı:!TR910006400000242293576217!!(Hesap!sahibi!İLKYAR)!!
Lütfen!bağışınızın!açıklama!kısmına!isminizi!mutlaka!lütfen!belirtin…!!
[email protected]!!!!!
izlenimleri!dostlarınızla!paylaşıp!onları!üye!yaparak!(eposta!adreslerini!bize!yolluyarak),!
mesajlarınızda!“link”!vererek!ilkyarIın!tanınırlığını!!arttırabilirsiniz,!ancak!başka!amaçlarla!ilkyar!
izlenimlerindeki!ve!sitesindeki!resimlerin!izinsiz!kullanılmaması!gerektiğini!hatırlatın!lütfen...!
!
!
Download

gitmeseniz keşke