COĞRAFYA BÖLÜMÜ 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Dersin
Kodu
COG123
COG125
COG127
COG129
COG131
COG133
COG135
COG117
COG233
COG235
COG237
COG239
COG211
COG241
COG243
COG245
COG331
COG333
COG335
COG337
COG323
COG339
COG341
COG343
COG345
COG347
COG429
COG431
COG435
COG437
COG439
COG441
COG443
COG449
COG425
Dersin Adı
Coğrafyaya Giriş
Temel Jeoloji
Klimatoloji
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I
Kültürel Coğrafya
İnsan ve Çevre
Küreselleşme
Genel Coğrafya
Ekonomik Coğrafya
Fluviyal Jeomorfoloji
Kentsel Coğrafya
Temel İstatistik I
Enerji Kaynakları
Toprak Coğrafyası
Jeomorfolojik Analiz I
Coğrafya’da Temel Kavramlar
Biyocoğrafya
Turizm Coğrafyası
Coğrafi Bilgi Sistemleri I
Kuaterner Ortam Değişimleri
Bölgesel Kalkınma
Arazi Kullanımı
Kurak ve Yarıkurak Bölge Jeo.
Sağlık Coğrafyası
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Türkiye Coğrafya Bölgeleri I
Coğrafi Bilgi Sistemleri III
Uzaktan Algılama
Uzakdoğu
Afrika
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Kıyı Jeomorfolojisi ve Kıyı Yön.
Küresel İklim Sistemleri
Çokkültürlülük
Dinler ve Diller Coğrafyası
Sınav
Tarihi
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
22.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
22.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
22.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
18.01.2016
21.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
18.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2015
Sınav
Saati
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
11:00
11:00
09:30
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11.00
11:00
09:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30
15:00
Sınav
Yeri
409
409
409
409
409
409
409
409
409
409
409
409
409
409
409
409
409
409
407
409
409
409
409
409
409
409
407
409
409
409
409
409
409
409
409
Download

2015-2016 Güz Dönemi, Bütünleme Sınavı