İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddesi
uyarınca öğretim üyeleri ( Profesör) alınacaktır.
Profesör kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları haiz adayların,
başvuracakları Bölüm ve Anabilim Dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 3 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan
suretlerini, resmi kurumlarca onaylanmış doktora ve doçentlik belgelerini bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve
eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan Altı (6) adet dosya ile aynı sayıdaki özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki CD’leri teslim etmeleri
gerekmektedir.
FAKÜLTESİ
Tıp
Sağlık Bilimleri
ANABİLİM DALI
BÖLÜMÜ
Temel Tıp
Bilimleri
Tıbbi Mikrobiyoloji
Odyoloji
Odyoloji
UNVANI
Profesör
DERECESİ
1
ADEDİ
1
ARANAN NİTELİKLER
Tıp doktoru olmak.
İngilizce ders verebilme şartını
sağlamış olmak.
Profesör
1
1
Kulak burun boğaz hastalıkları
uzmanı olmak.
Otoloji , nörootoloji ve kafa
tabanı cerrahisi konularında
sertifika sahibi olmak.
Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
•
Başvurular Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.
•
Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
•
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
•
Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.
Başvuru adresi:
Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0 216 280 33 33
•
İlan 31.12.2015 tarihli Posta Gazetesi ile 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup son
başvuru tarihi 15.01.2016 tarihi mesai bitimidir.
Download

İlan 31.12.2015 tarihli Posta Gazetesi ile 31.12.2015 tarihli ve 29579