A.Ö.F. SINAV GÖREVLENDİRMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
2015-2016 Öğretim Yılı Açıköğretim Programları Güz Dönemi Ara Sınavı döneminde tarafınıza iletilmiş olan “Görevlendirme İlkeleri”, sınav
organizasyonunun daha sağlıklı yürütülmesine yönelik olarak İl Koordinatörlüklerinden gelen geri bildirimler doğrultusunda revize edilmiştir.
Atama işlemlerinde “Salon Başkanı”, “Gözetmen” ve “Yedek Gözetmen” türündeki görevliler otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak
belirlenecektir.
Revize edilen görevlendirme ilkeleri ekte sunulmuştur.
Sınav Organizasyon Birimi
Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi
Anadolu Üniversitesi
GÖREVLENDİRME İLKELERİ
Bina Sınav
Sorumlusu
(BSS)
Prof.Dr.
Prof.
Doç.Dr.
Doç.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.
Bina Sınav
Sorumlusu
Yardımcısı
(BSY)
Prof.Dr.
Prof.
Doç.Dr.
Doç.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.
Bina Yöneticisi Salon Başkanı
Gözetmen (G)
(BY)
(SB)
Gen.Sek.
Gen.Sek.Yrd.
Daire Bşk.
Fak.Sek.
Enst.Sek.
Yük.Sek.
Şube Müd.
Şef
Uzm. (İdari)
Memur
Müd.
Müd. Yrd.
Prof.Dr.
Prof.
Doç.Dr.
Doç.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.Dr.
Okt.Dr.
Araş.Gör.Dr.
Uzm.Dr.
Öğr.Gör.
Okt.
Araş.Gör.
Uzm.
Doç.Dr.
Doç.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.Dr.
Okt.Dr.
Araş.Gör.Dr.
Uzm.Dr.
Öğr.Gör.
Okt.
Araş.Gör.
Uzm.
Müd.
Müd. Yrd.
Öğr.
Yedek
Gözetmen
(YG)
Doç.Dr.
Doç.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.Dr.
Okt.Dr.
Araş.Gör.Dr.
Uzm.Dr.
Öğr.Gör.
Okt.
Araş.Gör.
Uzm.
Müd.
Müd. Yrd.
Öğr.
Yardımcılı
Engelli
Gözetmeni
(YEG)
Doç.Dr.
Doç.
Yrd.Doç.Dr.
Yrd.Doç.
Öğr.Gör.Dr.
Okt.Dr.
Araş.Gör.Dr.
Uzm.Dr.
Öğr.Gör.
Okt.
Araş.Gör.
Uzm.
Müd.
Müd. Yrd.
Öğr.
Şehir İçi Sınav
Depo
Evrakı Nakil
Nöbetçisi
Grv.
(NG)
Gen.Sek.
Memur
Gen.Sek.Yrd. Hizmetli
Daire Bşk.
Fak.Sek.
Enst.Sek.
Yük.Sek.
Şube Müd.
Şef
Uzm. (İdari)
Memur
Taşıyıcı
Memur
Hizmetli
NOT. Yukarıda belirtilen unvanlara sahip görevlilerin sayısının yeterli olmadığı durumlarda, uygun alt unvan gruplarından görevlendirme yapılabilir.
Hizmetli
Hizmetli
Şoför
Şoför
Download

A.Ö.F. SINAV GÖREVLENDİRMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ