KAZ
AN
IM
KAVRAMA
ST
TE
9.
T
TEST
11
SINIF Şiir İnceleme Yöntemi (Şiirde Ahenk Unsurları, Dönemlere Ait Ses ve Ritim Özelllikleri)
1. Söyler dilim ağlar gözüm
Gariplere göynür özüm
Meğerki gökte yıldızum
Şöyle garip bencileyin
4. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sade bir söyleyişi vardır.
B) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Sözcük tekrarından yararlanılmıştır.
D) Bireysel bir tema kullanılmıştır.
E) Yarım uyak kullanılmıştır.
A) Zengin uyak vardır.
B) Şiirin kafiye düzeni “abab” şeklindedir.
C) 14’lü hece ölçüsüyle yazılmıştır.
D) Redif yoktur.
E) Divan edebiyatı geleneğine aittir.
2. Aşağıdakilerden hangisi şiirde bir ahenk ögesi değildir?
A) Gelenek
C) Redif
E) Asonans
B) Kafiye
D) Aliterasyon
3. Bir kelime buldum çın çın öter;
Adı candır.
Bir erik kopardım can dalından;
İçi can dolu,
Adı can, yaprağı can, lezzeti candır.
Bu şiirde belirgin olarak kullanılan ahenk ögesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyak
C) Ölçü
E) Nazım birimi
B) Sözcük tekrarı
D) Redif
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Bayrak sevgisi işlenmiştir.
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
D) Kelime tekrarları yapılmıştır.
E) İstiare sanatı kullanılmıştır.
6. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana
Bu dörtlüğün uyak türü ve uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zengin uyak - abaa
B) Tam uyak - abaa
C) Yarım uyak - abaa
D) Tam uyak - abab
E) Zengin uyak - abab
TEST
11
Şiir İnceleme Yöntemi (Şiirde Ahenk Unsurları, Dönemlere Ait Ses ve Ritim Özelllikleri)
7. Senin yanındayken avuçlarımda
Suda sabun gibi eriyor zaman
Ve sanki yağ gibi kayıp gidiyor
Bir balık ellerimin arasından
10. Aşağıdakilerin hangisinde redif yoktur?
A) Çıkılmaz yokuş, tırmanan sarmaşık
Sağar kuytulardan biçim, renk, ışık
B) Öteki harmaniye bürüneni kırmasın
Azısı yalım yalım tazılar kaçırmasın
C) Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir
D) Sis göklerinde yükseliyor dağ dorukları
Yüklendi asmalar, buğulanmış korukları
E) Kara dutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Tek ses benzerliğine dayanan uyağa yarım uyak
denir.
B) Redif; yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri
aynı olan ek veya sözcüklerdir.
C) Zengin uyak, ikiden çok ses benzerliğine dayanır.
D) Redif, uyaktan önce gelir.
E) Redif olmadan da uyak bulunabilir.
9. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde cinas vardır?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda
B) Geçtikçe bembeyaz gezinenler üçer beşer
Bildim ki ahiret denilen yerdedir beşer
C) Ellerim takılırken rüzgârların saçına
Asıldı arabamız bir dağın yamacına
D) Her yaz şimale doğru asırlarca bir koşu
Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultular
E) Bugün dersin yarın dersin
Ağyara yardım edersin
Adı
:.............................................
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Benzetme yapılmıştır.
B) Uyak düzeni abab şeklindedir.
C) Sevgi dile getirilmiştir.
D) Tam uyak kullanılmıştır.
E) Redif vardır.
11. Karanlık bahtıyla yıllarca yanan
Yıllarca zamandır hak nidasını
İnleyip bin türlü zulme katlanan
Yıllarca düşmanın ihtirasını
Bu dörtlüğün uyak düzeni ve uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) aaab - tam kafiye
B) abab - tam kafiye
C) abab - zengin kafiye
D) aaab - zengin kafiye
E) abab - yarım kafiye
12. Aşağıdakilerden hangisinde hece ölçüsü ile ilgili
bilgi yanlışı vardır?
A) Hece sayısının eşitliğine dayanır.
B) Türklerin ulusal ölçüsüdür.
C) Uzun ve kısa hece düzenine göredir.
D) 7, 8 ve 11’li kalıplar çok kullanılmıştır.
E) Belli yerlerde durak yapılabilir.
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download

11.TEST