Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Yardım Dokümanı
Veri girişlerinde aşağıdaki işlem sırası izlenmelidir.
1-Destekten yararlanacak Tc/Vergi No girilerek arama yapılır.
2-İşletmelerin sözleşmeli üretimleri tanımlanır. (STÜ Sözleşme Yönetimi)
* “Yeni Kayıt Ekle” butonu ile destekten yararlanacak işletme/çiftçi’nin ürün, ürün
kullanım şekli ve üretim yılı bilgisi girilerek, bu bilgiler üzerinden sözleşmeli üretim yapacağını
beyan edecektir. Aşağıda görüntülenecek ekran görüntüsü yer almaktadır.
*Ürün ve üretim yılı ile sözleşmeli üretim beyanından sonraki aşama tabloda ilgili kayıt
üzerinden “+” butonuna basarak sözleşmeli üretim bilgisi tanımlanmalıdır. Sözleşmeli üretim
beyanına ait üretim kaydı yapılacak kaç farklı kişi varsa bu buton ile her biri için
tanımlanmalıdır. Nasıl yapılması gerektiği ile ilgili ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.
*Sözleşmeli üretimlerin beyanında açılacak ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.
*İşlem adımları yukarıdaki ekran görüntüsünde numaralandırılarak gösterilmiştir.
Sözleşmeli üretim yapılacak Tc/Vergi No bilgisi girilerek sözleşmede belirtilen ürün, ürün
kullanım şekli ve üretim yılına ait üretimi mevcut ise tabloda listelenecektir. Listelenmenin
ardından hangi üretimleri sözleşmede kullanılacaksa işaretlenerek, kaydet butonu ile işlem
sonlandırılmalıdır.
*Sözleşmede beyan edilen üretimlerinin tamamına erişilebilmesi için sözleşme
yönetimi tablosunda yer alan “Sözleşme yapılan arazi listesi” kolonunda bulunan buton yardımı
ile tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz. Tabloda yer alan kayıt üzerindeki sözleşmeli üretimler
listesinin tamamının ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.
*Sözleşmeli arazi üretimlerinden silme işlemleri de bu ekran üzerinden
gerçekleşmektedir. Silme koşulu; fatura/sertifika bölümünde fatura kaleminde kullanılmışsa
silmeye izin verilmemektedir.
3-Fatura/sertifika sekmesinden fatura kaydı
*Fatura tipinden “Sertifikalı Tohum Üretimi” seçilerek gerekli bilgiler doldurularak
yapılmaktadır. Daha önce yapılan fatura kayıtlarından farksızdır.
*Fatura kaydından sonra fatura kalemi girişleri yapılmalıdır. “Yeni fatura kalemi ekle”
butonu ile açılan ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.
*Sertifikalı tohumun kullanımındaki gibi sertifika bilgisi aratılmaktadır. Bu sertifikayı
aratılmasının sebebi sözleşmeli araziler ile üretilen sertifika bilgisinin eşleştirilmesidir.
*Sertifika bilgisi aratılarak bulunduğunda yukarıdaki gibi ekran görüntüsü yer alacaktır.
“Yetkilendirilmiş Tohumculuk Belgesi” durum bilgisi girişi zorunludur. Bu bilgi girişi ilgili
işletme/çiftçiye ait bir defa girildiğinde diğer fatura kalemleri girişinde bir önceki kaydında
seçilmiş olan bilgi, seçili gelecektir. Arazilerin listelenmesi, faturadaki üretim yılı ile
sertifikadaki ürünün sözleşmeli arazilerinde beyan edilenlerin eşleştirilmesiyle
doldurulmaktadır. Listelenen araziler üzerinde sertifika üretim miktarı ve üretim alanı(da)
bilgisi girişleri yapılarak “Kaydet” butonu ile işlem sonlandırılır.
4- Sertifikalı Tohum Üretimi Destek Girişi
Destekler bölümünden “2014” destek yılı seçilerek listelenen destek tiplerinden “Sertifikalı
Tohum Üretimi Desteği 2014” satırındaki “Desteğe Başvur” ile öncelikle destek dilekçesi diğer
desteklerde olduğu gibi girilmelidir.
*Destek dilekçesi girildikten sonra “Üretim” sekmesinden sertifikalarla eşleştirilen
üretimleri belirtilen sertifika miktarları ile listelenmektedir.
*Tabloda listelenen üretimlerden, destekten yararlanması gerekenler seçilerek “Desteğe
Başvur” ile veri girişi sonlandırılır.
Download

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği Yardım Dokümanı