ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
S A Ğ L I K Y Ü K S E K O KU L U
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ
ZORUNLU DERSLER
DERSİN ADI
SINIFI
SINAV
TARİHİ
SINAV
SAATİ
DERSHANE
SINAV
YERİ
GÖZETMEN
1. ARA SINAV
1.SINIF
HEM1003 Anatomi
21.11.2014
13:00
102-103-104-105106-107
SYO
Aylin Palloş, Burcu Arkan, Semra Sürenler, Nevin
Utkualp Nejla Aydınoğlu, Gülseren Ç.Tunç
HEM1005 Fizyoloji
20.11.2014
09:30
102-103-104-105
SYO
Aylin Palloş, Nejla Aydınoğlu, Semra Sürenler,
Muhammet Gültaş
HEM1009 Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler
18.11.2014
14:15
102-103-104-105
SYO
Pakize Ogur, Cevriye Ocaktan, Dilek Kara, Nursel
Vatansever
HEM1007 Psikoloji
10.11.2014
13:00
103-104-105-106
SYO
Aylin Palloş, Seda Pehlivan, Hava G.Çinar, Dilek
Kara
HEM1017 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji
17.11.2014
13:40
102-103-104-105
SYO
Aysel Özdemir, Gülseren Ç.Tunç, Seda Pehlivan,
Burcu Arkan
HEM1019 Biyokimya
21.11.2014
09:30
102-103-104-106
SYO
Seda Pehlivan, Dilek Kara, Nejla Aydınoğlu, Nevin
Utkualp
HEM1021 Beslenme
17.11.2014
09:15
102-103-104-105
SYO
Seda Pehlivan, Gülseren Ç.Tunç, Hava G.Çinar,
Nevin Utkualp
TUD101 Türk Dili
19.11.2014
14:30
102-103-104
SYO
YAD101 Yabancı Dil I
18.11.2014
09:00
102-103-104
SYO
ATA101 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I
19.11.2014
11:00
102-103-104
SYO
Dilek Kara, Hava G.Çinar Nursel Vatansever,
Nevin Utkualp, Seda Pehlivan, Pakize Ogur
104-105-106-107
SYO
Semra Sürenler,hava G. Çınar,Muhammet
Gültaş,Cevriye Ocaktan
Nursel Vatansever, Pakize Ogur, Semra Sürenler
Aysel Özdemir Nevin Utkualp, Cevriye Ocaktan
2. ARA SINAV
HEM1007 Psikoloji
08.12.2014
12:00
HEM2001 İç Hastalıkları Hemşireliği
17.11.2014
12:30
102-103-104-105
SYO
ATA201 Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi III Nutuk
19.11.2014
13:30
102-103-104-105
SYO
Pakize Ogur, Nejla Aydınoğlu, Hava G.Çinar,
Semra Sürenler, Aysel Özdemir, Nevin Utkualp,
Dilek Kara, Gülseren Ç.Tunç
102-103-104-105
SYO
Nursel Vatansever, Dilek Kara, Hava
G.Çinar
1. ARA SINAV
2.SINIF
Aysel Özdemir, Hava G.Çinar, Muhammet Gültaş
2. ARA SINAV
HEM2001 İç Hastalıkları Hemşireliği
11.12.2014
12:00
1. ARA SINAV
3.SINIF
HEM3001 Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
18.11.2014
10:00
102-103-104-105
SYO
Cevriye Ocaktan
HEM3011 Hemşirelikte Yönetim
17.11.2014
10:15
102-103-104-105-106
SYO
Nursel Vatansever,
Burcu Arkan
102-103-104-105
SYO
Cevriye Ocaktan
2. ARA SINAV
HEM3001 Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
15.12.2014
HEM4001 Ruh Sağlığı ve Hast. Hemşireliği
18.11.2014
13:00
102-103-104
SYO
Nejla Aydınoğlu, Muhammet Gültaş
HEM4003 Halk Sağlığı Hemşireliği
20.11.2014
12:30
102-103-104
SYO
Aylin Palloş, Cevriye Ocaktan, Pakize Ogur
HEM4005 Hemşirelikte Öğretim
21.11.2014
14:15
102-103-104-105-106
SYO
Nevin Utkualp-Pakize Ogur-Seda PehlivanCevriye Ocaktan
Nejla Aydınoğlu Muhammet Gültaş
12:00
1. ARA SINAV
4.SINIF
2. ARA SINAV
HEM4001 Ruh Sağlığı ve Hast. Hemşireliği
12.12.2014
12:00
102-103-104
SYO
HEM4003 Halk Sağlığı Hemşireliği
10.12.2014
12:00
102-103-104
SYO
Aylin Palloş, Cevriye Ocaktan, Muhammet Gültaş
ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER
SINAV
TARİHİ
SINAV
SAATİ
DERSHANE
SINAV
YERİ
GÖZETMEN
HEM2019 Bilgisayar
20.11.2014
10:30
102-103-104-105
SYO
Burcu Arkan, Gülseren Ç.Tunç, Semra Sürenler,
Muhammet Gültaş
HEM 2013 Hemşirelikte Teknoloji Kullanımı
HEM2015 Hemşirelik Felsefesi
HEM2017 Hemşirelikte Ergonomi ve Konfor
HEM5001 Diyabet Hemşireliği
HEM5007 Hemşirelikte Liderlik
HEM2007 Hemşirelik Süreci
HEM2009 Tamamlayıcı Tedaviler
11:30
15:30
10:15
12:00
10:30
16:30
12:15
15:30
103
102
107
103-104
102
103
102
HEM2011Ostomi Hemşireliği
20.11.2014
18.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
21.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
18.11.2014
103
SYO
SYO
SYO
SYO
SYO
SYO
SYO
SYO
HEM3005 Sağlık Sosyolojisi
21.11.2014
15:15
102-103-104-105
SYO
HEM3017 İlk Yardım ve Acil Bakım
20.11.2014
13:45
102-103-104-105
SYO
HEM3013 Yenidoğan Hemşireliği
HEM3015 Stresle Başetme
HEM5003 Yoğun Bakım Hemşireliği
HEM5009 Büyüme Gelişme
HEM5011 Aile Planlaması ve Cinsel Eğitim
HEM3007İnovatif Yönetim Teknikleri
18.11.2014
17.11.2014
19.11.2014
21.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
15:30
14:45
10:00
10:30
12:15
11:30
104
102
103
103-104
103-104
102
SYO
SYO
SYO
SYO
SYO
SYO
DERSİN ADI
DERSİN ADI
BED4505 Basketbol
BED4543 Voleybol (A Grubu)
BED4543 Voleybol (B Grubu)
FLS0205 Felsefe Problemleri
FLS0208 İnsan Hakları
ING4503 Konuşma İngilizcesi I
BED4522 Masa Tenisi ( A Grubu)
BED4522 Masa Tenisi ( B Grubu)
BED4527 Badminton
FLS0203 Uygulamalı Bilimler İçin Etik
SIN4503 Çocuk ve Kadın Hakları
ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER
SINAV
SINAVTARİHİ
SAATİ
19.11.2014
16:00
19.11.2014
16:00
19.11.2014
16:00
19.11.2014
12:15
19.11.2014
09:00
21.11.2014
11:45
17.11.2014
16:00
17.11.2014
16:00
19.11.2014
16:00
17.11.2014
15:00
20.11.2014
15:30
DERSHANE
SINAV YERİ
Bed.Eğit.Böl
Bed.Eğit.Böl
Bed.Eğit.Böl
E006
102
104
Bed.Eğit.Böl
Bed.Eğit.Böl
Bed.Eğit.Böl
E006
103-104
Eğit. Fak.
Eğit. Fak.
Eğit. Fak.
Fen-Edebiyat
SYO
SYO
Eğit. Fak.
Eğit. Fak.
Eğit. Fak.
Fen-Edebiyat
SYO
Semra Sürenler
Aysel Özdemir, Cevriye Ocaktan, Muhammet
Gültaş
Aysel Özdemir, Seda Pehlivan, Pakize Ogur,
Nursel Vatansever
Burcu Arkan, Gülseren Ç.Tunç
Burcu Arkan
GÖZETMEN
Muhammet Gültaş-Cevriye Ocaktan
03/11/2014
Doç. Dr. Nurcan ÖZYAZICIOĞLU
Hemşirelik Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Neriman AKANSEL
Müdür Yardımcısı
Download

Ara Sınav - Uludağ Üniversitesi