Peşin Prim Tutarları
Öğrenci (0-30 yaş)
761,66.-TL
Çalışan Noter
818,00.-TL
Emekli Noter
1.100,23.-TL
Çalışan ve Emekli Noter Bağımlısı - Noter
Çalışanları
1.100,23.-TL
Vadeli Prim Tutarları (2 Eşit Taksit)
Öğrenci (0-30 yaş)
792,82.-TL
Çalışan Noter
850,66.-TL
Emekli Noter
1.144,36.-TL
BağımlısıNoter Çalışanları
1.144,36.-TL
Doğum teminatı dahil peşin prim ödeme tutarları
Çalışan Noter
1.772,63.-TL
Emekli Noter
2.055,35.-TL
Çalışan ve Emekli Noter Bağımlısı –
Noter Çalışanları
2.055,35.-TL
Doğum teminatı dahil vadeli prim ödeme tutarları; (2 Eşit Taksit)
Çalışan Noter
1.808,28.-TL.
Emekli Noter
2.078,54.-TL.
Çalışan ve Emekli Noter Bağımlısı Noter Çalışanları
2.078,54.-TL.
Sağlık sigortası kartı geçerlilik süresi
Meslekten 2015 yılı içerisinde 65 yaşını doldurarak emekli olan noterlerimizin Emekli Noter Sağlık
Sigortası grubunda poliçeleri devam etmekte olduğundan Anadolu Sigorta Şirketince gönderilen Sağlık Sigortası
kartı geçerlidir.
Emekli Noterlerin Sağlık Sigortasından Faydalanma Şartları
TNB Grup Sağlık Sigortasından yeni faydalanacak olan emekli noterlerimizin, aşağıdaki şartları sağlıyor
olması halinde Anadolu Sigorta Şirketi tarafından gönderilen BAŞVURU FORMU’nu doldurduktan sonra masrafları
sigorta şirketine ait olmak üzere checkup dan geçmeleri sonrasında Grup Sağlık Sigortasına dahil edileceklerdir.
(- Noterlik mesleğine en az 10 yıl hizmet vermiş olmak,
- Noterlik mesleğinden istifa, sağlık problemi veya emeklilik nedeni ile ayrılmış olmak,
- 31.12.2015 tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmak.)
Şirketin Hesap Numarası
Emekli noter bağımlıları, çalışan noter bağımlıları ve noterlerin yanında çalışan personel ve bağımlılarının
prim ödemeleri; daha önce prim ödemeleri için sigorta şirketine bildirilen kredi kartından yapılabileceği gibi,
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinin İş Bankası İstanbul Kurumsal Şubesinin TR30 0006 4000
00111110 0058 74 nolu hesabına havale yolu ile de yapılabilmektedir.
Anlaşmalı Hastaneler ile İletişim Bilgileri
Anadolu
Sigorta
Şirketinin
anlaşmalı
hastanelerinin
listesine
www.anadolusigorta.com.tr
<http://www.anadolusigorta.com.tr> adresinden yada 0 312 230 35 25 nolu telefondan ulaşılabilmektedir.
Grup Sağlık Sigortasından faydalanan veya gruba yeni dahil olacak olan tüm sigortalıların soru ve
sorunlarında Anadolu Sağlık Sigortası A.Ş. tarafından yetkilendirilen Şirket Temsilcisi YENER AKSU’ya 0532 494
80 90 numaralı telefondan ulaşılabilir.
Download

Peşin Prim Tutarları Öğrenci (0-30 yaş) 761,66.