EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
BÜTÇE GİDERLERİ
01
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
OCAK
GERÇEKLEŞME
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2013
2014
2013
MART
GERÇEKLEŞME
2014
2013
MAYIS
GERÇEKLEŞME
NİSAN
GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
2013
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2013
2014
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
ARTIŞ
ORANI *
(%)
578.028
779.359
883.323 1.040.267
913.008
968.302
949.146
986.734
898.622 1.033.206
994.413 1.348.355
5.216.541
6.156.224
18
47
45
5.246.483
6.402.400
287.753
522.974
299.984
499.256
309.359
468.511
314.801
479.260
316.487
335.519
489.699
1.863.903
2.937.240
58
44
75
979.267
973.995
586.687
43.653
8.068
101.234
7.978
102.491
12.422
106.797
84.377
4.264
546.686
32.732
-94
56
6
528.768
5.653.596
6.352.600
219.604
211.697
459.071
496.175
480.059
440.127
483.712
469.356
445.728
510.761
549.819
819.382
2.637.994
2.947.497
12
47
46
3.522.203
105.652
175.000
9.111
21.891
8.964
22.930
8.426
24.384
9.218
24.491
9.395
24.654
9.688
16.868
54.802
135.220
147
52
77
39.780
207.664
280.000
17.907
14.729
14.070
13.928
12.673
22.858
34.618
13.627
18.878
20.250
15.010
18.142
113.156
103.535
-9
54
37
176.465
1.753.747
MEMURLAR
01
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
3
İŞÇİLER
01
4
GEÇİCİ PERSONEL
01
5
DİĞER PERSONEL
01
7
MİLLETVEKİLLERİ
01
8
CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ
01
9
İSTİHBARAT PERSONELİ
02
1
MEMURLAR
02
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
3
İŞÇİLER
02
4
GEÇİCİ PERSONEL
02
5
DİĞER PERSONEL
02
7
MİLLETVEKİLLERİ
02
9
İSTİHBARAT PERSONELİ
03
1
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
3
YOLLUKLAR
03
4
GÖREV GİDERLERİ
255.243
790.900
2.735
03
5
HİZMET ALIMLARI
22.363.680
24.097.397
114.451
03
6
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
6.679.931
2.261.000
1.004
20.463
51.600
349.335
58.455
29.802
112.064
113.065
90.463
97.476
2.722.781
846.982
03
7
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.422.906
1.170.500
1.570
24.546
52.337
68.967
144.737
77.547
52.901
15.523
123.071
101.862
32.612
113.632
407.227
402.077
03
8
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
383.717
1.150.850
20.914
802
1.645
212
968
566
51.377
1.499
52.237
909
127.141
3.988
03
9
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
2.594
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
04
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
2014
13.796.687
1
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2013
11.153.257
4.212.350
01
02
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI ** (%)
477.540
108.134
2.568.466
84.061
102.894
147.251
170.470
140.732
150.159
145.317
156.890
145.306
154.001
142.729
154.629
805.396
889.044
10
46
36
1.599.955
518.686
771.787
37.390
55.004
39.491
55.779
38.338
55.139
39.931
55.355
40.477
52.991
40.483
52.934
236.111
327.202
39
46
52
302.008
14.000
261.500
586
5.000
1.338
-73
36
1
280.762
1.220.194
1.505.179
101.109
563.418
560.504
-1
46
37
937.185
867
30.000
-100
100
0
80.000
36.398.051
35.522.397
262.811
35.146.968
1.044.705
1.284.500
51.299
39.183
6.049.584
4.579.750
91.607
292.539
4.908
140.500
752
46.670
47.138
1.625
107.760
114.692
102.069
95.020
325
145
103.219
3.375
101.535
101.454
101.010
102.246
542
867
817.439 2.006.365 2.997.557 2.281.061 2.874.417 2.312.240 3.060.966 2.589.271 2.882.410 5.154.888 3.061.437
7
40
31
4.035
58.008
283.009
48.579
100.938
53.072
77.898
418.777
95.151
629.736
600.214
-5
60
19
2.622.088
321.551
375.635
283.578
407.350
358.258
561.947
477.255
336.437
391.803
423.468
1.924.051
2.397.376
25
32
33
4.850.354
3.219
107.331
5.858
30.447
5.592
4.689
58.846
7.978
32.157
430
104.696
1.440
1.278
535
59
18.543
335.583 1.554.152 2.091.452 1.725.982 2.046.049 1.729.871 2.264.237 1.732.305 2.119.895 1.816.566 2.312.257
1.359
2.729
236.841 2.409.194
2.347
1.482
14.606.636 15.694.226
3.456
430
-88
70
1
108.407
273.685
152
42
20
1.089.715
8.673.326 11.169.474
29
39
41
16.366.526
-69
41
11
6.681.588
-1
29
19
1.758.433
-97
33
1
1.596.882
-100
44
0
47.000
10.511
134.382
23.728
47.000
FAİZ GİDERLERİ
989.173
750.000
109.587
57.466
25.454
53.568
43.868
84.595
34.357
143.483
133.018
165.493
36.198
218.991
382.481
723.596
89
39
96
26.404
989.173
750.000
109.587
57.466
25.454
53.568
43.868
84.595
34.357
143.483
133.018
165.493
36.198
218.991
382.481
723.596
89
39
96
26.404
852.481
1.280.000
61.375
200.594
16.838
43.126
180.781
65.830
38.501
58.791
36.517
85.256
103.410
75.503
437.421
529.100
21
51
41
1.493.000
04
1
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
04
2
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
04
3
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
04
4
İSKONTO GİDERLERİ
04
5
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ
05
1
GÖREV ZARARLARI
05
2
HAZİNE YARDIMLARI
05
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
622.688
720.000
52.145
189.019
3.355
31.515
166.509
50.060
25.845
49.419
25.568
66.135
90.374
53.331
363.795
439.478
21
58
38
705.522
05
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
229.793
220.000
9.230
11.575
13.483
11.611
14.272
15.771
12.656
9.372
10.949
19.121
13.036
22.172
73.625
89.621
21
32
17
447.479
05
5
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA
05
6
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
05
8
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
0
340.000
30.513.868
16.032.450
732.102
0
801.870
0 1.003.544 1.007.263 1.193.324
88.085 2.287.597
275.342 2.065.306 1.320.021
8.083.744
2.690.711
-67
26
16
13.709.289
06
1
MAMUL MAL ALIMLARI
06
2
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
06
3
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
06
4
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
88.085
275.342
670.079
100
0
16
3.439.921
06
5
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
801.870
1.003.544 1.007.263 1.193.324
8.083.744
2.020.631
-75
34
17
10.219.369
06
6
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
06
7
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
06
8
STOK ALIMLARI
06
9
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
0
90.000
0
0
0
0
07
1
90.000
0
07
2
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ
08
1
YURTİÇİ BORÇ VERME
08
2
YURTDIŞI BORÇ VERME
09
1
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
2
KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
3
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
09
5
DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
6
YEDEK ÖDENEK
09
7
YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
8
MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ
09
9
DİĞER YEDEK ÖDENEKLER
05
CARİ TRANSFERLER
06
SERMAYE GİDERLERİ
07
08
340.000
50.000
4.110.000
11.872.450
732.102
SERMAYE TRANSFERLERİ
83.141
0
0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
83.141
BORÇ VERME
09
50.000
6.824.547
23.689.321
YEDEK ÖDENEKLER
4.650.000
0
0
0
0
0
0
2.287.597
0
0
306.652
2.065.306 1.013.369
90.000
0
0
90.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.050.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
842.000
110.000
-90
0
0
5.400.000
900.000
4.150.000
* =(2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
900.000
Download

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014