EEM 211 – Sayısal Mantık Tasarımı
Deney No: 8
Deney Grubu: EEM211/01-02
Deneyin Adı: Shift Register Tasarımı
Deneysel Çalışma
D Flip Flop kullanarak 3-bit lik Shift Register (Soldan->Sağa) tasarlayınız.
Deney çalışmasında yapılması gereken zamanla ilgili ayarlamalar aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilmiştir.
Download

EEM 211 – Sayısal Mantık Tasarımı Deney No: 8 Deney Grubu