23.12.2015
GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BM-209 SAYISAL TASARIM
10. HAFTA LABORATUVAR ÖN HAZIRLIK DOKÜMANI
Ön Bilgi
Quartus II Web Edition sürümü, Verilog ve FPGA hakkında bilgi edininiz. Ayrıca Quartus II
ortamında proje oluşturma, Verilog kodlama, pin ataması ve projeyi karta gömme konusunda
tekrar yapınız.
Dönem boyunca yapacağınız bütün ön çalışmaların el ile deftere yazılması gerekmektedir.
Bunun için bir adet büyük boy kareli defter temin ediniz ve bu defteri laboratuvar derslerinde
muhakkak yanınızda bulundurunuz.
Ders notlarınız ve ders kitabından flip-flop tasarımını gözden geçiriniz.
Laboratuvar web sayfası: http://ceng.gazi.edu.tr/~bm209/
Ön Çalışma
0’dan 7’ye kadar sayan bir sayıcı devresini T Flip-Flop’larla tasarlayınız.
a. Durum diyagramını çiziniz.
b. Aşağıdaki gösterildiği şekilde durum tablosunu oluşturunuz.
Girişler
Mevcut Durum
A(t)
B(t)
C(t)
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
Çıkışlar
Sonraki Durum
A(t+1) B(t+1) C(t+1)
Flip-Flop Girişleri
TA
TB
TC
c. TA, TB, TC için Karnough haritaları oluşturup sadeleştirme yapınız.
d. Sadeleşmiş haldeki sayıcı devresini çiziniz.
e. Devrenin Verilog kodunu yazınız.
f. Kodlarınızı ModelSim ortamında simüle edip simülasyon sonucu elde edilen dalga
görünümünün çıktısını alınız.
Download

10. Hafta Ön Hazırlık - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü