T.C.
GÖLBAŞI KAYMAKAMLIĞI
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Müdürlüğü
…./…./ 201.
Ted Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Müdürlüğü’ne,
Velisi bulunduğum
…./…… sınıfı
………numaralı öğrencim ……………………….. ‘ın
aşağıda belirtilen derslerden dönem sonu ortak sınavına girmesine onay veriyorum.
Gereğini arz ederim.
…………………………………
Dönem Sonu Ortak Sınavına Gireceği Dersler:
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. …………………………....
6. ……………………………
7. ……………………………
8. ……………………………
9. ……………………………
Taşpınar Mah.2800.Cad. No:5 İncek 06830 Ankara * Tel : (312) 5869000 * Faks : (312) 586 90 70 * e-mail : [email protected]
Download

dilekçe örneği - TED Ankara Koleji