ANA KONULAR
POMPA VANA
KOMPRESÖR
KONGRESİ
- Pompa, Vana, Kompresör ve Fan
Tasarımı ve Seçimi
- Sistem Verimi ve Enerji Tasarrufu
- Boru Sistemleri ve Şebekeler
- Pompa ve Vanalarda Kavitasyon
- Kompresörlerde ve Fanlarda
Kararsızlık
- Ölçme ve Kontrol
- Nano Teknoloji, Malzeme ile İlgili
Sorunlar
5-7 Mayıs 2016 - İstanbul Fuar Merkezi
- Tasarım ve Geliştirme HAD
- Pompa, Vana, Kompresör ve Fan
Karakteristikleri
- Vanalar, Borular ve Ek Teçhizat
- Mini ve Mikro Santraller
- Sızdırmazlık Problemleri
- İşletme ve Bakım
- İç ve Dış Pazarlama
- AB Kuralları ve Standartlar
KONGREYE BİLDİRİ İLE KATILIM
Kongreye teknik ve bilimsel bildiri
sunumu, kongre konularında
belirtilen konularda çalışan tüm kişi
ve kuruluşlara açıktır. Bildiri sunmak
isteyenlerin
15 Ocak 2016 tarihine kadar bildiri
özetlerini Kongre Sekretaryasına
ulaştırmaları gerekmektedir.
Düzenleme Kurulu tarafından
değerlendirilecek bildiri özetleri
www.sodex.com.tr web sitesinde
sunulan formata uygun biçimde en az
250 kelime, en fazla 400 kelime olarak
hazırlanmalıdır.
Bildiri gönderim adresi:
[email protected]
BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ:
15 Ocak 2016
EKO-TASARIM
EKO-SİSTEMLER
BİLDİRİ ÖZETİ DEĞERLENDİRME
SONUÇLARININ İLETİLMESİ:
22 Ocak 2016
BİLDİRİ TAM METİNLERİNİN SON
GÖNDERİM TARİHİ:
18 Mart 2016
BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
SONUÇLARININ İLETİLMESİ:
1 Nisan 2016
DÜZENLEYİCİ
KURULUŞLAR
İTÜ Makine
Fakültesi
Türk Pompa ve Vana
Sanayicileri Derneği
ODTÜ Makina
Mühendisliği Bölümü
Makine İmalatçıları
Birliği
DESTEKLEYİCİ
KURULUŞLAR
KONGRE SEKRETERYASI
BAĞLANTILI ETKİNLİK
DERNEK
Hazal Erdoğan
Tel: 0216 360 59 33
[email protected]
www.etixtravel.com
ISK-SODEX İSTANBUL 2016
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa,
Vana, Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı
4-7 Mayıs 2016 - İstanbul Fuar Merkezi Salon: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
www.sodex.com.tr
Türk Pompa ve Vana Sanayicileri
Derneği
Tel: 0312 255 10 73
[email protected]
Download

buraya - Makina İmalatçıları Birliği