T.C.
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty
2015-2016
Öğretim Yılı
Academic Year
Türkçe ve İngilizce Tıp Programları
3. Sınıf Ders Programı
Curriculum for the 3st Year
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders Programı;
Versiyon 23.12.2015; Sayfa 1/58
İçindekiler / Table of Contents
2015-2016 Öğretim Yılı Akademik Takvimi / 2015-2016 Academic Calendar ................................. 3
Üçüncü Sınıf / 3rd Year ....................................................................................................................... 4
Ders Kurulu 3.0: Dahili Tıp Pratiğine Giriş / Course 3.0: Introduction to Internal Medicine Practice
.............................................................................................................................................................. 4
Ders Kurulu 3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Organları / Course 3.1: Nerve System and Sensory Organs
............................................................................................................................................................ 10
Ders Kurulu 3.2: Genitoüriner Sistem / Course 3.2: Genitourinary System ...................................... 21
Ders Kurulu 3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik - Deontoloji / Course 3.3: Topographic
Anatomy - Biostatistics - Deontology................................................................................................ 32
Ders Kurulu 3.4: Endokrin Sistem ve Metabolizma / Course 3.4: Endocrine System and Metabolism
............................................................................................................................................................ 43
Ders Kurulu 3.5: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları / Course 3.5: Clinical
Microbiology and Infectious Diseases ............................................................................................... 51
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders Programı;
Versiyon 23.12.2015; Sayfa 2/58
2015-2016 Öğretim Yılı Akademik Takvimi /
2015-2016 Academic Calendar
Tarih/Date
Türkçe
English
13.07.2015
6. Sınıfın Başlangıcı
6 Class Start
01.09.2015
4. ve 5. Sınıfların Başlangıcı
4 and 5 Class Start
31.08.2015-13.09.2015
Güz Yarıyılı Ders Alma
Autumn Semester Registration for
Lessons
31.08.2015-18.09.2015
Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma
Autumn Semester Payment of
Tuition
14.09.2015
1., 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı
(Güz Yarıyılı)
1 , 2 and 3 Class Start (Autumn
Semester)
23.09.2015
Kurban Bayramı Tatil (Öğleden
Sonra)
Religious Holiday (Afternoon)
24.09.2015-25.09.2015
Kurban Bayramı
Religious Holiday
28.10.2015
Cumhuriyet Bayramı Tatili
(Öğleden sonra)
Republic Day (Afternoon)
29.10.2015
Cumhuriyet Bayramı Tatili
Republic Day
10.11.2015
Atatürk’ü Anma Günü
Commemoration Day of Atatürk
25.12.2015
Güz Yarıyılı Bitişi
End of Autumn Semester
01.01.2016
Yılbaşı Tatili
New Year Holiday
28.12.2015-08.01.2016
Güz Yarıyılı Bitirme Sınavları
Autumn Semester Final Exams
18.01.2016-22.01.2016
1., 2. ve 3. Sınıflar Güz Yarıyılı
Telafi Sınavları
1 , 2 and 3 Classes Autumn
Semester Makeup Exams
03.02-2016-10.02.2016
Bahar Yarıyılı Ders Alma
Spring Semester Registration for
Lessons
03.02.2016-12.02.2016
Bahar Yarıyılı Katkı Payı Yatırma
Spring Semester Payment of
Tuition
08.02.2016
1., 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı
(Bahar Yarıyılı)
1 , 2 and 3 Class Start (Spring
Semester)
14.03.2016
Tıp Bayramı
Doctor’s Day
01.05.2016
Emek ve Dayanışma Günü
Workers Day
19.05.2016
Gençlik ve Spor Bayramı Tatili
Youth and Sports Day
20.05.2016
Bahar Yarıyılı Bitişi
End of Spring Semester
23.05.2016-03.06.2016
Bahar Dönemi Bitirme Sınavları
Spring Semester Final Exams
17.06.2016
4. ve 5. Sınıf Staj Bitimi
End of Clerkships at 4 and 5
Classes
13.06.2016-17.06.2016
1., 2. ve 3. Sınıflar Bahar Yarıyılı
Telafi Sınavları
1 , 2 and 3 Classes Spring
Semester Makeup Exams
25.06.2016-01.07.2016
4. ve 5. Sınıflar Telafi Sınavları
4 and 5 Classes Makeup Exams
08.07.2016
6. Sınıf Bitimi
End of 6 Class
th
th
st
st
st
th
nd
rd
nd
rd
nd
rd
th
st
nd
th
th
rd
th
th
İstanbul Üniversitesi 2015-2016 Önlisans-Lisans Akademik Takvimi için Link:
http://ogrenci.istanbul.edu.tr/?p=8150
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 3/58
Üçüncü Sınıf / 3rd Year
Ders Kurulu 3.0: Dahili Tıp Pratiğine Giriş / Course 3.0:
Introduction to Internal Medicine Practice
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Zeki Öngen, Kardiyoloji (Cardiology)
Doç. Dr. Derya Uğurlu Uludüz, Nöroloji (Neurology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Benan Müsellim, Göğüs Hastalıkları (Pulmonary Medicine)
Doç. Dr. Burhan Engin, Dermatology (Dermatology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3015
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3015
Dersin Kredisi / Credit of Course:
2
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
2
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
14.09.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
25.12.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
(Sözlü sınav)
22.12.2015 (4. Grup); 23.12.2015 (2. Grup)
24.12.2015 (3. Grup); 25.12.2015 (1. Grup)
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
05.01.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
22.01.2016 13:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Dermatoloji / Dermatology
0
2
4
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
1
0
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Physical Medicine and Rehabilitation
1
2
Göğüs Hastalıkları / Pulmonary
Medicine
2
4
İç Hastalıkları / Internal Medicine
6
10
39
Kardiyoloji / Cardiology
3
6
21
Nöroloji / Neurology
1
4
11
Toplam / Total
14
28
100
4
7
14
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 4/58
Ders programı / Curriculum
1. Grup (İngilizce Tıp Programı / English Program)
08:30-09:20 saatlerindeki teorik dersler Reşat Garan Amfisi’nde, 09:30-11:30 saatlerindeki klinik
pratikler aşağıda tabloda adı verilen anabilim dallarında yapılacaktır.
Tarih-Saat
21 Eylül 2015 Pazartesi*
08:30-09:20
09:30-11:30
29 Eylül 2015 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
05 Ekim 2015 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
09 Ekim 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
15 Ekim 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
21 Ekim 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
27 Ekim 2015 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
16 Kasım 2015 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
20 Kasım 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
23 Kasım 2015 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
27 Kasım 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
04 Aralık 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
15 Aralık 2015 Salı
(Gün: 1)
* Bu güne ait ders ve pratik idari tatil nedeniyle 12 Ekim 2015 Pazartesi günü
yapılacaktır.
Interviewing and history taking skills (Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler; İç Hastalıkları)
History taking and general apperance examination (İç Hastalıkları AbD; Clinical
Practice)
(Gün: 2)
General apperance and vital signs (Doç. Dr. Alper Döventaş; İç Hastalıkları)
History taking and general apperance examination (İç Hastalıkları AbD; Clinical
Practice)
(Gün: 3)
Physical examination of the head, face and neck. Examination of the lymp nodes
(Doç. Dr. Alper Döventaş; İç Hastalıkları)
Physical examination of the head, face and neck. Examination of the lymp nodes (İç
Hastalıkları AbD; Clinical Practice)
(Gün: 4)
Respiratory system symptoms (cough, dyspnea, haemopthysis) (Prof. Dr. Bilun
Gürocak Gemicioğlu; Göğüs Hastalıkları)
Physical examination of the respiratory system (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları
AbD; Clinical Practice)
(Gün: 5)
Physical examination of the respiratory system (Prof. Dr. Bilun Gürocak Gemicioğlu;
Göğüs Hastalıkları)
Physical examination of the respiratory system (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları
AbD; Clinical Practice)
(Gün: 6)
Cardiac symptoms (Prof. Dr. Lale Koldaş; Kardiyoloji)
Physical examination of the cardiovascular system (Kardiyoloji Abd; Clinical
Practice)
(Gün: 7)
Physical examination of the cardiovascular system 1 (Prof. Dr. Zeki Öngen;
Kardiyoloji)
Physical examination of the cardiovascular system (Kardiyoloji Abd; Clinical
Practice)
(Gün: 8)
Physical examination of the cardiovascular system 2 (Prof. Dr. Bilgehan Karadağ;
Kardiyoloji)
Physical examination of the cardiovascular system (Kardiyoloji Abd; Clinical
Practice)
(Gün: 9)
Gastroenterological symptoms-1 (jaundice, Haematemesis, melena, ascites) (Prof.
Dr. Yusuf Ziya Erzin; İç Hastalıkları)
Physical examination of the abdomen (İç Hastalıkları AbD; Clinical Practice)
(Gün: 10)
Gastroenterological symptoms-2 (dyspepsia, constipation, diarrhea, dysphagia)
(Doç. Dr. İbrahim Hatemi; İç Hastalıkları)
Physical examination of the abdomen (İç Hastalıkları AbD; Clinical Practice)
(Gün: 11)
Physical examination of the abdomen (Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı; İç
Hastalıkları)
Dermatological examination (Reşat Garan Amfisi, Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir; Slide
Presentation)
(Gün: 12)
Neurologic System Examination (Doç. Dr. Nurten Uzun Adatepe; Nöroloji)
Neurologic examination (Nöroloji AbD; Clinical Practice)
(Gün: 13)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 5/58
Tarih-Saat
08:30-09:20
09:30-11:30
21 Aralık 2015 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
25 Aralık 2015 Cuma
09:00
5 Ocak 2016 Salı
09:30
22 Ocak 2016 Cuma
09:30
Physical examination of the locomotor system (Prof. Dr. Hidayet Sarı; FTR)
Neurologic examination (Nöroloji AbD; Clinical Practice)
(Gün: 14)
Evaluating the patient with fever and rash (Prof. Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Physical examination of the locomotor system (İç Hastalıkları ve FTR AbD; Clinical
Practice)
(Gün: 15)
Oral Examination
Final Examination
Makeup Examination
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 6/58
2. Grup
08:30-09:20 saatlerindeki teorik dersler Reşat Garan Amfisi’nde, 09:30-11:30 saatlerindeki klinik
pratikler aşağıda tabloda adı verilen anabilim dallarında yapılacaktır.
Tarih-Saat
18 Eylül 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
28 Eylül 2015 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
01 Ekim 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
07 Ekim 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
14 Ekim 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
22 Ekim 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
02 Kasım 2015 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
12 Kasım 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
18 Kasım 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
25 Kasım 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
02 Aralık 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
09 Aralık 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
11 Aralık 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
17 Aralık 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
23 Aralık 2015 Çarşamba
09:00
5 Ocak 2016 Salı
09:30
22 Ocak 2016 Cuma
09:30
(Gün: 1)
Anamnez alma ve semptom sorgulama (Prof. Dr. Deniz Suna Erdinçler; İç
Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 2)
Genel durum muayenesi (Doç. Dr. Serdar Uğurlu; İç Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 3)
Baş, yüz, boyun ve lenf bezi muayenesi (Doç. Dr. Şeniz Öngören Aydın; İç
Hastalıkları)
Baş, yüz boyun ve lenf bezi muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 4)
Solunum sistemi semptomları (Prof. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 5)
Solunum sistemi muayenesi (Prof. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 6)
Kardiyovasküler sistem semptomları (Prof. Dr. Lale Koldaş; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 7)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 1 (Prof. Dr. Zeki Öngen; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 8)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 2 (Prof. Dr. Barış İlerigelen; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 9)
Gastrointestinal sistem semptomları 1 (Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 10)
Gastrointestinal sistem semptomları 2 (Doç. Dr. İbrahim Hatemi; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 11)
Karın muayenesi (Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı; İç Hastalıkları)
Dermatolojik muayene (Reşat Garan Amfisi, Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir; Slayt
Gösterisi)
(Gün: 12)
Nörolojik sistem muayenesi (Prof. Dr. Feray Karaali Savrun; Nöroloji)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 13)
Lokomotor sistem anamnez ve muayene özellikleri (Prof. Dr. Hidayet Sarı; FTR)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 14)
Döküntülü ve ateşli hastaya yaklaşım (Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Kas ve iskelet sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve FTR AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 15)
Sözlü Sınav
Bitirme Sınavı
Telafi Sınavı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 7/58
3. Grup
08:30-09:20 saatlerindeki teorik dersler Reşat Garan Amfisi’nde, 09:30-11:30 saatlerindeki klinik
pratikler aşağıda tabloda adı verilen anabilim dallarında yapılacaktır.
Tarih-Saat
16 Eylül 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
22 Eylül 2015 Salı*
08:30-09:20
09:30-11:30
02 Ekim 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
08 Ekim 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
16 Ekim 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
23 Ekim 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
30 Ekim 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
13 Kasım 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
19 Kasım 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
24 Kasım 2015 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
01 Aralık 2015 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
08 Aralık 2015 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
14 Aralık 2015 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
18 Aralık 2015 Cuma
08:30-09:20
09:30-11:30
24 Aralık 2015 Perşembe
09:00
5 Ocak 2016 Salı
09:30
22 Ocak 2016 Cuma
09:30
(Gün: 1)
Anamnez alma ve semptom sorgulama (Prof. Dr. Tanju Beğer; İç Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 2)
* Bu güne ait ders ve pratik idari tatil nedeniyle 19 Ekim 2015 Pazartesi günü
yapılacaktır.
Genel durum muayenesi (Doç. Dr. Serdar Uğurlu; İç Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 3)
Baş, yüz, boyun ve lenf bezi muayenesi (Doç. Dr. Şeniz Öngören Aydın; İç
Hastalıkları)
Baş, yüz boyun ve lenf bezi muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 4)
Solunum sistemi semptomları (Prof.. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 5)
Solunum sistemi muayenesi (Prof. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 6)
Kardiyovasküler sistem semptomları (Prof. Dr. Lale Koldaş; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 7)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 1 (Prof. Dr. Zeki Öngen; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 8)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 2 (Prof. Dr. Barış İlerigelen; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 9)
Gastrointestinal sistem semptomları 1 (Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 10)
Gastrointestinal sistem semptomları 2 (Doç. Dr. İbrahim Hatemi; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 11)
Karın muayenesi (Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı; İç Hastalıkları)
Dermatolojik muayene (Reşat Garan Amfisi, Doç. Dr. Burhan Engin; Slayt Gösterisi)
(Gün: 12)
Nörolojik sistem muayenesi (Prof. Dr. Sabahattin Saip; Nöroloji)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 13)
Lokomotor sistem anamnez ve muayene özellikleri (Prof. Dr. Hidayet Sarı; FTR)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 14)
Döküntülü ve ateşli hastaya yaklaşım (Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Kas ve iskelet sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve FTR AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 15)
Sözlü Sınav
Bitirme Sınavı
Telafi Sınavı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 8/58
4. Grup
08:30-09:20 saatlerindeki teorik dersler Reşat Garan Amfisi’nde, 09:30-11:30 saatlerindeki klinik
pratikler aşağıda tabloda adı verilen anabilim dallarında yapılacaktır.
Tarih-Saat
17 Eylül 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
30 Eylül 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
06 Ekim 2015 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
13 Ekim 2015 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
20 Ekim 2015 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
26 Ekim 2015 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
03 Kasım 2015 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
11 Kasım 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
17 Kasım 2015 Salı
08:30-09:20
09:30-11:30
26 Kasım 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
30 Kasım 2015 Pazartesi
08:30-09:20
09:30-11:30
03 Aralık 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
10 Aralık 2015 Perşembe
08:30-09:20
09:30-11:30
16 Aralık 2015 Çarşamba
08:30-09:20
09:30-11:30
22 Aralık 2015 Salı
09:00
5 Ocak 2016 Salı
09:30
22 Ocak 2016 Cuma
09:30
(Gün: 1)
Anamnez alma ve semptom sorgulama (Prof. Dr. Tanju Beğer; İç Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 2)
Genel durum muayenesi (Doç. Dr. Serdar Uğurlu; İç Hastalıkları)
Anamnez ve genel durum muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 3)
Baş, yüz, boyun ve lenf bezi muayenesi (Doç. Dr. Şeniz Öngören Aydın; İç
Hastalıkları)
Baş, yüz boyun ve lenf bezi muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 4)
Solunum sistemi semptomları (Prof. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 5)
Solunum sistemi muayenesi (Prof. Dr. Serdar Erturan; Göğüs Hastalıkları)
Solunum sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 6)
Kardiyovasküler sistem semptomları (Prof. Dr. Lale Koldaş; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 7)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 1 (Prof. Dr. Zeki Öngen; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 8)
Kardiyovasküler sistem muayenesi 2 (Prof. Dr. Barış İlerigelen; Kardiyoloji)
Kardiyovasküler sistem muayenesi (Kardiyoloji Abd; Klinik Pratik)
(Gün: 9)
Gastrointestinal sistem semptomları 1 (Prof. Dr. Yusuf Ziya Erzin; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 10)
Gastrointestinal sistem semptomları 2 (Doç. Dr. İbrahim Hatemi; İç Hastalıkları)
Karın muayenesi (İç Hastalıkları AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 11)
Karın muayenesi (Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı; İç Hastalıkları)
Dermatolojik muayene (Reşat Garan Amfisi, Doç. Dr. Burhan Engin; Slayt Gösterisi)
(Gün: 12)
Nörolojik sistem muayenesi (Doç. Dr. Derya Uğurlu Uludüz; Nöroloji)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 13)
Lokomotor sistem anamnez ve muayene özellikleri (Prof. Dr. Hidayet Sarı; FTR)
Nörolojik muayene (Nöroloji AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 14)
Döküntülü ve ateşli hastaya yaklaşım (Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Kas ve iskelet sistemi muayenesi (İç Hastalıkları ve FTR AbD; Klinik Pratik)
(Gün: 15)
Sözlü Sınav
Bitirme Sınavı
Telafi Sınavı
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 9/58
Ders Kurulu 3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Organları /
Course 3.1: Nerve System and Sensory Organs
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş, Fizyoloji (Physiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Sibel Ertan, Nöroloji (Neurology)
Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem, Anatomi (Anatomy)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Aydın Barlas, Farmakoloji (Pharmacology)
Doç. Dr. Emine Elif Güzel, Histoloji (Histology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3001
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3001
Dersin Kredisi / Credit of Course:
15
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
15
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
14.09.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
09.11.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
09.11.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
08.01.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
21.01.2016 09:30
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 10/58
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
32
14
24
Biyokimya / Biochemistry
1
0
1
Dermatoloji / Dermatology
2
0
2
Enfeksiyon Hastalıkları / Infectious
Diesases
5
0
Farmakoloji / Pharmacology
18
0
11
Fizyoloji / Physiology
30
10
21
Göz Hastalıkları / Opthalmology
2
0
2
Histoloji / Histology
18
2
11
Kulak Burun Boğaz /
Otorhinolaryngology
2
0
Nöroloji / Neurology
13
0
8
Nöroşirurji / Neurosurgery
3
0
2
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
12
4
9
Pediatri / Pediatrics
1
0
1
Radyoloji / Radiology
2
0
142
30
2
100
Toplam / Total
3
2
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 11/58
3.1: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi / Fizyoloji /
Anatomy Physiology
1
2
3
4
5
14.09.2015
15.09.2015
16.09.2015
17.09.2015
18.09.2015
1,2
1,2
3,4
-
-
-
-
6
21.09.2015
-
-
-
-
-
7
22.09.2015
-
-
-
-
-
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
28.09.2015
29.09.2015
30.09.2015
01.10.2015
02.10.2015
05.10.2015
06.10.2015
07.10.2015
08.10.2015
09.10.2015
12.10.2015
13.10.2015
14.10.2015
15.10.2015
16.10.2015
19.10.2015
20.10.2015
21.10.2015
22.10.2015
23.10.2015
26.10.2015
27.10.2015
30.10.2015
02.11.2015
03.11.2015
04.11.2015
05.11.2015
06.11.2015
3,4
3,4
1,2
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
2 (sınav)
3 (sınav)
4 (sınav)
1
2
3
4
4
2
3
1
4
2
-
2
4
1
3
2
3
4
1
4 (sınav)
1 (sınav)
2 (sınav)
3 (sınav)
3
4
2
1
4
1
2
3
-
1
3
1
4
2
3
4
1
2
3
-
Biyokimya /
Biochemistry
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
Klinik
Uygulamalar
/ Clinical
Practices
3
4
2
12.10.2015’e
alındı
19.10.2015’e
alındı
2
1
4
2
3
1
4
2
3
1
1
4
2
1
3
3
4
1
2
3
4
1
3
2
4
-
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Öğrencilerin Gruplara Dağılımı
Grup
Başlangıç No - Bitiş No
Program
1
0902000043 -
İngilizce Tıp
2
0901130001 - 0901130141
Türkçe Tıp
3
0901130142 - 0901130276
Türkçe Tıp
4
0901130277 -
Türkçe Tıp
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 12/58
Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Course aims and learning outcomes
Türkçe
English
Ders kurulunun
Sinir sistemi ve duyu organlarının normal This course provides information about
içeriği / course
yapısı, gelişimi ve işlevleri, bu sistemle the normal structure,development and
content
ilgili hastalıkların etyopatogenezi,
functions,system related
belirtileri, temel klinik ve laboratuar
diseases,etiology,symptoms basic
bulguları, tanı yöntemleri ve
clinical and laboratory findings,
tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında diagnostic methods and also drugs used
bilgi kazanmayı sağlar.
for the treatment of related diseases of
the nerve system and sensory organs
Ders kurulunun
Bu kurul sonunda öğrencilerin sinir
The aim is to teach
amaçları / course sistemi ve duyu organlarının normal
the basic information about the
aims
yapısı, gelişimi ve işlevleri, bu sistemle functions, structure, development and
ilgili hastalıkların etyopatogenezi,
physiopathology of Nerve System and
belirtileri, temel klinik ve laboratuar
Sensory Organs, and basic clinical and
bulguları, tanı yöntemleri ve
laboratory diagnostic methods, drugs
tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında used for the treatment of related
bilgi kazanmalarıdır
diseases
Ders kurulunun
Bu kurulun sonunda öğrenciler;
At the end of Nerve System and Sensory
öğrenme çıktıları 1. Sinir sistemi ve duyu organlarının
Organs course the students should be
(hedefleri) /
anatomik yapılarını tanımlayabilmeli, able to:
learning outcomes 2. Sinir sistemi ve duyu organlarının
1. Describe the anatomical structures,
embriyolojik kökenleri ve gelişimlerini 2. Describe the development and
tanımlayabilmeli,
embryonic origins,
3. Sinir sistemi ve duyu organlarının
3. Describe the histological structures,
histolojik yapılarını tanımlayabilmeli, 4. Describe the functional mechanisms,
4. Sinir sistemi ve duyu organlarının
5. Describe the sysmptoms,
işlev mekanizmalarını
etiopathogenesis and histopathology
tanımlayabilmeli,
of the diseases,
5. Sinir sistemi ve duyu organlarına ait 6. Describe the imaging techniques,
hastalıkların etyopatogenezini,
7. Describe the treatment methods,
belirtilerini, klinik, laboratuar,
8. Describe the drugs,their
histopatolojik temel bulgularını
pharmacology,side effects and drug
sayabilmeli,
interactions for the treatment of
6. Sinir sistemi ve duyu organlarına
related diseases of the nervous
yönelik kullanılan görüntüleme
system and sensory organs
yöntemlerini tanımlayabilmeli,
7. Sinir sistemi ve duyu organlarına ait
hastalıklarda kullanılan tedavi
yöntemlerini sayabilmeli,
8. Sinir sistemi ve duyu organlarına ait
hastalıkların tedavisinde kullanılan
ilaçların etkilerini, etki
mekanizmalarını, farmakokinetiğini,
yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini
sayabilmelidir.
Dersin işleniş
Amfi dersi, uygulama, ödev,
Lectures,laboratory practices,clinical
yöntemi
demonstrasyon.
practices and demonstrations.
(kullanılan eğitim
yöntemleri)/
teaching methods
and strategies
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 13/58
Ders programı / Curriculum
14 Eylül 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
15 Eylül 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Eylül 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
17 Eylül 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
18 Eylül 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 1)
Uygulamalar
Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders
kurulu başkanlığı)
Nöroanatomi: Genel Organizasyon (Doç.
Dr. Selman Demirci; Anatomi)
Periferik ve Merkezi Sinir Sistemi,
Tanımlamalar (Doç. Dr. Selman Demirci;
Anatomi)
Sinaptik İletide Elektriksel ve Kimyasal
Olaylar (Prof. Dr. Nuran Darıyerli
Toktamış; Fizyoloji)
(Gün: 2)
Uygulamalar
Baş ve Boyun Gelişimi (1/3) (Prof. Dr.
Ahmet Şenol Ertürkoğlu; Histoloji)
Sinapsların ve Reflekslerin Genel
Özellikleri (Prof. Dr. Nuran Darıyerli
Toktamış; Fizyoloji)
Mono sinaptik Refleksler-Gerim
Refleksleri (Prof. Dr. Nermin Yelmen;
Fizyoloji)
Baş ve Boyun Gelişimi (2/3) (Prof. Dr.
Ahmet Şenol Ertürkoğlu; Histoloji)
(Gün: 3)
Uygulamalar
Merkezi Sinir Sistemi Örtüleri (Doç. Dr.
Selman Demirci; Anatomi)
Baş ve Boyun Gelişimi (3/3) (Prof. Dr.
Ahmet Şenol Ertürkoğlu; Histoloji)
Sinir Sisteminin Genel Tanımlaması ve
Omuriliğin Histolojik Yapısı (Prof. Dr.
Mustafa Taşyürekli; Histoloji)
Önbeyin (Prosencephalon) Anatomisi ve
Kortikal Yapılanma (Prof. Dr. Ali İhsan
Soyluoğlu; Anatomi)
(Gün: 4)
Uygulamalar
Multi sinaptik Refleksler-Geri Çekme
Refleksleri (Prof. Dr. Nermin Yelmen;
Fizyoloji)
Subkortikal Yapılar I (Gri Cevher) (Prof.
Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
Subkortikal Yapılar II (Beyaz Cevher)
(Prof. Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
MSS’ni koruyan yapılar. Serebro spinal
sıvı ve kan beyin bariyerinin fizyolojik
özellikleri (Prof. Dr. Nermin Yelmen;
Fizyoloji)
(Gün: 5)
Uygulamalar
Nöral borunun farklılaşma mekanizması
ve omuriliğin gelişimi ve kötü gelişimleri
(Prof. Dr. Mustafa Taşyürekli; Histoloji)
Uyarıların MSS’ne Girişi ve İleti yolları
(Prof. Dr. Nermin Yelmen; Fizyoloji)
14:30-15:20
Uyarıların Değerlendirilmesi ve Yüzeyel
Duyarlık (Prof. Dr. Nermin Yelmen;
Fizyoloji)
15:30-16:20
Beyin sapı ve serebellumun histolojisi
(Prof. Dr. Mustafa Taşyürekli; Histoloji)
English Program (İNG3)
Practices
Course aims and learning outcomes
(Course chair / vice chair)
Neuroanatomy General View (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Central Nervous System; Peripheral
Nervous System: Definition (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Synaptic and junctional transmission:
Electrical and chemical events (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Practices
Development of Head and Neck (1/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
General characteristics of synapses and
reflexes (Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Monosynaptic reflexes- The strech reflex
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Development of Head and Neck (2/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Practices
Meninges (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Prosencephalon (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Development of Head and Neck (3/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
General histology of nervous system
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Practices
Polysynaptic reflexes: The withdrawal
reflex (Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Subcortical gray matter (Prof. Dr. Kaya
Özkuş; Anatomi)
Subcortical white matter (Prof. Dr. Kaya
Özkuş ; Anatomi)
The protection of the Central Nervous
System (CNS): Physiologic
characteristics of cerebro-spinal-fluid
and the blood-brain-barrier (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Practices
Histology of medulla spinalis, brain stem
and peripheral nervous system (Doç. Dr.
E. Elif Güzel; Histoloji)
Initiation of impulses in sense organs
and the antero lateral system (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
The consideration of Sensory
information: cuteneous, deep and
visceral sensation (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Histology of cerebellum and cerebrum
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 14/58
28 Eylül 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 6)
Uygulamalar
Arabeyin (Diencephalon) Anatomisi
(Prof. Dr. Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi)
Beyin sapı ve serebellumun gelişimi ve
kötü gelişimleri (Prof. Dr. Mustafa
Taşyürekli; Histoloji)
14:30-15:20
Serebrumun histolojik yapısı (Prof. Dr.
Mustafa Taşyürekli; Histoloji)
15:30-16:20
Ortabeyin (Mesencephalon) Anatomisi
(Prof. Dr. Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi)
16:30-17:20
Ağrı Fizyolojisi (Prof. Dr. Nermin
Yelmen; Fizyoloji)
(Gün: 7)
Uygulamalar
Pons Anatomisi (Prof. Dr. Şükrü Turan
Peştemalcı; Anatomi)
Medulla Oblongata Anatomisi (Prof. Dr.
Şükrü Turan Peştemalcı; Anatomi)
Serebral Korteks (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Serebrumun gelişimi ve kötü gelişimleri
(Prof. Dr. Mustafa Taşyürekli; Histoloji)
Talamus, Retiküler Formasyon (Doç. Dr.
Sibel Akyol; Fizyoloji)
(Gün: 8)
Uygulamalar
EEG, Uyku Fizyolojisi ve Uyarılmış
Potansiyeller (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Beyincik (Cerebellum) Anatomisi (Prof.
Dr. Şükrü Turan Peştemalcı; Anatomi)
Deri ve Ekleri : Epidermis ve Dermis
Yapısı (Prof. Dr. Meral Koyutürk;
Histoloji)
Merkezi Sinir Sisteminin Kanlanması I
(Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi)
Merkezi Sinir Sisteminin Kanlanması II
(Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi)
(Gün: 9)
Uygulamalar
Kortikospinal ve Kortikobulber Sistemler
(Prof. Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Postür Düzenleyici Sistemler (Prof. Dr.
Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Ventriküler Sistem ve BOS (Doç. Dr.
Mehmet Üzel; Anatomi)
29 Eylül 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
30 Eylül 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
01 Ekim 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
02 Ekim 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Omurilik Morfolojisi (Prof. Dr. Güler
Kahraman Yıldırım; Anatomi)
Denge Fizyolojisi, Labirint ve Vestibüler
İşlev (Doç. Dr. İbrahim Güner; Fizyoloji)
(Gün: 10)
Uygulamalar
Medüller Yapı Taşları ve Deserebrasyon
Katılığı (Doç. Dr. Sibel Akyol; Fizyoloji)
Orta Beyin ve Kortikal Yapı Taşları (Doç.
Dr. Sibel Akyol; Fizyoloji)
Sinir Sisteminde İletici Yollar I : Çıkan
Yollar (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
English Program (İNG3)
Practices
Diencephalon (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Early development of neural tubeDevelopment of medulla spinalis and
peripheral nervous system (Doç. Dr. E.
Elif Güzel; Histoloji)
Development of brain stem, cerebellum
and cerebrum (Doç. Dr. E. Elif Güzel;
Histoloji)
The physiologic characteristics of the
pain (Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Mesencephalon (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Practices
Pons (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Medulla oblongata (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Cerebral Cortex (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Congenital malformations of the nervous
system (Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Thalamus and The Reticular Formation
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
EEG,Sleep and Evoked Potentials (Prof.
Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Cerebellum (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Corticospinal and Corticobulber Systems
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Vessels of Central Nervous System I
(Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Vessels of Central Nervous System II
(Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Practices
Histology of the skin (Prof. Dr. Meral
Koyutürk; Histoloji)
Posture Regulating Systems (Prof. Dr.
Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Brain Ventricles and CSF (Cerebrospinal
Fluid) (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Spinal cord Anatomy (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
Medullary Mechanisms and The
Decebrate Rigiditiy (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
Posture and The Vestibular System
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Midbrain (Prof. Dr. Ertan Yurdakoş;
Fizyoloji)
Spinal cord: Ascending Tracts (Prof. Dr.
Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 15/58
15:30-16:20
16:30-17:20
05 Ekim 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
06 Ekim 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
07 Ekim 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
08 Ekim 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Sinir Sisteminde İletici Yollar II : İnen
Yollar (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
Bazal Çekirdekler (Doç. Dr. İbrahim
Güner; Fizyoloji)
(Gün: 11)
Uygulamalar
Kranial Sinirler : I, II, III, IV (Prof. Dr.
Ercan Tanyeli; Anatomi)
Kranial Sinirler : V, VI, VII, VIII (Prof. Dr.
Ercan Tanyeli; Anatomi)
Serebellum Fizyolojisi (Doç. Dr. İbrahim
Güner; Fizyoloji)
Motor Hareketlerin Kontrolünde
Serebellum ve Bazal Ganglionların
Etkileşimi (Doç. Dr. İbrahim Güner;
Fizyoloji)
Kranial Sinirler : IX, X, XI, XII (Prof. Dr.
Ercan Tanyeli; Anatomi)
Spinal cord: Descending Tracts (Prof.
Dr. Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
(Gün: 12)
Uygulamalar
Spinal Sinir Pleksusları I : Pl.Cervicalis,
Pl.Brachialis (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
Konuşma ve Dil Oluşumu, Beyinde
Lateralizasyon (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Korteks, Asosiyasyon Alanları (Prof. Dr.
Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Hipotalamusun Fizyolojik Fonksiyonları
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Spinal Sinir Pleksusları II : Pl. Lumbalis,
Pl. Sacralis (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
(Gün: 13)
Uygulamalar
Otonom Sinir Sistemi Anatomisi (Prof.
Dr. Mehmet Yıldırım; Anatomi)
Limbik Sistem (Prof. Dr. Ertan Yurdakoş;
Fizyoloji)
Otonom Pleksuslar I (Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım; Anatomi)
Otonom Pleksuslar II (Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım; Anatomi)
Stres, Hafıza ve Öğrenme Fizyolojisi
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
(Gün: 14)
Uygulamalar
Organların Otonom İnnervasyonlarına
Giriş (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım;
Anatomi)
Sinir İleti Biyokimyası (Doç. Dr. Pınar
Atukeren; Biyokimya)
Duyu Organları: Genel Bilgiler (Prof. Dr.
Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi)
15:30-16:20
Deri ve Ekleri : Kıl Yapısı ve Ekleri
(Prof. Dr. Meral Koyutürk; Histoloji)
16:30-17:20
İşitme Fizyolojisi (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
(Gün: 15)
Uygulamalar
Deri,Tad ve Koku Organları (Prof. Dr.
Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi)
09 Ekim 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
The Basal Ganglia (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
Cranial nerves (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Cranial nerves (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
The Cerebellum (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Interaction of The Cerebellum and The
Basal Ganglia in The Control of The
Motor Functions (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
The Speech Formation and The
Lateralization in The Brain (Prof. Dr.
Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
Association Areas of The Cerebral
Cortex (Prof. Dr. Ertan Yurdakoş;
Fizyoloji)
Cranial nerves (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Spinal Nerve Plexuses I (Prof. Dr. Kaya
Özkuş; Anatomi)
Spinal Nerve Plexuses II (Prof. Dr. Kaya
Özkuş; Anatomi)
The Hypothalamus (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
The Limbic System (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Autonomic Nervous System (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Autonomic Plexuses I (Prof. Dr. Kaya
Özkuş; Anatomi)
The Physiology of Learning and Memory
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Histology of the skin (Prof. Dr. Meral
Koyutürk; Histoloji)
Practices
Biochemistry of Neurotransmission
(Prof. Dr. Yıldız Dinçer; Biyokimya)
Autonomic Plexuses II (Prof. Dr. Kaya
Özkuş; Anatomi)
The physiologic characteristics of
hearing (Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
The physiologic mechanisms of central
audition (Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Autonomic Innervation of organs (Prof.
Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Practices
Sense organs (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 16/58
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
12 Ekim 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
13 Ekim 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
14 Ekim 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
15 Ekim 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
16 Ekim 2015 Cuma
08:30-11:30
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Kulak Anatomisi I (Prof. Dr. Ercan
Tanyeli; Anatomi)
Santral İşitme Mekanizmaları (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Deri ve eklerinin gelişimi (Prof. Dr.
Meral Koyutürk; Histoloji)
Kulak Anatomisi II (Prof. Dr. Ercan
Tanyeli; Anatomi)
(Gün: 16)
Uygulamalar
Göz Anatomisi I (Prof. Dr. Ercan Tanyeli;
Anatomi)
Koku ve Tad Alma Fizyolojisi (Prof. Dr.
Gökhan Metin; Fizyoloji)
Kulak Histolojisi (Prof. Dr. Ahmet Şenol
Ertürkoğlu; Histoloji)
Kulak Gelişimi (Prof. Dr. Ahmet Şenol
Ertürkoğlu; Histoloji)
Görme: Görmede Fotokimyasal Olaylar
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
(Gün: 17)
Uygulamalar
Görmede Nörofizyolojik Olaylar (Prof.
Dr. Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Görüntü oluşumu mekanizmaları (Prof.
Dr. Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Göz Histolojisi I (Prof. Dr. İsmail Seçkin;
Histoloji)
Development of skin (Prof. Dr. Meral
Koyutürk; Histoloji)
Ear I (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Ear II (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Taste and Smell Sensations (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Practices
Histology of Ear (Prof. Dr. Hakan
Bozkurt; Histoloji)
Skin; Tongue; Nose (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
Eye I (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Eye II (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Development of Ear (Prof. Dr. Hakan
Bozkurt; Histoloji)
Practices
Histology of Eye (1/2) (Prof. Dr. Hakan
Bozkurt; Histoloji)
Histology of Eye (2/2) (Prof. Dr. Hakan
Bozkurt; Histoloji)
Vision, Photoreceptor Mechanisms
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Göz Histolojisi II (Prof. Dr. İsmail Seçkin; Responses in the Visual Pathways (Prof.
Histoloji)
Dr. Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Göz Anatomisi II (Prof. Dr. Ercan
Development of Eye (Prof. Dr. Hakan
Tanyeli; Anatomi)
Bozkurt; Histoloji)
(Gün: 18)
Uygulamalar
Practices
Göz Gelişimi (Prof. Dr. İsmail Seçkin;
Image forming mechanism (Prof. Dr.
Histoloji)
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Kırmızı Göz (Prof. Dr. Emel Başar; Göz I Introduction to anomalies, edema CNS
Hastalıkları)
pathology (Doç. Dr. Nil Çomunoğlu;
Patoloji)
Ağrı İletimi, İnflamasyon ve Mediatörleri Encephalitis and brain absces (Prof. Dr.
(Prof. Dr. Zeliha Yazıcı; Farmakoloji)
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Nörolojik Muayene (1/2) (Prof. Dr. Feray Transmission of pain, inflammation and
Karaali Savrun; Nöroloji)
their mediators (Prof. Dr. Zeliha Yazıcı;
Farmakoloji)
MSS Patolojisine Giriş, Anomaliler,
Neurological examination 1/2 (Prof. Dr.
Ödem, KİBAS (Prof. Dr. Büge Öz;
Hülya Apaydın; Nöroloji)
Patoloji)
(Gün: 19)
Uygulamalar
Practices
Göz Hastalıklarında Semptomlar (Prof.
Vascular disease of CNS travma (Doç.
Dr. Güzin İskeleli; Göz Hastalıkları)
Dr. Nil Çomunoğlu; Patoloji)
Merkezi Sinir Sistemi İlaçlarına Giriş
The symptoms in ocular disease (Prof.
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Dr. Rengin Yıldırım; Göz Hastalıkları)
Farmakoloji)
MSS Vasküler Hastalıkları, Travma
Introduction to central nervous system
(Prof. Dr. Büge Öz; Patoloji)
pharmacology (Prof. Dr. Mustafa Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Nörolojik Muayene (2/2) (Prof. Dr.
Red Eye (Prof. Dr. Emel Başar; Göz
Sabahattin Saip; Nöroloji)
Hastalıkları)
Ensefalitler ve beyin apsesi (Prof. Dr.
Anxiolytic, Sedative and Hypnotic drugs
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
(Gün: 20)
Uygulamalar
Practices
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 17/58
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
19 Ekim 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
20 Ekim 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Anksiyolitik, Sedatif, Hipnotik İlaçlar
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Frontal ve Temporal loblar:Anatomik
lokalizasyon ve klinik bulgular (Doç. Dr.
Derya Uğurlu Uludüz; Nöroloji)
Mental Retardasyon (Prof. Dr. Beyhan
Tüysüz; Pediatri)
MSS Tümörleri (Prof. Dr. Büge Öz;
Patoloji)
Neurological examination 2/2 (Prof. Dr.
A. Sibel Ertan ; Nöroloji)
MSS Tümörleri (Prof. Dr. Büge Öz;
Patoloji)
(Gün: 21)
Uygulamalar
Kuduz: Klinik , Korunma (Prof. Dr. Neşe
Saltoğlu; Enfeksiyon Hastalıkları)
Pariyetal ve oksipital loblar:Anatomik
lokalizasyon ve klinik bulgular (Doç. Dr.
Derya Uğurlu Uludüz; Nöroloji)
Tetanoz Kliniği ve Korunma (Prof. Dr.
Neşe Saltoğlu; Enfeksiyon Hastalıkları)
MSS Radyolojisi (Prof. Dr. Civan Işlak;
Radyoloji)
Menenjit ve Ensefalitler (Prof. Dr. Büge
Öz; Patoloji)
(Gün: 22)
Uygulamalar
Dejeneratif ve Demiyelinizan Hastalıklar
(Prof. Dr. Büge Öz; Patoloji)
Serebellum:Anatomik lokalizasyon ve
klinik bulgular (Prof. Dr. Sabahattin Saip;
Nöroloji)
Baş ve Boynun Radyolojisi (Doç. Dr.
Zehra Işık Haşıloğlu; Radyoloji)
15:30-16:20
Antidepressan İlaçlar (Prof. Dr. Sibel
Özmen Özyazgan; Farmakoloji)
16:30-17:20
Antimanik İlaçlar (Prof. Dr. Sibel Özmen
Özyazgan; Farmakoloji)
21 Ekim 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 23)
Uygulamalar
MSS Stimülanları ve Psikotomimetik
İlaçlar (Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Kranyal sinirlerin hastalıklarında klinik
bulgular (Prof. Dr. Feray Karaali Savrun;
Nöroloji)
Viral Ensefalit (Prof. Dr. Büge Öz;
Patoloji)
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Periferik Sinir Sistemi Patolojisi (Prof.
Dr. Büge Öz; Patoloji)
16:30-17:20
Alzheimer Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
(Gün: 24)
Uygulamalar
Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
22 Ekim 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
Antidepressant drugs (Prof. Dr. Mustafa
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Antimanic drugs (Prof. Dr. Mustafa
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Frontal and temporal lobes; Anatomical
localization and clinical findings (Doç.
Dr. Melda Bozluolcay; Nöroloji)
Mental Retardation (Prof. Dr. Beyhan
Tüysüz; Pediatri)
Practices
Rabies: Clinical manifectations and
prophylaxis (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Parietal and occipital lobes; Anatomical
localization and Clinical findings (Doç.
Dr. Melda Bozluolcay; Nöroloji)
CNS Tumors (Doç. Dr. Nil Çomunoğlu;
Patoloji)
CNS Tumors (Doç. Dr. Nil Çomunoğlu;
Patoloji)
Cerebellum ;Anatomical localization and
clinical findings (Prof. Dr. Seher Naz
Yeni; Nöroloji)
Practices
Head and Neck Radiology (Doç. Dr.
Zehra Işık Haşıloğlu; Radyoloji)
Menengitis and encephalitis (Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu; Patoloji)
Degenerative and demyelinazing
disesaes (Doç. Dr. Nil Çomunoğlu;
Patoloji)
CNS stimulants and psychotomimetic
drugs (Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Clinical findings of cranial nerve
diseases (Prof. Dr. Seher Naz Yeni;
Nöroloji)
Practices
Tetanus: Clinical presentations and
prophylaxis (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
CNS Radiology (Prof. Dr. Naci Koçer;
Radyoloji)
Basal ganglia; Anatomical localization
and clinical findings (Prof. Dr. Hülya
Apaydın; Nöroloji)
Spinal cord; Anatomical localization and
clinical findings (Prof. Dr. Ayşe Altıntaş;
Nöroloji)
Viral Encephalitis (Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu; Patoloji)
Practices
Alcohols and alcohol intoxication (Prof.
Dr. Mustafa Aydın Barlas; Farmakoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 18/58
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
23 Ekim 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
26 Ekim 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
27 Ekim 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
04 Kasım 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Beyin sapı: Anatomik lokalizasyon ve
klinik bulgular (Prof. Dr. Çiğdem Özkara;
Nöroloji)
Merkez sinir sisteminin gelişimsel
anomalileri ve klinik bulgular (Prof. Dr.
Cengiz Yalçınkaya; Nöroloji)
Bazal gangliyonlar:Anatomik
lokalizasyon ve klinik bulgular (Prof. Dr.
Hülya Apaydın; Nöroloji)
(Gün: 25)
Uygulamalar
Alkoller ve alkol zehirlenmeleri (Prof. Dr.
Mustafa Aydın Barlas; Farmakoloji)
Peripheric nerve system (Doç. Dr. Nil
Çomunoğlu; Patoloji)
Opioid Analjezikler ve Antagonistleri
(1/2) (Prof. Dr. Zeliha Yazıcı;
Farmakoloji)
Opioid Analjezikler ve Antagonistleri
(1/2) (Prof. Dr. Zeliha Yazıcı;
Farmakoloji)
Genel Anestetikler: İnhalasyon
anestetikleri (Prof. Dr. Mustafa Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Medulla spinalis:Anatomik lokalizasyon
ve klinik bulgular (Prof. Dr. Ayşe
Altıntaş; Nöroloji)
(Gün: 26)
Uygulamalar
Dermatolojide Tanıda Temeller ve
Tedavi Yöntemleri (Doç. Dr. Burhan
Engin; Dermatoloji)
Genel Anestetikler: İntravenöz
anestetikler (Prof. Dr. Mustafa Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Periferik sinirlerin hastalıklarında klinik
bulgular (Doç. Dr. Nurten Uzun Adatepe;
Nöroloji)
Semptomlar ve Dermatolojik
uygulamalar (Doç. Dr. Burhan Engin;
Dermatoloji)
Lokal Anestetikler (Prof. Dr. Mustafa
Aydın Barlas; Farmakoloji)
(Gün: 27)
Uygulamalar
Derinin İltihabi Hastalıklarına Toplu
Bakış I (Doç. Dr. Övgü Aydın; Patoloji)
Derinin İltihabi Hastalıklarına Toplu
Bakış II (Doç. Dr. Övgü Aydın; Patoloji)
Derinin Tümoral Hastalıkları (Doç. Dr.
Övgü Aydın; Patoloji)
Uyanıklık ve uyku (Prof. Dr. Derya
Karadeniz; Nöroloji)
Nöromüsküler ileti ve kas hastalıklarında
klinik bulgular (Doç. Dr. Nurten Uzun
Adatepe; Nöroloji)
(Gün: 28
Uygulamalar
Göz Patolojisi (Doç. Dr. Övgü Aydın;
Patoloji)
Kronik Menenjitlerde Klinik Tanı (Prof.
Dr. Neşe Saltoğlu; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Antiepileptik İlaçlar (1/2) (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Drugs used in the treatment of
Alzheimer’s disease (Prof. Dr. Mustafa
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Drugs used in the treatment of
Parkinson’s disease (Prof. Dr. Mustafa
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Practices
Brain stem ; Anatomical localization and
clinical findings (Prof. Dr. Çiğdem
Özkara; Nöroloji)
General anesthetics: inhalation
anesthetics (Prof. Dr. Mustafa Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Inflammatory skin diseases I (Doç. Dr.
Övgü Aydın; Patoloji)
Inflammatory skin Diseases II (Doç. Dr.
Övgü Aydın; Patoloji)
Central nervous system developmental
abnormalities and clinical findings (Prof.
Dr. Barış Korkmaz; Nöroloji)
Practices
General anesthetics: intravenous
anesthetics (Prof. Dr. Mustafa Aydın
Barlas; Farmakoloji)
Clinical findings in peripheral nerve
diseases (Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın;
Nöroloji)
Principles of dermatologic diagnosis
(Doç. Dr. Burhan Engin; Dermatoloji)
Eye Pathology (Doç. Dr. Övgü Aydın;
Patoloji)
Clinical findings in neuromuscular
junction and muscle disease (Prof. Dr.
Mehmet Ali Akalın; Nöroloji)
Practices
Local anesthetics (Prof. Dr. Mustafa
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Opioid analgesics and antagonists (1/2)
(Prof. Dr. Zeliha Yazıcı; Farmakoloji)
Opioid analgesics and antagonists (2/2)
(Prof. Dr. Zeliha Yazıcı; Farmakoloji)
Symptom and Practice in Dermatology
(Doç. Dr. Burhan Engin; Dermatoloji)
Tumoral Lesions of skin (Doç. Dr. Övgü
Aydın; Patoloji)
Practices
Clinical diagnosis in chronic menengitis
(Prof. Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Sleep and wakefulness (Prof. Dr. Derya
Karadeniz; Nöroloji)
Introduction to Neurosurgery (Doç. Dr.
Necmettin Tanrıöver; Nöroşirurji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 19/58
15:30-16:20
16:30-17:20
05 Kasım 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
06 Kasım 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
09 Kasım 2015 Pazartesi
09:30
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Antiepileptik İlaçlar (2/2) (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Nöroşirurjiye Giriş (Doç. Dr. Necmettin
Tanrıöver; Nöroşirurji)
(Gün: 29
Uygulamalar
Koma ve deliryum (Prof. Dr. A. Sibel
Ertan; Nöroloji)
Vertigo ve Tinnitus (1/2) (Doç. Dr. Murat
Yener; Kulak Burun Boğaz)
Coma and delirium (Prof. Dr. A. Sibel
Ertan; Nöroloji)
Antiepileptic drugs (1/2) (Prof. Dr.
Mustafa Aydın Barlas; Farmakoloji)
Practices
Antiepileptic drugs (2/2) (Prof. Dr.
Mustafa Aydın Barlas; Farmakoloji)
Nuclear Medicine in Central Nervous
System (Yrd. Doç. Dr. Sait Sağer;
Nükleer Tıp)
Vertigo ve Tinnitus (2/2) (Doç. Dr. Murat Raised Intracranial Pressure (Prof. Dr.
Yener; Kulak Burun Boğaz)
Mustafa Uzan; Nöroşirurji)
Santral Sisteminde Nükleer Tıp (Yrd.
Vertigo and Tinnitus (Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr. Sait Sağer; Nükleer Tıp)
Mehmet Yılmaz; Kulak Burun Boğaz)
Kafa İçi Basınç Artışı Sendromu (KİBAS) Vertigo and Tinnitus (Yrd. Doç. Dr.
(Prof. Dr. Mustafa Uzan; Nöroşirurji)
Mehmet Yılmaz; Kulak Burun Boğaz)
(Gün: 30
Uygulamalar
Practices
Nörolojik Semptomlara Nöroşirürjikal
Clinical diagnosis in Acute menengitis
Yaklaşım: Semptomdan Teşhise (Olgu
(Prof. Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Çözümlenmesi) (Doç. Dr. Ali Kafadar;
Hastalıkları)
Nöroşirurji)
Nöroleptik İlaçlar (1/2) (Prof. Dr. Sibel
Neurosurgical Approach to Neurological
Özmen Özyazgan; Farmakoloji)
Symptoms: From Symptom to Diagnosis
(Case Discussion) (Doç. Dr. Ali Kafadar;
Nöroşirurji)
Nöroleptik İlaçlar (2/2) (Prof. Dr. Sibel
Neuroleptic drugs (1/2) (Prof. Dr.
Özmen Özyazgan; Farmakoloji)
Mustafa Aydın Barlas; Farmakoloji)
Akut Menenjitlerde Klinik Tanı (Prof. Dr. Neuroleptic drugs (2/2) (Prof. Dr.
Fehmi Tabak; Enfeksiyon Hastalıkları)
Mustafa Aydın Barlas; Farmakoloji)
(Gün: 31)
Ara Sınav
Intermediate Examination
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 20/58
Ders Kurulu 3.2: Genitoüriner Sistem /
Course 3.2: Genitourinary System
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Altay Gezer, Kadın Doğum (Gynecology and Obstetrics)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Prof. Dr. Mehmet Seven, Tıbbi Genetik (Medical Genetics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. İsmail Seçkin, Histoloji (Histology)
Prof. Dr. Şennur İlvan, Patoloji (Pathology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3002
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3002
Dersin Kredisi / Credit of Course:
13
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
13
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
11.11.2015
Kurul Bitişi / End of Course:
25.12.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
07.12.2015 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
30.12.2015 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
19.01.2016 09:00
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 21/58
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
7
14
9
Biyokimya / Biochemistry
3
6
3
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
2
0
2
Farmakoloji / Pharmacology
6
0
4
Fizyoloji / Physiology
14
2
10
Genel Cerrahi / General Surgery
2
0
2
Histoloji / Histology
12
6
10
İç Hastalıkları / Internal Medicine
9
0
6
Kadın Hastalıkları ve Doğum /
Gynecology and Obstetrics
23
0
15
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
14
4
11
Pediatri / Pediatrics
4
0
3
Radyoloji / Radiology
3
0
2
Tıbbi Genetik / Medical Genetics
28
0
19
Üroloji / Urology
4
0
3
Toplam / Total
132
30
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 22/58
3.2: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi / Fizyoloji /
Anatomy Physiology
Biyokimya /
Biochemistry
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
11.11.2015
12.11.2015
13.11.2015
16.11.2015
17.11.2015
18.11.2015
19.11.2015
20.11.2015
23.11.2015
24.11.2015
25.11.2015
26.11.2015
27.11.2015
30.11.2015
01.12.2015
02.12.2015
03.12.2015
04.12.2015
08.12.2015
09.12.2015
10.12.2015
11.12.2015
14.12.2015
15.12.2015
16.12.2015
17.12.2015
18.12.2015
21.12.2015
22.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
1 (sınav)
1 (sınav)
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1 (sınav)
3 (sınav)
2 (sınav)
4 (sınav)
2
4
1
3
1
3
2
4
3
1
4
2
2
4
1
3
2
4
1
3
1
3
2
4
2 (sınav)
4 (sınav)
1 (sınav)
3 (sınav)
2
4
1
3
2
4
1
3
-
4
2
3
1
-
Klinik
Uygulamalar
/ Clinical
Practices
4
2
3
1
4
2
3
1
1
3
2
4
1
4
3
2
4
1
3
2
4
2
3
1
4
2
3
1
4 (sınav)
2 (sınav)
3 (sınav)
1 (sınav)
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 23/58
Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Course aims and learning outcomes
Türkçe
Genitoüriner sistemle ilgili organların
normal yapısı, gelişimleri ve işlevleri; bu
organlar ve sistemle ilgili hastalıkların
etyolojisi, fizyopatolojisi, belirti ve
bulguları, tanı yöntemleri ve laboratuvar
bulguları ve tedavisi ile ilgili temel
bilgilerin kazanılmasını sağlar.
English
Ders kurulunun
The course provides the information
içeriği / course
about the normal structure, development
content
and function of the genitourinary
system. System related disaeses are
reviewed to teach the basic knowledge
on etiology, physiopathology and to gain
basic skills on signs and
symptoms,diagnostic methods,
laboratory investigation and treatment.
Ders kurulunun
Kurul, genitoüriner sistemle ilgili
The course aims to teach the information
amaçları / course organların normal yapısı, gelişimleri ve about the normal structure, development
aims
işlevleri; bu organlar ve sistemle ilgili
and function of the genitourinary
hastalıkların etyolojisi, fizyopatolojisi,
system. System related disaeses are
belirti ve bulguları, tanı yöntemleri ve
reviewed aiming to teach the basic
laboratuvar bulguları ve tedavisi ile ilgili knowledge on etiology, physiopathology
temel bilgilerin kazandırılmasını amaçlar. and to gain basic skills on signs and
symptoms,diagnostic methods,
laboratory investigation and treatment
Ders kurulunun
Kurulun sonunda öğrenciler;
By the end of the course, students
öğrenme çıktıları 1. Genitoüriner sistemin ve organlarının should be able to;
(hedefleri) /
anatomik yapılarını tanımlayabilmeli 1. Describe the anatomical structures,
learning outcomes 2. Genitoüriner sistemin ve organlarının 2. Describe the embriological origins
embriyonik köken ve gelişimlerini
and the development
tanımlayabilmeli
3. Describe the histological pattern
3. Genitoüriner sistem organlarının
4. Describe the fuctions and
histolojik yapılarını tanımlayabilmeli
mechanisms of the genitourinary
4. Genitoüriner sistemin işlev ve işlev
system.
mekanizmalarını tanımlayabilmeli
5. Describe the etiology,
5. Genitoüriner sisteme ilişkin
physiopathology of the diases of the
hastalıkların etyolojisini,
genitourinary system and the
fizyopatolojisini ve bu hastalıkların
pathological changes due to related
oluşturduğu patolojik değişiklikleri
diseases.
tanımlayabilmeli
6. List the basic clinical signs and
6. Genitoüriner sisteme ilişkin
symtoms of the diseases of the
hastalıkların temel klinik belirti ve
genitourinary system, the diagnostic
bulgularını, kullanılan temel tanısal
tests (radiological and biochemical
yöntemleri (radyolojik, biyokimyasal
etc.) and the results of this tests
vb.) ve bunlarla elde edilebilecek
7. List the basic treatment of diseases
bulguları sayabilmeli
of the genitourinary sysytem, drugs
7. Genitoüriner sistemle ilişkili
used in the treatmet (concerning the
hastalıkların tedavisinde kullanılan
action, mechanism of action,
tedavi yöntemlerini ve ilaçları(etki,
pharmacokinetics, adverse effects,
etki mekanizması, farmakokinetik,
drug and drug relations).
yan etki, etkileşim) sayabilmeli
Dersin işleniş
Amfi dersi, uygulama, ödev, soru-yanıt, Lectures, clinical and laboratory practical
yöntemi
demonstrasyon
workshop, question & answer,
(kullanılan eğitim
demonstrations
yöntemleri)/
teaching methods
and strategies
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 24/58
Ders programı / Curriculum
11 Kasım 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
12 Kasım 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:20-13:30
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
13 Kasım 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Kasım 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
17 Kasım 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 1)
Uygulamalar
Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders
kurulu başkanlığı)
Ürogenital Sistem: Genel Bilgiler ve
Gelişim (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
Gonad Hormonları: Erkek (Prof. Dr.
Gülnur Andican; Biyokimya)
Nörohipofiz: ADH Fizyolojisi (Prof. Dr.
Nuran Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
(Gün: 2)
Uygulamalar
Üriner Sistem; Böbreğin Yapısı, Renal
Cisimcik I (Prof. Dr. İsmail Seçkin;
Histoloji)
"Sinir Sistemi ve Duyu Organları" Ders
Kurulu Değerlendirme Anketi
Üriner Sistem: Böbrekler, Üreter,
Mesane, Üretra (Prof. Dr. Güler
Kahraman Yıldırım; Anatomi)
Gonad Hormonları: Kadın (Prof. Dr.
Gülnur Andican; Biyokimya)
Erkek Gonad Hormonları (Androjenler)
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
(Gün: 3)
Uygulamalar
Üriner Sistem; Renal Cisimcik II (Prof.
Dr. İsmail Seçkin; Histoloji)
Erkek Genital Organları: Testisler,
Eklenti Bezler ve Kanallar (Prof. Dr.
Ercan Tanyeli; Anatomi)
Dişi Gonad Hormonları (Östrojenler)
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Üriner Sistem; Böbrek Tubulleri (Prof.
Dr. İsmail Seçkin; Histoloji)
(Gün: 4)
Uygulamalar
Erkek Genital Organları: Scrotum ve
Penis (Prof. Dr. Ercan Tanyeli; Anatomi)
Kadın Genital Organları: İç Genital
Organlar (Prof. Dr. Ercan Tanyeli;
Anatomi)
Endometrial Siklus Değişimleri (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
Üriner Sistem; Üreter, İdrar Kesesi,
Üretra (Prof. Dr. İsmail Seçkin; Histoloji)
(Gün: 5)
Uygulamalar
Gebelik, Doğum ve Laktasyon
Hormonları (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Laktasyon ve Sağlıklı Üreyebilme
Fizyolojisi (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Erkek Üreme Sistemi; Testis, Skrotum
(Prof. Dr. İsmail Seçkin; Histoloji)
English Program (İNG3)
Practices
Course aims and learning outcomes
(Course chair / vice chair)
Urinary and Genital Systems:
Introduction (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
The Neurohypophysis and ADH (Prof.
Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Gonad Hormones: Male (Prof. Dr. Mine
Kucur; Biyokimya)
Practices
Histology of Urinary System (Doç. Dr. E.
Elif Güzel; Histoloji)
"Nerve System and Sensory Organs"
Course Questionnaire
Endocrine Physiology: The male gonad
hormones (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Histology of Urinary System (Doç. Dr. E.
Elif Güzel; Histoloji)
Kidneys, Ureters, (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Practices
Gonad Hormones: Female (Prof. Dr.
Mine Kucur; Biyokimya)
Endocrine Physiology: The female
gonad hormones (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
Male reproductive organs I (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Histology of Urinary System (Doç. Dr. E.
Elif Güzel; Histoloji)
Practices
Endocrine Physiology: The physiologic
characteristics of the menstruel cycle
(Prof. Dr. Hakkı Oktay Seymen;
Fizyoloji)
Male reproductive organs II (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Histology of Urinary System (Doç. Dr. E.
Elif Güzel; Histoloji)
Female reproductive organs I (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Practices
Female reproductive organs II (Prof. Dr.
Kaya Özkuş; Anatomi)
Histology of Male Genital System (Doç.
Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Endocrine Physiology: Pregnancy, labor
and lactation (Prof. Dr. Hakkı Oktay
Seymen; Fizyoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 25/58
15:30-16:20
18 Kasım 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Kadın Genital Organları: Dış Genital
Organlar (Prof. Dr. Ercan Tanyeli;
Anatomi)
(Gün: 6)
Uygulamalar
Böbreğin Görevleri ve Önemi, Nefron
Fizyolojisi (Prof. Dr. Gönül Şimşek;
Fizyoloji)
Glomerül Filtrasyonu, Tübül Geriemilimi
ve Tübül Sekresyonu Sonucu İdrar
Oluşumu (Prof. Dr. Gönül Şimşek;
Fizyoloji)
Glomerüler Filtrasyon Hızı ve Böbrek
Kan Akımının Düzenlenmesi (Prof. Dr.
Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Erkek Üreme Sistemi; Boşaltıcı Yollar,
Bezler (Prof. Dr. İsmail Seçkin; Histoloji)
Lactation and fertility control (Prof. Dr.
Hakkı Oktay Seymen; Fizyoloji)
19 Kasım 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 7)
Uygulamalar
Erkek Üreme Sistemi; Penis (Prof. Dr.
İsmail Seçkin; Histoloji)
13:30-14:20
Perine (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım;
Anatomi)
14:30-15:20
Dişi Üreme Sistemi; İç Genital Organlar
(Prof. Dr. Ahmet Şenol Ertürkoğlu;
Histoloji)
Dişi Üreme Sistemi, Dış Genital
Organların Histolojisi (Prof. Dr. Ahmet
Şenol Ertürkoğlu; Histoloji)
(Gün: 8)
Uygulamalar
Hücre Dışı Sıvı Sodyum ve Potasyum
Konsantrasyonunun Düzenlenmesi
(Prof. Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Miksiyon Refleksi, Asit-Baz Dengesinin
Böbrekler Tarafından Kontrolü. (Prof.
Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Böbrek hastalıklarında biyokimyasal
değerlendirme (Prof. Dr. Gülnur
Andican; Biyokimya)
Nefrolojide anamnez ve fizik muayene
(Prof. Dr. Rezzan Ataman; İç
Hastalıkları)
(Gün: 9)
Uygulamalar
Üriner Sistem Gelişimi (Prof. Dr. İsmail
Seçkin; Histoloji)
15:30-16:20
20 Kasım 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
23 Kasım 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
24 Kasım 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
Genital Sistem Gelişimi (1/2) (Prof. Dr.
İsmail Seçkin; Histoloji)
Dilüe ve Konsantre İdrar Çıkarmanın
Renal Mekanizmaları (Prof. Dr. Gönül
Şimşek; Fizyoloji)
Genital Sistem Gelişimi (2/2) (Prof. Dr.
İsmail Seçkin; Histoloji)
(Gün: 10)
Uygulamalar
Jinekoloji ve obstetrikde anamnez ve
muayene yöntemleri (Prof. Dr. Ali
Benian; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Practices
Perineum
Anatomi)
(Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Histology of Male Genital System (Doç.
Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Histology of Male Genital System (Doç.
Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Functions of the Kidneys and Its
importance, Physiology of Nephron
(Prof. Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Practices
Urine Formation by the Kidneys:
Glomerular Filtration, Tubular
Reabsorption and Tubular Secretion
(Prof. Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Regulation of Glomerular Filtration Rate
and Renal Blood Flow (Prof. Dr. Gönül
Şimşek; Fizyoloji)
Histology of Female Genital System
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Histology of Female Genital System
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Practices
Development of Urogenital System (1/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
History taking and physical examination
in kidney disease (Prof. Dr. Nurhan
Seyahi; İç Hastalıkları)
Renal mechanisms of Urine Dilution and
Concentration (Prof. Dr. Gönül Şimşek;
Fizyoloji)
Control of Potassium and Sodium
Concentration in Extracellular Fluid
(Prof. Dr. Gönül Şimşek; Fizyoloji)
Practices
Micturition Reflex, Renal Control of AcidBase Balance (Prof. Dr. Gönül Şimşek;
Fizyoloji)
Development of Urogenital System (2/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
Renal anomalies, cystic diseases of
kidney (Doç. Dr. Haydar Durak; Patoloji)
Proteinüria - Hematuria (Prof. Dr. Lale
Sever; Pediatri)
Practices
Development of Urogenital System (3/3)
(Doç. Dr. E. Elif Güzel; Histoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 26/58
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
25 Kasım 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
26 Kasım 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Böbreğin Kistik hastalıkları ve Doğumsal
Anomalileri (Prof. Dr. Nesrin Uygun;
Patoloji)
Çocukluk Çağında Sık Görülen Üriner
Semptomlar: Proteinüri – Hematüri
(Prof. Dr. Lale Sever; Pediatri)
Tıbbi genetiğe giriş-Gen yapı ve
fonksiyonu (Yrd. Doç. Dr. Selçuk
Daşdemir; Tıbbi Genetik)
(Gün: 11)
Uygulamalar
Ürolojik Anamnez ve Fizik Muayene
(Prof. Dr. Veli Yalçın; Üroloji)
Biochemical evaluation in renal
disorders (Prof. Dr. İbrahim Murat
Bolayırlı; Biyokimya)
Gynecologic and obstetric history taking
and examination (Prof. Dr. Ali Benian;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Urinalysis and its clinical importance
(Prof. Dr. Nurhan Seyahi; İç Hastalıkları)
İdrar incelenmesi ve klinik önemi (Prof.
Dr. Mehmet Rıza Altıparmak; İç
Hastalıkları)
Mendeliyen hastalıklar (Doç. Dr. Hakan
Ulucan; Tıbbi Genetik)
Glomerül Hastalıkları: Patogenez ve
Histolojik Özellikleri (Prof. Dr. Nesrin
Uygun; Patoloji)
(Gün: 12)
Uygulamalar
Yenidoğan (Prof. Dr. Yıldız Perk;
Pediatri)
Ürolojik Sistem Radyolojisi (Prof. Dr. A.
Gündüz Öğüt; Radyoloji)
Non-Mendeliyen hastalıklar (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Ürolitiazis (Doç. Dr. Bülent Önal; Üroloji)
27 Kasım 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 13)
Uygulamalar
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (1/4)
(Prof. Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
13:30-14:20
Oligüri ve poliüri (Prof. Dr. Rezzan
Ataman; İç Hastalıkları)
Menstruel siklus ve siklusun
nöroendokrin kontroü (Prof. Dr. Sezai
Şahmay; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Primer ve Sekonder Glomerülopatiler
(Prof. Dr. Nesrin Uygun; Patoloji)
(Gün: 14)
Uygulamalar
Epigenetik ve Poligenetik hastalıklar
(Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Ürolojik Tümörler (Doç. Dr. Can Öbek;
Üroloji)
Üriner Sistem Enfeksiyonları (Prof. Dr.
Neşe Saltoğlu; Enfeksiyon Hastalıkları)
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (2/4)
(Prof. Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
14:30-15:20
15:30-16:20
30 Kasım 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
01 Aralık 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
(Gün: 15)
Uygulamalar
Renal fonksiyonların değerlendirilmesi
(Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak; İç
Hastalıkları)
Anormal uterus kanaması (Prof. Dr.
Tarık Altınok; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Böbreğin Tubulointerstisyel Hastalıkları
(Prof. Dr. Canser Çakalır; Patoloji)
Practices
Introduction to medical genetics-Gene
structure and function (Yrd. Doç. Dr.
Selçuk Daşdemir; Tıbbi Genetik)
Mendelian disorders (Doç. Dr. Hakan
Ulucan; Tıbbi Genetik)
Urologic examination and taking history
(Doç. Dr. Can Öbek; Üroloji)
Radiology of the Urological System
(Prof. Dr. A. Gündüz Öğüt; Radyoloji)
Practices
Non-mendelian disorders (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Glomeruler Diseases Pathogenesis and
Histologic Features (Doç. Dr. Haydar
Durak; Patoloji)
Newborn (Prof. Dr. Yıldız Perk; Pediatri)
Oliguria and polyuria (Prof. Dr. Meltem
Pekpak; İç Hastalıkları)
Practices
Menstrual cycle and its neuroendocrine
control (Prof. Dr. Sezai Şahmay; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
Sports Physiology (1/2) (Prof. Dr.
Gökhan Metin; Fizyoloji)
Gonodal Hormones and inhibitors (1/4)
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Urological malignancy (Prof. Dr. Ahmet
Erözenci; Üroloji)
Practices
Urinary tract infections (Prof. Dr. Reşat
Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Primary GN (Doç. Dr. Haydar Durak;
Patoloji)
Epigenetics-Polygenetics disorders
(Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Abnormal uterine bleeding (Prof. Dr.
Tarık Altınok; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Practices
Secondary GN (Doç. Dr. Haydar Durak;
Patoloji)
Gonodal Hormones and inhibitors (2/4)
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Evaluation of renal functions (Prof. Dr.
Nurhan Seyahi; İç Hastalıkları)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 27/58
15:30-16:20
02 Aralık 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
03 Aralık 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
04 Aralık 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
07 Aralık 2015 Pazartesi
09:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
08 Aralık 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Üriner Sistem Gelişimi (Prof. Dr. Salim
Çalışkan; Pediatri)
(Gün: 16)
Uygulamalar
Kromozomal hastalıklar (Doç. Dr. Hakan
Ulucan; Tıbbi Genetik)
Chromosomal disorders (Doç. Dr. Hakan
Ulucan; Tıbbi Genetik)
Genetik yapıda normal ve anormal
varyasyonlar (Yrd. Doç. Dr. Selçuk
Daşdemir; Tıbbi Genetik)
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (3/4)
(Prof. Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
(Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
(Gün: 17)
Uygulamalar
Sıvı ve elektrolit dengesi (Prof. Dr.
Mehmet Rıza Altıparmak; İç Hastalıkları)
Pelvik ağrı (Prof. Dr. Kutsiye Pelin B.
Öcal; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Damar Lezyonlarına Bağlı Böbrek
Hastalıkları (Prof. Dr. Canser Çakalır;
Patoloji)
Spor Fizyolojisi (1/2) (Prof. Dr. Gökhan
Metin; Fizyoloji)
(Gün: 18)
Uygulamalar
Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Cinsel
Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (Prof. Dr.
Zübeyr Talat; Üroloji)
Gonodal Hormonlar ve İnhibitörleri (4/4)
(Prof. Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları,
dehidratasyon (Prof. Dr. Mehmet Rıza
Altıparmak; İç Hastalıkları)
Vaginal flora, anormal vaginal akıntı
(Prof. Dr. Cemal Tamer Erel; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
(Gün: 19)
Ara Sınav
Böbrek Tümörleri (Prof. Dr. Canser
Çakalır; Patoloji)
Practices
Gonodal Hormones and inhibitors (3/4)
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Urinary System Development (Prof. Dr.
Salim Çalışkan; Pediatri)
Normal and abnormal variations in
genetic structure (Yrd. Doç. Dr. Selçuk
Daşdemir; Tıbbi Genetik)
Pelvic pain (Prof. Dr. Kutsiye Pelin B.
Öcal; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Practices
Tubulointerstitial diseases of kidney
(Doç. Dr. Haydar Durak; Patoloji)
Sexually transmitted diseases (Prof. Dr.
Fehmi Tabak; Enfeksiyon Hastalıkları)
Fluid and electrolyte balance (Prof. Dr.
Nurhan Seyahi; İç Hastalıkları)
Gonodal Hormones and inhibitors (4/4)
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Practices
Fluid and electrolyte imbalance,
dehydration (Prof. Dr. Nurhan Seyahi; İç
Hastalıkları)
Sports Physiology (2/2) (Prof. Dr.
Gökhan Metin; Fizyoloji)
Urinary system infections and sexually
transmitted diseases (Prof. Dr. Hamdi
Özkara; Üroloji)
Diagnostic methods in molecular
genetics (Yrd. Doç. Dr. Selçuk
Daşdemir; Tıbbi Genetik)
Intermediate Examination
New diagnostic methods in genetics
(Yrd. Doç. Dr. Selçuk Daşdemir; Tıbbi
Genetik)
Moleküler genetikte tanı yöntemleri (Yrd. Vaginal flour and abnormal vaginal
Doç. Dr. Selçuk Daşdemir; Tıbbi
discharge (Prof. Dr. Cemal Tamer Erel;
Genetik)
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Genetik hastalıkların tanısında kullanılan Hydronephrosis, renal stones (Doç. Dr.
yeni yöntemler (Yrd. Doç. Dr. Selçuk
Haydar Durak; Patoloji)
Daşdemir; Tıbbi Genetik)
İmmün sistem genetiği (Yrd. Doç. Dr.
Diagnostic tests and methods in
Selçuk Daşdemir; Tıbbi Genetik)
obstetrics (Prof. Dr. Cihat Şen; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
(Gün: 20)
Uygulamalar
Practices
Meme muayenesi ve semptomatoloji
Uteruse Pathology (Doç. Dr. Övgü
(Prof. Dr. Ali Çerçel; Genel Cerrahi)
Aydın; Patoloji)
Obstetrikde tanısal testler ve metodlar
Genetics of immune system (Yrd. Doç.
(Prof. Dr. Cihat Şen; Kadın Hastalıkları
Dr. Selçuk Daşdemir; Tıbbi Genetik)
ve Doğum)
Uterus Patolojisi (Prof. Dr. Şennur İlvan; Breast examination and
Patoloji)
Symptomatology (Prof. Dr. Ertuğrul
Gazioğlu; Genel Cerrahi)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 28/58
15:30-16:20
09 Aralık 2015 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
10 Aralık 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
11 Aralık 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
14 Aralık 2015 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
15 Aralık 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Aralık 2015 Çarşamba
08:30-11:30
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Hiper ve hipopotasemi (Prof. Dr.
Mehmet Rıza Altıparmak; İç Hastalıkları)
(Gün: 21)
Uygulamalar
Jinekolojide tanısal testler ve metodlar
(Prof. Dr. Fuat Demirkıran ; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
Alt Üriner Sistem Hastalıkları (Prof. Dr.
Canser Çakalır; Patoloji)
Prenatal genetik tanı (Doç. Dr. Hakan
Ulucan; Tıbbi Genetik)
Renal tumors, urinary bladder carcinoma
(Doç. Dr. Haydar Durak; Patoloji)
Spor Fizyolojisi (2/2) (Prof. Dr. Gökhan
Metin; Fizyoloji)
(Gün: 22)
Uygulamalar
Asid-baz dengesi ve bozuklukları (Prof.
Dr. Rezzan Ataman; İç Hastalıkları)
Practices
Prenatal genetic diagnosis (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Hyper and hypopotassemia (Prof. Dr.
Nurhan Seyahi; İç Hastalıkları)
Diagnostic tests and methods in
gynecology (Prof. Dr. Fuat Demirkıran;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Erectile dysfunction (Prof. Dr. Hamdi
Özkara; Üroloji)
Practices
Acid-base balance and its disturbances
(Prof. Dr. Meltem Pekpak; İç
Hastalıkları)
İnsanda üreme (Prof. Dr. Ertan
Testis pathology :Infertility, congenital
Kervancıoğlu; Kadın Hastalıkları ve
anomailes, inflammation and tumors
Doğum)
(Doç. Dr. Haydar Durak; Patoloji)
Testis Patolojisi: Infertilite, Kongenital
Human reproduction (Prof. Dr. Cemal
Anomaliler, İnflamasyon, Tümörler (Prof. Tamer Erel; Kadın Hastalıkları ve
Dr. Nesrin Uygun; Patoloji)
Doğum)
Gelişim genetiği ve nöral tüp defektleri
Nuclear Medicine in Genitourinary
(Yrd. Doç. Dr. Selçuk Daşdemir; Tıbbi
System (Prof. Dr. Levent Kabasakal;
Genetik)
Nükleer Tıp)
(Gün: 23)
Uygulamalar
Practices
Yardımla üreme (Prof. Dr. İsmail Çepni ; Cervical Pathology (Doç. Dr. Övgü
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Aydın; Patoloji)
Genitoüriner Sistemde Nükleer Tıp
Developmental genetics and neural tube
(Prof. Dr. İlhami Uslu; Nükleer Tıp)
defects (Yrd. Doç. Dr. Selçuk Daşdemir;
Tıbbi Genetik)
Serviks Patolojisi (Prof. Dr. Şennur İlvan; Assisted reproduction in humans (Prof.
Patoloji)
Dr. İsmail Çepni; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Genital Sistem Radyolojisi (Prof. Dr. A.
Breast cancer (Prof. Dr. Fuat Demirelli;
Gündüz Öğüt; Radyoloji)
İç Hastalıkları)
(Gün: 24)
Uygulamalar
Practices
Dismorfoloji ve dismorfik hastaya
Screening of invasive and preinvasive
yaklaşım (Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi lesions (Prof. Dr. Tevfik Tugan Beşe;
Genetik)
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Meme Kanseri (Prof. Dr. Fuat Demirelli; Radiology of the Genital System (Prof.
İç Hastalıkları)
Dr. A. Gündüz Öğüt; Radyoloji)
İnvaziv ve preinvaziv lezyonların
Dismorphology and an approach
taraması (Prof. Dr. Tevfik Tugan Beşe;
dismorphic patient (Prof. Dr. Mehmet
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Seven; Tıbbi Genetik)
Vagina ve Vulva Patolojisi (Prof. Dr.
Nöromusküler hastalıkların genetiği
Şennur İlvan; Patoloji)
(Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
(Gün: 25)
Uygulamalar
Practices
Fetal Radyoloji (Doç. Dr. İbrahim
Benign and melignant breast diseases
Adaletli; Radyoloji)
(Prof. Dr. Varol Çelik ; Genel Cerrahi)
Genetics of neuromuscular disorders
Vaginal and Vulvar Pathology (Doç. Dr.
(Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Övgü Aydın; Patoloji)
Selim ve habis meme hastalıkları (Prof. Fetal Radiology (Doç. Dr. İbrahim
Dr. Mehmet Ferahman; Genel Cerrahi)
Adaletli; Radyoloji)
Jinekolojik kanserler (Prof. Dr. Macit
Hereditary mental retardations and
Arvas; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Fragile-X Syndrome (Prof. Dr. Mehmet
Seven; Tıbbi Genetik)
(Gün: 26)
Uygulamalar
Practices
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 29/58
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
12:30-13:20
Over Patolojisi (Prof. Dr. Şennur İlvan;
Patoloji)
13:30-14:20
Kalıtsal mental retardasyonlar ve FrajilX Sendromu (Prof. Dr. Mehmet Seven;
Tıbbi Genetik)
Kadın yaşamının evreleri (Prof. Dr.
Engin Oral; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Meme Patolojisi (Prof. Dr. Şennur İlvan;
Patoloji)
(Gün: 27)
Uygulamalar
Kromozomal kırık sendromları (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Hiperandrojenizm (Prof. Dr. Hasan
Hakan Seyisoğlu ; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Plasenta Patolojisi (Prof. Dr. Şennur
İlvan; Patoloji)
Mikrodelesyon sendromları (Prof. Dr.
Mehmet Seven; Tıbbi Genetik)
Gynecological cancers (Prof. Dr. Tevfik
Tugan Beşe; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Reproductive stages of women’s life
(Prof. Dr. Engin Oral; Kadın Hastalıkları
ve Doğum)
Ovarian Pathology (Doç. Dr. Övgü
Aydın; Patoloji)
14:30-15:20
15:30-16:20
17 Aralık 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
18 Aralık 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
21 Aralık 2015 Pazartesi
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
22 Aralık 2015 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
23 Aralık 2015 Çarşamba
08:30-11:30
Hyperandrogenism (Prof. Dr. Sezai
Şahmay; Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Practices
Fetal and Placental Pathology (Doç. Dr.
Övgü Aydın; Patoloji)
Breast Pathology (Doç. Dr. Övgü Aydın;
Patoloji)
Chrosomal breakage syndromes (Doç.
Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Obesity in obstetrics and gynecology
(Prof. Dr. İsmail Fahri Öçer; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
(Gün: 28)
Uygulamalar
Practices
Metabolik hastalıkların genetiği (Doç. Dr. Diagnosis of pregnancy and prenatal
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
care; screening tests in obstetrics (Prof.
Dr. Cihat Şen; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Obezite (Prof. Dr. İsmail Fahri Öçer;
Microdeletion syndromes (Prof. Dr.
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Mehmet Seven; Tıbbi Genetik)
Gebeliğin tanısı ve gebelik izlemi;
Genetics of metabolic disorders (Doç.
obstetrikde tarama testleri (Prof. Dr.
Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Seyfettin Uludağ; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
Fetus and plasentanın gelişimi (Prof.
Cancer genetics (Yrd. Doç. Dr. Selçuk
Dr. Ali Benian; Kadın Hastalıkları ve
Daşdemir; Tıbbi Genetik)
Doğum)
(Gün: 29)
Gebelikte değişimler ve gebeliğe
Molecular features of hematopoietic
maternal uyum (Prof. Dr. Vildan Ocak;
malignancies and genetic diagnosis
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
(Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Kanser genetiği (Yrd. Doç. Dr. Selçuk
Development of fetus and placenta
Daşdemir; Tıbbi Genetik)
(Prof. Dr. Rıza Madazlı; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
Hematopoiteik malignitelerin moleküler
Maternal changes and adaptation to
özellikleri ve genetik tanısı (Doç. Dr.
pregnancy (Prof. Dr. Vildan Ocak; Kadın
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Hastalıkları ve Doğum)
Prematürite (Prof. Dr. Mehmet Vural;
Hereditary disorders of the cancer (Doç.
Pediatri)
Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
(Gün: 30)
Uygulamalar
Practices
Gebelikte kanama (Prof. Dr. Mehmet
Hereditary disorders of the blood (Doç.
Levent Şentürk ; Kadın Hastalıkları ve
Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Doğum)
Herediter kanser sendromları (Doç. Dr.
Premature (Prof. Dr. Mehmet Vural;
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Pediatri)
Teratojenlerın insan sağlığına etkileri
Bleeding in pregnancy (Prof. Dr.
(Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi Genetik) Mehmet Levent Şentürk; Kadın
Hastalıkları ve Doğum)
Normal doğum (Prof. Dr. Rıza Madazlı;
Pharmacogenetics, pharmacogenomics
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
and personalized medicine (Yrd. Doç.
Dr. Selçuk Daşdemir; Tıbbi Genetik)
(Gün: 31)
Uygulamalar
Practices
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 30/58
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
24 Aralık 2015 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:20-13:30
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
25 Aralık 2015 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Kanın kalıtsal hastalıkları (Doç. Dr.
Hakan Ulucan; Tıbbi Genetik)
Kişiye özgü tıp, farmakogenetik ve
farmakogenomik (Yrd. Doç. Dr. Selçuk
Daşdemir; Tıbbi Genetik)
Anormal doğum (Prof. Dr. Altay Gezer;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Effects of teratogens on human health
(Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi Genetik)
Normal labor (Prof. Dr. Rıza Madazlı;
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Effect of genetically modified organisms
on human organism (Yrd. Doç. Dr.
Selçuk Daşdemir; Tıbbi Genetik)
Gebelikte İlaç Kullanım Prensipleri (Prof. Therapy of genetic disorders and gene
Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
therapy (Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi
Genetik)
(Gün: 32)
Uygulamalar
Practices
Genetiği değiştirilmiş gıdaların insan
Abnormal labor (Prof. Dr. Altay Gezer;
sağlığına etkileri (Yrd. Doç. Dr. Selçuk
Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Daşdemir; Tıbbi Genetik)
"Genitoüriner Sistem" Ders Kurulu
"Genitourinary System" Course
Değerlendirme Anketi
Questionnaire
Oksitosik İlaçlar (Prof. Dr. Zeliha Yazıcı; Bioinformatics in medical genetics (Yrd.
Farmakoloji)
Doç. Dr. Selçuk Daşdemir; Tıbbi
Genetik)
Gen tedavisi ve genetik hastalıkların
Breast examination and diseases (Prof.
tedavisi (Doç. Dr. Hakan Ulucan; Tıbbi
Dr. Semih Kaleli; Kadın Hastalıkları ve
Genetik)
Doğum)
Genetikte biyoinformatik uygulamalar
Oxytocic drugs (Prof. Dr. Zeliha Yazıcı;
(Yrd. Doç. Dr. Selçuk Daşdemir; Tıbbi
Farmakoloji)
Genetik)
(Gün: 33)
Uygulamalar
Practices
Meme muayenesi ve hastalıkları (Prof.
Principles and problems in genetic
Dr. Semih Kaleli; Kadın Hastalıkları ve
counseling (Prof. Dr. Mehmet Seven;
Doğum)
Tıbbi Genetik)
Obstetrik-Jinekolojide şok (Prof. Dr.
Principles of drug use in pregnancy
Mehmet Levent Şentürk; Kadın
(Prof. Dr. Zeliha Yazıcı; Farmakoloji)
Hastalıkları ve Doğum)
Aile planlaması ve kontrasepsiyon (Prof. Ethical and legal problems in medical
Dr. Tarık Altınok; Kadın Hastalıkları ve
genetics (Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi
Doğum)
Genetik)
Genetik danışmada ilkeler ve problemler Shock in Ob&Gyn (Prof. Dr. Mehmet
(Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi Genetik) Levent Şentürk; Kadın Hastalıkları ve
Doğum)
İnsan genetiğinde etik ve hukuksal
Family planning and contraception
sorunlar (Prof. Dr. Mehmet Seven; Tıbbi (Prof. Dr. Tarık Altınok; Kadın
Genetik)
Hastalıkları ve Doğum)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 31/58
Ders Kurulu 3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik Deontoloji / Course 3.3: Topographic Anatomy Biostatistics - Deontology
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. M. Yakup Tuna, Anatomi (Anatomy)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Gürsel Çetin Adli Tıp (Forensic Medicine)
Doç. Dr. Nurver Turfaner, Aile Hekimliği (Primary Care)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak, Biyoistatistik (Biostatistics)
Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan, Deontoloji ve Tıp Tarihi (Deontology and History of Medicine)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3003
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3003
Dersin Kredisi / Credit of Course:
8
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
8
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
08.02.2016
Kurul Bitişi / End of Course:
07.03.2016
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
07.03.2016 11:00
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
03.06.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
17.06.2016 09:00
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Adli Tıp / Forensic Medicine
15
0
17
Aile Hekimliği / Primary Care
7
0
8
Anatomi / Anatomy
34
14
45
Biyoistatistik / Biostatistics
12
0
13
Deontoloji ve Tıp Tarihi / Deontology
and History of Medicine
11
0
12
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
12
5
Toplam / Total
79
26
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 32/58
3.3: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tarih / Date
08.02.2016
09.02.2016
10.02.2016
11.02.2016
12.02.2016
15.02.2016
16.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
19.02.2016
22.02.2016
23.02.2016
24.02.2016
25.02.2016
26.02.2016
29.02.2016
01.03.2016
02.03.2016
03.03.2016
04.03.2016
Anatomi /
Anatomy
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
Klinik
Uygulamalar /
Clinical
Practices
1
3
4
2
1
3
1
4
2
3
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü aşağıda ilan edilmiştir / Clinical practice rotation is announced below.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri,
6. Yarıyıl Klinik Uygulama Dönüşüm Programı
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tarih / Date
08.02.2016
09.02.2016
10.02.2016
11.02.2016
12.02.2016
15.02.2016
16.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
19.02.2016
22.02.2016
23.02.2016
24.02.2016
25.02.2016
26.02.2016
29.02.2016
01.03.2016
02.03.2016
03.03.2016
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
1a
3a
4a
2a
1a
3a
1a
4a
2a
3a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
1b
3b
4b
2b
1b
3b
1b
4b
2b
3b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
Genel Cerrahi
1c
3c
4c
2c
1c
3c
1c
4c
2c
3c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 33/58
No
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Tarih / Date
04.03.2016
09.03.2016
10.03.2016
11.03.2016
15.03.2016
16.03.2016
17.03.2016
21.03.2016
22.03.2016
23.03.2016
24.03.2016
25.03.2016
28.03.2016
29.03.2016
01.04.2016
04.04.2016
07.04.2016
08.04.2016
14.04.2016
15.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
25.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
03.05.2016
04.05.2016
05.05.2016
06.05.2016
09.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
13.05.2016
16.05.2016
17.05.2016
Çocuk Sağlığı
ve
Hastalıkları
2a
3b
2b
4b
1b
3b
2b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
1b
3b
2b
1b
4b
2b
3b
4b
1c
4c
2c
3c
1c
2c
3c
4c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
2c
Kadın
Hastalıkları
ve Doğum
2b
3c
2c
4c
1c
3c
2c
1c
4c
2c
3c
1c
4c
1c
3c
2c
1c
4c
2c
3c
4c
1a
4a
2a
3a
1a
2a
3a
4a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
2a
Genel Cerrahi
2c
3a
2a
4a
1a
3a
2a
1a
4a
2a
3a
1a
4a
1a
3a
2a
1a
4a
2a
3a
4a
1b
4b
2b
3b
1b
2b
3b
4b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
3b
1b
4b
2b
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 34/58
Dolaşılan istasyonlar:
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1.
Anamnez Alma – Genel Muayene
2.
Solunum – Dolaşım Sistemi
3.
Ağız – Boğaz – Batın, Nörolojik Muayene
4.
Lenf Sistemi, Lokomotor Sistem, Genital Muayene, Puberte Değerlendirme
5.
Süt Çocuğu, Yenidoğan
Kadın Hastalıkları ve Doğum
1.
Antenatal Poliklinik: Obstetrik Muayene ve Obstetrik Ultrasonografi
2.
Jinekoloji Poliklinik: Jinekolojik Muayene ve Aletlerin Tanıtılması
3.
Doğumhane ve Servis: Normal Doğum, Operatif Doğum
4.
Ameliyathane ve Servis: Jinekolojik Ameliyatlar
5.
Jinekolojik Onkoloji: Onkolojik Muayene ve Kolposkopi
Genel Cerrahi
1.
Cerrahi hastalarda anemnez, klinik uygulama alanlarının gezilmesi
2.
Hasta muayenesi, klinik uygulama alanlarının gezilmesi
3.
Cerrahi malzemeler (dren, kateter, sütür materyalleri, bandaj), klinik uygulama
alanlarının gezilmesi
4.
Cerrahi işlemler, klinik uygulama alanlarının gezilmesi
5.
Acil hasta, transport, acil cerrahi servisi, travma, ilk yardım, klinik uygulama
alanlarının gezilmesi
Öğrencilerin Gruplara Dağılımı
Grup Alt Grup Başlangıç No - Bitiş No
Program
1
1a
0902000043 - 0902130013
İngilizce Tıp
1
1b
0902130014 - 0902130058
İngilizce Tıp
1
1c
0902130059 -
İngilizce Tıp
2
2a
0901130001 - 0901130047
Türkçe Tıp
2
2b
0901130048 - 0901130091
Türkçe Tıp
2
2c
0901130092 - 0901130141
Türkçe Tıp
3
3a
0901130142 - 0901130188
Türkçe Tıp
3
3b
0901130189 - 0901130231
Türkçe Tıp
3
3c
0901130232 - 0901130276
Türkçe Tıp
4
4a
0901130277 - 0901130328
Türkçe Tıp
4
4b
0901130329 - 0901130377
Türkçe Tıp
4
4c
0901130378 -
Türkçe Tıp
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 35/58
Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Course aims and learning outcomes
Ders kurulunun
içeriği / course
content
Ders kurulunun
amaçları / course
aims
Türkçe
Topografik anatomi, adli tıp,
biyoistatistik, tıbbi etik, aile hekimliği
English
Topographic anatomy, forensic
medicine, clinical biostatistics, medical
ethics, primary care.
Topographic Anatomy - Biostatistics Deontology course provides knowledge
about topographic structures, forensic
Medicine,ethics, clinical biostatistics, and
primary care.
Bu ders kurulunun amacı; öğrencilerin
mevcut anatomi bilgilerini, kadavra
disseksiyon uygulamasıyla pekiştirerek
bölgesel anatomi yaklaşımıyla
kavramasını, adli tıp konularında staj
sırasında verilecek olan eğitime hazırlık
olacak şekilde bilgi sahibi olmasını,
klinikte karşılaşacakları sorunların
sayısal çözümleri için kullanılacak özel
biyoistatistik yöntemleri öğrenmesini, tıp
etiği kapsamında kliniklerde
karşılaşacakları yatak başı etik kararlar
ve problem çözümlerinde edinmeleri
gereken bilgi ve becerileri kazanmasını,
birinci basamak hekimlik ve aile hekimliği
konularında temel ilkeler ve hastaya
yaklaşım konusunda gerekli bilgileri
benimsemesini sağlanmaktır.
Ders kurulunun
6. yarıyılda bu ders kuruluna katılan
By the end of this course the students
öğrenme çıktıları öğrenciler dönem sonunda;
should be able to:
(hedefleri) /
- İnsan vücudunun bütün topografik
1. Describe the topographic anatomy of
learning outcomes bölgelerini sınırlarıyla birlikte eksiksiz
human body,
tanımlayabilirler.
2. Describe basic concepts of forensic
- Her vücut bölgesinin yüzey anatomisi
medicine,
ile ilgili oluşumları ve yüzeyden derine
3. Have information about medical
içerik yerleşimini tartışabilirler.
ethics,
- Farklı sistemlere ait anatomik organ ve 4. Hold an opinion about biostatistics
oluşumların komşuluk ilişkilerini ayırt
methods.
edebilirler.
5. Describe the essentials of primary
- Vücut bölgelerine göre klinik anatomik
care.
özellikleri eksiksiz açıklayabilirler.
- En az bir vücut bölgesinde kadavra
disseksiyon aşamalarını eksiksiz yerine
getirebilirler.
- Ölüm ve ölüm ile ilgili temel kavramları
hatasız biçimde tanımlayabilirler.
- Adli ölüm olaylarında olguya yaklaşım
tarzını tartışabilirler.
- Adli olguyu tanıyabilirler, adli olgu
karşısında takınmaları gereken tutum ve
ilgili yasal mevzuat konusunda tartışma
yapabilirler.
- Yaralanmaların tıbbi ve hukuki tanımını
yapabilirler, yaralanmanın dinamiği ile
Türk Ceza Kanunu kapsamındaki
yaralanmalar ile ilgili maddeler ve
tanımlar hakkında tartışabilirler.
- Hekimin hukuksal sorumlulukları, çocuk
istismarı ve çeşitlerini sayabilirler.
- Adli olgularda psikiyatrik yaklaşım ve
İnsan Hakları konularında tanımlama
yapabilir ve konunun önemini
tartışabilirler.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 36/58
Türkçe
English
Tanı
testlerine
özgü
ölçütleri
hesaplayabilir, kaynaklardaki örneklerde
önemlerini tanımlayabilirler.
- Farklı tanı testlerinin birbirlerine göre
üstünlüklerini
hesaplayabilir
ve
örneklerde karar verebilirler.
- Klinik araştırmalarda örneklemin
sayısal ve yapısal kurgulanmasının
önemini tartışabilirler ve bu yöndeki
temel hazırlıkları biçimlendirebilirler.
- İzleme tabanlı klinik araştırmalarda
özellikleri, koşullara göre değerlendirme
yaklaşımlarını
ve
sonuçları
yorumlayabilirler.
- Sağkalım değerlendirmesi yapılmış
araştırmaların sonuçlarını ve görsel
çıktılarını doğru olarak yorumlayabilirler.
- Araştırmalarda çift veya çok değişkenli
yargılama gereksinimlerini ayrımlayıp
sonuçsal
farkların
yorumlamasını
yapabilirler.
- Nedensellik bağlantılarında sonuçları
etkileyen ögelerin etkilerinin geçerliliğini
değerlendirebilir, göreceli rollerini tartışıp
savunabilirler. Böylesi etkilerin güçlerinin
sınırlarını değerlendirip yorumlayabilirler.
- Güçleri değerlendiren etkenlerin bunu
ortaya
koyabilme
açısından
gereksindikleri
örneklemleri
belirleyebilirler.
- Aynı karar düzenlerine yönelik yorum
üreten farklı kaynakların (tanı testi
yargılaması olmaksızın) bu kararlardaki
uyum düzeylerini değerlendirebilirler.
- Tıp etiğinin ve klinik etiğin tanım ve
kapsamını, ilkelerini, erdemler ve
değerler gibi temel kavramları
tartışabilirler.
- UNESCO eğitim oyunları çerçevesinde,
bir vaka ile karşılaştıklarında etik
problem olup olmadığını ve aydınlatılmış
onamın unsurlarını tartışabilir.
- Kliniklerde karşılaşacakları vakalarda
hasta-hekim ilişkisinin en az beş
unsurunu değerlendirebilir, en sık
görülebilecek tıp etiği problemlerini
listeleyebilir ve çözüm yöntemlerini
tartışabilirler.
- Kullanılan eğitim filmleri sayesinde
kliniklerde karşılaşılan vakalarda etik
açıdan düşünmenin, etik problemleri hızlı
fark etmenin ve çözüme yönelmenin
önemini izah edip tartışabilir ve oyunlarla
(role playing) bu becerileri
sergileyebilirler.
- Klasik tedavilerin, klinik deneylerden
farkını izah edebilirler,
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 37/58
Türkçe
English
- Ulusal ve uluslararası sağlık
hizmetlerini düzenleyen yasa ve
düzenlemelerin en önemlilerinden en az
beş tanesini listeleyebilirler.
- Aile hekimliği ilkelerini sayabilir ve her
ilkenin aile hekimliği pratiğindeki
uygulamasını açıklayabilirler.
- Belli başlı kontraseptif yöntemleri
listeleyebilirler.
- Aşılama ve doğru beslenmenin
kurallarını tartışabilirler.
- Yaşa ve cinsiyete göre periyodik
muayene planlayabilirler.
- Tarama testlerinden en az yedi
tanesini sayabilir ve en az yedi tarama
yönteminin kanıt düzeylerini
tanımlayabilirler.
- Hipertansiyon evrelerini sayabilir ve
hipertansiyonun hedef organ zararları ve
komplikasyonlarını açıklayabilirler.
- Yaşlılık sorunlarının önemini
tartışabilirler.
- Hiperlipideminin yol açtığı
hastalıklardan en az üçünü
açıklayabilirler.
Dersin işleniş
Projeksiyon, film vb görsel sunum
yöntemi
materyali, kadavra materyali, anatomik
(kullanılan eğitim modeller, ödev ve araştırma konuları
yöntemleri)/
teaching methods
and strategies
Lectures, clinical and laboratory
practices, homework, demonstration.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 38/58
Ders programı / Curriculum
08 Şubat 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
09 Şubat 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
10 Şubat 2016 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
11 Şubat 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
12 Şubat 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 1)
Uygulamalar
Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders
kurulu başkanlığı)
Topoğrafik Anatomiye Giriş ve Üst
Ekstremite Yüzey Anatomisi (Doç. Dr.
Selman Demirci; Anatomi)
Deltoid ve Aksiller Bölge (Doç. Dr.
Selman Demirci; Anatomi)
Klinik Biyoistatistiğe Giriş (Prof. Dr.
Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
(Gün: 2)
Uygulamalar
Global bir Perspektiften Tıp Etiğinin ve
Klinik Etiğin Günümüz Dünyasında
Spesifik Önem ve Amacının Tanıtılması
(Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp
Tarihi ve Etik)
Kol, Dirsek ve Önkol Bölgeleri (Doç. Dr.
Selman Demirci; Anatomi)
El Bileği ve El Bölgeleri (Doç. Dr.
Selman Demirci; Anatomi)
Hekimin Yasal Sorumlulukları (Prof. Dr.
A. Coşkun Yorulmaz; Adli Tıp)
(Gün: 3)
Uygulamalar
Klinik Biyoistatistikte Olasılık Tabanlı
Yargılama (Prof. Dr. Mustafa Şükrü
Şenocak; Biyoistatistik)
Geriatrik Hastaya Birinci Basamakta
Yaklaşım (Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu;
Aile Hekimliği)
Periyodik Muayene (Prof. Dr. Fikret
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Üst Ekstremite Yüzey Anatomisi (Doç.
Dr. Selman Demirci; Anatomi)
(Gün: 4)
Uygulamalar
Alt Ekstremite Yüzey Anatomisi (Prof.
Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
Ölüm ve Temel Kavramlar (Prof. Dr.
Sermet Koç; Adli Tıp)
Teorik ve Uygulamalı Etiğe Giriş (Prof.
Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik)
Klinik Uygulamalarda Faydalı Olma ve
Zarar Vermeme İlkelerinin Gözlenmesi
(Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik)
(Gün: 5)
Uygulamalar
Aile Hekimliğinde Hasta Merkezli Klinik
Metod (Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu; Aile
Hekimliği)
Tanı Testleri -1 (Prof. Dr. Mustafa Şükrü
Şenocak; Biyoistatistik)
Gluteal ve Femoral Bölgeler (Prof. Dr.
Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
Diz ve Bacak Bölgeleri (Prof. Dr. Ali
İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
English Program (İNG3)
Practices
Course aims and learning outcomes
(Course chair / vice chair)
Introduction to the Aims and
Significance of Medical and Clinical
Ethics from a Global Perspective (Prof.
Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp Tarihi ve
Etik)
Upper Extremity (Prof. Dr. Kaya Özkuş ;
Anatomi)
Shoulder (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Practices
Introduction to Clinical Bioistatistics
(Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Legal responsibilities of physicians (Prof.
Dr. A. Coşkun Yorulmaz; Adli Tıp)
Arm and forearm (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Primary Care Approach to Geriatric
Patient (Doç. Dr. Nurver Turfaner
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Practices
Variables and Basic Design of Clinical
Trials (Prof. Dr. Abdülbari Bener;
Biyoistatistik)
Lower extremity (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Hip and thigh (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Periodic Examination (Doç. Dr. Nurver
Turfaner Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Practices
Hands (Prof. Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Introduction to Theoretical and Applied
Ethics (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve
Etik)
Back: General anatomy (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Basics of death (Prof. Dr. Sermet Koç;
Adli Tıp)
Practices
Observation of Beneficence and
Nonmaleficence During Clinical Practice
(Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik)
Foot (Prof. Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Patient Centered Clinical Method in
Family Medicine (Doç. Dr. Nurver
Turfaner Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Probability Evaluation Bivariate and
Multivariate Analysis (Prof. Dr. Abdülbari
Bener; Biyoistatistik)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 39/58
15 Şubat 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Şubat 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 6)
Uygulamalar
Ayak Bileği ve Ayak Bölgeleri (Prof. Dr.
Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
Sırtın Yüzey Anatomisi ve Bölgeleri
(Doç. Dr. Selman Demirci; Anatomi)
Tanı Testleri -2 (Prof. Dr. Mustafa Şükrü
Şenocak; Biyoistatistik)
Yaralanmalar (Prof. Dr. Gürsel Çetin;
Adli Tıp)
(Gün: 7)
Uygulamalar
Çocuk Ölümleri (Prof. Dr. A. Coşkun
Yorulmaz; Adli Tıp)
Klinik Uygulamalarda Adalet İlkesi ve
Sağlık Kaynaklarının Dağıtımı (Prof. Dr.
Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik)
Birinci Basamakta Hipertansiyona
Yaklaşım (Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu;
Aile Hekimliği)
Alt Ekstremitenin Klinik Anatomisi (Prof.
Dr. Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi)
17 Şubat 2016 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 8)
Uygulamalar
Sırtın Klinik Anatomisi (Prof. Dr. Yusuf
Zeki Yıldız; Anatomi)
13:30-14:20
Başın Yüzey Anatomisi, Deri ve
Özellikleri (Prof. Dr. Şükrü Turan
Peştemalcı; Anatomi)
Kafa Bölgeleri, Önemli Oluşum ve
Trajeler (Prof. Dr. Şükrü Turan
Peştemalcı; Anatomi)
Aile Hekimliğinin Tarihine Giriş (Prof. Dr.
Fikret Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
(Gün: 9)
Uygulamalar
Göreli Değerlendirme Yöntemleri (OR RR) (Dr. Özden Öz Calay; Biyoistatistik)
Göreli Değerlendirme -2 (Dr. Özden Öz
Calay; Biyoistatistik)
Tıp Uygulamalarında Özerklik ve
Aydınlatılmış Onamın Uygulanması
(Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik)
İnsan Hakları İhlalleri (Prof. Dr. Sermet
Koç; Adli Tıp)
(Gün: 10)
Uygulamalar
Başın Temel Yapıları (Prof. Dr. Şükrü
Turan Peştemalcı; Anatomi)
14:30-15:20
15:30-16:20
18 Şubat 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
19 Şubat 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
22 Şubat 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Yüz Bölgeleri, Önemli Oluşum ve
Trajeler (Prof. Dr. Şükrü Turan
Peştemalcı; Anatomi)
Başın Klinik Anatomisi (Prof. Dr. Şükrü
Turan Peştemalcı; Anatomi)
Boyun Yüzey Anatomisi ve Bölgeleri
(Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi)
(Gün: 11)
Uygulamalar
Türk Ceza Kanunu ve Yaralar I (Prof. Dr.
Gürsel Çetin; Adli Tıp)
Klinik Kararlarda Değerlerin Gözlenmesi
(Prof. Dr. Gülten Dinç; Tıp Tarihi ve Etik)
English Program (İNG3)
Practices
Knee and leg (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Wounds (Prof. Dr. Gürsel Çetin; Adli
Tıp)
Pediatric death (Prof. Dr. A. Coşkun
Yorulmaz; Adli Tıp)
Back: Clinical anatomy (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Practices
Relative Risk Measures - OR, RR (1/2)
(Prof. Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Upper Extremity: Clinical Anatomy (Prof.
Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Lower Extremity: Clinical Anatomy (Prof.
Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Justice and Allocation of Health in
Clinical Practice (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp
Tarihi ve Etik)
Practices
Primary Care Approach to Hypertension
(Doç. Dr. Nurver Turfaner Sipahioğlu;
Aile Hekimliği)
Introduction to Family-Medicine- History
and Concepts (Doç. Dr. Nurver Turfaner
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Relative Risk Measures - OR (2/2) (Prof.
Dr. Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Head: Surface anatomy (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
Practices
Head: Regions I (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Violation of human rights (Prof. Dr.
Sermet Koç; Adli Tıp)
Head: Regions II (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Diagnostic Tests (1/2) (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Practices
Patient Autonomy and Implementation of
Informed Consent in Medical Practice
(Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik)
Neck: Surface anatomy (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Turkish Penal Code and Wounds I (Prof.
Dr. Gürsel Çetin ; Adli Tıp)
Face (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Practices
Head: Clinical Anatomy (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
Diagnostic Tests (2/2) (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 40/58
14:30-15:20
15:30-16:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Etik Karar Verme Yöntemleri ve Vaka
Tartışmaları (Doç. Dr. İnci Hot; Tıp Tarihi
ve Etik)
Yargılamada Uyum Değerlendirmesi (Dr.
Özden Öz Calay; Biyoistatistik)
Neck: I Regions (Prof. Dr. Tania Marur;
Anatomi)
23 Şubat 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 12)
Uygulamalar
Boyun Üçgenleri ve İçerikleri I (Doç. Dr.
Mehmet Üzel; Anatomi)
13:30-14:20
Boyun Üçgenleri ve İçerikleri II (Doç. Dr.
Mehmet Üzel; Anatomi)
14:30-15:20
Gl. Thyroidea ve Gl. Parathyroidea
(Prof. Dr. Mehmet Yakup Tuna;
Anatomi)
Boyun Klinik Anatomisi (Doç. Dr.
Mehmet Üzel; Anatomi)
(Gün: 13)
Uygulamalar
Sağkalım Çözümlemesi (1/2) (Prof. Dr.
Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
Adli Psikiyatri ve Davranış Bilimleri (Prof.
Dr. Gökhan Oral; Adli Tıp)
15:30-16:20
24 Şubat 2016 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
25 Şubat 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
26 Şubat 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
29 Şubat 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
Alkol ve Madde Bağımlılığı (Prof. Dr.
Gökhan Oral; Adli Tıp)
Tıp Uygulamaları ve Klinik Etik
Komitelerde Etik İkilemler (Doç. Dr. İnci
Hot; Tıp Tarihi ve Etik)
(Gün: 14)
Uygulamalar
Göğüs Yüzeyel Anatomisi ve Bölgeleri
(Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım;
Anatomi)
Göğüs Temel Yapıları (Prof. Dr. Güler
Kahraman Yıldırım; Anatomi)
Birinci Basamakta Kronik Hastalıkların
Yönetimi (Prof. Dr. Fikret Sipahioğlu;
Aile Hekimliği)
Göğüs Önemli Oluşum ve Trajeleri,
Mediastinum (Prof. Dr. Güler Kahraman
Yıldırım; Anatomi)
(Gün: 15)
Uygulamalar
Göğüs Duvarları, Meme Bölgesi (Prof.
Dr. Güler Kahraman Yıldırım; Anatomi)
Klinik Araştırmalar ve Araştırma Etik
Komiteleri (Doç. Dr. İnci Hot; Tıp Tarihi
ve Etik)
Sağkalım Çözümlemesi (2/2) (Prof. Dr.
Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
Klinik Yargılamada Diğer Özel Ölçütler
(NNT, NTVH, AR.vs) (Dr. Özden Öz
Calay; Biyoistatistik)
(Gün: 16)
Uygulamalar
Çocuk İstismarı ve Aile içi Şiddet (Prof.
Dr. Gökhan Oral; Adli Tıp)
Göğüs Klinik Anatomisi (Prof. Dr. Güler
Kahraman Yıldırım; Anatomi)
Observation of Moral Values in Clinical
Decision Making (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp
Tarihi ve Etik)
Practices
Methods of Ethical Decision Making and
Case Discussions (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp
Tarihi ve Etik)
Neck: III Fasciae Thyroid and
parathyroid glands (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Neck: Clinical Anatomy (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Neck: II Triangles (Prof. Dr. Tania Marur;
Anatomi)
Practices
Alcohol and Drug Dependency (Prof. Dr.
Gökhan Oral; Adli Tıp)
Ethical Dilemmas in Medical Practice
and Clinical Ethics Committees (Prof.
Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik)
Survival Analysis (1/2) (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Forensic Psychiatry and Behavorial
Sciences (Prof. Dr. Gökhan Oral; Adli
Tıp)
Practices
Chronic Disease Management in
Primary Care (Doç. Dr. Nurver Turfaner
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
Thorax: Mediastinum (Prof. Dr. Tania
Marur; Anatomi)
Thorax: Surface anatomy (Prof. Dr.
Tania Marur; Anatomi)
Thorax (Prof. Dr. Tania Marur; Anatomi)
Practices
Survival Analysis (2/2) (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Evaluation of Association Among
Clinical Decision Makers (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Thorax: walls and Breasts (Prof. Dr.
Tania Marur; Anatomi)
Clinical Trials and Research Ethics
Committees (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi
ve Etik)
Practices
Abdomen:Surface Anatomy (Prof. Dr.
Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Primary Care Approach to Pain
(Frequent Signs and Symptoms in
Primary Care) (Doç. Dr. Nurver Turfaner
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 41/58
14:30-15:20
15:30-16:20
01 Mart 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
02 Mart 2016 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
03 Mart 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
04 Mart 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
07 Mart 2016 Pazartesi
11:00
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Karın Yüzey Anatomisi ve Bölgeleri
(Prof. Dr. Mehmet Yakup Tuna;
Anatomi)
Ağrıya Birinci Basamak Yaklaşımı (Sık
Semptom ve Bulguları) (Prof. Dr. Fikret
Sipahioğlu; Aile Hekimliği)
(Gün: 17)
Uygulamalar
Karnın Temel Yapıları (Prof. Dr. Mehmet
Yakup Tuna; Anatomi)
Karın Duvarları, Kasık Bölgesi (Prof. Dr.
Mehmet Yıldırım; Anatomi)
Doğal Ölümler (Prof. Dr. A. Coşkun
Yorulmaz; Adli Tıp)
Hasta ve Hekim Hakları (Doç. Dr. İnci
Hot; Tıp Tarihi ve Etik)
(Gün: 18)
Uygulamalar
Asfiksiye Bağlı Ölümler (Prof. Dr. Abdi
Özaslan; Adli Tıp)
Örnekleme (Prof. Dr. Mustafa Şükrü
Şenocak; Biyoistatistik)
Karnın Önemli Organ ve Oluşumlarına
Ait Trajeler (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım;
Anatomi)
Karnın Klinik Anatomisi (Prof. Dr.
Mehmet Yıldırım; Anatomi)
(Gün: 19)
Uygulamalar
Pelvis Bölgeleri (Prof. Dr. Ercan Tanyeli;
Anatomi)
Pelvis ve Perinenin Klinik Anatomisi
(Prof. Dr. Ercan Tanyeli; Anatomi)
Adli Kimliklendirme (Prof. Dr. Abdi
Özaslan; Adli Tıp)
Kafa Travmaları (Prof. Dr. Gökhan Oral ;
Adli Tıp)
Child Abuse and Parental Violence
(Prof. Dr. Gökhan Oral; Adli Tıp)
(Gün: 20)
Uygulamalar
Adli Toksikoloji (Prof. Dr. Abdi Özaslan;
Adli Tıp)
Türk Ceza Kanunu ve Yaralar II (Prof.
Dr. Gürsel Çetin; Adli Tıp)
Hekimler İçin Erdemler Etiğinin Önemi
(Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan; Tıp
Tarihi ve Etik)
Klinik Araştırma Tasarımında Diğer
Yöntembilimsel İlkeler (Prof. Dr. Mustafa
Şükrü Şenocak; Biyoistatistik)
(Gün: 21)
Ara Sınav
Thorax: Clinical Anatomy (Prof. Dr.
Tania Marur; Anatomi)
Practices
Natural Death (Prof. Dr. A. Coşkun
Yorulmaz; Adli Tıp)
Patient and Physician Rights (Prof. Dr.
Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik)
Abdomen: Walls (Prof. Dr. Ayşe Derya
Ertem; Anatomi)
Abdomen: Inguinal region (Prof. Dr.
Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Practices
Abdomen (Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem;
Anatomi)
Abdomen: Clinical Anatomy (Prof. Dr.
Ayşe Derya Ertem; Anatomi)
Asphyxia (Prof. Dr. Abdi Özaslan; Adli
Tıp)
Sampling (Prof. Dr. Abdülbari Bener;
Biyoistatistik)
Practices
Forensic Identification (Prof. Dr. Abdi
Özaslan; Adli Tıp)
Craniocerebral Trauma (Prof. Dr.
Gökhan Oral; Adli Tıp)
Pelvic regions (Prof. Dr. Kaya Özkuş;
Anatomi)
Significance of Virtue Ethics for
Physicians (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi
ve Etik)
Practices
Pelvis and Perineum: Clinical Anatomy
(Prof. Dr. Kaya Özkuş; Anatomi)
Methodology and Bioistatistics Concepts
in Clinical Research Protocol (Prof. Dr.
Abdülbari Bener; Biyoistatistik)
Forensic Toxicology (Prof. Dr. Abdi
Özaslan; Adli Tıp)
Turkish Penal Code and Wounds II
(Prof. Dr. Gürsel Çetin; Adli Tıp)
Intermediate Examination
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 42/58
Ders Kurulu 3.4: Endokrin Sistem ve Metabolizma /
Course 3.4: Endocrine System and Metabolism
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, İç Hastalıkları (Internal Medicine)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu, Biyokimya (Biochemistry)
Prof. Dr. Saadet Olcay Evliyaoğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Sibel Erdamar, Patoloji (Pathology)
Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış, Fizyoloji (Physiology)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3004
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3004
Dersin Kredisi / Credit of Course:
12
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
12
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
08.03.2016
Kurul Bitişi / End of Course:
13.04.2015
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
13.04.2016 09:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
27.05.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
15.06.2016 09:30
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Anatomi / Anatomy
2
2
3
Biyokimya / Biochemistry
19
0
18
Farmakoloji / Pharmacology
13
0
12
Fizyoloji / Physiology
12
6
14
Genel Cerrahi / General Surgery
3
0
3
Histoloji / Histology
4
2
5
İç Hastalıkları / Internal Medicine
22
0
22
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Patoloji / Pathology
6
4
8
Pediatri / Pediatrics
8
0
8
Radyoloji / Radiology
1
0
1
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
15
5
Toplam / Total
91
29
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 43/58
3.4: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Anatomi /
Anatomy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
09.03.2016
10.03.2016
11.03.2016
15.03.2016
16.03.2016
17.03.2016
18.03.2016
21.03.2016
22.03.2016
23.03.2016
24.03.2016
25.03.2016
28.03.2016
29.03.2016
30.03.2016
31.03.2016
01.04.2016
04.04.2016
05.04.2016
06.04.2016
07.04.2016
08.04.2016
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1,2
3,4
1 (sınav)
1 (sınav)
4 (sınav)
4 (sınav)
3 (sınav)
3 (sınav)
2 (sınav)
2 (sınav)
Fizyoloji /
Physiology
Histoloji /
Histology
Patoloji /
Pathology
4
1
3
2
1
4
3
2
2
3
1
4
-
3
4
-
2
3
4
1
4
2
3
1
2
1
2 (sınav)
1 (sınav)
4 (sınav)
3 (sınav)
Klinik
Uygulamalar /
Clinical
Practices
3
2
4
1
3
2
1
4
2
3
1
4
1
3
2
1
4
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü Topografik Anatomi - Biyoistatistik – Deontoloji ders kurulunda ilan
edilmiştir / Clinical practice rotation is announced at Topographic Anatomy – Biostatistics - Deontology
course.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 44/58
Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Course aims and learning outcomes
Türkçe
English
Ders kurulunun
Endokrin sistemin normal yapısı, gelişimi Endocrine System and Metabolism
içeriği / course
ve işlevleri, bu sistemle ilgili hastalıkların course gives information and skills about
content
etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve the normal structure, development and
laboratuar bulguları, tanı yöntemleri ve functions, system-related diseases,
tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında etiology, symptoms, basic clinical and
bilgi kazanmayı sağlar.
laboratory findings, diagnostic methods
for Endocrine System and Metabolism
and drugs used for related diseases.
Ders kurulunun
Bu kurul sonunda öğrencilerin endokrin Teaching function, structure,
amaçları / course sistemin normal yapısı, gelişimi ve
development and physiopathology of
aims
işlevleri, bu sistemle ilgili hastalıkların
Endocrine System and Metabolism, and
etyopatogenezi, belirtileri, temel klinik ve basic clinical and laboratory diagnostic
laboratuar bulguları, tanı yöntemleri ve methods, drugs used for related
tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında diseases.
bilgi kazanmalarıdır
Ders kurulunun
Bu kurulun sonunda öğrenciler;
By the end of Endocrine System and
öğrenme çıktıları 1. Endokrin sistemin anatomik yapılarını Metabolism course the students should
(hedefleri) /
tanımlayabilmeli,
be able to:
learning outcomes 2. Endokrin sistemin embriyolojik
1. Describe anatomical structures,
kökenleri ve gelişimlerini
2. Describe development and
tanımlayabilmeli,
embryonic origins,
3. Endokrin sistemin histolojik yapılarını 3. Describe histological structure,
tanımlayabilmeli,
4. Describe functions and mechanisms
4. Endokrin sistemin işlev
of the endocrine system,
mekanizmalarını tanımlayabilmeli
5. List the etiology, physiopathology,
5. Endokrin sisteme ait hastalıkların
symptoms and laboratory findings of
etyopatogenezini, klinik, laboratuar
the diseases of the endocrine system
belirtilerini, histopatolojik temel
and the pathological changes due to
bulgularını sayabilmeli,
related disases
6. Endokrin sisteme yönelik kullanılan 6. Describe the imaging techniques
görüntüleme yöntemlerini
7. List the treatment options of endocrin
tanımlayabilmeli,
system diseases,
7. Endokrin sisteme ait hastalıklarda
8. Describe the effects, mechanisms of
kullanılan tedavi yöntemlerini
action, pharmacokinetics, side effects
sayabilmeli,
and interactions of the drugs used in
8. Endokrin sisteme ait hastalıkların
the treatment of diseases of the
tedavisinde kullanılan ilaçların
endocrine system
etkilerini, etki mekanizmalarını,
farmakokinetiğini, yan etkilerini ve ilaç
etkileşimlerini sayabilmelidir.
Dersin işleniş
Amfi dersi, uygulama, ödev, soru- cevap, Lectures, clinical and laboratory
yöntemi
demonstrasyon.
practices, homework, demonstration.
(kullanılan eğitim
yöntemleri)/
teaching methods
and strategies
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 45/58
Ders programı / Curriculum
08 Mart 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
09 Mart 2016 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:20-13:30
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
10 Mart 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
11 Mart 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
15 Mart 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Mart 2016 Çarşamba
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 1)
Uygulamalar
Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders
kurulu başkanlığı)
Endokrin Sistem (1/2) (Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım; Anatomi)
Endokrin Sistem (2/2) (Prof. Dr. Mehmet
Yıldırım; Anatomi)
Hormonların Genel Özellikleri (1/2)
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
(Gün: 2)
Uygulamalar
Hormonların Genel Özellikleri (2/2)
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
"Topografik Anatomi - Biyoistatistik Deontoloji" Ders Kurulu Değerlendirme
Anketi
Hormonların Etki Mekanizmaları (1/2)
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
English Program (İNG3)
Practices
Course aims and learning outcomes
(Course chair / vice chair)
General Features of Hormones (1/2)
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
General Features of Hormones (2/2)
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Endocrine system (1/2) (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
Practices
Endocrine system (2/2) (Prof. Dr. Ayşe
Derya Ertem; Anatomi)
"Topographic Anatomy - Biostatistics Deontology" Course Questionnaire
Pituitary Hormones and The
Hypotahalamic Control(1/2) (Prof. Dr.
Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Endokrin Sistem; Hipofiz (Prof. Dr. Meral Mechanisms of Hormone Action (1/2)
Koyutürk; Histoloji)
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Endokrin Sistem; Suprarenal Bez, Pineal Mechanisms of Hormone Action (2/2)
Bez (Prof. Dr. Meral Koyutürk; Histoloji) (Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
(Gün: 3)
Uygulamalar
Practices
Hormonların Etki Mekanizmaları (2/2)
Endocrine System: Pituitary (Prof. Dr.
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Hakan Bozkurt; Histoloji)
Hipofiz hormonları ve hipotalamik kontrol Endocrine System: Adrenal and pineal
(1/2) (Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış; gland (Prof. Dr. Hakan Bozkurt; Histoloji)
Fizyoloji)
Hipofiz hormonları ve hipotalamik kontrol Pituitary Hormones and The
(2/2) (Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış; Hypotahalamic Control(2/2) (Prof. Dr.
Fizyoloji)
Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
Hipotalamus - Hipofiz Hormonları (Prof. The Adrenal Gland: Glucocorticoids
Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
(Gün: 4)
Uygulamalar
Practices
Adrenal Korteks Hormonları:
The Adrenal Medulla and The Renin
glukokortikoidler (Prof. Dr. Gülnur
Angiotensin System (Prof. Dr. Ertan
Andican; Biyokimya)
Yurdakoş; Fizyoloji)
Adrenal Korteks Hormonları:
Pituitary and Hypothalamic Hormones
mineralokortikoidler (Prof. Dr. Gülnur
(Prof. Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Andican; Biyokimya)
Adrenal gland; Glukokortikoidler (Prof.
Adrenal cortex hormones:
Dr. Nuran Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
Glucocorticoids (Prof. Dr. Arzu Seven;
Biyokimya)
Adrenal gland; Renin - Angiotensin
Adrenal cortex hormones:
Sistemi ve Aldosteron (Prof. Dr. Nuran
Mineralocorticoids (Prof. Dr. Arzu
Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
Seven; Biyokimya)
(Gün: 5)
Uygulamalar
Practices
Adrenal gland; Medüller Hormonlar
Hormones of the Adrenal Medulla (Prof.
(Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış;
Dr. Arzu Seven; Biyokimya)
Fizyoloji)
Tiroid glandı: Regülasyon
Endocrine System: Thyroid and
mekanizmaları (Prof. Dr. Nuran
parathyroid glands (Prof. Dr. Hakan
Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
Bozkurt; Histoloji)
Adrenal Medulla Hormonları (Prof. Dr.
Hormonal Regulation of The Bone
Gülnur Andican; Biyokimya)
Formation (Prof. Dr. Ertan Yurdakoş;
Fizyoloji)
Tiroid Hormonları (Prof. Dr. Mine Kucur; Thyroid Hormones (Prof. Dr. Arzu
Biyokimya)
Seven; Biyokimya)
(Gün: 6)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 46/58
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
17 Mart 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
18 Mart 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
21 Mart 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
22 Mart 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Uygulamalar
Paratiroid Hormonları (Prof. Dr. Mine
Kucur; Biyokimya)
Endokrin Sistem; Tiroid Bezi, Paratiroid
Bezi Histolojisi (Prof. Dr. Meral Koyutürk;
Histoloji)
Endokrin Sistem; DNS Sistem,
Langerhans Adacıkları (Prof. Dr. Meral
Koyutürk; Histoloji)
Kemik Fizyolojisinde Hormonal
Düzenleme (Prof. Dr. Nuran Darıyerli
Toktamış; Fizyoloji)
(Gün: 7)
Uygulamalar
Pankreasın endokrin fonksiyonları (Prof.
Dr. Nuran Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
Practices
Parathyroid Hormones (Prof. Dr. Arzu
Seven; Biyokimya)
Pancreas Hormones (Prof. Dr. Arzu
Seven; Biyokimya)
Adrenal gland: Medullary hormones
(Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Fizyoloji)
The Thyroid Gland (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Practices
Hormonal regulatıon mechanisms of
hypo and hyperglycemia (Prof. Dr. Ertan
Yurdakoş; Fizyoloji)
Hipogilisemi ve hiperglisemide hormonal Fuel metabolism in diabetes (Doç. Dr.
regülasyon mekanizmaları (Prof. Dr.
Zeynep Banu Güngör ; Biyokimya)
Nuran Darıyerli Toktamış; Fizyoloji)
Besin alımını etkileyen nörotransmiterler Biochemistry of acute and chronic
ve hormonlar (Prof. Dr. Halil Tunalı;
diabetic complications (Prof. Dr. Arzu
Fizyoloji)
Seven; Biyokimya)
Pankreas Hormonları (Prof. Dr. İbrahim Neurotransmitters and hormones that
Murat Bolayırlı; Biyokimya)
influence food intake (Prof. Dr. Gülderen
Şahin; Fizyoloji)
(Gün: 8)
Uygulamalar
Practices
Diyabetes mellitusta yakıt metabolizması Endocrine System: DNS system, islets
(Prof. Dr. İbrahim Murat Bolayırlı;
of Langerhans (Prof. Dr. Hakan Bozkurt;
Biyokimya)
Histoloji)
Diyabetin akut ve kronik
The Endocrine Functions of The
komplikasyonlarının biyokimyası (Prof.
Pancreas (Prof. Dr. Ertan Yurdakoş;
Dr. İbrahim Murat Bolayırlı; Biyokimya)
Fizyoloji)
Metabolik homeostaz: yağ dokusu,kas
Short and long term regulation of food
ve karaciğer arasındaki ilişkiler (Prof. Dr. intake (Prof. Dr. Gülderen Şahin;
Mine Kucur; Biyokimya)
Fizyoloji)
Besin alımının kısa ve uzun süreli
Introduction to endocrine pharmacology
regülasyonu (Prof. Dr. Halil Tunalı;
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Fizyoloji)
Farmakoloji)
(Gün: 9)
Uygulamalar
Practices
Metabolizma ve bazal metabolik hızı
Metabolism and factors that affect basal
etkileyen faktörler (Prof. Dr. Halil Tunalı; metabolic rate (Prof. Dr. Gülderen
Fizyoloji)
Şahin; Fizyoloji)
Adiposit hormonları (Prof. Dr. Mine
Metabolic homeostasis: Metabolic
Kucur; Biyokimya)
relationship among adipose tissue,
muscle and liver (Prof. Dr. Arzu Seven;
Biyokimya)
Kalıtsal Metabolizma Hastalıklarında
Hormones of the Adipocyte (Prof. Dr.
biyokimyasal değerlendirme (Prof. Dr.
Orkide Donma; Biyokimya)
Gülnur Andican; Biyokimya)
Vitamin metabolizması ve bozuklukları
Biochemical Evaluation of Inborn Errors
(Prof. Dr. Remisa Gelişgen; Biyokimya) of Metabolism (Prof. Dr. M. Koray
Gümüştaş; Biyokimya)
(Gün: 10)
Uygulamalar
Practices
Lipoprotein Metabolizması (Prof. Dr.
Biochemical Evaluation of Vitamin
Remisa Gelişgen; Biyokimya)
Metabolism Disorders (Prof. Dr. Orkide
Donma; Biyokimya)
Endokrin Farmakolojiye Giriş (Prof. Dr.
Biochemical Evaluation of Trace
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Element Metabolism Disorders (Prof.
Dr. Orkide Donma; Biyokimya)
Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları ve
Lipoprotein Metabolism (Prof. Dr. Mine
İnhibitörleri (1/2) (Prof. Dr. Ahmet
Kucur; Biyokimya)
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 47/58
15:30-16:20
23 Mart 2016 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
24 Mart 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
25 Mart 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
28 Mart 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
29 Mart 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
30 Mart 2016 Çarşamba
08:30-11:30
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Eser element metabolizması ve
bozuklukları (Prof. Dr. İbrahim Murat
Bolayırlı; Biyokimya)
(Gün: 11)
Uygulamalar
Endokrin Sistem Cerrahisi : Tiroid (Prof.
Dr. Ateş Özyeğin; Genel Cerrahi)
Surgery of the Endocrine system:
Adrenal (Prof. Dr. Yusuf Bükey; Genel
Cerrahi)
Endokrin Sistem Semiyolojisi (Prof. Dr.
Mücahit Özyazar; İç Hastalıkları)
Hipotalamus ve Hipofiz Hormonları ve
İnhibitörleri (2/2) (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Endokrin Sistem Gelişimi (Prof. Dr.
Saadet Olcay Evliyaoğlu; Pediatri)
(Gün: 12)
Uygulamalar
Yenidoğan endokrinolojisi (Prof. Dr.
Saadet Olcay Evliyaoğlu; Pediatri)
Büyüme (Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu;
Pediatri)
Puberte gelişimi (Prof. Dr. Saadet Olcay
Evliyaoğlu; Pediatri)
Hipofiz Tümörleri (Prof. Dr. Suat Hilal
Akı; Patoloji)
(Gün: 13)
Uygulamalar
Adölesan (Prof. Dr. Oya Ercan; Pediatri)
Boy Kısalığı (Prof. Dr. Oya Ercan;
Pediatri)
Hipotalamus ve Arka Hipofiz Hastalıkları
(Prof. Dr. Sadi Gündoğdu; İç
Hastalıkları)
Ön Hipofiz Hastalıkları (Prof. Dr. Sadi
Gündoğdu; İç Hastalıkları)
(Gün: 14)
Uygulamalar
Adrenal Hastalıklar (Prof. Dr. Suat Hilal
Akı; Patoloji)
Adrenal Korteks Hormonları ve
İnhibitörleri (1/2) (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Adrenal Korteks Hormonları ve
İnhibitörleri (2/2) (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Hipokortisizm (Prof. Dr. Özer Açbay; İç
Hastalıkları)
(Gün: 15)
Uygulamalar
Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar
(1/2) (Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
Tiroid Hormonları ve Antitiroid İlaçlar
(2/2) (Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
Hiperkortisizm (Prof. Dr. Özer Açbay; İç
Hastalıkları)
Endokrin Hipertansiyon (Prof. Dr. Sadi
Gündoğdu; İç Hastalıkları)
(Gün: 16)
Uygulamalar
Practices
Hypothalamus and pituitary Hormones
and inhibitors (1/2) (Prof. Dr. Mustafa
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Endocrine System Development (Prof.
Dr. Saadet Olcay Evliyaoğlu; Pediatri)
Symptomatology of endocrinology (Prof.
Dr. Uğur Görpe; İç Hastalıkları)
Hypothalamus and pituitary Hormones
and inhibitors (2/2) (Prof. Dr. Mustafa
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Practices
Growth - Puberty (Prof. Dr. Müjgan
Alikaşifoğlu; Pediatri)
Pituitary Tumors (Prof. Dr. Ayşe Sibel
Erdamar Çetin; Patoloji)
Adolescent (Prof. Dr. Oya Ercan;
Pediatri)
Neonatal endocrinology (Prof. Dr.
Saadet Olcay Evliyaoğlu; Pediatri)
Practices
Puberty (Prof. Dr. Saadet Olcay
Evliyaoğlu; Pediatri)
Anterior pituitary disorders (Prof. Dr.
Pınar Kadıoğlu; İç Hastalıkları)
Adrenal Diseases (Prof. Dr. Ayşe Sibel
Erdamar Çetin; Patoloji)
Short Stature (Prof. Dr. Oya Ercan;
Pediatri)
Practices
Hypothalamus and posterior pituitary
disorders (Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu; İç
Hastalıkları)
Hypocorticism (Prof. Dr. Uğur Görpe; İç
Hastalıkları)
Thyroid Hormones and Antithyroid drugs
(1/2) (Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Adrenal cortex Hormones and inhibitors
(1/2) (Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Practices
Adrenal cortex Hormones and inhibitors
(2/2) (Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Thyroid Hormones and Antithyroid drugs
(2/2) (Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Surgery of the endocrine system:
Thyroid (Prof. Dr. Yusuf Bükey; Genel
Cerrahi)
Hypercorticism (Prof. Dr. Volkan Yumuk;
İç Hastalıkları)
Practices
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 48/58
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Endokrin Sistem Cerrahisi: Paratiroid
(Prof. Dr. Murat Özcan; Genel Cerrahi)
Toksik olmayan diffüz ve nodüler guatr
ve tiroid kanserleri (Prof. Dr. Sadi
Gündoğdu; İç Hastalıkları)
Tirotoksikoz (Prof. Dr. Mücahit Özyazar;
İç Hastalıkları)
Endocrine hypertension (Prof. Dr. Taner
Damcı; İç Hastalıkları)
Hyperplastic Lesions of thyroid gland
(Prof. Dr. Ayşe Sibel Erdamar Çetin;
Patoloji)
Basedow Disease, thyroiditis, thyroid
tumors (Prof. Dr. Ayşe Sibel Erdamar
Çetin; Patoloji)
Nontoxic diffuse and nodular goiterthyroid cancer (Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu;
İç Hastalıkları)
15:30-16:20
Tiroid Bezinin Hiperplastik Hastalıklari
(Prof. Dr. Suat Hilal Akı; Patoloji)
31 Mart 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 17)
Uygulamalar
Basedow Hst., Tiroiditler, Tiroid
Tümörleri (Prof. Dr. Suat Hilal Akı;
Patoloji)
Endokrin Sistemde Nükleer Tıp (Prof.
Dr. Haluk Burçak Sayman; Nükleer Tıp)
Kemik Mineral Homeostazını Etkileyen
İlaçlar (1/2) (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
Beslenmede temel kavramlar (Uz. Dr.
Çiğdem Aktuğlu Zeybek; Pediatri)
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
01 Nisan 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
(Gün: 18)
Uygulamalar
Hipotiroidi ve Tiroiditler (Prof. Dr. Özer
Açbay; İç Hastalıkları)
13:30-14:20
Kalsiyum Homeostazı ve Metabolik
Kemik Hastalıkları (Prof. Dr. Özer
Açbay; İç Hastalıkları)
Paratiroid hastalıkları (Prof. Dr. Suat
Hilal Akı; Patoloji)
14:30-15:20
15:30-16:20
04 Nisan 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
05 Nisan 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
06 Nisan 2016 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
Kemik Mineral Homeostazını Etkileyen
İlaçlar (2/2) (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
(Gün: 19)
Uygulamalar
Kadın reprodüktif sistem hastalıkları
(Prof. Dr. Özer Açbay; İç Hastalıkları)
Erkek reprodüktif sistem hastalıkları
(Prof. Dr. Özer Açbay; İç Hastalıkları)
Endokrin Sistem Cerrahisi: Sürrenal
(Prof. Dr. Recep Özgültekin; Genel
Cerrahi)
İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar (1/3)
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Farmakoloji)
(Gün: 20)
Uygulamalar
Tip -I Diabetes Mellitus (Prof. Dr.
Mücahit Özyazar; İç Hastalıkları)
Obezite (Prof. Dr. Volkan Yumuk; İç
Hastalıkları)
Endokrin Pankreas Patolojisi (Prof. Dr.
Ayşe Sibel Erdamar Çetin; Patoloji)
Tip -II Diabetes Mellitus (Prof. Dr. Uğur
Görpe; İç Hastalıkları)
(Gün: 21)
Uygulamalar
Diyabetik nefropati (Prof. Dr. Hasan
İlkova; İç Hastalıkları)
Practices
Thyrotoxicosis (Prof. Dr. Volkan Yumuk;
İç Hastalıkları)
Hypothyroidism and thyroidites (Prof. Dr.
Pınar Kadıoğlu; İç Hastalıkları)
Drugs affecting bone and mineral
homeostasis (1/2) (Prof. Dr. Mustafa
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Surgery of the endocrine system:
Parathyroid (Doç. Dr. Adem Karataş;
Genel Cerrahi)
Practices
Nucleer Medicine in Endocrine System
(Prof. Dr. Haluk Burçak Sayman;
Nükleer Tıp)
Calcium homeostasis and metabolic
bone diseases (Prof. Dr. Taner Damcı;
İç Hastalıkları)
Drugs affecting bone and mineral
homeostasis (2/2) (Prof. Dr. Mustafa
Aydın Barlas; Farmakoloji)
Parathyroid Diseases (Prof. Dr. Ayşe
Sibel Erdamar Çetin; Patoloji)
Practices
Male reproductive system disorders
(Prof. Dr. Uğur Görpe; İç Hastalıkları)
Type 1 diabetes mellitus (Prof. Dr.
Hasan İlkova; İç Hastalıkları)
Female reproductive system disorders
(Prof. Dr. Zeynep Siva; İç Hastalıkları)
Insulin and Oral Antidiabetic Drugs (1/3)
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Practices
Tip -II Diabetes Mellitus (Prof. Dr. Uğur
Görpe; İç Hastalıkları)
Endocrine Pancrease Pathology (Prof.
Dr. Ayşe Sibel Erdamar Çetin; Patoloji)
Diabetic neuropathy (Prof. Dr. Zeynep
Siva; İç Hastalıkları)
Obesity (Prof. Dr. Volkan Yumuk; İç
Hastalıkları)
Practices
Insulin and Oral Antidiabetic Drugs (2/3)
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 49/58
Türkçe Program (EKU)
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
07 Nisan 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
08 Nisan 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
13 Nisan 2016 Çarşamba
09:30
English Program (İNG3)
Diyabetik nöropati ve retinopati (Prof. Dr. Insulin and Oral Antidiabetic Drugs (3/3)
Zeynep Siva; İç Hastalıkları)
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar (2/3) Principals of nutrition (Uz. Dr. Çiğdem
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Aktuğlu Zeybek; Pediatri)
Farmakoloji)
İnsülin ve Oral Antidiyabetik İlaçlar (3/3) Acute complications of diabetes (Prof.
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Dr. Taner Damcı; İç Hastalıkları)
Farmakoloji)
(Gün: 22)
Uygulamalar
Practices
Diabetes Mellitus’un akut
Introduction to inherited metabolic
komplikasyonları (Prof. Dr. Taner
disorders (Uz. Dr. Çiğdem Aktuğlu
Damcı; İç Hastalıkları)
Zeybek; Pediatri)
Lipoprotein Metabolizması Bozuklukları Diabetic nephropathy (Prof. Dr. Hasan
(Prof. Dr. Taner Damcı; İç Hastalıkları)
İlkova; İç Hastalıkları)
Kalıtsal metabolizma hastalıklarına giriş GI hormones and endocrine tumors
(Uz. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek;
(Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu; İç Hastalıkları)
Pediatri)
Gİ Hormonlar ve Nöroendokrin Tümörler Lipoprotein metabolism disorders (Prof.
(Prof. Dr. Pınar Kadıoğlu; İç Hastalıkları) Dr. Hasan İlkova; İç Hastalıkları)
(Gün: 23)
Uygulamalar
Practices
Diabetes Mellitusun makrovasküler
Macrovascular complications of diabetes
komplikasyonları (Prof. Dr. Mücahit
(Prof. Dr. Zeynep Siva; İç Hastalıkları)
Özyazar; İç Hastalıkları)
Hipoglisemiler (Prof. Dr. Mücahit
Endocrine System Radiology (Doç. Dr.
Özyazar; İç Hastalıkları)
Fatih Gülşen; Radyoloji)
Endokrin Sistem Radyolojisi (Doç. Dr.
Drugs used in the treatment of obesity
Fatih Gülşen; Radyoloji)
(Prof. Dr. Mustafa Aydın Barlas;
Farmakoloji)
Obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar
Hypoglycemias (Prof. Dr. Uğur Görpe; İç
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Hastalıkları)
Farmakoloji)
(Gün: 24)
Ara Sınav
Intermediate Examination
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 50/58
Ders Kurulu 3.5: Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon
Hastalıkları / Course 3.5: Clinical Microbiology and
Infectious Diseases
Başkan (Chair)*:
Prof. Dr. Nevriye Gönüllü, Mikrobiyoloji (Microbiology)
Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*:
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu, Enfeksiyon Hastalıkları (Infectious Diseases)
Prof. Dr. Sibel Özyazgan, Farmakoloji (Pharmacology)
Üyeler (Members)*:
Prof. Dr. Ayşe Eroğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrics)
Doç. Dr. Kağan Zengin, Genel Cerrahi (General Surgery)
* Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir.
Dersin Kodu (Türkçe Tıp) /
Code of Course (Turkish Program):
CTFT3005
Dersin Kodu (İngilizce Tıp) /
Code of Course (English Program):
CTFI3005
Dersin Kredisi / Credit of Course:
10
Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course:
10
Kurul Başlangıcı / Start of Course:
14.04.2016
Kurul Bitişi / End of Course:
20.05.2016
Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination:
02.05.2016 10:30
Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination:
23.05.2016 09:30
Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination:
13.06.2016 09:00
Dersleri Bulunan Anabilim Dalları /
Departments Included in the Course
Ders (saat) /
Lecture (hour)
Uygulama (saat) /
Practice (hour)
Ağırlık (%) /
Proportion (%)
Enfeksiyon Hastalıkları /
Infectious Diseases
19
0
19
Farmakoloji / Pharmacology
18
0
17
Genel Cerrahi / General Surgery
1
0
1
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji /
Microbiology and Clinical Microbiology
52
12
54
Nükleer Tıp / Nuclear Medicine
1
0
1
Pediatri / Pediatrics
3
0
3
Klinik Uygulamalar / Clinical Practices
0
18
5
Toplam / Total
94
30
100
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 51/58
3.5: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program
No
Tarih / Date
Mikrobiyoloji /
Microbiology
Klinik Uygulamalar
/ Clinical Practices
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
14.04.2016
15.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
25.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
03.05.2016
04.05.2016
05.05.2016
06.05.2016
09.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
13.05.2016
16.05.2016
17.05.2016
3
4
2
1
2
3
4
1
3
4
2
1
3
4
2
1
3 (sınav)
4 (sınav)
2 (sınav)
1 (sınav)
-
2
3
4
1
4
2
3
1
2
3
4
3
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
1. Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program
Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30.
Klinik uygulama dönüşümü Topografik Anatomi - Biyoistatistik – Deontoloji ders kurulunda ilan
edilmiştir / Clinical practice rotation is announced at Topographic Anatomy – Biostatistics - Deontology
course.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 52/58
Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri
Course aims and learning outcomes
Ders kurulunun
içeriği / course
content
Ders kurulunun
amaçları / course
aims
Ders kurulunun
öğrenme çıktıları
(hedefleri) /
learning outcomes
Dersin işleniş
yöntemi
(kullanılan eğitim
yöntemleri)/
teaching methods
and strategies
Türkçe
English
Mikroorganizmalar, parazitler, bakteriler, Includes the basic informations about
viruslar, hakkında temel bilgileri, sık
microorganisms, parasites, bacteria and
görülen enfeksiyon hastalıkları hakkında fungi, clinical and laboratory properties
klinik , laboratuvar bilgi, enfeksiyon
of common infectious diseases and
hastalıklarının tedavisinde yer alan
properties of drugs used for infectious
kemoterapötikler hakkında temel bilgileri diseases.
içerir.
Bu kurul sonunda öğrencilerin
It is aimed to teach basic informations
mikroorganizmalar ve bunkların yapmış about microorganisms and caused
oldukları hastalıklar hakkında temel
diseases, tools for diagnosis, treatment
bilgiler edinmeleri, tanıya varmak için
modalities for future use.
kullanılan temel tanı yöntemleri hakkında
bilgi kazanmaları, bu hastalıkların
tedavilerinde kullanılan ilaçlar hakkında
bilgi kazanmaları sonraki yıllarda staj
dönemlerinde
bu bilgileri kullanmaları amaçlanmıştır.
Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
At the end of Clinical Microbiology and
Hastalıkları Ders Kurulu sonunda
Infectious Diseases Course, the studens
öğrenciler;
should be able to:
1. Hastalık etkeni mikroorganizmaları ve 1. Describe pathogenic microorganisms
özelliklerini açıklayabilmelidir.
and their characteristics
2. Enfeksiyon Hastalıklarının belirtilerini, 2. Describe symptoms of infectious
klinik, laboratuvar, histopatolojik
diseases, clinical, laboratory and,
temel bulgularını sayabilmelidir.
histopathological basic findings
3. Enfeksiyon hastalıklarının tanısında 3. Describe the procedures for
kullanılan yöntemleri sayabilmelidir.
diagnosis of infectious diseases
4. Enfeksiyon hastalıklarında ayırıcı
4. Describe the differential diagnosis
tanıyı ve tedavi yöntemlerini
and management of infectious
tanımlayabilmelidir.
diseases
5. İnfeksiyon hastalıklarının tedavisinde 5. Describe the effects, mechanisms of
kullanılan kemoterapötiklerin
action and pharmacokinetics of
etkilerini, etki mekanizmasını,
chemotherapeutics used for
farmakokinetiğini açıklayabilmelidir.
infectious disease.
Amfi dersi, uygulama, demonstrasyon
Lectures, clinical and laboratory
practices, demonstrations.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 53/58
Ders programı / Curriculum
14 Nisan 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
15 Nisan 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:20-13:30
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
18 Nisan 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
Türkçe Program (EKU)
(Gün: 1)
Uygulamalar
Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders
kurulu başkanlığı)
Bakteri genel yapısı ve tıbbi önemi olan
bakteriler (Doç. Dr. Fatma Köksal
Çakırlar; Mikrobiyoloji)
Bakterilerde genetik değişimler ve
sonuçları (Prof. Dr. Nuri Kiraz;
Mikrobiyoloji)
Bakteriyel infeksiyonların immünolojisi
1/2 (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
(Gün: 2)
Uygulamalar
Bakteriyel infeksiyonların immünolojisi
2/2 (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
"Endokrin Sistem ve Metabolizma" Ders
Kurulu Değerlendirme Anketi
Çocuklarda Aşılama (Prof. Dr. Ahmet
Arvas; Pediatri)
Erişkinde Aşılama Prensipleri ve Özel
Gruplarda Aşılama (Prof. Dr. Recep
Öztürk; Enfeksiyon Hastalıkları)
Sepsise Yaklaşım (Prof. Dr. Fehmi
Tabak; Enfeksiyon Hastalıkları)
(Gün: 3)
Uygulamalar
Mikrobiyolojik tanı-1 (Prof. Dr. Murat
Günaydın; Mikrobiyoloji)
13:30-14:20
Mikrobiyolojik tanı-2 (Prof. Dr. Murat
Günaydın; Mikrobiyoloji)
14:30-15:20
Antibiyotik direnci ve önemi (Prof. Dr.
Gökhan Aygün; Mikrobiyoloji)
Antibiyotiklerin etki spektrumları (Prof.
Dr. Gökhan Aygün; Mikrobiyoloji)
(Gün: 4)
Uygulamalar
Enfeksiyon Hastalıklarında Anamnez ve
Fizik Muayene (Prof. Dr. Fehmi Tabak;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Enfeksiyon Hastalıklarının Laboratuar
bulguları (Prof. Dr. Neşe Saltoğlu;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Stafilokoklar (Doç. Dr. Fatma Köksal
Çakırlar; Mikrobiyoloji)
15:30-16:20
19 Nisan 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
20 Nisan 2016 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
21 Nisan 2016 Perşembe
Streptokoklar 1 / 2 (Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar; Mikrobiyoloji)
(Gün: 5)
Uygulamalar
Antimikrobiyallerin Klinikte Uygulamaları
(Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Streptokoklar 2/2 (Doç. Dr. Fatma
Köksal Çakırlar; Mikrobiyoloji)
Antibiyotiklere Giriş (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Beta laktam Antibiyotikler (1/3) (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
(Gün: 6)
English Program (İNG3)
Practices
Course aims and learning outcomes
(Course chair / vice chair)
Cell structure of bacteria and medically
important bacterial pathogens (Prof. Dr.
Ömer Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Genetic exchanges in bacteria and its
outcomes (Prof. Dr. Kenan Midilli;
Mikrobiyoloji)
Immunology of bacterial infections 1
(Prof. Dr. Kenan Midilli; Mikrobiyoloji)
Practices
Immunology of bacterial infections 2
(Prof. Dr. Kenan Midilli; Mikrobiyoloji)
"Endocrine System and Metabolism"
Course Questionnaire
Vaccination Principles (Prof. Dr. Yıldız
Camcıoğlu; Pediatri)
Vaccination in adults and
immunosuppressive patients (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Septic shock (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Practices
Principles of Diagnostic Medical
Microbiology 1 (Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Principles of Diagnostic Medical
Microbiology 2 (Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Basic principles of chemotherapy (Prof.
Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
Spectra of antibiotics (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Practices
Antibiotic resistance in bacteria (Prof.
Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Anamnesis and Physical Examination in
Infectious Diseases (Prof. Dr. Reşat
Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Laboratory findings in Infectious
Diseases (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Clinical uses of antimicrobials (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Practices
Beta lactam Antibiotics (1/3) (Prof. Dr.
Öner Süzer; Farmakoloji)
The streptococci 1 (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
The streptococci 2 (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
The staphylococci (Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 54/58
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
22 Nisan 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
25 Nisan 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
26 Nisan 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
27 Nisan 2016 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
28 Nisan 2016 Perşembe
08:30-11:30
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
Uygulamalar
Basillus cinsi bakteriler (Yrd. Doç. Dr.
Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
Ateş (Prof. Dr. Yücel Taştan; Pediatri)
Practices
Bacillus species (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Fever (Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu;
Pediatri)
Fever pathogenesis and clinical fever
features (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Approach to the patients with fever and
rash (Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Ateş patogenezi ve klinik ateş tipleri
(Prof. Dr. Fehmi Tabak ; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Enfeksiyon Hastalıkları Acilleri (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
(Gün: 7)
Uygulamalar
Ateş ve Döküntülü Hastaya Yaklaşım
(Prof. Dr. Fehmi Tabak; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Çocukluk çağı ateş ve döküntü (Prof. Dr.
Yıldız Camcıoğlu; Pediatri)
Practices
Rash (Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu;
Pediatri)
Emergency in Infectious diseases (Prof.
Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Beta laktam Antibiyotikler (2/3) (Prof. Dr. Beta lactam Antibiotics (2/3) (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Öner Süzer; Farmakoloji)
Beta laktam Antibiyotikler (3/3) (Prof. Dr. Beta lactam Antibiotics (3/3) (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Öner Süzer; Farmakoloji)
(Gün: 8)
Uygulamalar
Practices
Antistafilokokal antibiyotikler ve üriner
Antistaphylococcal antibiotics and drugs
sistem enfeksiyonlarında kullanılan
used against urinary system infections
ilaçlar (Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
(Prof. Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
Farmakoloji)
Diğer Duvar Sentez İnhibitörleri (Prof.
Other cell wall synthesis inhibitors (Prof.
Dr. Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji) Dr. Öner Süzer; Farmakoloji)
Protein sentez inhibitörleri: MakrolitlerProtein synthesis inhibitors:
Linkozamidler (Prof. Dr. Ahmet Gökhan Amphenicols (Prof. Dr. Öner Süzer;
Akkan; Farmakoloji)
Farmakoloji)
Corynebacterium ve Listeria cinsi
Corynebacterium and Listeria species
bakteriler (Yrd. Doç. Dr. Erdal Polat;
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Mikrobiyoloji)
(Gün: 9)
Uygulamalar
Practices
Nocardia ve Actinomycetes cinsi
Nocardia and actinomycetes species
bakteriler diğer Fakültatif Anaerob gram and other facultative anaerob gram
pozitif çomaklar (Prof. Dr. Murat
positive rods (Prof. Dr. Hrisi Bahar;
Günaydın; Mikrobiyoloji)
Mikrobiyoloji)
Antimikrobiyal Kemoprofilaksi
Antimicrobial chemoprophylaxis in
Uygulamaları (Prof. Dr. Neşe Saltoğlu;
clinical practice (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Enfeksiyon Hastalıkları)
Protein sentez inhibitörleri: Amfenikoller Differential Diagnosis in Infectious
(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Diseases (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Farmakoloji)
Enfeksiyon Hastalıkları)
Protein sentez inhibitörleri: Tetrasiklinler Protein synthesis inhibitors: Macrolides(Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan;
Lincosamides (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
Farmakoloji)
(Gün: 10)
Uygulamalar
Practices
Enfeksiyon Hastalıklarında Ayırıcı Tanı
Protein synthesis inhibitors:
(Prof. Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Tetracyclines (Prof. Dr. Öner Süzer;
Hastalıkları)
Farmakoloji)
Mycobacterium tuberculosis-1 (Prof. Dr. Extrapulmonary tuberculosis (Prof. Dr.
Nuri Kiraz; Mikrobiyoloji)
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
Mycobacterium tuberculosis-2 (Prof. Dr. Mycobacterium tuberculosis 1 (Prof. Dr.
Nuri Kiraz; Mikrobiyoloji)
Ömer Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Akciğer Dışı Tüberküloz Hastalıkları
Mycobacterium tuberculosis 2 (Prof. Dr.
(Prof. Dr. Reşat Özaras; Enfeksiyon
Ömer Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Hastalıkları)
(Gün: 11)
Uygulamalar
Practices
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 55/58
Türkçe Program (EKU)
Protein sentez inhibitörleri:
Aminoglikozidler (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
13:30-14:20
Kinolonlar (Prof. Dr. Ahmet Gökhan
Akkan; Farmakoloji)
14:30-15:20
Mycobacterium leprae; Mycobacterium
tüberculosis dışı mycobacterium (Prof.
Dr. Nuri Kiraz; Mikrobiyoloji)
15:30-16:20
Neisseria cinsi gram negatif koklar Diğer
gram negatif koklar (Prof. Dr. Murat
Günaydın; Mikrobiyoloji)
29 Nisan 2016 Cuma
(Gün: 12)
08:30-11:30
Uygulamalar
12:30-13:20
Enterik bakteriler ( E.coli ve diğer fırsatçı
patojenler) (Prof. Dr. Gökhan Aygün;
Mikrobiyoloji)
13:30-14:20
Salmonella, ve Shigella cinsi bakteriler
(Prof. Dr. Gökhan Aygün; Mikrobiyoloji)
14:30-15:20
Salmonella Enfeksiyonları (Prof. Dr.
Neşe Saltoğlu; Enfeksiyon Hastalıkları)
15:30-16:20
Campylobacter ve Helicobacter cinsi
bakteriler (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
02 Mayıs 2016 Pazartesi
(Gün: 13)
10:30 Ara Sınav
12:30-13:20
Vibrio cinsi ve ilişkili diğer
mikroorganizmalar (Prof. Dr. Gökhan
Aygün; Mikrobiyoloji)
13:30-14:20
Nonfermantatif Gram (-) çomaklar (Prof.
Dr. Gökhan Aygün; Mikrobiyoloji)
14:30-15:20
Haemophilus cinsi bakteriler (Doç. Dr.
Fatma Köksal Çakırlar; Mikrobiyoloji)
15:30-16:20
Bordetella ve Legionella cinsi bakteriler
(Doç. Dr. Fatma Köksal Çakırlar;
Mikrobiyoloji)
03 Mayıs 2016 Salı
(Gün: 14)
08:30-11:30
Uygulamalar
12:30-13:20
Francisella,Pasteurella, Eikenella cinsi
bakteriler (Doç. Dr. Fatma Köksal
Çakırlar; Mikrobiyoloji)
13:30-14:20
Sülfonamidler (Prof. Dr. Ahmet Gökhan
Akkan; Farmakoloji)
14:30-15:20
Antianaerop ilaçlar (Prof. Dr. Sibel
Özmen Özyazgan; Farmakoloji)
15:30-16:20
Brucella cinsi bakteriler (Doç. Dr. Yavuz
Uyar; Mikrobiyoloji)
04 Mayıs 2016 Çarşamba
(Gün: 15)
08:30-11:30
Uygulamalar
12:30-13:20
Anerobik Gram pozitif çomaklar (Doç.
Dr. Fatma Köksal Çakırlar; Mikrobiyoloji)
13:30-14:20
Anerobik Gram pozitif koklar ve Gram
negatif çomaklar (Doç. Dr. Fatma Köksal
Çakırlar; Mikrobiyoloji)
14:30-15:20
Antiiprotozoal İlaçlar (1/2) (Prof. Dr.
Dündar Okan Yıllar; Farmakoloji)
15:30-16:20
Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonlar
(Prof. Dr. Recep Öztürk; Enfeksiyon
Hastalıkları)
05 Mayıs 2016 Perşembe
(Gün: 16)
08:30-11:30
Uygulamalar
12:30-13:20
Spiroket infeksiyonları (Prof. Dr. Nuri
Kiraz; Mikrobiyoloji)
13:30-14:20
Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella, Bartonella
cinsi bakteriler (Doç. Dr. Yavuz Uyar;
Mikrobiyoloji)
12:30-13:20
English Program (İNG3)
Protein synthesis inhibitors:
Aminoglycosides (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
Quinolones (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
Mycobacterium leprae and other
mycobacteria (Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
The Neisseriae (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Practices
Enteric Gram negative rods 1 (Prof. Dr.
Ömer Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Enteric Gram negative rods 2 (Prof. Dr.
Ömer Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Salmonellosis (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Vibrios and other associated bacteria
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Intermediate examination
Campylobacter and Helicobacter (Prof.
Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
The Brucellae (Prof. Dr. Ömer
Küçükbasmacı; Mikrobiyoloji)
Brucellosis (Prof. Dr. Reşat Özaras;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Nonfermentative Gram negative bacteria
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Practices
The Haemophilus species (Prof. Dr.
Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Bordatella and Legionella species (Prof.
Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Sulphonamides (Prof. Dr. Öner Süzer;
Farmakoloji)
Francisella,Pasteurella, and Eikenella
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Practices
Antianaerob drugs (Prof. Dr. Öner
Süzer; Farmakoloji)
Spirochets and other spiral
microorganisms (Prof. Dr. Nevriye
Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Anaerobic gram positive rods (Prof. Dr.
Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Anaerobic gram negative rods and cocci
(Prof. Dr. Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Practices
Antiprotozoals (1/2) (Prof. Dr. Öner
Süzer; Farmakoloji)
Nosocomial Infections (Doç. Dr. Birgül
Mete; Enfeksiyon Hastalıkları)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 56/58
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
14:30-15:20
Mikoplasma ve Ureaplasma cinsi
bakteriler (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
15:30-16:20
Chlamydia ve Chlamydophila cinsi
bakteriler (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
(Gün: 17)
Uygulamalar
Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolünde
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonun
Önemi (Prof. Dr. Neşe Saltoğlu;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Bruselloz (Prof. Dr. Neşe Saltoğlu;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Importance of Dysinfection and
sterilization in Hospital infection control
(Doç. Dr. Birgül Mete; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Transfusion related infections (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
06 Mayıs 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
09 Mayıs 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
10 Mayıs 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
11 Mayıs 2016 Çarşamba
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
12 Mayıs 2016 Perşembe
08:30-11:30
12:30-13:20
Özel konakta infeksiyonlar (Prof. Dr.
Recep Öztürk; Enfeksiyon Hastalıkları)
HIV ve AIDS: Klinik Tablo, Laboratuvar
Tanı (Prof. Dr. Recep Öztürk;
Enfeksiyon Hastalıkları)
(Gün: 18)
Uygulamalar
Parazitolojiye giriş ve sınıflama (Yrd.
Doç. Dr. Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
Sindirim kanalı protozoonları-1 / 2 (Yrd.
Doç. Dr. Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
Sindirim kanalı protozoonları 2/2 (Yrd.
Doç. Dr. Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
Epidemiyoloji-infeksiyon kaynakları,
bulaşma ve giriş yolları toplumda
infeksiyonların yayılış ve sıklığını
etkileyen faktörler (Prof. Dr. Bekir
Kocazeybek; Mikrobiyoloji)
(Gün: 19)
Uygulamalar
Epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi
- 1 (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
Epidemiyolojik verilerin değerlendirilmesi
- 2 (Prof. Dr. Bekir Kocazeybek;
Mikrobiyoloji)
Kan ve doku protozoonları 1/ 2 (Prof. Dr.
Murat Hökelek; Mikrobiyoloji)
Kan ve doku protozoonları 2/ 2 (Prof. Dr.
Murat Hökelek; Mikrobiyoloji)
(Gün: 20)
Uygulamalar
Antiiprotozoal İlaçlar (2/2) (Prof. Dr.
Dündar Okan Yıllar; Farmakoloji)
Antihelmintik İlaçlar (Prof. Dr. Ahmet
Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Sıtma ve seyahatlerde karşılaşılan diğer
enfeksiyonlar (Prof. Dr. Recep Öztürk;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Helmintolojiye giriş, sınıflandırma ve
genel özellikleri (Prof. Dr. Murat
Hökelek; Mikrobiyoloji)
(Gün: 21)
Uygulamalar
Enfeksiyon ve inflamasyon sintigrafisi
(Prof. Dr. Kerim Sönmezoğlu; Nükleer
Tıp)
Practices
Chlamydia and Chlamydophila species
(Prof. Dr. Ömer Küçükbasmacı;
Mikrobiyoloji)
Rickettsia, Ehrlichia, Coxiella, Bartonella
(Prof. Dr. Ömer Küçükbasmacı;
Mikrobiyoloji)
Infections in special hosts (Prof. Dr.
Reşat Özaras; Enfeksiyon Hastalıkları)
HIV, AIDS: Clinical features, laboratory
diagnosis (Doç. Dr. Birgül Mete;
Enfeksiyon Hastalıkları)
Practices
Introduction to parasitology (Prof. Dr.
Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Intestinal protozoa 1 (Prof. Dr. Hrisi
Bahar; Mikrobiyoloji)
Intestinal protozoa 2 (Prof. Dr. Hrisi
Bahar; Mikrobiyoloji)
Epidemiology of infections (Prof. Dr.
Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Practices
Interpretation of epidemiological data 1
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Interpretation of epidemiological data 2
(Prof. Dr. Nevriye Gönüllü; Mikrobiyoloji)
Blood and Tissue protozoa 1 (Prof. Dr.
Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Antiprotozoals (2/2) (Prof. Dr. Öner
Süzer; Farmakoloji)
Practices
Antihelmintic drugs (Prof. Dr. Öner
Süzer; Farmakoloji)
Malaria and diseases related to travels
(Doç. Dr. Birgül Mete; Enfeksiyon
Hastalıkları)
Blood and Tissue protozoa 2 (Prof. Dr.
Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Trichomanos vaginalis and other
amebas (Prof. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Practices
Soft tissue infections (Prof. Dr. Kağan
Zengin ; Genel Cerrahi)
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 57/58
Türkçe Program (EKU)
English Program (İNG3)
13:30-14:20
Yumuşak Doku İnfeksiyonları (Doç. Dr.
Adem Karataş; Genel Cerrahi)
14:30-15:20
Trichomanos vaginalis ve özgür amipler
(Yrd. Doç. Dr. Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
15:30-16:20
Nematodlar 1 / 2 (Prof. Dr. Murat
Hökelek; Mikrobiyoloji)
(Gün: 22)
Uygulamalar
Nematodlar 2 / 2 (Prof. Dr. Murat
Hökelek; Mikrobiyoloji)
Trematodlar-1 (Prof. Dr. Murat Hökelek;
Mikrobiyoloji)
Trematodlar-2 (Prof. Dr. Murat Hökelek;
Mikrobiyoloji)
Ektoparazitlere Karşı İlaçlar (Prof. Dr.
Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
(Gün: 23)
Uygulamalar
Sestodlar 1 / 2 (Prof. Dr. Murat Hökelek;
Mikrobiyoloji)
Sestodlar 2/2 Kistik ekinokok (Prof. Dr.
Murat Hökelek; Mikrobiyoloji)
"Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon
Hastalıkları" Ders Kurulu Değerlendirme
Anketi
Artropotların sınıflandırılması, genel
özellikleri,vektörlük ve artroptalarla
savaş (Yrd. Doç. Dr. Erdal Polat;
Mikrobiyoloji)
(Gün: 24)
Uygulamalar
Artropoda Insecto sınıfı 1/2 (
sivrisinekler, tatarcıklar, miyz sinekleri,
tahta kurusu, bitler ve pireler ) (Yrd. Doç.
Dr. Erdal Polat; Mikrobiyoloji)
Artropoda, Arachnida sınıfı (Keneler ve
akarlar) (Yrd. Doç. Dr. Erdal Polat;
Mikrobiyoloji)
Antimikrobiyallerin Klinik Kullanımı (Prof.
Dr. Ahmet Gökhan Akkan; Farmakoloji)
Scintigraphic imaging of Infection and
Inflammation (Prof. Dr. Kerim
Sönmezoğlu; Nükleer Tıp)
Introduction to Helminthology and
general characteristics of helminths
(Prof. Dr. Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Nematodes 1 (Prof. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
13 Mayıs 2016 Cuma
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16 Mayıs 2016 Pazartesi
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
17 Mayıs 2016 Salı
08:30-11:30
12:30-13:20
13:30-14:20
14:30-15:20
Practices
Nematodes 2 (Prof. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Trematodes 1 (Prof. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Trematodes 2 (Prof. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Drugs against ectoparasides (Prof. Dr.
Öner Süzer; Farmakoloji)
Practices
Cestodes 1 (Prof. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Cestodes 2 (Prof. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
"Clinical Microbiology and Infectious
Diseases" Course Questionnaire
The classification and general
characteristics of arthropods (Prof. Dr.
Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Practices
Arthropoda Class Insecta mosquitoes,
sandflies, bedbugs, fleas and louses
(Prof. Dr. Hrisi Bahar; Mikrobiyoloji)
Arachnida class of arthropods ticks and
mites (Prof. Dr. Hrisi Bahar;
Mikrobiyoloji)
Clinical use of antimicrobials (Prof. Dr.
Öner Süzer; Farmakoloji)
15:30-16:20
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2015-2016 Öğretim Yılı 3. Sınıf Ders
Programı; Versiyon 23.12.2015; Sayfa 58/58
Download

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi