Makroekonomi Soruları I (Ödev olarak çözülüp teslim edilecek)
Soru: 1) Dışlama etkisi nedir? Hangi nedenlerle meydana gelmektedir? Açıklayınız.
Soru: 2) Klasik ve Keynesyen ekonomi teorilerini karşılaştırınız.
Soru: 3) Keynesyen ekonomi teorisine göre para talebinin nedenleri nelerdir?
Soru: 4) Tüketimin mutlak gelir hipotezi nedir? Keynesyen tüketim fonksiyonunu yazarak,
değişkenleri açıklayınız.
Soru: 5) Klasik ekonomi ile Keynesyen ekonomiyi karşılıklı olarak karşılaştırınız.
Soru: 6) C=200+0.85Y ve I=400 olduğu bir kapalı bir ekonomide denge milli geliri ve denge harcama
düzeyini bulunuz.
̅̅̅̅ = 100 olan devletin olduğu kapalı bir
Soru: 7) ̅ = 500, c=0.80,  ̅ = 400, ̅ = 500, t=0.10 ve 
ekonomide denge milli geliri, denge harcama düzeyini ve tasarrufları bulunuz.
̅̅̅̅ = 100, 
̅ = 400 ve m=015
Soru: 8) ̅ = 200, c=0.75,  ̅ = 200, ̅ = 400, ̅ = 500, t=0.10 ve 
olan devletin olduğu açık bir ekonomide denge milli geliri, çarpanı, denge harcama düzeyini ve
tasarrufları bulunuz.
Soru: 9) Likidite tercihleri teorisini açıklayınız.
Soru: 10) Genişletici bir para politikası ve bundan daha fazla genişletici bir maliye politikasının arka
arkaya uygulanmasının para ve mal piyasalarına olan etkilerini grafik yardımıyla açıklayınız.
Download

Makroekonomi Soruları I (Ödev olarak çözülüp teslim edilecek) Soru