AMAÇ ve KAPSAM
Ülkemizde işçi sağlığı iş güvenliği alanındaki tablo gün geçtikçe daha
da kararıyor. Artık kanıksanır hale gelinen iş cinayetlerinin, nasıl tespit
edileceği bile belirsiz, her an çalışanların sağlığını tehdit eden meslek
hastalıkları hepimizin gördüğü ana sorun olmayı sürdürüyor.
Bu tablodaki yerimizi daha iyi görebilmenin, neleri yapıp- yapamadıklarımızın farkında olmanın, olumlu yönde değişim için ne yapılabiliri hep
beraber konuşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.
İşverenlerin daha fazla kâr hırsı, çalışan emekçilerin sağlığını ve yaşam
hakkını tehdit ediyor hatta yok ediyor. İnsan sağlığı ve yaşam hakkının
korunması için yapılması gerekenler kârdan kayıp olarak görülüyor.
Ticari rekabette ilk vazgeçilecek gider kalemlerinin başında insan sağlığı
ve yaşam hakkı için gereken yatırımlar geliyor.
Ne yazık ki iş kazalarına bağlı işçi ölümleri işin doğası / fıtrat olarak
görülüyor... Bunları biliyoruz.
Kapitalizmin doğasında bulunan kâr hırsı ve maksimizasyonu sermaye
sınıfını ve devleti bu alanda da işçi sınıfı karşısında taraf haline getiriyor.
Bu konudaki bilgi ve birikimlerimizi paylaşmak, işyeri hekimliği
kavramındaki değişimleri, OSGB olgusunu, taşeronlaşmanın işyeri
hekimliği ve işçi sağlığı üzerine etkilerini, meslek hastalıkları hakkında
güncel bilgileri, meslek hastalıklarının görünür olması gereken süreci ve
engellerini paylaşmak, işyeri hekimlerinin rol ve sorumluluklarını, nasıl
bir tutum içinde olmaları gerektiğini tartışmak için 25-27 Aralık 2015’te
düzenleyeceğimiz “İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günleri”nde birlikte
olmayı hedefliyoruz.
DÜZENLEME KURULU
İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Komisyonu
İletişim sorumlusu:
Dr. Mustafa TAMYÜREK Tel: 0 533 694 01 44
Sekreter:
Sevil ŞEN
Tel: 0 216 349 73 04
Fax: 0 216 414 00 84
25 ARALIK | CUMA KURSLAR | İstanbul Tabip Odası | Türkocağı Caddesi No:9 Kat 2-3 Cağaloğlu
09.00-17.30 SALON 1
Risk değerlendirmesi ve katılımcı stratejileri
Prof. Dr. Meral TÜRK | İş ve meslek hastalıkları uzmanı
SALON 2
Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilatör kullanım kursu
Pratisyen Hekimlik Derneği’nin katkılarıyla
ÖNEMLİ NOT: Kurslara katılım 20’şer kişi ile sınırlı olacaktır. Lütfen kurslara kayıt yaptırmadan
önce sekreter Sevil Şen’i arayarak kontenjanın olup olmadığını teyit ediniz.
26 ARALIK | CUMARTESİ İSİYH GÜNLERİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu
09.30-09.45 Açılış Konuşmaları
Uzm. Dr. Bayazıt İLHAN |TTB Başkanı
Prof. Dr. Selçuk EREZ
|İstanbul Tabip Odası Başkanı
Uzm. Dr. Nazmi ALGAN |İşyeri hekimi
| TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı
09.45-11.00 İşçi sağlığında ne durumdayız?
Moderatör:
Dr. Osman ÖZTÜRK | İşyeri hekimi
Konuşmacılar: Prof. Dr. Kayıhan PALA
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Av. Dr. Murat ÖZVERİ
11.00-11.15ARA
11.15-12.30 Mesleki sağlık gözetimi:Yönetimi, prensipler,
gri bölgeler, handikaplar
İşyeri Hekimleri Derneği’nin katkılarıyla
Moderatör:
Konuşmacı:
Dr. Özcan BARİPOĞLU | İşyeri hekimi
Dr. İstemi ORAL | İşyeri Hekimleri Derneği Başkanı
12.30-13.30 YEMEK ARASI
13.30-14.45 21. yüzyıl Türkiye’sinde işçi politikaları:
İşçi dünyası ve işçi sağlığına etkileri
Moderatör:
Dr. Ercan DUMAN | İşyeri hekimi
Konuşmacılar: Mustafa SÖNMEZ | İktisatçı-Yazar
Uzm. Dr. Arzu ÇERKEZOĞLU | DİSK Genel Sekreteri
14.45-15.00ARA
15.00-16.15 Özelleştirme ve taşeronlaşmaların işyeri hekimliği
alanına etkileri: Mevzuat değişiklikleri ve işyeri hekimlerinin özlük hakları
Moderatör:
Dr. Coşkun CANIVAR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
İSİG Meclisi üyesi
Konuşmacılar: Av. Mustafa GÜLER | TTB Hukuk Bürosu
Uzm. Dr. Nazmi ALGAN
İşyeri hekimi | TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı
16.15-16.30ARA
16.30-17.45 OSGB’ler, işçi sağlığı, işyeri hekimliği: Güncel değerlendirme
Moderatör:
Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN | TTB Merkez Konsey üyesi
Konuşmacılar: Dr. Süheyla AĞKOÇ | İşyeri hekimi
Dr. Beyza ÇELENLİGİL KUTAY | İşyeri hekimi
| OSGB Çalışanı
27 ARALIK | PAZAR İSİYH GÜNLERİ | Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu
09.15-10.30ODİTORYUM
İş kazaları ve meslek hastalıklarında işyeri hekimlerinin rolü
ve sorumlulukları
Moderatör:
Dr. Mustafa TAMYÜREK | İşyeri hekimi
Konuşmacılar: Şeref ÖZCAN | İş Başmüfettişi
Dr. Arif MÜEZZİNOĞLU | İşyeri hekimi
10.30-10.45ARA
10.45-12.00 Çalışma yaşamında kadın | A Salonu
Moderatör:
Dr. Şadiye ÇETİNTAŞ | İşyeri hekimi
Konuşmacılar: Prof. Dr. Nilay ETİLER
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
TTB Merkez Konsey üyesi
Tek Gıda İş Sendikası | Sendika temsilcisi
12.00-13.00 YEMEK ARASI
13.00-14.15 Mesleki dermatozlar
Moderatör:
Dr. Mustafa SÜLKÜ | İşyeri hekimi
Konuşmacı: Doç. Dr. Emek KOCATÜRK GÖNCÜ
14.15-14.30ARA
Okmeydanı EAH Dermatoloji Kliniği
14.30-15.45 Çalışma yaşamında psikososyal risk etmenleri
Moderatör:
Konuşmacı:
Dr. Erdoğan MAZMANOĞLU | İşyeri hekimi
Yard. Doç. Dr. Çiğdem VATANSEVER
Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
15.45-16.00ARA
10.45-12.00 Engelli ve hükümlü çalışanlar | B Salonu
Moderatör:
Uzm. Dr. Nazmi TÜMERDEM | İşyeri hekimi
Konuşmacılar: Uzm. Dr. Deniz ERDURAN | İşyeri hekimi
Av. Turan HANÇERLİ
Türkiye Sakatlar Derneği Başkan Yardımcısı ve
Ortopedik Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı
12.00-13.00 YEMEK ARASI
13.00-14.15 Mesleki kanserler
Moderatör:
Konuşmacı:
Dr. Erol ÜNDER | İşyeri hekimi
Prof. Dr. Meral TÜRK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
14.15-14.30ARA
14.30-15.45 Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının yönetimi
Moderatör:
Konuşmacı
Dr. İsmet SAYMAN | İşyeri hekimi
Dr. Bülent ASLANHAN | İşyeri Hekimi
15.45-16.00ARA
16.00-17.15 FORUM: İşyeri hekimliğinin geleceği
Mücadele ve müdahale yöntemlerimiz…
Oditoryum
Moderatör: Moderatör:
Uzm. Dr. Ali ÇERKEZOĞLU | TTB Yüksek Onur Kurulu Dr. Hüseyin KESKİN | İşyeri hekimi
KATILIM KOŞULLARI
Kurslara katılım ücreti
:50 TL
2 günlük programa katılım ücreti:100 TL
İlk gün sabah da kayıt yapılabilir
Katılım ücretine dâhil hizmetler :Çanta, yaka kartı, öğle yemekleri,
çay-kahve ikramları
KATILIM FORMU
Adı soyadı
:
Görevi ve ünvanı:
Fatura adresi
:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Banka
: Garanti Bankası Nuruosmaniye Şb.
Şube kodu: 368Hesap no: 6200147
IBAN TR40 0006 2000 3680 0006 2001 47
Katılım formu ve banka dekontunun bir kopyası
[email protected] adresine mail atılmalıdır.
İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Günleri
TTB STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından
23 TTB/SMG Kredisi
ile kredilendirilmiştir.
Download

Kongre Programı İçin Tıklayınız