JMÉNO ………………………………
TÝDENNÍ PLÁN 2.C
32 - 33. TÝDEN: 7. 4. - 17. 4. 2015 S/L
PŘEDMĚT
UČIVO
Domácí mazlíček, slovesa, slovní druhy, abeceda, slova citově
zabarvená, diktát. Na louce, spodoba znělosti
čtvrtletní práce: procvičuj i, y, abecedu, u,ú, ů, věta, souvětí,
mě, bě, pě, vě …
Písanka druhý díl
ČJ
Počítáme do 100, slovní úlohy, matematický král(ovna), obvod,
obsah, trojúhelník, násobilka 1 - 8 do str. 17
M
SKN
opakovací práce: koloběh vody, jarní rostliny, stavba rostliny,
hodiny. Úžasné tělo - začínáme lidské tělo. Tvoříme kritéria pro
tvorbu referátu. Přines si do školy encyklopedii o lidském těle,
kterou si budeš moct nechat v lavici.
Literární soutěž - třídní kolo. Na oba pátky si přines knížku do
dílny čtení a modrý sešit Čteme, píšeme…
práce s knihou R. Malého, O. Černé: Kouzelná baterka
ČT
PŘEDMĚTY
DOVEDNOSTI
ČJ
Opakuji si probrané učivo a připravuji
se na čtvrtletní práci. Napíšu správné
souhlásky na konci slov. Kontroluji si
svou práci.
M
Umím dobře násobilku 1 - 8. Počítám
do 100, využívám znalost násobilky
při řešení slovních úloh. Hledám více
řešení.
SKN
Zdůvodním proč jsou znalosti o
lidském těle důležité. Pojmenuji části
lidského těla.
ČT
SEBEHODNOCENÍ
Své čtenářské zážitky sdílím s
ostatními. Plynule čtu. Každý den si
čtu pro radost.
Sebehodnocení: vybarvené 4 části erbu = pracuji bez dopomoci, dokáži poradit ostatním
3 části = potřebuji trochu poradit, úkoly vypracuji s pomocí
2 části = některé úkoly mi činí obtíže, často potřebuji pomoc s vyřešením, samostatně řeším jen
jednoduché úkoly
1 část = zatím se mi nedaří pracovat samostatně, potřebuji procvičovat
Milí panoši, vážení rodiče,
“A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a ty včely tolik bzučely a ta tráva byla
taková veliká, a ta rosa jako granáty, a ti ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci - ale ti se
něco nacvrčeli!"
Víte z jaké knížky je tento úryvek?
Nevím jak u Vás, ale u nás dneska od rána sněží :-). Vítejte po Velikonocích! V
úterý nás čeká projektový den, můžete se těšit na zajímavý program, budeme
pracovat s knihou R. Malého. A co na sebe? Přijďte krásně barevně oblečení a
každou barvu si zdůvodněte, proč patří na Zem, co přináší dobrého, čím může
být nebezpečná.
S úsměvem a láskou Jana a Zuzanka
23.4. - Hasičská záchranná stanice Modřany
Domácí úkoly
Pondělí Pátek
17.4.
Dokonči Písanku první díl - odevzdej ke kontrole v pátek 17.4.
Číst minimálně 10 minut každý den. Na matematiku nosíme dobře
ořezanou tužku a pravítko. V matematice od str. 48- 54 můžete
listy využít k domácímu procvičování. V pátek 17.4. si odnes své
portfolio domů, vyplněný list k portfoliu přines nejpozději 21.4.
zpět. Portfolia si přines s sebou na informativní odpoledne.
Můj cíl na tento týden …………………………………………………….
Co proto musím udělat …………………………………………………….
Já pomáhám Zemi tak, že ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Úkol pro panošátka: Na 1 porci palačinek maminka potřebuje 2 vajíčka. K večeři chce udělat 2
porce palačinek, kolik vajíček tedy musíte mít doma v lednici?
…………………………………………………………………………………………………..
Úkol pro panoše: Představ si, že když do těsta přidáš 3 krát více vajíček, je upečená vafle 3krát
tlustší. Zároveň víš, že hromádka vaflí udělaná z těsta s 1 vajíčkem je vysoká 20 centimetrů. Jak
vysoký sloupec vaflí dostaneš na talíř, pokud maminka dala do těsta místo 1 vajíčka 3?
…………………………………………………………………………………………………..
Úkol pro rytíře: Když dáš čerstvé vajíčko do mikrovlnky a necháš jej ohřívat na nejvyšší výkon 30
sekund, vejce vybuchne. Pokud se ohřívá 17 sekund, za jak dlouho se u vás doma ozve výbuch?
…………………………………………………………………………………………………..
Laura Overdeck: Zábavná matematika pod polštář
Podpis rodiče …………..………..
Download

Týdenní plán vzor