KARTA KATALOGOWA / SHEET / NOTEN
Kratka ceramiczna / ceramic grill / Keramik Grill 45/22/15
Wielkość [mm]
45 x 22 x 15
Masa usypowa / bulk den sity /
Schüttgewicht [kg/m3]
Ilość sztuk w 1m3 / Number
of pieces in 1m3 / Anzahl
der Stücke in 1m3
820~860
ok.45000
RYS. POGLĄDOWY
1. Analiza chemiczna tworzywa / chemical kontent / chemische Zusammensetzung
SiO2
%
~ 68
Al2O3
%
~ 26
Fe2O3
%
~ 1,3
TiO2
%
~ 0,8
MgO + CaO
%
~ 0,7
Na2O +K2O
%
~ 3,9
2. Właściwości chemiczne pierścieni / chemical properties / Chemische Eigenschaften
Właściwość / properties / Eigenschaften
Kwasoodporność / acid resistance /
Säurebeständigkeit
Ługoodporność / leaching resistance /
Leaching Widerstand
~ 99 %
~ 97 %
Jadwiga Gralińska Zakład Usługowo Handlowy Kościuszki 43 98-332 Rząśnia NIP EU
(TAX number): PL5741414223 tel.: +48792020580 fax +48446317311
[email protected] www.hurtgral.com www.molecular-sieves.eu
3. Właściwości fizyczne tworzywa / The physical properties of materials / Die physikalischen Eigenschaften
von Materialien
Gęstość pozorna / density / Dichte
[g/cm3]
2,4 - 2,5
Nasiąkliwość / impregnability /
Uneinnehmbarkeit
Porowatość / porosity / Porosität
[%]
0,1 - 0,5
[%]
0,2 - 1,0
Wytrzymałość na ściskanie /
Compressive strength /
Druckfestigkeit
[MPa]
~ 500
Nabízíme molekulová síta - zeolity 3A, 4A, 5A, 13X v zrnitosti 1,7 až 2,5 milimetrů a 3,0 až 5,0 mm a druhé jménem
klienta. nabízí zákazníkům také aktivovaného oxidu hlinitého. Nabízíme k prodeji různé druhy keramických nádob pierścienei Raschigova Pall, Berl, sedla a další wszystkow konkurenceschopné ceny.
Jadwiga Gralińska Zakład Usługowo Handlowy Kościuszki 43 98-332 Rząśnia NIP EU
(TAX number): PL5741414223 tel.: +48792020580 fax +48446317311
[email protected] www.hurtgral.com www.molecular-sieves.eu
Download

KARTA KATALOGOWA / SHEET / NOTEN Kratka ceramiczna