VODÍCÍ KLÍNY GUIDES
Typ M M Type
Rozměry / Dimensions
H
W
Průměr válce / Pulley Diameter (mm)
Typ
Type
W
Šířka
Width
(mm)
H
Výška
Height
(mm)
Hmotnost
Weight
(g/m)
Navařený na spodní části
Welded on the bottom
surface
Navařený na vrchní části
Welded on the top surface
M6
6
4
22
40
30
M8
8
5
45
60
50
M10
10
6
70
80
70
M13
13
8
100
100
90
M17
17
11
200
120
100
M30
30
17
440
230
180
Typ
Type
W
Šířka
Width
(mm)
H
Výška
Height
(mm)
K10
10
6
70
60
60
K13
13
8
100
70
70
K17
17
11
190
90
90
Typ
Type
W
Šířka
Width
(mm)
Rozměry / Dimensions
Typ K K Type
H
W
Průměr válce / Pulley Diameter (mm)
Hmotnost
Weight
(g/m)
Navařený na spodní části
Welded on the bottom
surface
Rozměry / Dimensions
Typ R R Type
H
W
Hmotnost
Weight
(g/m)
Navařený na spodní části
Welded on the bottom
surface
12
12
165
120
80
11,5
16,5
215
125
90
Rozměry / Dimensions
Výstupky
Nipple
P4
Textura
Textured
P5
Struktura vlákna
Fabric Structure
P6
Šikmá střecha
Saw Tooth
P7
GP profil
Basket Weave
P8
Supergrip
Supergrip
P9
Podélné drážky
Ribbed
P10
Lentilka
Drop
P14
Nízký supergrip
Low Supergrip
P15
Jemný povrch
Silky Surface
A
GROUPCO.
Průměr válce / Pulley Diameter (mm)
W
Šířka
Width
(mm)
H
Výška
Height
(mm)
Hmotnost
Weight
(g/m)
Navařený na spodní části
Welded on the bottom
surface
Navařený na vrchní části
Welded on the top surface
TR11
11
16
150
200
150
TR15
15
16
170
280
230
11
P2
Navařený na vrchní části
Welded on the top surface
R16
11
Negativní pyramida
Negative pyramid
Průměr válce / Pulley Diameter (mm)
Typ
Type
TR11
P1
Navařený na vrchní části
Welded on the top surface
R12
Hradítka pod úhlem Curve Cleat
TR15
H
Výška
Height
(mm)
VZORY POVRCHŮ
SURFACE PATTERNS
Hradítka Cleats
Rozměry / Dimensions
T hradítko T Cleat
H
W
W
Šířka
Width
(mm)
H
Výška
Height
(mm)
T20
20
20
210
100
T30
24
30
380
100
T40
24
40
440
100
T50
27
50
660
100
T60
27
60
760
100
Typ
Type
GROUPCO.
Izmir Ankara Asfalti Cad. No.19
35170 Ulucak Kemalpasa
Izmir / TURKEY
Tel : +90 232 877 07 00
Fax : +90 232 877 09 67
[email protected]
www.rultrans.com.tr
Reproduction of text or parts there of only with our approval, subject of change. / La riproduzione del testo e solo possibile con la nostra approvazione, soggetto a modifiche
H
Výška
Height
(mm)
TC40
22
40
452
100
TC60
25
60
720
100
TC80
40
80
1370
125
Typ
Type
W
Šířka
Width
(mm)
H
Výška
Height
(mm)
Průměr
válce /
Pulley
Diameter
(mm)
TF30
60
30
30*
TF40
60
40
30*
TF50
60
50
30*
TF hradítko TF Cleat
Průměr
válce /
Pulley
Hmotnost
Diameter
Weight
(mm)
(g/m)
Průměr
válce /
Pulley
Hmotnost
Diameter
Weight
(mm)
(g/m)
W
Šířka
Width
(mm)
H
W
Rozměry / Dimensions
Typ
Type
Rozměry / Dimensions
W
Šířka
Width
(mm)
H
Výška
Height
(mm)
TI20
13
19
146
80
TI30
13
30
183
80
TF60
60
60
30*
TI40
13
40
265
80
TF80
60
80
30*
H
A
TC hradítko TC Cleat
Rozměry / Dimensions
TI hradítko TI Cleat
W
Průměr
válce /
Pulley
Hmotnost
Diameter
Weight
(mm)
(g/m)
Typ
Type
H
W
P12
Hrubý
Rough
Standardní typy vlnovců Standard Sidewall Types
P
H
W
H
W
P
Typ
Type
Výška
Height
(mm)
Šířka
Width
(mm)
Rozteč vlny
Wall Picth
(mm)
Hmotnost
Weight
(g/m)
Průměr válce / Pulley Diameter (mm)
Vlnovec
Sidewall
Vlnovec + hradítka
Sidewall + Cleats
U20
20
50
55
140
60
100
U30
30
50
55
185
80
100
U40
40
50
55
250
100
100
U60
60
50
55
400
100
125
U90
90
50
55
565
150
150
> Rozměry jsou v toleranci +/- 10%. > Doporučené průměry válců jsou doporučeny pro standardní pracovní prostředí. > Při nižší teplotě doporučujeme větší průměry válců.
> Dimensions may differ + / - 10%. > Above mentioned pulley diameters are under normal working conditions. > Lower temperatures require larger pulley diameters.
* For cleat application, belt top layer thickness of minimum 0.7 mm is recommended.
DOPRAVNÍKOVÉ PÁSY
C O N V E Y O R B E LT S
P16
Semisféra
Coarse Texture
Kód
Article Number
Charakteristiky / Properties
Tloušťka transportní vrstvy / Top cover thickness
Materiál transportní vrstvy / Top cover material or pattern
Tloušťka spodní vrstvy / Bottom cover thickness
Materiál spodní vrstvy / Bottom cover material or pattern
Celková tloušťka / Total thickness
Barva / Color
Typ tkaniny / Type of fabric
Počet vrstev / Number of plies
1- Dvojitý spoj / Stepped Splice
2- Z spoj / Z Splice
3- Dvojitý Z spoj / Stepped Z Splice
4- Přeplátovaný spoj / Overlap Splice
5- Šikmý spoj / Wedge Splice
6- Mechanický spoj / Mechanical Fasteners
* může být vyroben jak PU impregnovaný /
Can be produced as PU impregnated
** Na poptávku / On request
*** Tolerance max. šířky je +/- 100 mm /
Tolerance of Max Width is ± 100 mm
1% prodloužení / 1% Elongation
kód / Article No: KB3WH6001
Materiál
Material
3 F/ 2 4 W6 0 V0 7 /V2 0 A S AR FA FR ATEX
Počet vrstev
Number of Plies
PVC with Oil Resistant
PVC odolné vůči olejům
Fabric
Tkanina
Termoplastický polyuretan
Thermoplastic Polyurethane
Termoplastický polyester
Copolyester Thermoplastic
Polyolefin
Polyolefine
Plst
Felt
Silikon
Silicone
Syntetická guma
Synthetic Rubber
PVCEXCON
FABCON
PUCON
PESCON
POLYCON
FELTCON
SILCON
NITCON
LR
Tuhý - vysoká zátěž
Rigid - High Power
Ohebný - vysoká zátěž
Flexible - High Power
Plst
Felt
RH
FH
K
Negativní pyramida
Negative Pyramid
Výstupky
Nipple
Textura
Textured
Struktura vlákna
Fabric Structure
Šikmá střecha
Saw Tooth
GP profil
Basket Weave
Supergrip
Supergrip
P1
P2
P4
P5
P6
P7
P8
P16
P15
P14
P12
P10
P9
Semisféra
Coarse Texture
Jemný povrch
Silky Surface
Nízký supergrip
Low Supergrip
Hrubý
Rough
Lentilka
Drop
Podélné drážky
Ribbed
Tichý tuhý
Whisper - Rigid
Tichý ohebný
Whisper - Flexible
Polyester-bavlna ohebný
Polyester - Cotton Flexible
Polyester-bavlna tuhý
Polyester - Cotton Rigid
100 % bavlna
100% Cotton
Ohebný
Flexible
Extra tuhý
Extra Rigid
Tuhý
Rigid
Lehce tuhý
Light Rigid
RX
FX
FC
RC
C
F
RR
R
°C
TYP TKANINY
TYPE OF FABRIC
VZORY POVRCHŮ
SURFACE PATTERNS
PVC
PVC
PVCCON
SKUPINA
MATERIAL
Typ tkaniny
Fabric Weft Type
PVCEXCON
Tvrdost transportní vrstvy
Hardness (Top Surface), approx
0,80 0,90 -20 / +100
0,80 0,90 -20 / +100
1,10 1,30 -20 / +100
1,10 1,30 -20 / +100
1,40 1,30 -20 / +100
1,30 1,40 -20 / +100
1,30 1,40 -20 / +100
1,40 1,50 -20 / +100
1,60 1,50 -20 / +100
1,50 1,40 -20 / +100
1,80 1,75 -20 / +100
1,80 2,00 -30 / +100
1,10 1,00 -30 / +100
1,60 1,80 -30 / +100
1,20 1,40 -10 / +70
2,00 2,60 -10 / +70
2,40 3,00 -10 / +70
2,60 3,30 -10 / +70
2,70 3,30 -10 / +70
3,00 3,80 -10 / +70
3,80 4,90 -10 / +70
2,70 3,00 -10 / +70
2,70 3,00 -10 / +70
2,70 3,30 -10 / +70
3,00 3,50 -10 / +70
3,00 3,50 -10 / +70
5,00 5,00 -10 / +70
5,40 4,60 -10 / +70
4,50 6,00 -10 / +70
5,80 7,40 -10 / +70
2,00 2,60 -10 / +70
2,40 3,00 -10 / +70
2,60 3,30 -10 / +70
2,70 3,30 -10 / +70
3,00 3,80 -10 / +70
3,00 3,50 -10 / +70
5,00 5,00 -10 / +70
5,30 6,80 -10 / +70
5,00 6,10 -10 / +70
6,00 7,50 -10 / +70
7,40 9,40 -10 / +70
7,40 9,70 -10 / +70
9,50 12,00 -10 / +70
6,20 7,70 -10 / +70
3,50 4,00 -10 / +90
1,60 1,80 -10 / +70
1,00 1,00 -20 / +100
1,20 0,65 -10 / +70
1,50 1,80 -10 / +70
1,80 2,10 -10 / +70
1,80 2,00 -10 / +70
1,90 2,10 -10 / +70
2,40 2,30 -10 / +70
3,00 3,50 -10 / +70
1,20 1,40 -10 / +70
1,30 1,40 -10 / +70
2,00 1,80 -10 / +70
2,00 1,80 -10 / +70
2,00 2,60 -10 / +70
2,00 2,60 -10 / +70
2,00 2,60 -10 / +70
2,00 2,60 -10 / +70
2,50 3,10 -10 / +70
2,40 2,75 -10 / +70
2,70 3,40 -10 / +70
2,70 3,40 -10 / +70
3,00 3,70 -10 / +70
3,80 4,90 -10 / +70
2,30 2,60 -10 / +70
3,00 2,90 -10 / +70
2,70 3,30 -10 / +70
2,70 3,30 -10 / +70
3,00 3,50 -10 / +70
3,00 3,50 -10 / +70
3,00 3,20 -10 / +70
5,00 5,00 -10 / +70
5,40 4,60 -10 / +70
10,00 12,50 -10 / +70
5,00 6,40 -10 / +70
7,00 8,40 -10 / +70
9,00 10,50 -10 / +70
1,80 2,10 -10 / +70
1,80 2,20 -10 / +70
2,10 2,60 -10 / +70
2,10 2,60 -10 / +70
2,30 2,60 -10 / +70
2,60 3,20 -10 / +70
3,00 3,60 -10 / +70
2,70 3,30 -10 / +70
3,00 3,50 -10 / +70
3,00 4,30 -30 / +70
3,00 4,30 -30 / +70
5,40 4,60 -10 / +70
5,40 4,60 -10 / +70
1,60 1,60 -10 / +70
1,60 1,60 -10 / +70
2,00 1,60 -10 / +70
2,50 2,60 -10 / +70
2,50 2,60 -10 / +70
2,50 2,60 -10 / +70
3,00 3,30 -10 / +70
3,00 3,20 -10 / +70
3,00 3,20 -10 / +70
2,20 2,70 -10 / +70
2,50 1,80 -10 / +120
4,00 2,20 -10 / +120
5,50 4,00 -10 / +120
7,00 5,50 -10 / +120
Hmotnost
Weight, approx
90
90
85
85
90
85
85
85
85
85
90
90
30
30
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
55
55
74
74
74
74
74
74
74
74
55
74
75
75
75
75
75
75
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
55
64
74
74
74
74
55
55
55
70
70
70
70
90
90
90
70
55
70
70
74
74
82
82
55
55
85
85
85
85
85
85
85
55
55
90
45
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
20
12
6
8
6
12
12
12
12
12
16
12
12
12
12
12
12
12
14
14
12
12
12
12
12
12
12
24
16
24
24
30
75
30
15
8
5
4
14
8
8
8
6
8
6
6
6
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
14
20
12
12
12
12
14
12
12
28
24
36
48
12
7
14
14
12
14
14
12
12
16
12
12
12
6
6
6
12
12
10
12
14
14
16
10
12
14
18
8
8
15
15
15
25
25
25
25
25
20
60
3
20
10
40
45
50
50
70
100
50
45
50
70
70
80
40
110
140
40
45
50
50
70
70
80
200
150
200
300
350
400
250
90
40
10
10
40
40
20
30
40
60
10
10
25
25
40
40
40
40
50
50
65
65
75
100
50
35
50
50
70
70
35
80
40
250
160
300
400
40
35
50
50
50
60
70
50
70
40
40
20
20
40
50
50
50
60
35
35
50
40
70
120
50
mm
15
15
25
25
25
35
35
35
35
35
30
80
8
40
30
60
60
60
60
90
120
60
60
60
80
80
110
60
140
180
60
60
60
60
90
80
110
250
200
250
350
400
500
300
90
40
10
10
40
40
20
30
40
60
30
30
35
35
60
60
60
60
70
70
80
80
90
120
90
55
60
60
80
80
50
110
60
330
190
400
500
40
50
60
60
70
80
90
60
80
60
60
40
40
60
70
70
70
80
50
50
60
40
70
120
90
mm
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S,R
S,R
S,R
S,R
S
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
R
R
R
S,R
S,R
R
R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
R
S,R
R
R
R
R
R
R
R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S
S
R
R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
R
R
R
R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
R
R
S,R
S,R
S
S
S
S
S
S
S
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
S,R
R
Impregnované PVC
PVC Impregnated
Impregnovaný Polyester
Polyester Impregnated
Povrstvený PVC
PVC Coated
Povrstvený PU
PU Coated
Povrstvený Polyester
Polyester Coated
Povrstvený Polyolefin
Polyolefine Coated
Povrstvená guma
Rubber Coated
V0
E0
V...
U...
E...
Y...
R...
DG
PG
AG
LB
Tmavě zelená
Dark Green
Petrolejově zelená
Petrol Green
Světle zelená
Apple Green
Světle modrá
Light Blue
Bílá
White
Impregnované PU
PU Impregnated
UO
W
Bez krycí vrstvy
Bare
00
mm
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2400
2400
2400
2400
2400
3000
2400
3000
3000
2000
2200
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2850
3000
3000
2100
3000
3000
2400
3000
2600
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
2400
2400
2000
1600
1600
1650
1650
2850
2850
3000
2000
2000
2000
1825
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,3,6
2
2,3,4
2,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,3,6
1,3,6
1,3,6
1,3,6
1,3,6
1,3,6
1,3,6
1,3,6
1,3,6
1,2,3,6
1,3,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
3,5
1,2,3,6
2,6
2,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,3,6
1,2,3,6
2,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
2,3,6
1,2,3,6
1,3,6
1,4,6
1,4,6
1,4,6
1,4,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,2,3,6
1,3,6
1,3,6
2,6
2,6
2,6
1,2,6
1,2,6
1,2,6
1,2,6
2,3,6
2,3,6
1,2,3,6
4,5,6
4,5,6
4,5,6
4,6
HACCP
HACCP Compliant
Antimikrobakteriální
ochrana
Antimicrobial Protection
HACCP
AP
HN
OR
B
GR
Medová
Honey
Oranžová
Orange
Černá
Black
Šedá
Grey
Odolný pyrolýze
Pyrolysis Resistant
Certifikát ATEX
ATEX Certified
Odolný únavě materiálu
Tear Resistant
Samozhášivý
Flame Retardant
FDA
Food Approved
Odolný proříznutí
Cut Resistant
Odolný oděru
Abrasion Resistant
Antistatický
Antistatic’
Matný
Matt
CHARAKTERISTIKY
PROPERTIES
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
L
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
H
M
H
H
H
H
H
M
M
L
L
M
M
M
M
L
M
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
H
H
H
H
M
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
PR
ATEX
TR
FR
FA
CR
AR
MT
AS
BARVA
COLOR
MATERIÁL VRCHNÍ
A SPODNÍ VRSTVY
TOP & BOTTOM SURFACE
N/mm
1% protažení
Pull for 1% Elongation, approx
LR / AS
LR
LR / AS
LR
LR
LR / AS
LR / AS
LR / AS
LR / AS
LR / AS
R / AS
R / AS
R / AS
R / AS
R
R
R
F
R
F
R
R
R
F
R
F
R
R
F
F
R
R
F
R
F
R
R
F / AS
F / AS
F / AS
F / AS
F / AS
F / AS
F / AS
R
LR
LR / AS
F
R / AS
LR
F
R
R
F
R
R
F
F
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R / AS
F / AS
R
F
R
R
R / AS
R
R
F
R
F
F
R
R
R / AS
R / AS
R
R / AS
R / AS
R
R
RR
F
R
R
R / AS
R / AS
R / AS
F / AS
F / AS
F / AS
F / AS
R / AS
R / AS
R / AS
F
Minimální průměr válce, při 20°C, standardní ohyb
Minimum Pulley Diameter, at 20°C, Norm Flexing
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
4
3
3
3
2
2
1
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
3
Minimální průměr bubnu, při 20 °C, vratný ohyb
Minimum Pulley Diameter, at 20°C, Back Flexing
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPU
TPE
SILICONE
SILICONE
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC
PVC
PVC / AS
PVC / AS
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
TPU
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC
PVC / AS
PVC
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC
PVC
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC / AS
PVC
PVC
PVC / AS
PVC / AS
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC / AS
PVC / AS
PVC
FELT
FELT
FELT
RUBBER
Pracovní teplota
Working Temperature
kg/m2
Podpora pásu R-válečky/S-kluzná deska
Belt Support R:Roller / S:Slider
1LR/4 W08 U0/U03 MT AS AR FA
1LR/4 W08 U0/U03 MT AR FA
1LR/4 W11 U0/U05 MT AS AR FA
1LR/4 W11 U0/U05 MT AR FA
1LR/4 W14 U0/P1 AR FA
2LR/8 W13 U0/U035 MT AS AR FA
2LR/8 DG13 U0/U035 MT AS AR FA
2LR/8 LB14 U0/U035 MT AS AR FA
2LR/8 LB16 U0/P1 AS AR FA
2LR/8 W15 U0/P1 AS AR FA
1RH/20 W18 U0/U03 MT AS AR FA
2R/12 TR18 00/E03 MT AS AR PR FA
1R/6 W11 U0/S05 AS FA
2R/8 W16 U0/S03 AS FA
1R/6 W12 00/V07 AS FA
2R/12 W20 00/V05 AS FA
2R/12 W24 00/V09 AS FA
2F/12 W26 00/V10 AS FA
2R/12 W27 00/V11 AS FA
2F/12 W30 00/V15 AS FA
3R/16 W38 00/V11 AS FA
2R/12 W27 00/P2 AS FA
2R/12 W27 00/P1 AS FA
2F/12 W27 P1/V05 AS FA
2R/12 W30 P1/V07 AS FA
2F/12 W30 P1/V07 AS FA
2R/12 W50 00/P6 FA
2R/12 W54 00/P8 FA
3F/14 W45 P1/V09 AS FA
3F/14 W58 P1/V15 AS FA
2R/12 LB20 00/V05 FA*
2R/12 LB24 00/V09 FA*
2F/12 LB26 00/V10 FA*
2R/12 LB27 00/V11 FA*
2F/12 LB30 00/V15 FA*
2R/12 LB30 P1/V07 FA
2R/12 LB50 00/P6 FA
3F/24 W53 V06/V14 AS FA
2F/16 W50 V08/V20 AS AR FA FR ATEX
3F/24 W60 V07/V20 AS AR FA FR ATEX
3F/24 W74 V14/V25 AS AR FA FR ATEX
4F/30 W74 V08/V20 AS AR FA FR ATEX
3F/75 W95 V13/V30 AS AR FA FR ATEX
3F/30 PG62 V07/V20 AS AR FA FR ATEX
3R/15 AG35 V0/U0 AS
2LR/8 B16 U0/U0 AS
2LR/5 W10 U0/U0 AS FA
1FC/4 W12 V0/V0 FA
2R-RX/14 W15 00/00 AS FA
2LR/8 W18 00/00 FA
2FC/8 W18 00/00 FA
2RC-R/8 W19 00/00 FA
2RC/6 W24 00/00 FA
3FC/8 W30 00/00 FA
1R/6 AG12 00/V07 AS FA
1R/6 PG13 00/V08 AS
1F/6 PG20 P1/V05 AS**
1F/6 AG20 P1/V05 FA
2R/12 W20 00/V05 AS FA
2R/12 LB20 00/V05 FA*
2R/12 AG20 00/V05 AS FA
2R/12 PG20 00/V05 AS
2R/12 PG25 00/V09 AS
2R/12 AG24 00/V09 AS FA
2R/12 AG27 00/V11 AS FA
2R/12 PG27 00/V11 AS
2R/12 AG30 00/V15 AS FA
3R/16 PG38 00/V11 AS
2R-RX/14 PG23 00/P7 AS
1FH/20 PG30 V0/P7 AS
2R/12 PG27 P1/V05 AS
2F/12 PG27 P1/V05 AS
2R/12 PG30 P1/V07 AS
2R/12 AG30 P1/V07 AS FA
2R-RX/14 PG30 00/P9 AS
2R/12 AG50 00/P6 FA**
2R/12 PG54 00/P8
2F/28 PG100 V0/P2
3R/24 PG50 V0/P2
3F/36 PG70 V0/P2
4F/48 PG90 V0/P2
2R/12 B18 00/V04 MT AS
2R-FX/7 B18 00/V03 MT AS
2R-RX/14 B21 00/V05 MT AS
2R-RX/14 B21 00/V05 MT AS FR
2R/12 B23 00/P7 AS FR
2R-RX/14 B26 00/V05 MT AS FR
2R-RX/14 B30 00/V10 MT AS FR
2R/12 B27 P1/V05 AS
2R/12 B30 P1/V07 AS
2RR/16 B30 V05/V06 MT TR FR
2F/12 B30 V05/V06 MT TR FR
2R/12 B54 00/P8 AS FR
2R/12 B54 00/P8 AS
1RX/6 B16 00/P12 AS
1RX/6 B16 00/P1 AS
1RX/6 B20 00/P4 AS
2FX/12 B25 00/P12 AS
2FX/12 B25 00/P4 AS
2FX/10 B25 00/P1 AS
2FX/12 B30 00/P14 AS
2R-RX/14 B30 00/P9 AS FR
2R-RX/14 B30 00/P9 AS
2R-RX/16 GR22 00/V05 MT AS
1K/10 GR25 00/00 AS
1K/12 GR40 00/00 AS
1K/14 GR55 00/00 AS
3F/18 OR70 R0/P8 AR
mm
Doporučený typ použití přepravy
L: lehký / M: střední / H: těžký
Load Transport L: Light
M: Medium H: Heavy
PUCON
PUCON
PUCON
PUCON
PUCON
PUCON
PUCON
PUCON
PUCON
PUCON
PUCON
PESCON
SILCON
SILCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
PVCEXCON
FABCON
FABCON
FABCON
FABCON
FABCON
FABCON
FABCON
FABCON
FABCON
FABCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
PVCCON
FELTCON
FELTCON
FELTCON
NITCON
Celková tloušťka
Total Thickness, approx
ShA
Maximální šířka ***
Production Width***
KD1WH0802
KD1WH0801
KD1WH1102
KD1WH1101
KD1WH1401
KD2WH1301
KD2DG1301
KD2LB1401
KD2LB1601
KD2WH1501
KD1WH1801
KE2TR1801
KH1WH1101
KH2WH1601
KB1WH1202
KB2WH2002
KB2WH2401
KB2WH2603
KB2WH2705
KB2WH3005
KB3WH3802
KB2WH2706
KB2WH2707
KB2WH2709
KB2WH3006
KB2WH3007
KB2WH5002
KB2WH5401
KB3WH4502
KB3WH5802
KB2LB2001
KB2LB2402
KB2LB2602
KB2LB2701
KB2LB3002
KB2LB3001
KB2LB5001
KB3WH5301
KB2WH5001
KB3WH6001
KB3WH7401
KB4WH7401
KB3WH9501
KB3PG6201
KC3AG3501
KC2BL1601
KC2WH1001
KC1WH1201
KC2WH1502
KC2WH1802
KC2WH1801
KC2WH1901
KC2WH2401
KC3WH3001
KA1AG1201
KA1PG1301
KA1PG2001
KA1AG2001
KA2WH2001
KA2LB2001
KA2AG2001
KA2PG2001
KA2PG2501
KA2AG2402
KA2AG2702
KA2PG2703
KA2AG3003
KA3PG3801
KA2PG2301
KA1PG3001
KA2PG2702
KA2PG2701
KA2PG3002
KA2AG3002
KA2PG3004
KA2AG5001
KA2PG5401
KA2PG1D01
KA3PG5001
KA3PG7001
KA4PG9001
KA2BL1802
KA2BL1803
KA2BL2102
KA2BL2103
KA2BL2302
KA2BL2601
KA2BL3005
KA2BL2701
KA2BL3003
KA2BL3004
KA2BL3007
KA2BL5401
KA2BL5402
KA1BL1602
KA1BL1601
KA1BL2001
KA2BL2504
KA2BL2505
KA2BL2503
KA2BL3002
KA2BL3001
KA2BL3008
KA2GR2201
KG1GR2501
KG1GR4001
KG1GR5501
KI3OR7001
VÝROBNÍ SORTIMENT
RANGE OF PRODUCTS
Metoda spojování
Jointing Methods
Download

a groupco. dopravníkové pásy conveyor belts