Katedra softwarového inženýrství
Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1
Tel.:
(420-2)-2435 8480
E-mail: [email protected]
Fax:
412 512 730
Státní závěrečné zkoušky
2014/2015
Bakalářské studium
oboru Inženýrská informatika, zaměření Softwarové inženýrství v ekonomii
Harmonogram dne 5. 2. 2015, místnost č. 211, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1
Čas zkoušky
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
student
Petr Alt
Antonín Žaba
Jakub Šnor
13.15 hodin
vyhlášení výsledků
vedoucí práce
Mgr. Dana Majerová, Ph.D.
RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
Doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
oponent
RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D.
Ing. Martin Klimt
Student se dostaví 45 minut před časem zkoušky.
Složení komise SZZ
Předseda komise:
doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
Místopředseda komise:
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
prof. Ing. František Fabian, CSc.
Členové komise:
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.
RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
Mgr. Dana Majerová, Ph.D.
Ing. Kateřina Horaisová, Ph.D.
Povinné předměty:
Lineární algebra
Volitelné předměty
Mikroekonomie a makroekonomie
Informatika
Numerické metody
Matematické metody v ekonomii
Pravděpodobnost a statistika
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné práce
odevzdané k obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení
veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se bude konat obhajoba.
Harmonogram státních závěrečných zkoušek KSI (ASI)
1
Katedra softwarového inženýrství
Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1
Tel.:
(420-2)-2435 8480
E-mail: [email protected]
Fax:
412 512 730
Státní závěrečné zkoušky
2014/2015
Bakalářské studium
oboru Aplikace softwarového inženýrství
Harmonogram dne 5. 2. 2015, místnost č. 211, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1
Čas zkoušky
12.00 – 13.00
Student
Bakytzhan Serikbayev
13.15 hodin
vyhlášení výsledků
vedoucí práce
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
oponent
Ing. Martin Klimt
Student se dostaví 45 minut před časem zkoušky.
Složení komise SZZ
Předseda komise:
doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
Místopředseda komise:
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
prof. Ing. František Fabian, CSc.
Členové komise:
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.
RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
Mgr. Dana Majerová, Ph.D.
Ing. Kateřina Horaisová, Ph.D.
Povinné předměty:
Lineární algebra
Volitelné předměty
Mikroekonomie a makroekonomie
Informatika
Numerické metody
Matematické metody v ekonomii
Pravděpodobnost a statistika
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné práce
odevzdané k obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení
veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se bude konat obhajoba.
Harmonogram státních závěrečných zkoušek KSI (ASI)
2
Katedra softwarového inženýrství
Trojanova 13, 120 00 PRAHA 2
Tel.:
(420-2)-2435 8580
E-mail: [email protected]
Státní závěrečné zkoušky
20014/2015
Magisterské studium
oboru Inženýrská informatika, zaměření Softwarové inženýrství v ekonomii
Student se dostaví 60 minut před časem zkoušky.
Harmonogram dne 4. 2. 2015, místnost č. T-014, Trojanova 13, Praha 2
Čas zkoušky
9.00 - 10.00
10.00
student
vedoucí práce
oponent
Lada Duchečková
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
Ing. Martin Klimt
vyhlášení výsledků
Složení komise SZZ
Předseda komise:
Místopředseda komise:
Členové komise:
Povinné předměty:
doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.
prof. Ing. František Fabian, CSc.
doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.
doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
prof. Ing. RNDr. Petr Fiala, CSc., MBA
Mgr. Jana Sekničková, Ph.D.
Ing. Ivo Koubek
Obecná informatika
Pravděpodobnost a matematická statistika, teorie informace
Ekonomie
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné práce odevzdané k
obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v tištěné podobě na
pracovišti, kde se bude konat obhajoba.
Harmonogram státních závěrečných zkoušek KSI
Download

Státní závěrečné zkoušky