Katedra jaderných reaktorů
Tel.: 221 912 384
E-mail: [email protected]
Fax: 284 680 764
Státní závěrečné zkoušky
ak. rok 2014/2015
bakalářské studium
oboru Jaderné inženýrství zaměření Teorie a technika jaderných reaktorů
Harmonogram dne 13.2.2015 místnost č. 627 adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, 6. patro
Čas zkoušky
9:30 hod.
12:45 hod
student
vedoucí práce
Vacek Michal
Mgr. Jan Klouzal
vyhlášení výsledků
oponent__________
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
Student se dostaví 15 minut před časem zkoušky.
Složení komise SZZ
Předseda komise: doc. Ing. Martin Kropík, CSc.
Místopředseda komise: doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc.
Členové komise: Ing. Daneš Burket, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Janout, CSc.
Ing. Karel Katovský, Ph.D.
Ing. Jan Frýbort, Ph.D.
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
Ing. Jan Rataj, Ph.D.
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
Povinné předměty: Základy reaktorové fyziky
Základy inženýrství jaderných zařízení
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
vedoucí katedry
V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné
práce odevzdané k obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny
k nahlížení veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se bude konat obhajoba.
Katedra jaderných reaktorů
Tel.: 221 912 384
E-mail: [email protected]
Fax: 284 680 764
Státní závěrečné zkoušky
ak. rok 2014/2015
magisterské studium
oboru Jaderné inženýrství
Harmonogram dne 13.2.2015 místnost č. 627 adresa: V Holešovičkách 2, Praha 8, 6. patro
Čas zkoušky
student
vedoucí práce
oponent__________
11:00 hod. Bc.Arnošt Bělohlávek doc.Ing.Martin Kropík,CSc. Ing. Vlastimil Juříček, Ph.D.
12:45 hod.
vyhlášení výsledků
Student se dostaví 15 minut před časem zkoušky.
Složení komise SZZ
Předseda komise: doc. Ing. Martin Kropík, CSc.
Místopředseda komise: doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc.
Členové komise: Ing. Daneš Burket, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Janout, CSc.
Ing. Karel Katovský, Ph.D.
Ing. Jan Frýbort, Ph.D..
Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
Ing. Jan Rataj, Ph.D.
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
Povinné předměty: Reaktorová fyzika
Jaderné inženýrství
Volitelné předměty: Pokročilá reaktorová fyzika
doc. Ing. Ľubomír Sklenka, Ph.D.
vedoucí katedry
V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné
práce odevzdané k obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny
k nahlížení veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se bude konat obhajoba.
Download

Katedra jaderných reaktorů