www.balex.eu
CENÍK TRAPÉZOVÉ PLECHY
Platnost od 1.3.2013
CENÍK TRAPÉZOVÉ PLECHY - OPLECHOVÁNÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ
TRAPÉZOVÉ PLECHY NA OPLÁŠTĚNÍ A KONSTRUKČNÍ
Název produktu
Optický profil BPO + folie
Parametry
výš. vlny, šíř.
vlny, šíř. prof.
[mm]
Povrch
2.100.1200
SP polyester 25 µm +folie
10.94.1130
SP polyester 25 µm
18.136.1090
SP polyester 25 µm
BTU 20
20.100.1000
SP polyester 25 µm
BTD 35 střecha; BTS 35
stěna
35.207.1035
SP polyester 25 µm
BTD 10 střecha; BTS 10
stěna
BTD 18 střecha; BTS 18
stěna
BTD 45/900*
45.150.900
SP polyester 25 µm
BTD 45/1000
45.333.1000
SP polyester 25 µm
SP polyester 25 µm
BTR 50*,**
50.260.1038
SP polyester 15 µm
RAL 9010 nebo 9002
BTD 55*
55.235.940
SP polyester 25 µm
SP polyester 25 µm
BTR 60*,**
60.235.940
SP polyester 15 µm
RAL 9010 nebo 9002
tl.
[mm]
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,5
0,6
0,5
0,6
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,7
0,75
0,88
1,00
1,25
0,5
0,6
0,7
0,5
0,6
0,7
0,75
0,88
1,00
1,25
m.j.
Cena
Kč/m.j.
bez DPH
225
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
m
2
Tel.
225
Tel.
199
Tel.
215
Tel.
210
Tel.
239
Tel.
230
Tel.
215
m
2
m
2
Tel.
239
Tel.
249
m
2
Tel.
Podlimitní množství do 50m2 - příplatek 500kč/bez DPH
Povrchové úpravy pozink a aluzinek na telefon
* Tyto profily nabízíme za příplatek s ANTIKONDENZAČNÍM POVRCHEM DR!P STOP 95 g/m2 (BTR 50, BTR 55, BTR 60, BTR 85,
BTR 93, BTR 135, BTR 153, BTR 160)
** Akustické profily – PERFORACE TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ (BTR 50, BTR 60, BTR 85, BTR 93, BTR 135, BTR 153, BTR 160)
CENÍK TRAPÉZOVÉ PLECHY - OPLECHOVÁNÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ
TRAPÉZOVÉ PLECHY NA OPLÁŠTĚNÍ A KONSTRUKČNÍ
Název produktu
Parametry
výš. vlny, šíř.
vlny, šíř. prof.
[mm]
Povrch
BTR 85*,**
85.280.1120
SP polyester 15 µm
RAL 9010 nebo 9002
BTR 93*,**
93.260.1040
SP polyester 15 µm
RAL 9010 nebo 9002
BTR 135*,**
135.320.960
SP polyester 15 µm
RAL 9010 nebo 9002
BTR 153*,**
153.280.840
SP polyester 15 µm
RAL 9010 nebo 9002
tl.
[mm]
0,75
0,88
1,00
1,25
0,75
0,88
1,00
1,25
0,75
0,88
1,00
1,25
0,75
0,88
1,00
1,25
Cena
Kč/m.j.
m.j.
bez
DPH
m
2
Tel.
m
2
Tel.
m
2
Tel.
m
2
Tel.
m
2
Tel.
1,50
0,75
BTR 160*, **
160.250.750
SP polyester 15 µm
RAL 9010 nebo 9002
0,88
1,00
1,25
1,50
Podlimitní množství do 50m2 - příplatek 500kč/bez DPH
Povrchové úpravy pozink a aluzinek na telefon
* Tyto profily nabízíme za příplatek s ANTIKONDENZAČNÍM POVRCHEM DR!P STOP 95 g/m2 (BTD 45, BTD 55, BTR 50, BTR 60,
BTR 85, BTR 93, BTR 135, BTR 153, BTR 160)
** Akustické profily – PERFORACE TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ (BTR 50, BTR 60, BTR 85, BTR 93, BTR 135, BTR 153, BTR 160)
CENÍK TRAPÉZOVÉ PLECHY - OPLECHOVÁNÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ
ROVINNÉ TABULE
Název produktu
Parametry
Rovinná tabule + folie BPA
Standard (1240 x 2000 mm)
Svitek š. 1240 x délka + folie
Svitek š. 620 x délka + folie
Cena
Kč/m.j.
bez DPH
Povrch
tl.
[mm]
SP polyester 25 +folie
0,5
212
SP polyester 25 +folie
0,6
248
SP polyester 25 +folie
0,7
265
SP polyester MAT 35 +folie
0,5
227
HDP polyester 35 + folie
0,5
250
CESAR PUR 55 μm + folie
0,5
270
SP polyester 25 +folie
0,5
212
SP polyester 25 +folie
0,6
248
SP polyester 25 +folie
0,7
m.j.
265
m
2
SP polyester MAT 35 +folie
0,5
HDP polyester 35 + folie
0,5
250
CESAR PUR 55 μm + folie
0,5
270
SP polyester 25 +folie
0,5
222
SP polyester 25 +folie
0,6
259
SP polyester 25 +folie
0,7
280
SP polyester MAT 35 +folie
0,5
237
HDP polyester 35 + folie
0,5
265
CESAR PUR 55 μm + folie
0,5
285
Povrchové úpravy pozink a aluzinek na telefon
Svitek šiře 620mm musí být objednán v sudém počtu svitků
227
CENÍK TRAPÉZOVÉ PLECHY - OPLECHOVÁNÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
Název produktu
Symbol
Hřebenáč k trapézu
GT 120
Hřebenáč k trapézu
GT 170
Závětrná lišta
WT 120
Závětrná lišta spodní
WTD
Nadokapní plech
PN 170
Úžlabí
RK 230
Oplechování komínu
OK
Roh vnější / vnitřní
NZ / NW
Zabezpečení proti
sněhu
ZP
Povrch
tl.
[mm]
m.j.
SP polyester, SP polyester MAT
CESAR 55
SP polyester, SP polyester MAT
CESAR 55
SP polyester, SP polyester MAT
CESAR 55
SP polyester, SP polyester MAT
CESAR 55
SP polyester, SP polyester MAT
CESAR 55
SP polyester, SP polyester MAT
CESAR 55
SP polyester, SP polyester MAT
CESAR 55
SP polyester, SP polyester MAT
CESAR 55
SP polyester, SP polyester MAT
CESAR 55
0,50
bm
Cena
Kč/m.j.
bez DPH
139
186
169
212
129
179
135
185
111
159
189
235
195
234
119
181
179
229
Standardní délka oplechování 2000 mm
PŘÍSLUŠENSTVÍ
m.j.
Cena
Kč/m.j.
bez DPH
ks
990
Ventilační komínek + izolační vložka*
ks
1290
Redukce k ventilačnímu komínku
Ks
155
Název produktu
Odvětrávací taška na trapézy *
Těsnění do BTD/S 18
Těsnění do BTU 20
Těsnění do BTD/S 35
Těsnění do BTD 45
Těsnění do BTD 55
Těsnění univerzální klín
Těsnící páska 3,0x20/25A/TA 035
PES (mezi profil a opláštění)
Kalota 32/25
Symbol
Parametry
Délka
[mm]
OTT
TUN 18
TUP 18
TUU 20
TUN 35
TUP 35
TUN 45
TUP 45
TUN 55
TUP 55
PUS
horní / dolní
1090
33
univerzální
1000
35
1035
horní / dolní
ks
39
900
/1000
40
940
45
ks
28
bm
4,4
ks
12
Krytky 3/8 na šrouby
ks
3
Krytky SW 8 na šrouby
Šroub GTX 3 4,8 x 25/S14 - k
manžetě
Silikon 315 ml – k manžetě
ks
3
ks
6,50
ks
112
* Odvětrávací taška a ventilační komínek jen barva 9005
1000
1ks = 30 bm
CENÍK TRAPÉZOVÉ PLECHY - OPLECHOVÁNÍ - PŘÍSLUŠENSTVÍ
MANŢETY – PROSTUPY STŘECHOU
Symbol
Průměr
[mm]
Počet šroubů
m.j.
Cena bez DPH
M1
od 6 do 70
8
ks
270
M2
od 22 do 102
12
ks
340
M3
od 6 do 146
16
ks
370
M4
od 70do 178
20
ks
640
M5
od 102 do 210
20
ks
670
M6
od 121 do 254
24
ks
750
M7
od 140 do 292
28
ks
1200
M8
od 171 do 343
32
ks
1360
M9
od 254 do 467
48
ks
2010
m.j.
Cena
Kč/m.j.
bez DPH
PROSVĚTLOVACÍ PROFILY
Název produktu
Parametry
Délka
[mm]
Prosvětlovací profil do BTD 18
Prosvětlovací profil do BTD 35
Prosvětlovací profil do BTD 45/900
Prosvětlovací profil do BTD 45/1000
375
polyester
vyztužený
skelným
vláknem
385
3100
Prosvětlovací profil do BTD 55
Kontakty:
HRADEC KRÁLOVÉ – tel. +420 495 543 267; [email protected]
FRÝDEK MÍSTEK – tel. +420 776 730 056; [email protected]
PRAHA – +420 776 730 295 ; [email protected]
BRNO – +420 776 730 043 ; [email protected]
PLZEŇ – +420 776 730 080, +420 776 730 915 ; [email protected]
BALEX METAL s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen v ceníku bez předchozího upozornění.
Uvedené ceny jsou bez DPH. DPH ve výši 21%.
Aktuální ceník najdete na stránkách www.balex.eu
bm
395
395
405
Download

CENÍK TRAPÉZOVÉ PLECHY