Elektronicky podepsáno
23.5.2012 9:42:26
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
JID:
Číslo jednací:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
23.5.2012
69246/2012/KUUK
2626/ZPZ/2011-93
Bc. Jiří Šír/127
[email protected]
Veřejná vyhláška
o vyrozumění o obsahu odvolání podle § 86 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb. správní
řád, proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci řízení o uznání
společenstevní honitby Třebušín.
Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne
10.5.2012 odvolání Honebního společenstva Třebušín zastoupeného JUDr. Petrem
Rambouskem a dne 11.5.2012 odvolání pana Slavoje Kubišty, proti rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje č.j. 2626/ZPZ/2011-63, JID: 55986/2012/KUUK ze dne 24.4.2012
kterým byl zamítnut návrh Honebního společenstva Třebušín uznání společenstevní Honitby
Třebušín.
Krajský úřad Ústeckého kraje vyzývá ve smyslu § 86 odst. 2 správního řádu účastníky řízení,
aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě do 7 dnů, od doby doručení tohoto
vyrozumění.
S pozdravem
Ing. Veronika Vítková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
otisk úředního razítka
Přílohy:
Odvolání HS Třebušín
Odvolání Slavoje Kubišty
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245
Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: [email protected]
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
strana 1 / 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800
Rozdělovník:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ: 62933591, Nuselská 236/39, Praha, Nusle, 140 00
Agro České středohoří a.s., IČ: 25478702, Revoluční 1421/4, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400
01
Ajskner Josef, nar. 5.6.1952, Chudoslavice 15, Chudoslavice, 412 01
Anderlová Ladislava, nar. 11.2.1947, Habartická 500/48, Praha, Střížkov, 190 00
Andráš Karel,nar. 27.6.1934, U Stadionu 272/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Andrášová Hana, nar. 24.11.1937,U Stadionu 272/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Andrle Jaroslav, nar. 20.5.1976, Chudoslavice 10, Chudoslavice, 412 01
Andrle Václav, nar. 27.11.1950, Vinné 29, Ploskovice, Vinné, 412 01
Andrlová Ilona, nar. 22.12.1979, Chudoslavice 10, Chudoslavice, 412 01
Andrlová Marie,nar. 6.9.1947, Jiráskova 568, Štětí, 411 08
Arrostav společný podnik Litoměřice, IČ: 121126, Mlékojedská 954/15, IČ121126, Litoměřice, Předměstí,
412 01
Barbořík Jiří, nar. 6.7.1949, Lhota pod Pannou 39, Homole u Panny, Lhota pod Pannou, 400 02
Bartošová Jiřina, nar. 23.11.1952, Albrechtická 591/17, Most, 434 01
Bastyán Pavel, nar. 19.10.1960, Podkrušnohorská 1660, Litvínov, Horní Litvínov, 436 01
Bastyánová Soňa,nar. 15.12.1963, Podkrušnohorská 1660, Litvínov, Horní Litvínov, 436 01
Bayerová Veronika, nar. 11.1.1978, Třebušín 138, Třebušín, 412 01
Bc. Kartáková Alena, nar. 24.2.1976, Velká Dominikánská 111/40, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
Bc. Matějovská Milena, nar. 10.8.1971, Na Fialce II 1620/86, Praha, Řepy, 163 00
Bc. Pelikus Petr, nar. 17.3.1978, Třebušín 137, Třebušín, 412 01
Benáková Jana, nar. 18.7.1969, Nezvalova 1821/21, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Benda Milan,nar. 11.11.1961, Řepčice 25, Třebušín, Řepčice, 412 01
Bendová Hana, nar. 8.5.1969, Řepčice 25, Třebušín, Řepčice, 412 01
Blažek Jiří, nar. 3.10.1946, Haslice 10, Homole u Panny, Haslice, 400 02
Blažková Jitka,nat.15.3.1929, Palackého 1559/6, Teplice, Trnovany, 415 01
Botoš Zdeněk,nar. 2.7.1977, Třebušín 70, Třebušín, 412 01
Botošová Jaroslava, nar. 13.10.1955, Třebušín 70, Třebušín, 412 01
Brabec Tomáš, nar. 13.9.1976, Horní Týnec 23, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Břendová Jana, nar. 23.3.1923, Řepčice 98, Třebušín, Řepčice, 412 01
Buchar Josef, nar. nezjištěno, Dolní Týnec 27, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Bucharová Marie,nar. nezištěno, Dolní Týnec 27, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Bukovská Marie, nar. 2.4.1944, Řepčice 10, Třebušín, Řepčice, 412 01
Bulín Jaroslav, nar. 6.2.1928, Horní Týnec 21, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Bulínová Jaroslava, nar. 12.1.1932, Horní Týnec 21, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Buriánek Vladimír, nar.18.12.1951, Haslice 4, Homole u Panny, Haslice, 400 02
Buriánková Libuše, nar. 23.5.1953, Haslice 4, Homole u Panny, Haslice, 400 02
Bušek Bohumil, nar. 25.3.1953, Dominikánské náměstí 92/1, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
Bušek Jaroslav, nar. 30.4.1958Hrubínova 173/8, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Bušek Jiří, nar. 14.2.1968, Dukelská 1857/2, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Bušek Milan, nar. 19.8.1959, Terezínská 205/6, Lovosice, 410 02
Bušek Petr, nar. 14.2.1966, Smetanova 1812/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Bušková Eva, nar. 26.10.1950, Třebušín 130, Třebušín, 412 01
Cyteráková Jolanka, nar. 7.3.1956, Liškova 1769/62, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Čáp Jiří, nar. 22.12.1949, Dlouhá 1057/17, Lovosice, 410 02
Čáp Miloš,nar. 31.8.1953, Chudoslavice 5, Chudoslavice, 412 01
Čápová Hana,nar. 17.6.1956, Chudoslavice 5, Chudoslavice, 412 01
Čápová Vlasta, nar. 26.2.1948, Dělnická 508/54, Proboštov, 417 12
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 2 / 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800
Čech Antomín, nar. 14.11.1937, Smetanova 1787/10, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Černá Eva, nar. 27.11.1945, Českolipská 1691/16, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Černá Jiřina, nar. 24.9.1968, Třebušín 146, Třebušín, 412 01
Černý Liboslav, nar. 22.1.1968, U Stadionu 271/3, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Červená Jarmila, nar. 24.9.1969, Stránského 1754/29, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Červín Václav, nar. 31.10.1943, Nezvalova 1822/27, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Čuda Miroslav,nar. 20.9.1940, Ploskovice 13, 411 42 Ploskovice
Daneš Jaroslav, nar. 16.9.1961, Na Výsluní 436/18, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Dolejšová Jitka, nar. 14.3.1950, Liškova 632/6, Kamýk 411, Praha 12, 142 00
Doležal Jaroslav, nar. 2.2.1957, Hřbitovní 207, Úštěk, Úštěk-Českolipské Předměstí, 411 45
Drábek Karel, nat. 15.1.1963, Třebušín 123, Třebušín, 412 01
Drábková Kateřina, nar. 28.7.1973, Třebušín 39, Třebušín, 412 01
Drábková Mgda, nar. 12.1.1951, Třebušín 39, Třebušín, 412 01
Dragoun Petr, nar. 16.5.1926, Třebušín 10, Třebušín, 412 01
Drbohlav Ladislav, nar. 1.12.1961, Horní Týnec 24, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Drbohlavová Miluše, nar. 26.3.1960, Horní Týnec 24, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Drobná Jindřiška, nar. 4.3.1934, Kotelice 17, Třebušín, Kotelice, 412 01
Drvoštěpová Hana, nar. 21.7.1947, Lovečkovice 4, Úštěk 411 45
Dunčko Radek, nar. 2.3.1973, Kotelice, 39, 412 01 Třebušín
Durák Jiří, nar. 31.1.1978, Anenská 113/6, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
Dvořák Jaromír, nar. 26.4.1980, Liškova 1772/59, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Dvořák Josef, nar. 17.11.1943, Řepčice 99, Třebušín, Řepčice, 412 01
Dvořák Petr, nar. 29.3.1970, Pod Saharou 695, Libčice nad Vltavou, 252 66
Dvořáková Blanka, nar. 18.4.1949, Řepčice 99, Třebušín, Řepčice, 412 01
Dvořáková Věra, nar. 15.4.1953, Starý Mlýnec 13, Ploskovice, Starý Mlýnec, 412 01
Effenbergerová Jaroslava, 29.3.1969, Staňkovice 10, Staňkovice, 412 01
Eiselt Jaroslav, nar. 14.1.1964, K Radobýlu 130/12, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Eiseltová Vlasta,nar. 5.11.1934, Družstevní 1759/31, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Fajman Petr, nar. 17.7.1969, Mrázova 1332/36, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Fajmanová Gabriela, nar. 23.12.1968, Mrázova 1332/36, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Fišer Bedřich, nar. 4.2.1959, U Radnice 206, Hrob, 417 04
Fišerová Vlasta, nar. 21.6.1957, Podzimní 275, Chlumec, 403 39
Fousek Milan, nar. 8.9.1947, Otradovická 727/3, Praha, Kamýk, 142 00
Frk Jiří, 8, nar. 24.7.1942, Homole u Panny, 403 23
Frk Josef,nar. 24.4.1941, Třebušín 96, Třebušín, 412 01
Gabštúrová Růžena, nar. 2.3.1930, Kotelice 29, Třebušín, Kotelice, 412 01
Gerlická Hana, nar. 5.9.1948, Ploskovice 64, Ploskovice, 411 42
Gerlický Zdeněk, nar. 19.5.1945, Ploskovice 64, Ploskovice, 411 42
Gramskopf Jiří, nar. 7.12.1957, Na Výsluní 434/8, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Grosz Jindřich, nar. 4.3.1974, Nemocniční 781/14, Praha, Vysočany (Praha 9), 190 00
Groszová Libuše, nar. 27.2.1951, Nemocniční 582/8, Praha, Vysočany, 190 00
Grunt Ivo, nar. 3.11.1953, Nezvalova 1823/31, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Gruntová Ivana, nar. 19.1.1954, Nezvalova 1823/31, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Hadaš Jiří, nar. 19.8.1981, Oblá 2885/1, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Hauptmann Antonín, nar.13.10.1948, Řepčice 21, Třebušín, Řepčice, 412 01
Havelka Bohuslav ml., nar. 12.8.1978, Vítězná 135, Ústí nad Labem, Svádov, 403 22
Havelka Bohuslav, nar. 29.3.1952, Vítězná 135, Ústí nad Labem, Svádov, 403 22
Havelka Libor, nar. 16.7.1966, Chelčického 1121/8, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Hejduková Helena, nar. 4.9.1947, Revoluční 693, Libochovice, 411 17
Hergesell Čestmír, nar. 8.1.1958, Rýdeč 29, Malečov, Rýdeč, 400 02
Hladíková Jiřína, nar. 31.12.1957, Zahradní 1308, Nový Bor, 473 01
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 3 / 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800
Hlaváč Jiří, nar. 20.3.1947, Palachova 659/22, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Hlaváčová Dagmar, nar. 21.10.1974, Palachova 659/22, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Höferová Eva, nar. 6.10.1945, Verneřice 79, Verneřice, 417 04
Holubová Marcela,nar. 28.12.1960, Litoměřická 277, Velké Březno, 403 23
Horak Ruzena, nar. 14.11.1962, Dornwald 27 , 73230 Kirchneim / Teck, Německo
Horčík Petr, nar. 26.12.1956, Lhota pod Pannou 17, Homole u Panny, Lhota pod Pannou, 400 02
Horčíková Marie, nar. 25.8.1957, Lhota pod Pannou 17, Homole u Panny, Lhota pod Pannou, 400 02
Hradecká Kateřina, nar. 10.7.1965, Třebušín 75, Třebušín, 412 01
Hruška Pavel, nar. 28.3.1952, Slovenská 2279, Teplice, 415 01
Hrušková Irena, nar. 5.12.1951, Slovenská 2279, Teplice, 415 01
HS Březí, IČ: 70973725, honební starosta Pavel Hůlka, Truhlářská 4, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
HS Kalich Ploskovice, IČ: 71011013, honební starosta Ing. Zdeněk Černý, Sokolská 236, 412 01 Litoměřice
HS Lovečkovice, IČ: 71009990, honební starosta Ing. Antonín Kučera CSc., Březinova cesta 211/23, 412 01
Litoměřice
HS Sedlo Liběšice, IČ: 75003139, honební starosta Jiří Opočenský, Horní Řepčice 7, 411 45 Úštěk
HS Třebušín, IČ, 69291870, Řepčice 24, 412 01Litoměřice, zastoupené JUDr. Petrem Rambouskem, Mostecká
226/7, 412 01 Litoměřice
Humajová Jana, nar. 18.11.1952, Závodní 2430/47, Karviná, Nové Město, 735 06
Hůrka Stanislav, nar. 13.3.1954, náměstí Svatopluka Čecha 1346/1, Praha, Vršovice, 101 00
Husáková Drahuše, nar. 14.6.1963, Třebušín 9, Třebušín, 412 01
Charousová Dagmar, nar. 7.3.1955, U Stadionu 890, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, 293 01
Chmelík Ludvík, nar. 22.1.1946, Chudoslavice 25, Chudoslavice, 412 01
Chmelíková Dagmar, Chudoslavice 33, Chudoslavice, 412 01
Chmelíková Hana, nar. 1.4.1948, Chudoslavice 25, Chudoslavice, 412 01
Chmelíková Jaroslava, nar. 14.8.1949, Pohořany 55, Žitenice, Pohořany, 411 41
Ing. Drašner Stanislav, nar. 12.1.1959, Šumavská 3102/23, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Ing. Drašnerová Naděžda, nar. 15.1.1959Šumavská 3102/23, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Ing. Holub Martin, nar. 24.10.1970, Bublíkova 2187/1, Praha, Libeň (Praha 8), 182 00
Ing. Jaroš Pavel, nar. 8.10.1966, Rabyňská 750/9, Praha, Kamýk, 140 00
Ing. Jelínek Miroslav, nar. 2.11.1969, Těchobuzice 8, Ploskovice, Těchobuzice, 412 01
Ing. Justa Marek, nar. 9.12.1974, Staňkovice 5, Staňkovice, 412 01
Ing. Klučina Luděk, nar. 06.02.1962, Pražská 279, Nehvizdy, 250 81
Ing. Kožmín Štěpán, 23.12.1929, Novákova 1573/12, Teplice, 415 01
Ing. Král Vratislav,nar. 28.6.1959, Doksany 144, Doksany, 411 82
Ing. Krejčí Andrea, nar. 27.3.1975, Tymiánová 624/15, Praha, Kolovraty, 103 00
Ing. Legner Jaroslav, nar. 27.9.1963, Třebušín 84, Třebušín, 412 01
Ing. Mrkos David, nar. 17.7.1965, Pod Tratí 333, Úvaly, 250 82
Ing. Mrkos Jan, CSc., nar. 6.7.1937, Platónova 3285/22, Praha, Modřany, 143 00
Ing. Najmr Stanislav, nar. 1.5.1938, Dlouhá 23, Bohušovice nad Ohří, 411 56
Ing. Podolák František,nar. 23.7.1960, Plešivecká 1866/29, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Pospíšilík Jiří, nar. 10.4.1962, Vinné 16, Ploskovice, Vinné, 412 01
Ing. Potůček Radoslav, nar. 14.9.1963, Českolipská 917/6, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Rothbauer Ivan, nar. 21.8.1942, Vinařská 742/20, Ústí nad Labem, Bukov, 400 01
Ing. Rúžová Soňa, nar. 24.3.1977, Českolipská 385/24, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Rybáček Karel, nar. 10.4.1956, Cukrovarnická 469/17, Praha, Střešovice, 162 00
Ing. Sendlai Rudolf,nar. 1.1.1947, Mládežnická 1753/8, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Šumera Pavel,nar. 23.6.1961, Turgeněvova 632/19, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Trulíková Vlasta, nar. 7.11.1945, Heydukova 1871/24, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Ing. Uher Libor,nar. 5.7.1928, Jizerská 2944/59, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Ing. Voctářová Helena, nar. 8.5.1947, V Závětří 1668/5, Teplice, Trnovany, 415 01
Ing. Zafouk Pavel, nar. 23.7.1972, Václavice 38, Václavice, 256 01
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 4 / 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800
Ing. Žáček Miroslav, nar. 13.9.1936, K. Maličkého 980/5, Lovosice, 410 02
Janáč Petr, nar. 30.1.1975, Křičkova 2074/2a, Teplice, 415 01
Jandová Eva, nar. 4.1.1947, Těchobuzice 23, Ploskovice, Těchobuzice, 412 01
Jarošová Renata, nar. 16.7.1975, Högerova 1098/15, Praha, Hlubočepy, 152 00
Javůrek Bedřich, nar. 10.4.1947, Kostelní 899/8, Lovosice, 410 02
Jelínek Miroslav,nar. 2.11.1969, Chudoslavice 28, Chudoslavice, 412 01
Jelínková Jana, nar. 15.3.1947, Chudoslavice 28, Chudoslavice, 412 01
Jerych Bořivoj, nar. 18.11.1978, Píšťany 13, Píšťany, 411 01
Jerychová Jaroslava, nar. 2.7.1972, Dalimilova 1725/17, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Josefíková Olga, nar. 11.12.1959, Želkovice 51, Želkovice, 440 01
JUDr. Kohoutová Růžena, nar. 11.1.1940, J. A. Komenského 912, Milevsko, 399 01
JUDr. Najmrová Ivana, nar. 24.11.1946, Stříbrná Lhota 731, Mníšek pod Brdy, 252 10
JUDr. Šumerová Radka, nar. 25.6.1961, Turgeněvova 632/19, Litoměřice, Předměstí, 412 01
JUDr. Vrkoč Jiří, nar. 11.5.1944, Rýdeč 58, Malečov, Rýdeč, 400 02
Jukl Martin, nar. 11.6.1964, Na Staré cestě 3234, Mělník, 276 01
Juklová Věra, nar. 3.5.1969, Na Staré cestě 3234, Mělník, 276 01
Kaiser František, nar. 22.10.1937, U Kovárny 23, Veleň, 250 63
Kaiser Josef, nar. 25.11.1927, K Cihelně 40, Veleň, 250 63
Kaiser Karel, nar. 20.4.1961, Plynárenská 294/12, Ústí nad Labem, Všebořice, 400 10
Kaiser Ladislav, nar. 16.6.1952, Ploskovice 31, Ploskovice, 411 42
Kaiser Luděk, Těchobuzice 10,nar. 9.2.1975, Ploskovice, Těchobuzice, 412 01
Karnová Danuše, nar. 28.6.1947, Zahrádky 384, Dolní Bousov, 294 04
Klíma Vladimír,nar. 26.9.1953, Rybniční 338, Hrob, 417 04
Kloza Dušan, nar. 9.10.1973, Loučky 17, Verneřice, Loučky, 407 25
Kmoch Jan, nar. 3.7.1944, Staňkovice 42, Staňkovice, 412 01
Kmochová Věra,nar. 21.9.1946, Staňkovice 42, Staňkovice, 412 01
Kocourek Jiří, nar. 9.1.1977, Višňová 2839/11, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Kodad Miroslav,nar. 27.8.1957, Přítkov 4, Proboštov, Přítkov, 417 12
Kodl Jan, Dolní Nezly 7, nar. 10.7.1965, Liběšice, Dolní Nezly, 412 01
Konvalinková Lenka,nar. 10.7.1961, Maškovice 13, Ploskovice, Maškovice, 412 01
Korbel Jiří,nar. 6.7.1958, Plickova 551/25, Praha, Háje, 149 00
Kožnímová Jana, nar. 20.11.1941, Novákova 1573/12, Teplice, 415 01
Král Josef, nar. 1.4.1932, Spořická 3808/8, Chomutov, 430 01
Krásná Dagmar, nar. 24.12.1945, Nad Lesním divadlem 1353/8, Praha, Braník, 142 00
Krásný Jindřich, nar. 11.7.1944, Nad Lesním divadlem 1353/8, Praha, Braník, 142 00
Kraus Petr, nar. 13.5.1985, Brandtova 3275/30, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Krotký Ivan, nar. 15.9.1947, Kpt. Jaroše 2172/11, Karviná, Mizerov, 734 01
Krotký Václav, nar. 1.8.1946, Babylon 9, Babylon, 344 01
Kroupa František, nar. 29.3.1960, Rýdeč 70, Malečov, Rýdeč, 400 02
Kroupová Zuzana, nar. 2.6.1962, Rýdeč 70, Malečov, Rýdeč, 400 02
Kroužková Stanislava, nar. 19.2.1948, Osvobození 311/9, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Krulišová Miloslava,nar. 14.7.1943, Močovice 127, Močovice, 286 01
Křivan Josef, nar. 5.8.1923, Dolanská 327/10, Praha, Liboc, 161 00
Kubeš Michal, nar. 28.8.1978, Mnetěš 212, Mnetěš, 413 01
Kubišta Slavoj, nar.4.6.1929, Třebušín 364, Třebušín, 412 01
Kubová Pavlína, nar. 16.8.1978, Janáčkova 134/5, Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice, 466 06
Kučera Josef, nar. 2.11.1922. Milešov 1, Velemín, Milešov, 411 32
Kučera Josef,nar. 9.11.1947, Habří 9, Řehlovice, Habří, 400 02
Kučera Zdeněk, nar. 9.11.1947, Touchořiny 69, Lovečkovice, Touchořiny, 411 45
Kudláčková Milada, nar. 28.3.1948, Dukelská 1856/8, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Kuhnelová Božena, nar. 13.1.1946, Plzeňská 394/70, Praha, Smíchov, 150 00
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 5 / 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800
Kulhánková Lenka, nar. 20.2.1959, U Střelnice 1033, Nové Město pod Smrkem, 463 65
Kulík Jan,nar. 10.4.1954, sídl. U Cukrovaru 1069, Kralupy nad Vltavou, 278 01
Kuprová Hana, nar. 18.1.1952, 1. máje 97, Úštěk, Úštěk-České Předměstí, 411 45
Kůsová Květoslava, nar. 7.3.1947, Na Leškově 254, Neveklov, 257 56
Lanková Monika,nar. 10.10.1943, Bratří Čapků 639/59, Ústí nad Labem, Bukov, 400 01
Lašek František, nar. 13.2.1926, Lesní 185, Vědomice, 413 01
Legner Jiří, nar. 18.4.1931, Lesní 199, Vědomice, 413 01
Legner Karel,nar. 4.11.1944, Třebušín 117, Třebušín, 412 01
Legner Pavel, nar. 19.11.1964, Třebušín 89, Třebušín, 412 01
Legnerová Dana, nar. 24.5.1967, Třebušín 84, Třebušín, 412 01
Legnerová Judita, 22.12.1942, Třebušín 89, Třebušín, 412 01
Lender Ivo, nar. 10.10.1945, Nová 1406/36, Ústí nad Labem, Střekov, 400 03
Lenderová Hana,nar. 13.5.1952, Nová 1406/36, Ústí nad Labem, Střekov, 400 03
Lesy ČR s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68
Lesy ČR s.p., Krajské ředitelství, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
Lesy ČR s.p., Lesní správa Litoměřice, Bílý Úlezd 20, 411 31 Velemín
Levý Stanislav, nar. 25.10.1952, Myštice 27, Chudoslavice, Myštice, 412 01
Lienert Jaroslav,nar. 21.5.1934, Rybniční 343, Hrob, 417 04
Lienertová Krista, nar. 14.10.1939, Rybniční 343, Hrob, 417 04
Lichtensteinová Věra, nar. 30.9.1958, Trnovanská 1334/39, Teplice, Trnovany, 415 01
Litoš Radek, nar. 16.6.1968, Skalická 144, Žitenice, 411 41
Litošová Alena,nar. 16.3.1960, Řepčice 7, Třebušín, Řepčice, 412 01
Macel Miloslav, nar. 22.8.1973, Pokratická 155/43, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Macelová Ivana, nar. 22.5.1974, Pokratická 155/43, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Majerová Ludmila, nar. 17.7.1949, Třebušín 125, Třebušín, 412 01
Malenínská Marta, nar. 5.5.1947, Podjavorinské 1601/8, Praha, Chodov, 149 00
Manda Luboš,nar. 1.2.1964, Na Látkách 216, Brozany nad Ohří, 411 81
Margetín Vladislav, nar. 17.8.1971, Staňkovice 23, Staňkovice, 412 01
Margetínová Drahomíra, nar. 23.11.1976, Staňkovice 23, Staňkovice, 412 01
Marková Marie, nar. 8.4.1914, Zahradní 371, Mšené-lázně, 411 19
Matoušek Josef, nar. 24.03.1948, Řepčice 6, Třebušín, Řepčice, 412 01
Matoušek Miroslav, nar. 20.4.1945, Řepčice 5, Třebušín, Řepčice, 412 01
Matuláková Marie, nar. 19.1.1929, Nezvalova 1819/13, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Matura Josef, nar. 26.10.1951, Třebušín 124, Třebušín, 412 01
Matys Petr, nar. 14.11.1948, Okružní 138/14, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
Matysová Božena, nar. 11.2.1962, Novobranská 136/8, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
McAuley Tanya Helen, nar. 18.12.1948,P.O.Box 585, Spencer MA 01562, Spojené státy
Mgr. Helešicová Jarmila, nar. 28.9.1961, Skotská 797/5, Praha, Vokovice, 160 00
Mgr. Miláčková Iva, nar. 10.10.1966, Staňkovice 5, Staňkovice, 412 01
Mgr. Mrkosová Petra,nar. 31.5.1966, Pod Tratí 333, Úvaly, 250 82
Mgr. Skořepová Bohumila, nar. 30.12.1969, Dolní Maršov 6, Krupka, Maršov, 417 42
Míčková Jaroslava, nar. 30.12.1969, Dolní Týnec 41, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Michut Tomáš, 21.9.1977, Chudoslavice 29, Chudoslavice, 412 01
Michutová Jitka, nar. 24.1.1979, Chudoslavice 29, Chudoslavice, 412 01
Mikolášik František, nar. 25.3.1932, Vojnovičova 501/28, Ústí nad Labem, Bukov, 400 01
Mikolášková Petra, nar. 27.8.1988, Třebušín 113, Třebušín, 412 01
Moncseková Blanka, nar. 2.12.1931, Puklicova 2099/23, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 04
Motyčka Jiří, nar. 11.4.1952, Rýdeč 27, Malečov, Rýdeč, 400 02
Motyčka Petr, nar. 8.11.1963, Rýdeč 9, Malečov, Rýdeč, 400 02
Motyčková Miluška, nar. 24.4.1934, Rýdeč 9, Malečov, Rýdeč, 400 02
Mrázek Jiří, nar. 5.2.1950, Doubravická 1664/14, Teplice, Trnovany, 415 01
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 6 / 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800
Mrázek Milan, nar. 27.3.1973, Chudoslavice 11, Chudoslavice, 412 01
Mrázková Hana, nar. 9.5.1954, Doubravická 1664/14, Teplice, Trnovany, 415 01
Mrázková Pavlína, nar. 4.5.1976, Chudoslavice 11, Chudoslavice, 412 01
MS Labské stráně, IČ: 44553544, předseda sdružení Petr Kůstka, Malečov 37, 403 27 Malečov
MS Sedlo Liběšice, IČ: 46773134, předseda sdružení RSDr. Bohumil Vakrčka, Družstevní 25, 412 01
Litoměřice
MUDr. Doval Michal, nar. 9.6.1977, Tematínská 1990/8, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
MUDr. Habelová Ivana, nar. 1.11.1965, Třebušín 144, Třebušín, 412 01
MUDr. Hula Petr, nar. 26.1.1973, Vinné 13, Ploskovice, Vinné, 412 01
MUDr. Kotyza Radovan, nar. 25.11.1971, Na Fialce II 1620/86, Praha, Řepy, 163 00
MUDr. Mifková Dagmar, nar. 14.8.1961, Školní 4/4, Litoměřice, Pokratice, 412 01
MUDr. Sokol Lubomír, nar.28.3.1956 Havlíčkova 936, Vlašim, 258 01
Mužík Jindřich,nar. 27.5.1926, Lhota pod Pannou 37, Homole u Panny, Lhota pod Pannou, 400 02
MVDr. Docinková Hana, nar. 1.3.1968, Karvinská 575/5, Český Těšín, 737 01
MVDr. Zikmund Zbyněk, nar. 19.5.1957, Kotelice 23, Třebušín, Kotelice, 412 01
Nečilová Jaroslava, nar. 14.3.1952, Revoluční 1831/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Němec Karel, nar. 20.5.1944, Třebušín 72, Třebušín, 412 01
Netopilík Jan, nar. 19.11.1967, Miřejovice 22, Miřejovice, 412 01
Neuman Luboš, nar. 25.7.1963, Prokopova 1641, Vlašim, 258 01
Nosek Zdeněk, nar. 18.6.1944, Plešivecká 1864/21, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Nouzáková Eva, nar. 20.12.1928, Věšťany 36, Modlany, Věšťany, 415 01
Novák Karel,nar. 25.1.1950, Mlékojedy 43, Mlékojedy, 412 01
Nováková Jana, nar. 27.8.1963, Pražská 88/4, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Novotný Miroslav, nar. 25.10.1969, Lovečkovice 1, Lovečkovice, 411 45
Obec Býčkovice, IČ: 00832316, Býčkovice 57, IČ: 832316 Litoměřice, 412 01
Obec Homole u Panny, IČ: 00555495, Homole u Panny 1, Ústí nad Labem, 400 02
Obec Chudoslavice, IČ: 00832235, Chudoslavice 13, Litoměřice 412 01
Obec Lovečkovice, IČ: 00263982, Lovečkovice 40, Úštěk, 411 45
Obec Ploskovice, IČ: 00264164, Ploskovice 2, Ploskovice 441 42
Obec Staňkovice,IČ: 44224869, Postoloprdská 8, Staňkovice, 412 01 Litoměřice
Obec Třebušín, IČ: 00264555, Třebušín 33, 412 01 Litoměřice
Obereiter Luboš, nar. 26.7.1959, Třebušín 125, Třebušín, 412 01
Obereiter Lukáš, nar. 12.7.1980, Býčkovice 43, Býčkovice, 412 01
Obereiter Michal, nar. 18.5.1982, Třebušín 101, Třebušín, 412 01
Pašek Luboš, nar. 19.11.1966, Křenovice 107, Dubné, Křenovice, 373 84
Patolán Milan, nar. 1.3.1949, Třebušín 131, Třebušín, 412 01
Patolánová Jiřina, nar. 28.3.1952, Třebušín 131, Třebušín, 412 01
Paulová Jiřina, nar. 2.6.1952, Krátká 355, Bohušovice nad Ohří, 411 56
Pavláková Ludmila, nar. 1.4.1953, Švermova 1002/42, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Pavlíčková Jaroslava, nar. 23.9.1943, 1. máje 1525, Kadaň, 432 01
Pavlík Leoš, nar. 25.7.1972, Voděrady 49, Voděrady, 517 34
Pelikus Petr, nar. , Býčkovice 26, nar. 7.3.1955, Býčkovice, 412 01
Pelikusová Dagmar,nar. 3.12.1955, Terezínská 215/14, Lovosice, 410 02
PF - TAXES, s.r.o., IČ: 25481347, Mostecká 227/9, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
PhDr. Kodl Martin, nar. 2.8.1961, Patočkova 711/5, Praha, Střešovice, 169 00
PhDr. Mrkosová Eva, CSc., nar. 8.8.1941, Koláčkova 1845/9, Praha, Libeň (Praha 8), 182 00
Pleskotová Božena,nar. 3.10.1938, Zelenečská 354/20, Praha, Hloubětín, 198 00
Plíhal Josef, nar. 27.4.1956, Býčkovice 38, Býčkovice, 412 01
Počíková Lenka, nar. 27.9.1954, Starý Mlýnec 22, Ploskovice, Starý Mlýnec, 412 01
Počta Václav, 24.11.1952, Švermova 761/23, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Počtová Magda, nar. 12.1.1952, Švermova 761/23, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 7 / 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800
Podobský Jiří, nar. 24.7.1952, Plickova 551/25, Praha, Háje, 149 00
Pokorná Jaroslava, 6.5.1959, Dlážděná 427, Stochov, 273 03
Pokorná Marcela,nar. 6.5.1959, Masarykova 2310/61, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 01
Pokorná Marie, nar. 26. 4. 1931, Havlíčkova 1711/17, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Pokorný Jan, ar.1.2.1954, Seletice 15, Seletice, 289 34
Poláček Miroslav, 29.6.1999, Soběnice 50, Liběšice, Soběnice, 411 45, zastoupený zákonným zástupcem.
Honichová Marie, Soběnice 50
Polák Zdeněk, nar. 29.7.1939, Řepčice 34, Třebušín, Řepčice, 412 01
Polakovičová Romana, nar. 26.6.1960, Livornská 432, Praha, Horní Měcholupy, 109 00
Polívka Jiří, nar. 21.2.1954, Ebersteinstrasse 27, 75177 Pforzheim, Německo
Pospíšil Jaroslav, nar. 14.10.1974, Zahradnická 392/21, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Pospíšilíková Jitka, nar. 2.4.1965, Vinné 16, Ploskovice, Vinné, 412 01
Pospíšilová Markéta, nar. 2.9.1977, Zahradnická 392/21, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Potůčková Olga,nar. 29.8.1950, V Uličkách 2580, Roudnice nad Labem, 413 01
Poustecký Milan, nar. 24.1.1948, K Lukám 643/22, Praha, Libuš, 142 00
Pozemkový fond ČR, IČ: 45797072, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00
Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Litoměřice, Velká Dominikánská 11, 412 01 Litoměřice
Prokopec Jan, nar. 8.6.1946, Řezáčovo náměstí 1261/2, Praha, Holešovice, 170 00
Ptáková Olga, nar. 31.1.1957, 10120 Schneiter Cirle , Anchorage Alaska, Spojené státy
Ranč 3V, a.s., IČ: 27274772, Vinohradská 1246/55, Praha, Vinohrady, 120 00
RNDr. Hrnčíř Štěpán, nar. 13.3.1951, Na Rovnosti 2689/15, Praha, Žižkov, 130 00
RNDr. Hrnčířová Daniela, nar. 25.6.1953, Chalúpeckého 1825, Roztoky, 252 63
RNDr. Mikulová Vlastimila, nar. 8.10.1945, Vejvanovského 1614/4, Praha, Chodov, 149 00
Rohlíček Kamil, nar. 6.9.1927, Slatina 39, Slatina, 410 02
Rothbauerová Yvonna, nar. 5.9.1949, Vinařská 742/20, Ústí nad Labem, Bukov, 400 01
RSDr. Kučera Karel, nar. 1.4.1950, Picassova 544, Ústí nad Labem, Mojžíř, 403 31
Rubák Petr, nar. 7.5.1955, Pod Dálnicí 471/8, Praha, Michle, 140 00
Rulfová Květuše, nar.10.5.1964, Alfonse Muchy 420/12, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Růžička František, nar. 17.12.1944, Třebušín 2, Třebušín, 412 01
Růžička Petr, nar. 30.9.1954, Třebušín 124, Třebušín, 412 01
Růžičková Ludmila, nar. 27.4.1904, Dolní Týnec 17, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Rykrová Božena, nar. 13.4.1949, Vinné 2, Ploskovice, Vinné, 412 01
Ryšlavá Alžběta, nar. 9.8.194017. listopadu 610/14, Ústí nad Labem, Bukov, 400 10
Sadil Richard, nar. 19.3.1953, Ládevská 418/17, Praha, Dolní Chabry, 184 00
Sahula Miroslav, nar. 16.4.1949, Jabloňová 216, Krupka, Maršov, 417 42
Sahula Petr, nar. 23.7.1957, 46 Mitton Place , Kitchener, Ontario, N2R 1B4, Kanada
Sailer Jan, nar. 11.2.1949, Ploskovice 52, Ploskovice, 411 42
Sečanská Jaroslav, nar. 17.3.1948, Donínská 220, nar. Hrádek nad Nisou, Donín, 463 34
Sečanský Jan, nar. 14.2.1969, Ryneček 131, Příbram, Příbram III, 261 01
Sečanský Pavel, nar. 21.2.1955, Ploskovice 16, Ploskovice, 411 42
Sedliská Jana, nar, 30.7.1947, Tererova 1355/4, Praha, Chodov, 149 00
Sedliská Michaela, nar. 19.3.1984, Tererova 1355/4, Praha, Chodov, 149 00
SEMPRA PRAHA VHJ VŠUO HOLOVOUSY STAN. TĚCHOBUZICE, Těchobuzice , Ploskovice,
Těchobuzice, 412 01, IČ: 45797439
Sendlaiová Věra, nar. 3.7.1951, Mládežnická 1753/8, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Severočeská vodárenská společnost,IČ: 49099469, Přítkovská 1689/14, Teplice, Trnovany, 415 50
Schubert Milos, nar. 3.3.1968, Steinkaute 1 , 61169 Friedberg, Německo
Schubertová Leona, nar. 2.10.1967, Haslice 12, Homole u Panny, Haslice, 400 02
Služby pro zemědělství Střížovice, IČ: 14868334, státní podnik v likvidaci, Kaplířova 233, pošta Sulejovice ,
Sulejovice, 411 11
Smetana Josef, nar. 20.10.1933, Krátká 282/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Smetanová Milada, nar. 1.7.1934, Krátká 282/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 8 / 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800
Stará Jindra, nar. 21.4.1948, Horní Týnec 22, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Starý Václav, nar. 10.12.1947, Horní Týnec 22, Třebušín, Horní Týnec, 412 01
Stejskal Jan,nar. 23.12.1951, Marie Majerové 1843/27, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stejskal Karel, nar. 25.9.1954, Švermova 544/5, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stejskal Miroslav, nar. 11.10.1951, Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stejskalová Hana, nar. 7.6.1953, Marie Majerové 1843/27, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stejskalová Pavla, nar. 4.6.1951, Palachova 712/26, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Stocková Antonie, nar. 28.10.1956, Žižkova 87, Kladno, Švermov, 273 09
Svoboda Jiří, nar. 17.4.1939, Jezuitská 3/16, Litoměřice, Litoměřice-Město, 412 01
Svoboda Kamil, nar. 8.3.1969, Dolní Týnec 30, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Šedová Božena, nar. 29.6.1927, Myštice 4, Chudoslavice, Myštice, 412 01
Šenkýř Antonín, nar. 7.5.1962, Alšova 1638/24, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Šimon Miroslav, nar. 9.4.1941, Vinné 21, Ploskovice, Vinné, 412 01
Šmídová Pavlína, nar. 1.8.1974, Prackovice nad Labem 64, Prackovice nad Labem, 411 33
Šmidt Eduard, nar. 28.5.1954, Chotiněves 47, Chotiněves, 411 45
Šmidtová Zdeňka, nar. 7.1.1954, Chotiněves 47, Chotiněves, 411 45
Štěpán Pavel, nar. 18.8.1945, Kotelice 36, Třebušín, Kotelice, 412 01
Štěpánek Michal, nar. 8.7.1970, Jungmannova 438/1, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Štěpánek Petr, nar. 17.12.1979, Třebušín 82, Třebušín, 412 01
Štěpánek Rostislav, nar. 26.7.1968, Dolní Týnec 17, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Štrobl Ladislav,nar. 22.1.1966, Dolní Týnec 40, Třebušín, Dolní Týnec, 412 01
Tatarkovičová Antonie, nar. 7.4.1934, Třebušín 41, Třebušín, 412 01
Tichá Ludmila, nar. 26.12.1937, Kollárova 1605/7, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Tintěra Jaroslav, nar. 17.11.1957, Třebušín 145, Třebušín, 412 01
Tintěrová Libuše, nar. 30.6.1960, Třebušín 145, Třebušín, 412 01
Titěra Otta, nar. 18.2.1954, Sokolská 220/6, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Tomaškovič Miroslav, nar. 5.9.1948, Ladova 2532/2, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Topš Petr, nar. 26.8.1962, Švermova 1597/56, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Trapani Stanislav, nar. 3.12.1961, Pražská 548/5, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Trapaniová Alena, nar. 29.10.1960, Třebušín 380, Třebušín, 412 01
TRIANGL s.r.o., IČ: 44564678, Mlýny 7, Hrob, Mlýny, 417 04
Trnková Jaroslava, nar. 11.2.1943, Kubínova 440/1, Litoměřice, Pokratice, 412 01
Uhrová Hana, nar. 22.2.1942, Jizerská 2944/59, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Unčovský Petr, nar. 26.7.1962, Kotelice 35, Třebušín, Kotelice, 412 01
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové
Město, 128 00
Uživatel honitby Dlouhý Vrch, Ladislav Opat, Malšovice 74, 405 02 Děčín, IČ: 11445211
Uživatel honitby Jeleč, MS Sedlovína - Horoměřice o.s., Výstupní 545, 256 26 Horoměřice, IČ:164 08 811
Vacek Miroslav, nar. 5.6.1979, Horní Nezly 8, Liběšice, Horní Nezly, 412 01
Václavíčková Jindřiška, nar. 23.6.1948, 28. října 1006/16, Nymburk, 288 02
Vaníček Vladislav,nar. 23.9.1934, Lonkova 464, Pardubice, Polabiny, 530 09
Vávrová Jaroslava, nar. 20.4.1948, Májová 364, Děčín, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11
Vincíbr Václav, nar. 4.11.1956, Těchobuzice 24, Ploskovice, Těchobuzice, 412 01
Vlachová Alena, nar. 15.9.1960, Vilsnická 66/24, Děčín, Děčín VII-Chrochvice, 405 02
Vlčková Amália, nar. 6.2.1934, Řepčice 37, Třebušín, Řepčice, 412 01
Vodičková Emílie, nar. 5.4.1949, Údolní 52, Úštěk, Úštěk-Českolipské Předměstí, 411 45
Vodňaruk Pavel, nar. 15.9.1969, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha, Žižkov, 130 00
Vodňaruková Marie, nar. 11.9.1971, Boleslavská 2009/18, Praha, Vinohrady, 130 00
Vrkoč Jaroslav, nar. 18.7.1956, Milady Horákové 547/57, Praha, Holešovice, 170 00
Vrkočová Alena, nar. 12.10.1946, Rýdeč 58, Malečov, Rýdeč, 400 02
Výborná Martina, nar. 1.9.1971, Werichova 2009/3, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 9 / 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800
Výborný Petr,nar. 14.5.1970, Werichova 2009/3, Litoměřice, Předměstí, 412 01
Zafouk Filip, nar. 27.5.1975, V Průčelí 1653/8, Praha, Chodov, 149 00
Zahálková Liuše, nar. 5.2.1941, Maková 2804/6, Ústí nad Labem, Severní Terasa, 400 11
Zahálková Vlasta, nar. 26.5.1941, V Kutišti 2479/10, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 11
Zeman Jaroslav, nar. 20.2.1946, Bratří Nejedlých 1290/1, Beroun, Beroun-Město, 266 01
Zemědělské družstvo Liběšice, IČ: 120723, Liběšice 199, Liběšice, 411 46
Zikmundová Zdeňka, nar. 16.11.1990, Kotelice 23, Třebušín, Kotelice, 412 01
Zikmundová Zuzana, nar. 7.1.1960, Kotelice 23, Třebušín, Kotelice, 412 01
Zíková Pavla, nar. 24.12.1971, Hlavatce 3, Hlavatce, 373 48
Zinek Jiří, nar. 7.2.1961, Chrášťany 6, Podsedice, Chrášťany, 411 15
Zinek Milan, nar. 4.10.1963, Hutnická 2826/10, Most, 434 01
Zoch Jiří, nar. 25.10.1981, Starý Mlýnec 17, Ploskovice, Starý Mlýnec, 412 01
Zoch Milan, nar. 17.6.1979, Starý Mlýnec 17, Ploskovice, Starý Mlýnec, 412 01
Zochová Eva, nar. 12.8.1953, Starý Mlýnec 17, Ploskovice, Starý Mlýnec, 412 01
Žáčková Ivana, nar. 25.5.1937, K. Maličkého 980/5, Lovosice, 410 02
Železná Drahuše, nar. 11.1.1943, Třebušín 135, Třebušín, 412 01
Železný Antonín, nar. 8.9.1939, Třebušín 135, Třebušín, 412 01
Obce se žádají, aby prostřednictvím obecních úřadů bylo toto oznámení zveřejněno
neznámým účastníkům řízení ve smyslu § 25 správního řádu na úředních deskách těchto
úřadů po dobu 15 dnů a po sejmutí vráceno Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství.
Vyvěšeno dne ..................................
Sejmuto dne .........................................
Podpis................................................
Podpis ..................................................
Rozdělovník:
Obec Býčkovice, Býčkovice 57, Litoměřice, 412 01
Obec Homole u Panny, Homole u Panny 1, Ústí nad Labem, 400 02
Obec Chudoslavice, Chudoslavice 13, Litoměřice 412 01
Obec Lovečkovice, Lovečkovice 40, Úštěk, 411 45
Obec Ploskovice, Ploskovice 2, Ploskovice 441 42
Obec Staňkovice, Postoloprdská 8, Staňkovice, 412 01 Litoměřice
Obec Třebušín, Třebušín 33, 412 01 Litoměřice
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
Fax: +420 475 200 245
E-mail: [email protected]
DIČ: CZ70892156
strana 10 / 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800
Dr. Petr RAMBOUSEK
Hansastraβe 90, 47058 Duisburg, BRD
E-POSTBRIEF: [email protected] (www.epost.de)
E-Mail: [email protected]
Datová schránka: a7fzhec - pro doručování v/do ČR!
Datum: 03. 05. 2012
AZ: Sine.
DATOVÁ ZPRÁVA!
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
K č. j.:
2626/ZPZ/2011-63
(55986/2012/KUUK).
Věc:
Odvolání účastníka řízení – Honebního společenstva Třebušín („HST“) – I.
Účastník řízení – Honební společenstvo Třebušín, IČ 69291870, sídlem Řepčice
24, 412 01 Litoměřice, zastoupené zmocněncem Dr. Petrem Rambouskem,
podává odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, v Ústí nad Labem, ze dne 24. dubna 2012 č. j.
2626/ZPZ/2011-63, kterým byl zamítnut jeho návrh na uznání společenstevní
honitby Třebušín, podaný účastníkem řízení již dne 23. března 1998 tehdy ještě
Okresnímu úřadu v Litoměřicích, jako správnímu orgánu I. st.
Odvoláním HST se napadá celé rozhodnutí jako věcně nesprávné v celém
rozsahu. Důvod odvolání spočívá zejména v:
- jeho rozporu s hmotným právem (zák. č. 23/1962 Sb. i zák. č. 449/2001
Sb.),
- nesprávně, nezákonně a nedůvodně zjištěném skutečném stavu věci,
rozhodném pro potřeby rozhodnutí,
- nesprávných skutkových zjištěních (závěrem) správního orgánu I. st.,
- rozporu se správním řádem (zejména zák. č. 500/2004 Sb.), zejména při
provádění dokazování - v opatřování důkazů contra legem.
Správní orgán I. st. sice přehledně a v časové ředě popsal, co se v tomto
správním případu stalo od počátku řízení (s. 1) až do vydání napadeného
rozhodnutí (s. 6 do slov: „… honitby.“).
Od strany 6 (od slov: „Další průběh řízení …“) popisuje správní orgán v časové
posloupnosti, co činil a proč. Zabýval se otázkou, kdo je, či není členem HST, a
polemisuje se zákonem č. 449/2001 Sb. a zaujímá právní vývody; s přihlédnutím
k tomu posuzoval seznamy členů HST, a to až do strany 10 (do slov: „… výrok
tohoto rozhodnutí.“).
Na straně 10 ve druhém odstavci shora uvádí správní orgán, že Krajský úřad
„nechal na základě smlouvy o dílo ….. § 536 a následujících zákona č. 513/1991
Sb obchodního zákoníku, od nezávislé …“, tedy opatřil mimo instituty
správního řízení, které jsou podle zák. č. 500/2004 Sb („spr. ř.“) jednoznačně
určeny, a to ve smyslu ust. čl. 2 odst. (2) č. 2/1993 Sb. – Listiny základních práv
a svobod, kde je jasně stanoveno, že: „Státní moc lze uplatňovat jen v případech
a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.“
Nicméně zákon – tedy spr. ř. nic takového, jako je užívání soukromoprávních
institutů obchodního práva nezná, nepřipouštěí a de iure zakazuje!!!
Dále na straně 10 – od slov: „…V průběhu …“ do strany 12 do slov: „dalších
řízení).“ Popisuje časový sled řízení a námitky některých účastníků řízení. Na
straně 12 od posledního odstavce do strany 13 do slov: „… pozemků členů
honebního společenstva.“ Správní orgán I. st. staví ve svůj prospěch vlastní
obhajobu „dokazování“ dílem podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
místo toho aby dokazoval znaleckými posudky, odbornými posudky etc. To platí
i posledním odstavci na straně 13.
O tom, že technická zpráva soukromé firmy MK Consult v. o. s. byla opatřena
contra legem, svědčí i to, že správní orgán kopii smlouvy nevydal HST jako
účastníku řízení podle spr. řádu, ale podle zák. č. 106/1999 Sb., ale zmocněnci
zaslal tuto informaci podle zák. č. 106/1999 Sb.:
Nejedná se tedy o procesní instrument, ale o informaci k právu na svobodný
přístup k informacím. Hle, jak se samo prokazuje, že jde o důkaz mi správní
řízení!!!
Napadené rozhodnutí nesplňuje zákonné požadavky na jeho formu a rozsah
(výrok – odůvodnění) etc. Toto bude rozvedeno dále.
Již nyní je zřejmé, že správní orgán I. st. postupoval contra legem v rozporu
s Ústavním pořádkem ČR, se spr. řádem č. 500/2004 Sb., i v rozporu s hmotným
právem – zákony o myslivosti č. 23/1962 Sb. i zák. č. 449/2001 Sb. (ex. c. § 68
spr. ř.).
HST - účastník řízení již proto nyní v části I. svého odvolání navrhuje
odvolacímu orgánu - Ministerstvu zemědělství, aby napadené rozhodnutí
zrušilo v celém rozsahu a samo jako orgán II. st. rozhodlo tak, že se
společenstevní honitba Třebušín uznává, jak se stalo již jeho předchozím
rozhodnutím ze dne 25. srpna 2010 č. j. 29550/2009-16230.
Dr. Petr Rambousek
(v plné moci HST)
Download

vyrozumění o obsahu odvolání ve věci řízení uznání