Stavoblock
Hmotnost
1 ks
Počet ks Hmotnost Spotřeba
2
na paletě palety
na 1m ,bm
vč. obalu
Povrchová
úprava
Délka
d
Výška
v
Šířka
š
hladký
400 mm
200 mm
100 mm
15 kg
96
1 450 kg
12,5 ks/m
400 mm
100 mm
100 mm
7 kg
192
1 354 kg
25 ks/m
200 mm
200 mm
100 mm
6,5 kg
192
1 258 kg
25 ks/m
200 mm
100 mm
100 mm
3,4 kg
384
1 316 kg
50 ks/m
400 mm
200 mm
200 mm
20 kg
32
1 290 kg
5,5 ks/bm
400 mm
200 mm
200 mm
20 kg
32
1 290 kg
5,5 ks/bm
200 mm
75 mm
350 mm
10 kg
48
490 kg
5 ks/bm
200 mm
75 mm
290 mm
7 kg
48
346 kg
5 ks/bm
200 mm
75 mm
290 mm
7 kg
48
346 kg
5 ks/bm
500 mm
70 mm
500 mm
25 kg
2
60 kg
500 mm
70 mm
250 mm
18 kg
4
82 kg
v
š
Stavoblock JUMBO
2
broušený
d
Stavoblock FLAT
hladký
2
broušený
Stavoblock STANDART
hladký
2
broušený
Stavoblock PONY
hladký
2
broušený
š
Stavoblock
v
ROH pravý
d
Stavoblock
ROH levý
Reversa
v
š
d
hladký
broušený
hladký
broušený
hladká
zákrytová deska
Reversa
zákrytová deska
Reversa
broušená
zákrytová deska
Zákrytová
v
hladká
š
deska sloupku
d
Stavoblock
š
Hmotnost Počet ks Hmotnost Spotřeba
palety
1 ks
na paletě vč. obalu na 1m2,bm
Povrchová
úprava
Délka
d
Výška
v
Šířka
š
hladká
128 mm
200 mm
245 mm
10,3 kg
96
999 kg
5 ks/bm
hladká
40 mm
150 mm
58 mm
0,6 kg
512
318 kg
6,6 ks/bm
245 mm
150 mm
58 mm
2,7 kg
192
529 kg
6,6 ks/bm
hladké
200 mm
200 mm
190 mm
5,3 kg
192
1 028 kg
5 ks/bm
hladké
400 mm
200 mm
240 mm
13 kg
108
1414 kg
2,5 ks/bm
hladká
145 mm
200 mm
110 mm
3,1 kg
144
457 kg
5 ks/bm
Stavoblock
štípaná
200 mm
75 mm
145 mm
3,5 kg
96
346 kg
5 ks/bm
krycí deska
hladká
200 mm
75 mm
180 mm
5 kg
96
490 kg
5 ks/bm
opěrné zdi
broušená
200 mm
75 mm
145 mm
3,5 kg
96
346 kg
5 ks/bm
1000 mm
120 mm
480 mm 45 kg=1bm
48
356 kg
1 ks/bm
d
Stavoblock
v
š
uzavírací spojka
d
Stavoblock
v
spojka X krátká
š
d
Stavoblock
spojka X dlouhá
v
š
štípaná
broušená
d
Stavoblock
táhlo
v
d
š
Stavoblock
v
š
dvojtáhlo
d
Stavoblock
rohová
v
d
spojka
š
v
š
v
d
Stavoblock
krycí
deska
štípaná
broušená
Download

Výrobní specifikace