Gymnázium, Brno, Vídeňská 47
Školní rok 2013/2014
Jmenování členů zkušební maturitní komise pro třídu:
4.B
v termínech:
19. 5. - 23. 5. 2014
pro zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky
Stálí členové zkušební maturitní komise:
funkce:
jméno:
jmenuje:
předsedkyně:
RNDr. Miluše Baráková
Krajský úřad Jihomoravského kraje
místopředsedkyně:
RNDr. Olga Langerová
ředitel školy
třídní učitel:
Mgr. Radomír Talafa
ředitel školy
Hodnotitelé ústních zkoušek společné části (jmenováni ředitelem školy):
předmět:
Český jazyk a literatura:
Mgr. Radomír Talafa
PaedDr. Iva Klímková
Anglický jazyk:
Mgr. Lenka Haraštová
Mgr. Daniel Rodriguez
Členové komise pro ústní zkoušky profilové části (jmenováni ředitelem školy):
předmět:
zkoušející:
přísedící:
Anglický jazyk:
Mgr. Lenka Haraštová
Mgr. Daniel Rodriguez
Francouzský jazyk:
Mgr. Šárka Straková
Mgr. Pavel Čech, Ph.D.
Matematika:
RNDr. Olga Langerová
Mgr. David Andrle
Fyzika:
Mgr. Dagmar Nešporová
Mgr. Dagmar Bradáčová
Chemie:
Mgr. Alena Novosadová
RNDr. Olga Langerová
Biologie:
Mgr. Eva Garguláková
Mgr. Galina Slámová
Dějepis:
Mgr. Radomír Talafa
Mgr. Jitka Dufková
Zeměpis:
Mgr. Pavel Kvasnička
Mgr. David Andrle
Základy společenských věd:
Mgr. Pavel Čech, Ph.D.
Mgr. Jindřich Svoboda
Hudební výchova:
Mgr. Jaroslav Černocký
PaedDr. Iva Klímková
Výtvarná výchova:
Mgr. Eva Lakomá
Mgr. Jitka Oujezdská
Členové komise pro obhajoby maturitních prací v profilové části (jmenováni ředitelem školy):
předmět:
vedoucí práce
oponent práce
Výtvarná výchova:
Mgr. Eva Lakomá
Mgr. Jitka Oujezdská
Členové komise pro praktické zkoušky profilové části (jmenováni ředitelem školy):
předmět:
zkoušející
přísedící
Hudební výchova:
Mgr. Jaroslav Černocký
PaedDr. Iva Klímková
Brno, 31. 3. 2014
RNDr. Bc. Pavel Faltýsek, ředitel školy
Download

pro třídu 4.B - Gymnázium, Brno, Vídeňská 47