Intumex® - Návrhy řešení se stručnou charakteristikou
Požární bezpečnost
staveb
Potrubní rozvody
Intumex RS10
Intumex RS50
Protipožární manžeta Intumex
RS10 je určena pro těsnění
běžného plastového potrubí z
PVC, PP, PE, ABS, ale i tlakového
potrubí a kabelových svazků.
Skládá se z lakovaného
nerezového obalu, který je
vyplněn protipožárním laminátem
Intumex® L. Jsou odzkoušeny
varianty do stěn a stropů pro
nasazenou nebo vestavěnou
montáž, včetně variant do
měkkých ucpávek.
®
Intumex Wrap
Protipožární zpěňující pás
se používá pro utěsnění
prostupů plastových
potrubí do Ø 160mm a
kovových potrubí v PU
izolaci do Ø220mm. Jsou
odzkoušeny varianty do stěn
a stropů pro vestavěnou
montáž, včetně variant do
měkkých ucpávek.
Protipožární manžeta
Intumex® RS50 je určena pro
těsnění plastového potrubí z
polypropylenu Ø 500mm.
Skládá se z lakovaného
nerezového obalu, který
je vyplněn protipožárním
laminátem Intumex® L. Jsou
odzkoušeny varianty do stěn a
stropů.
Intumex MG
Univerzální protipožární
jednosložkový tmel expandující
pod vysokým tlakem, který se
používá pro těsnění kabelových
svazků a prostupů plastových
potrubí do Ø 50mm. Je
přetíratelný běžnými vodou
ředitelnými barvami.
Spáry
Intumex AN
Protipožární jednosložkový
akrylový tmel určený pro
interiéry. Je vhodný pro
těsnění spár a používá
se pro opravy měkkých
ucpávek Intumex.
Intumex AS
Protipožární jednosložkový
endotermní akrylový nátěr
odolný vůči rázové vlhkosti.
Po vyschnutí vytváří
flexibilní, kouřotěsnou
vrstvu podporující dilataci
zatěsněných instalací a spár.
Intumex s.r.o., U Rajské zahrady 3, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 224 106 227
Email: [email protected] , www.intumex.cz
4
Intumex® - Systémová řešení
Intumex® - Návrhy řešení se stručnou charakteristikou
Požární uzávěry
Protipožární nátěry
Protipožární sáček
pro těsnění kabelů a spár
pro mobilní těsnění kabelů a potrubí
Intumex L/L-HP/LX
Intumescentní protipožární laminát,
použitelný pro utěsnění spár u požárních
uzávěrů, protipožárních klapek a stavebních
spár. Expandovaný laminát Intumex® L
vytváří stabilní, pevnou, ohni odolnou krustu
bránící šíření plamene, kouře a horkých
plynů.
Intumex CSP
Intumex PS
Protipožární malta
pro těsnění kabelů
Kabelové rozvody
Intumex AC
Intumex V/MG
Intumex AC
Protipožární manžeta
Intumex AC
pro těsnění kabelů
pro těsnění plastového potrubí
Intumex RS 10
1
Intumex FB
Protipožární trvale pružný
intumescentní blok o ozměru
200mm x 120mm x 60mm
(d x š x t).
Je vhodný pro suchou a
rychlou montáž.
Intumex AS
Intumex RS 10
Protipožární manžeta
Protipožární expandující nátěr
určený pro těsnění kabelových
instalací a spár ve všech
prostředích. Je dobře
zpracovatelný, dobře
aplikovatelný na rozvody
instalací v prostupech.
Je zároveň odzkoušen pro
zpomalení šíření požáru
po kabelu a zachování
funkční schopnosti kabelů
při působení požáru včetně
parametru S1.
Protipožární laminát
pro požární uzávěry
Intumex L/L-HP/LX
Intumex V
Protipožární tmely
Protipožární cementová malta.
Systém je mechanicky odolný a
používá se například k utěsnění
prostupujících instalací přes
vnější pláště budov.
pro těsnění spár, rozvodů kabelů a potrubí
Intumex AN
Intumex MG
Intumex MG
Intumex PS
Protipožární sáček na
grafitové bázi.
Umožňuje rychlé a
bezprašné zatěsnění
prostupujících instalací.
Již použité sáčky se dají
opětovně využít.
Intumex MG
2
3
Download

Katalog Intumex – požární bezpečnost staveb (PDF 788 kB)