Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR na rok 2014
•
ARÚ AV ČR, Ústecký kraj
RNDr. Roman Křivánek, Ph.D.
Nedestruktivní geofyzikální výzkumy významných a ohrožených archeologických
lokalit v Ústeckém kraji
•
ARÚ AV ČR, Královehradecký kraj
Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
Monumentální ohrazení, sídlištní objekty a hroby STK v Plotištích nad Labem (okr.
Hradec Králové)
•
CVGZ AV ČR, Statutární město Brno
Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.
Uhlíková bilance urbánního ekosystému
•
FLÚ AV ČR, Jihočeský kraj - Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích
Mgr. Daniel Heider, Ph.D.
Proměny středověké a raně novověké scholastické filosofie
•
FLÚ AV ČR, Kraj Vysočina
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D.
Filosofie aktuálně. Prostor a čas.
•
FLÚ AV ČR, Pardubický kraj
Iva Lelková, Ph.D.
Nové přístupy v bádání o J. A. Komenském
•
FZÚ AV ČR, Středočeský kraj
Ing. Martin Divoký, Ph.D.
Systém pro detekci znečištění ovzduší pracující v blízké a střední infračervené oblasti
•
HÚ AV ČR, Jihomoravský kraj - obec Vřesovice
Mgr. Milan Řepa, Ph.D.
Expozice muzea v Podchřibí
•
MBÚ AV ČR, Pardubický kraj
RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
Přirozená atenuace jako řešení pro půdy se starou zátěží organickými xenobiotiky,
struktura a funkce mikrobiálního společenstva
•
SLÚ AV ČR, Královehradecký kraj - Galerie výtvarného umění v Náchodě
PhDr. Julie Jančárková, Ph.D.
Ruské výtvarné umění ve sbírce Galerie výtvarného umění v Náchodě
•
SOÚ AV ČR, Pardubický kraj
Mgr. Josef Bernard, Ph.D.
Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém
kraji
•
ÚBO AV ČR, Sdružení obcí Orlicko
Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.
Vyhodnocení rybího osídlení Tiché Orlice a Divoké Orlice včetně údolní nádrže
Pastviny z hlediska racionálního využití sportovním rybolovem s důrazem na aspekt
uchování stabilních populací původních druhů ryb
•
ÚČL AV ČR, Statutární město Brno - Moravské zemské muzeum
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A.
Brno poetické
•
ÚČL AV ČR, Středočeský kraj - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Mgr. Jakub Říha
Jiří Kolář a Kladno
•
ÚDU AV ČR, Královehradecký kraj - Muzeum východních Čech v Hradci Králové
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Prezentace a konzervátorský průzkum exponátů pro výstavu "Gotické a raně
renesanční umění ve východních Čechách do roku 1550"
•
ÚDU AV ČR, Liberecký kraj - Oblastní galerie v Liberci
Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
Local Roots - European Connections (mezinárodní konference o nazarenismu
v umění)
•
ÚEB AV ČR, Pardubický kraj
Dr. Josef Holík
Studium faktorů ovlivňujících rozvoj vodního květu ve vodní nádrži Seč
•
ÚFCH JH AV ČR, Sdružení obcí Orlicko
doc. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Spektroskopické studie a senzory - atmosférické transformace - vliv spalovacích
procesů
•
ÚIACH AV ČR, Jihomoravský kraj
Mgr. Richard Čmelík, Ph.D.
Sledování obsahu sacharidů v hroznech vinné révy v prostoru vinařské oblasti
Morava
•
ÚIACH AV ČR, Jihomoravský kraj
RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D.
Analytická metoda pro rychlé stanovení kyseliny mravenčí v krvi pacientů po
intoxikaci metanolem
•
ÚIACH AV ČR, Sdružení obcí Orlicko
RNDr. Jan Kratzer, Ph.D.
Dědictví staré ekologické zátěže skládky Dolní Lipka - stanovení vybraných kovů jako
polutantů v regionu Králicko
•
ÚTAM AV ČR, Kraj Vysočina - Muzeum Vysočiny Jihlava
Ing. Jiří Frankl, Ph.D.
Konzervace dřeva z archeologických nálezů
•
ÚŽFG AV ČR, Liberecký kraj - DS Agro Energie s. r. o.
RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.
Mikrobiální populace fermentoru a stabilní produkce bioplynu
Download

Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR na rok 2014