Občanské sdružení
POMOC Týn nad Vltavou
a
Sdružení pro ekologii
a zemědělství AREAVIVA
ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství
a
Jihočeskou univerzitou – katedra
aplikovaných rostlinných biotechnologií
si Vás dovolují pozvat na diskusní fórum
SOCIÁLNÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ
v České republice v dotačním období 2014–2020
Kulturně-společenské centrum Špejchar,
Čihovice 30, Týn nad Vltavou
Diskusní fórum je organizováno pro omezený počet účastníků, který umožní širší
odbornou diskusi a vytvoří předpoklady pro hlubší, neformální spolupráci
Přihlášky
Závaznou přihlášku zasílejte nejpozději do 14. 2. 2014 na adresu:
odborníků v oblasti sociálního zemědělství.
Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou
Cílem diskusního fóra je hovořit o tématech v rámci sociální ekonomiky. Využít
Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou
zemědělský potenciál venkova pro diversifikaci zemědělských aktivit a udržitel-
nebo e-mailem: [email protected], předmět: Sociální zemědělství
nosti venkova v rámci „sociálního zemědělství“.
Program
Kontaktní osoba
20. 2. 2014
Organizační zabezpečení:
8.30–9.00 / Prezentace, ubytování
Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou,
9.00–9.30 / Mgr. Vojtěch Veselý, AREA viva, Zahájení diskusního fóra
Věra Kusbachová, Dis.
9.30–10.30 / Dr. Thomas van Elsen, PETRARCA e.V., Zahraniční inspirace
tel.: 774 709 104, e-mail: [email protected]
10.30–11.30 / Ing. Jan Moudrý PhD., ZF JČU, Integrace Sociálního zemědělství
do mimoprodukčních funkcí a terciální vzdělávání v oboru
Ing. Hana Matyášová
11.30–12.30 / Oběd
12.30–13.00 / Ing. Miloš Kordač, Ministerstvo zemědělství, Úspěšná česko-francouzská spolupráce, partnerství s MSA
13.00–13.30 / Jiří Netík, Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou, Sociální
zemědělství v praxi
13.30–14.00 / Ing. Antonín Nekvinda, Občanské sdružení Neratov, Sociální ekonomika
14.00–17.00 / Zasedání a odborný program
18.00 / Společenský večer
21. 2. 2014
8.00–9.00 / Snídaně
9.00–9.30 / Tisková konference, sdílení výstupů
9.30–10.00 / Exkurze po sociálně zemědělském areálu, setkání s klienty
10.00–12.00 / Workshop, závěry jednání, diskuse
12.00–13.00 / Oběd
Metodická příprava:
tel.: 777 709 122, e-mail: [email protected]
Organizační pokyny:
Účast na tomto diskusním fóru je zdarma.
Ubytování si hradí každý účastník na místě.
Účastníci fóra mohou přihlásit své diskusní příspěvky na přiložené
závazné přihlášce. Prezentace vystoupení se předpokládá v rozsahu
max. 10 min. na jeden příspěvek.
Místo konání
Špejchar klub, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou
Odpovědný vedoucí: Jitka Burianová
M: 774 709 103, E: [email protected]
V roce 1996 si občanské sdružení Pomoc pronajalo část zemědělského dvora
Čihovice u Týna nad Vltavou za účelem vybudování sociálního a kulturního
centra, kde probíhá rehabilitace lehce mentálně postižených formou jejich
zaměstnávání v provozu zemědělské farmy a návazných chráněných dílnách.
Na přípravě a realizaci projektu se podílelo rovněž Ministerstva zemědělství ČR,
Agrární komora ČR a francouzská Vzájemná zemědělská pojišťovna MSA. Nyní je
ve dvoře provozován zrekonstruovaný objekt Domova sv. Anežky, sloužící jako
centrum nejen pro sociální služby, ale i pro kulturní, umělecké a vzdělávací
činnosti.
Klub Špejchar je vybaven učebnou pro 50 osob, společenským sálem a barem
a ubytovacím prostorem (2–4 lůžkové pokoje) včetně stravování.
Písek
Bechyně
Tábor
Týn nad Vltavou
Čihovice
Hněvkovice
Jaderná el. Temelín
České Budějovice
GPS: 49°12‘38.123“N, 14°25‘53.293“E
Vl t
av
a
Špejchar klub
Čihovice
Download

SOCIÁLNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ - Pomoc