Česká rozvojová agentura
telefonní čísla
+420 251 108 + trojmístná linka
příklad
+420 251 108 130 (sekretariát ČRA)
titul před jméno
příjmení
titul za
linka e-mail
funkce
KANCELÁŘ ŘEDITELE A CENTRÁLNÍ SLUŽBY
Ing.
Michal
Kaplan
103 kaplan[zavinac]czda.cz
Eva
Robová
130 robova[zavinac]czda.cz
vedoucí sekretariátu
Ing.
Eva
Pastorková
121 pastorkova[zavinac]czda.cz
sekretariát; webová prezentace, administrace formulací
Mgr.
Lucie
Nečasová
105 necasova[zavinac]czda.cz
statistika; stáže; formulace (zdravotnictví), vztahy se zahraničními donory
Ing.
Eva
Matyášová
304 matyasova[zavinac]iir.cz
ekonom, správce rozpočtu
Dana
Švejdová
516 svejdova[zavinac]iir.cz
účetní služby
Ph.D.
ředitel ČRA
ODDĚLENÍ IDENTIFIKACE A MONITORINGU PROJEKTŮ
Mgr.
Martin
Náprstek
117 naprstek[zavinac]czda.cz
zástupce ředitele ČRA; vedoucí odd. identifikace a monitoringu projektů
Afghánistán, (Jemen), Kambodža, Palestina, (Vietnam), spolupráce s NGOs
administrace a monitoring dotací; tuzemské a trilaterální dotace
Ing.
Monika
Toulová
172 toulova[zavinac]czda.cz
Ing.
Monika
Pham
170 pham[zavinac]czda.cz
Etiopie, Zambie
Mgr.
Veronika
Havlíčková
120 havlickova[zavinac]czda.cz
Mongolsko, statistika, finanční výkaznictví
Mgr.
Jan
Černík
171 cernik[zavinac]czda.cz
Moldavsko, Gruzie
Mgr.
Bc.
Ing.
Ivana
Štěpán
Jana
Pejić Povolná
Šantrůček
Kačírková
109 povolna[zavinac]czda.cz
118 santrucek[zavinac]czda.cz
118 kacirkova[zavinac]czda.cz
Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo
Západní Balkán
Východní Evropa
Ing.
Hynek
Ciboch
115 ciboch[zavinac]czda.cz
ODDĚLENÍ FORMULACE PROJEKTŮ
vedoucí odd. formulace projektů
zemědělství
Ing.
Lukáš
Svatek
Ing.
Barbora
Ludvíková
MSc
Mgr.
Ivan
Lukáš
M.A., Ph.D. 151 lukas[zavinac]czda.cz
Ing.
Michaela
Cvečková
134 cveckova[zavinac]czda.cz
ostatní sociální infrastruktura, vzdělávání; instituce státní správy, transformační zkušenosti
Mgr.
František
Zouhar
305 zouhar[zavinac]czda.cz
ochrana životního prostředí, voda a sanitace, energetika, klimatická změna, výkaznictví Rio úmluv
Pozn.: Externí spolupracovníci ČRA
128 svatek[zavinac]czda.cz
zemědělství, lesnictví a rybolov
132 ludvikova[zavinac]czda.cz
voda a sanitace, ochrana životního prostředí, energetika
formulace, spolupráce se soukromým sektorem
Download

webové stránce. - Česká rozvojová agentura