Chemická odolnost materiálů - orientační srovnání
Amoniak - čpavek
III
NH3
Anilin
Aromatické uhlovodíky
Asfalt
Benzen
Benzin
Brzdová kapalina
Butanol technický čistý
II
C6H5NH2
Ne*
Ne
Ano
Ne*
Ne
Ne
Ne*
Ne*
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano-
Ne
Ano
Ano
Ano
≥ 38%
Ne
Ne
Ne
25%
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
II
II
C6H6
III
CH3CH2CH2OH
Cl2
Ano
Ano
Ano
III
C6H6Cl
II
KClO3
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne*
Ne
Ano
Ano
Ne*
Ne
Ne*
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne Ano** Ne
Ano
Ne
Ne
Ano Ano- Ne
Ano
Ano
Ano Ano-
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne*
Ano-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
PVC+PET
Ne
Ne
ABS
Ne
Sklolaminát
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne*
Ano
Chlor kapalný
Chlorbenzen
Chlorovaná rozpouštědla
Chlorečnan draselný
Magnetická folie
H2SO4
Neoprén
I
PVC+EVA
Akumulátorová kyselina
PVC
(CH3)2CO
PP
I
PE
Aceton
Ano-
Ne
(CH3COO)2Ca
Acetát vápenatý- vodný roztok
Ano
Ocel nerezová
CH3COO
Ocel lakovaná
I
≥ 40%
Ocel
pozinkovaná
Acetaldehyd technický čistý
I
Vzorec
CH3COO
Koncentrace
Skladovaná látka
Acetaldehyd - roztok
Obalová
skupina
Ano ve světle zeleném poli znamená, že lze materiál použít. Ano- v tmavě zeleném poli znamená, že materiál lze použít dočasně s výhradami. Ne* ve žlutém poli
znamená , že za mimořádných okolností lze materiál lze dočasně použít. Ne v červeném poli znamená, že materiál je nevhodný pro záchyt dané kapaliny. Ano** znamená
za normální teploty. Pole bez označení - chybí informace . Informace zde uvedené jsou čerpány ze zdrojů dodavatelů a z nezávislých zdrojů jsou orientační, vzhledem k tomu,
že se mohou měnit podmínky, za kterých spolu látky mohou reagovat. Za vyšších teplot a tlaků se mohou chemické látky chovat jinak!!!
V případě nejasností a chybějících informací je doporučeno se řídit materiálem, ve kterém je chemikálie standardně dodávána.
Vysvětlivky ke zkratkám materiálů: ABS = kopolymer akrylonitril-butadien-styren, PE = polyetylen, PP = polypropylen, PVC = polyvinylchlorid,
PVC + EVA = polyvinylchlorid s povrchovou vrstvou EVA kopolymeru, PVC + PET = polyvinylchlorid s povrchovou vrstvou polyesteru
Ne
Ano
Ne
Ne*
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano-
Ano-
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
NiCl2
Ano
Ano
Ano
Ano
HgCl2
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne*
Ne*
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
III
NH4Cl
Chlorid barnatý
Chlorid draselný, vodný roztok
Chlorid draselný
Chlorid hořečnatý, vodný roztok
III
BaCl2
Chlorid měďnatý
III
CuCl2
Chloridy niklu
III
Chlorid rtuťnatý
Chlorid sodný
Chlorid sodný
Chlorid vápenatý
II
Chlorid zinečnatý
III
ZnCl2
Chlorid železitý
III
FeCl3
Chlorid železnatý
Chlornan sodný
Chlornan vápenatý
Chlorované uhlovodíky
Čpavková voda
III
II
FECl2
KCl
KCl
MgCl2
NaCl
NaCl
CaCl2
NaClO
Ca(ClO)2
≥ NR
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
25%
NR
Ano
NR
5%
NR
Ano
Ne
NH3 H2O
Ano
Ne
Ne
Ne*
(CHCl)2
Ano
Ne*
Ano
Dichlormethan
III
CH2Cl2
Dusičnan amonný
III
NH4NO3
NR
Dusičnan draselný
III
KNO3
Dusičnan draselný
III
KNO3
50%
≥NR
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano-
Ne
Magnetická folie
Neoprén
PVC+PET
Ano
Ano
Ano
PVC+EVA
Ano
PVC
Ano
PP
Ano
PE
Ocel nerezová
Ano
ABS
Ocel
pozinkovaná
Ano
Sklolaminát
Ocel lakovaná
Ano
Ne
Chlorid amonný
Dichlorethylen technicky čistý
≥ 65%
Ano
II
Vzorec
Ca(ClO3)2
III
Koncentrace
Obalová
skupina
Skladovaná látka
Chlorečnan vápenatý, roztok
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Dusičnan sodný
III
NaNO3
Ano
Ano
Dusičnan železitý
III
Fe(NO3)3
Ano
Ano
Elektrolyt
Estery
Ethanol- ethylalkohol
Éter
Ethylenchlorid
I
H2SO4
II
Ethylenglykol
Fenol- benzylalkohol
Formaldehyd
Fosforečnan draselný
II
III
Ano
≥ 38%
CH3CH2OH
Ne
R-O-R
CH3CHCl2
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
(CH2OH)2
Ano
Ano
Ano
Ano
C6H5OH
HCOO
K3PO3
100%
40%
≥NR
Ne*
Ne*
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne*
Ne*
Ano
Glycerin
Hnojivo tekuté
Hydrazin
II
Hydrazinhydrát, vodný roztok
II
Hydroxid amonný
NR
H2NNH2
≥ 10%
Ano
Ano
H2NNH2 xH 2O ≤ 37%
≥ 30%
NH4OH
Hydroxid barnatý
II
Ba(OH)2
10%
Hydroxid draselný, vod. roztok
II
NH4OH
50%
Ano
NaOH
NaOH
5%
20%
Ano
Ano
Ano
AnoAno
Ano
Ne
AnoAno
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
AnoAno
Ano
Ano
AnoAno
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne*
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano-
Ano
Ano-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne*
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne*
Ne*
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne*
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne*
Mg(OH)2
II
II
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
C3H5 (OH)3
Ano
Ne
Na3PO3
Fosforečnan sodný
Hydroxid hořečnatý
Hydroxid sodný
Hydroxid sodný
Ne
Magnetická folie
Cu (NO3)2
Neoprén
II
Ano
PVC+PET
Ano
Dusičnan měďnatý
NR
PVC+EVA
PP
Ano
III
Vzorec
Mg (NO3)2
PVC
PE
ABS
Sklolaminát
Ocel nerezová
Ocel
pozinkovaná
Ocel lakovaná
Koncentrace
Obalová
skupina
Skladovaná látka
Dusičnan hořečnatý
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
AnoAnoAno-
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
III
PP
Ano
Ano
Ano
Ano
NaHSO4
≥NR
III
II
III
NaHSO3
≥NR
NaHS
C4H9OH
30%
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne*
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Izobutylchlorid
C4H9Cl
Ano
Ano
Ne
Ne
C4H9OH9C4
Ano
Ano
Ano
Ne
C6H13
Ano
Ano
Ano
C8H18
Ano
Ano
Ano
Ne
C5H11
Ano
Ano
Ano
Ne
Izooktan - palivo A (dle ASTM)
II
Izopentan
Izopropylalkohol
II
C3H7OH
Ano
Ano
Ano
Jód-alkoholový roztok
III
I2
Ano
Ano
Ano
C6H5OOH
Kyselina boritá
H3BO3
Kyselina bromičná
HBrO3
Kyselina chlorečná
II
≥ 10%
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
CHI3
Jodoform- trijódmetan
Ketony
Kokosový olej
Kyselina benzoová
Kyselina chloroctová
Ano
Ne*
Ano
Ano
Ne
Ne*
Ano
Ano
CH3COOC4H9
Izohexan
Ano
Ano
Izobutylacetát
Izobutyléter
Ano
Magnetická folie
PE
Ne
Ne*
Neoprén
ABS
Ne
Ne
PVC+PET
Sklolaminát
Ano
Ano
PVC+EVA
Ocel nerezová
Ano
Ano
PVC
Ocel
pozinkovaná
Ano
Ano
Na2SO3 x H2O
Hydrosiřičitan sodný, vod. roztok
Hydrogensiřičitan sodný
Hydrosulfid sodný, vodný
Izobutanol
50%
Na2SO4x H2O
Hydrosíran sodný
Hydrogensíran sodný
Ocel lakovaná
II
Vzorec
NaOH
Ca(OH)2
Koncentrace
Obalová
skupina
Skladovaná látka
Hydroxid sodný, vodný roztok
Hydroxid vápenatý
Ano
Ano
Ne
Ne*
Ne
Ne
Ano-
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
ClCH2COOH
≥ 50%
Ne
Ano
HClO3
≥ 20%
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne*
Kyselina chromsírová
Kyselina citronová
PP
PE
Magnetická folie
Ano
Neoprén
Ne !!!
Ano
PVC+PET
Ne !!!
Ne
Ano
Ano
PVC+EVA
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
PVC
Ne
ABS
Ne
Sklolaminát
H2SO4+K2Cr2O7
Ocel nerezová
I
20%
37%
50%
≥ 20%
Ocel
pozinkovaná
II
II
II
II
Vzorec
HCl
HCl
HCl
(OH)2CrO2
Ocel lakovaná
Koncentrace
Obalová
skupina
Skladovaná látka
Kyselina chlorovodíková
Kyselina chlorovodíková
Kyselina chlorovodíková
Kyselina chromová
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne*
Ne*
Ne*
Ne
Ne*
Ne*
Ne*
Ne
Ano
Ne
Ne
C6H8O7
≥ 10%
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
1%
≥ 10%
Ne !!!
Ne !!!
Ano
Ano
Ne*
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne*
Ne!!!
Ne !!!
Ano
Ne*
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne*
50%-100% Ne !!!
50%
75%
≥ 5%
Ne !!!
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
AnoAnoAno
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
AnoAno
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne*
Kyselina dusičná
II
HNO3
Kyselina dusičná
II
HNO3
Kyselina dusičná
Kyselina fluorovodíková
Kyselina fluorovodíková
Kyselina fosforečná
I
II
II
III
HNO3
HF
HF
H3PO4
Kyselina fosforečná
III
H3PO4
25%
Ne*
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Kyselina fosforečná
III
H3PO4
50%
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Kyselina fosforečná
III
H3PO4
Ne
Ano
Ano-
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Kyselina glykolová-hydroxyoctová
II
CH2OHCOOH
85%
≥ 70%
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
AnoNe
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
H2SiO3
Kyselina křemičitá
Kyselina kyanovodíková
Kyselina mravenčí
Kyselina mléčná
III
II
Kyselina máselná
III
HCN
HCOOH
25%
CH3CHOHCOOH 1%
CH3C2C4COOH
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
C5H4N4O3
Kyselina močová
Kyselina octová - ocet
II
Kyselina octová- ethanová
II
CH3COOH
Ano
max.8% Ne
o
CH3COOH 25% 100 C Ne
Ne*
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano-
Ne*
Ano
Ne!!!
Ano
Ne
Ne*
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne*
Ne
II
CH3COOH
100%
Ne
Ne!!!
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne*
Ano
Ne*
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
CH3CH2COOH
Ne
Ano
Ne*
Ano
Ano
Ano
C6H4(OH)COOH
Ne*
Ne*
Ano
C17H33COOH
III
III
Kyselina salicylová
Ne
Magnetická folie
PE
Ne
Neoprén
ABS
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne*
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne*
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
PVC+PET
Sklolaminát
Ne!!!
PVC+EVA
Ocel nerezová
Ne
PVC
Ocel
pozinkovaná
50%
PP
Ocel lakovaná
Kyselina olejová tech. Čistá
Kerosin ( petrolej)
Kyselina propionová- propanová
Koncentrace
Kyselina octová ledová
II
Vzorec
CH3COOH
Obalová
skupina
Skladovaná látka
Kyselina octová - ethanová
Ano
Ne
Ne
Ano
Kyselina sírová
II
H2SO4
25%
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne*
Kyselina sírová
II
H2SO4
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne*
Kyselina sírová
II
H2SO4
50%
≥ 78%
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano-
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne*
Kyselina sírová
II
H2SO4
95%
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano-
Ne
Ne
Ano-
Ne
Ne*
Kyselina siřičitá
II
H2SO3
10%
Ne*
Ne*
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
H2SO3
NR
10%
30%
38%
Ne*
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne*
Ano
Ne*
Ne*
Ne*
AnoNe
Ne*
Ne*
Ne*
Ne
Ne
Ne*
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Kyselina siřičitá
Kyselina solná -chlorovodíková
Kyselina solná -chlorovodíková
Kyselina solná -chlorovodíková
Kyselina stearová
Laky
Lakový benzín
Lepidla
Lučavka královská
II
HNO3+HCl (1:3)
Ne*
Ne*
Ne*
Ne*
Ano
AnoAno
Ano
Ne
Methanol- methyalkohol
II
CH3OH
Ano
Ano
Ano
Menthol
III
C3H5C6H10OH
Ano-
Ano-
Ano
Methylacetát
II
CH3COOCH3
Ano
Ano
Ano
Methylakrylát
II
C5H8O2
II
II
II
HCl
HCl
HCl
C17H35COOH
pevný
Ano
Ano
Ne*
Ne*
Ano
Ne*
Ano
Ano-
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne*
Ano
AnoAno-
Ano
Ne*
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
(NH2)2CO
III
I
Ano
Ano
C4H9NO
Nafta
Ano
Ano
III
C10H8
Ne*
Ano
Ano
Ne
Ne*
Ano-
Ne*
Nitrobenzen
Nitroředidlo
Octan amonný
II
II
C6H5NO2
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne*
Ne
Ne
Ne
Ne*
Ne*
Ano
Octan ethylnatý- ethylacetát
II
Ne*
Octan sodný
Oleje rostlinné
Olej lněný
Olej ricinový
Olej terpentýnový
Olej topný
Olej topný těžký
Olej transformátorový
Oxid zinečnatý
Palivo
Palivo leteckých turbín
Penthanol
CH3COOC2H5
Ano
Ano
Ano
Ne*
Ne*
CH3COONa
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano NeAno
Ano Ano
Ano
AnoAno
Ano
Ano
Ano
Ne AnoNe
Ne
III
C5H11OH
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Perchloretylen - tetrachloretylen
III
C2Cl4
Ne*
Ano
Ano
Ne*
Ne
Ne
Ne
Peroxid vodíku
II
H2O2
Ne
Ne!!!
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
III
III
ZnO
do 10%
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano-
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Naftalen
CH3COONH4
Ne
Magnetická folie
Ano
Neoprén
PVC
Ne*
PVC+PET
PP
Ano
PVC+EVA
PE
Ano
ABS
Ano
Sklolaminát
Ocel nerezová
Koncentrace
Ocel
pozinkovaná
II
Vzorec
CH3CH2COCH3
Ocel lakovaná
Močovina
Motorová nafta
Motorový olej nearomatický
Morfolin
Obalová
skupina
Skladovaná látka
Methylethylketon - butanon
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne*
Ano
Ano
Ne*
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne*
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ocel
pozinkovaná
Ocel nerezová
Sklolaminát
PE
PP
PVC
PVC+PET
Neoprén
Magnetická folie
Ne
Ne!!!
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
I
H2O2
90%
Ne
Ne!!!
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
II
10%
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne*
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
C3H7OH
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
(NH4)2SO4
KNH4SO4
Síran draselno-amonný
Síran draselný
K2SO4
Síran hořečnatý
MgSO4
≥NR
PVC+EVA
Ocel lakovaná
≥ 60%
ABS
Koncentrace
Peroxid vodíku
Petrolej technický čistý
Prostředky proti zamrz. chladiče
Převodovkový olej
Propanol- propylalkohol
Ropa
Řepkový methyester (bio-Diesel)
Ředidla laková
Ředidla barev
Saponáty
Síran amonný
II
Vzorec
H2O2
Obalová
skupina
Skladovaná látka
Peroxid vodíku
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Síran měďnatý
III
CuSO4
Sírany niklu
III
Ni(SO4)x
Ano
Ano
Ano
Síran zinečnatý
III
ZnSO4
Ano
Ano
Ano
Síran železnatý
Síran železitý
Ano
Ano
Ano
FeSO4
NR
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Fe2(SO4)3
NR
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Síran sodný
Na2SO4
Síran vápenatý
CaSO4
Sirouhlík- kapalný
I
H2S
Styren - vinylbenzen
III
C6H5CHCH2
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne*
Ne
Ano
Ne*
Ano-
Ne
Ano-
Ne
Toluen
II
C6H5CH3
Ano
Ano
Ne
Ne*
Uhličitan barnatý
III
BaCO3
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Uhličitan draselný
K2CO3
Ne
Ne
Ano
Ne*
Ano
Ano
Uhličitan hořečnatý
MgCO3
NR
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Uhličitan sodný
Na2CO3
10%
Ne
Ne!!!
Ano
Ano
Ano
Ano
Uhličitan vápenatý
CaCO3
10%
Ano
Ano
Voda mořská
Xylen-dimethylbenzen
III
C6H4(CH3)2
Ne*
Ne*
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Vysvětlivky : Obalové skupiny je zatřídění z hlediska nebezpečnosti látky vzhledem k dopravě.
I - vysoce nebezpečná látka
II- středně nebezpečná látka
III - méně nebezpečná látka
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Magnetická folie
Ano
Neoprén
Ne
PVC+PET
Ne
Ano
PVC+EVA
CCl4
Ano
PVC
Ne
PP
Ne
PE
Ne
ABS
Ocel nerezová
≥NR
Vzorec
Na2S
Sklolaminát
Ocel
pozinkovaná
Tetrachlormetan
Ocel lakovaná
II
Koncentrace
Obalová
skupina
Skladovaná látka
Sulfid sodný
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Download

Chemická odolnost materiálů