RV-Systém OSMA
Revizní šachty a dvorní vpusti
Vyrobeno dle platné ČSN EN 1451-1/1401-1
ISO 9001
®
RV-Systém OSMA®
Voda je kolébkou života, krví ekosystému. Člověk svým přičiněním vodu znečišťuje, ale dokáže jí původní čistotu také
navrátit. Pro kontrolu nad oběma procesy jsou zde revizní
šachty a dvorní vpusti RV-Systém OSMA®.
RV-Systém OSMA®
Obsah
RV-Systém OSMA®
Přednosti a výhody systému STR 4-5
Vlastnosti materiálu (mechanické/termické) STR 6-7
Přehled prvků RV-Systém OSMA® STR 8-12
Navrhování šachtového systému STR 13-15
Montážní návod STR 16-19
Chemická odolnost STR 20-23
www.kanalizacezplastu.cz
Přednosti a výhody
systému
Vlastnosti materiálu
RV-Systém OSMA® je moderní, vyspělý systém šachtových
komponentů, určený pro výstavbu revizních kanalizačních
šachet a vpustí v náročných podmínkách. Byl navržen
a vyvinut podle nejnovějších poznatků z oboru mechaniky
plastů, na základě požadavků stavitelů a provozovatelů
inženýrských sítí.
Materiál – PP/PVC
Mezi termoplastickými surovinami zaujímá polypropylen
(PP) mimořádné místo vzhledem ke své vysoké teplotní
a chemické odolnosti a výjimečné hoževnatosti. Díky
své výborné zpracovatelnosti může být z této suroviny
vyrobeno šachtové dno s dokonale hladkou vnitřní stěnou,
která snadno odolává otěru, zanášení i vnějším tlakům
zeminy. Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) je považován
za vyspělou a léty prověřenou surovinu. Výsledkem jsou
šachtové trouby a teleskopy s vnitřní stěnou, odolnou vůči
abrazi a houževnatou vnější vrstvou, která odolává všem
materiálům, běžně používaným pro obsyp a hutnění.
Zesílená konstrukce
Předností šachtových den jsou zesílené žebrované stěny,
odolávající tlaku zeminy. Systém pružného spoje šachtové
trouby a teleskopického nástavce, opatřeného různými
litinovými poklopy, snadno čelí kolovým tlakům až 400 kN.
Vícebřitý těsnící element
Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku až 0,5 bar
zajišťuje vícebřitý těsnící element, vyrobený z odolného
kaučuku. Element, který je opatřen stíracím, vymezovacím,
upevňovacím a vlastním těsnícím břitem, je uložen ve
specielně tvarované komoře hrdla. Celek pak zajišťuje
dokonalou těsnost spoje i při deformaci, či vychýlení
potrubí.
Široký sortiment
RV-Systém OSMA® je kompletní systém prvků, umožňujících
výstavbu šachet různé hloubky, s možností dodatečného
připojování nových větví kanalizace a možností napojení na
různé kanalizační systémy.
Ochrana přírody
Při výrobě, manipulaci a montáži plastových šachet RV-­Systém
OSMA® se vzhledem k jejich nízké hmotnosti spotřebuje
méně energie, vyprodukuje méně CO2 a montáž probíhá
rychleji, ve srovnání s betonovými či zděnými systémy. Celý
systém je navíc plně přepracovatelný, čímž splňuje přísná
ekologická kritéria.
• ODOLÁVÁ NÁROČNÝM PODMÍNKÁM
• SPLŇUJE STANDARDY BUDOUCNOSTI
• VYSOKÁ TEPLOTNÍ A CHEMICKÁ ODOLNOST
• NÍZKÉ RIZIKO ZANÁŠENÍ
• ODOLNOST VŮČI OTĚRU A ABRAZI
• VÝBORNÉ HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI
• VYSOKÁ PEVNOST
• SCHOPNOST ČELIT KOLOVÝM TLAKŮM
(POUŽITÍ V ZAHRADÁCH I PŘI VÝSTAVBĚ SILNIC)
• DOKONALÁ TĚSNOST SPOJE
• OCHRANNÁ VODNÍ PÁSMA
• NÍZKÉ RIZIKO ZANÁŠENÍ
Přednosti a výhody systému
Šachtový systém budoucnosti
• HLOUBKA ŠACHTY AŽ 4m
• SNADNÁ INSPEKCE
• 100% RECYKLOVATELNOST
• ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA PRÁCE
www.kanalizacezplastu.cz
RV-Systém OSMA®
Šachtová dna
Popis
Dna revizních šachet a uličních vpustí, vyráběná
z polypropylenu, disponující homogenní stěnou
s vysokou kruhovou tuhostí a vynikající svou
vysokou teplotní odolností do 95 ºC.
Dna jsou určena jako základ pro konstrukci revizních šachet domovních kanalizačních přípojek
a dvorních vpustí jako součásti dešťové kanalizace.
Technické údaje
DNh
Symbol
Třída hořlavosti dle DIN 4102
B2
t
95
Hustota (g/cm3)
ρ
0,95
ak
6,8
σS
30
εR
800
σbG
t
Napětí v ohybu (N/mm2)
h
Napětí na mezi kluzu (N/mm2)
σR
Napětí při přetržení (N/mm2)
Prodloužení při přetržení (%)
Modul pružnosti (N/mm2)
E
Bod měknutí dle Vicata (°C)
43
39
1275
150**
Bod tání (°C)
l
Hodnota
Dlouhodobá teplotní odolnost (°C)
Vrubová houževnatost* (kJ/m2)
DNv
Vlastnosti materiálu
Použití
158-164**
Tepelná vodivost (W/Km)
λ
0,22
Délkový koeficient teplotní roztažnosti (K-1)
α
1,2.10 -4
l [mm]
* měřeno při 20 °C (ostatní hodnoty při 23 °C)
** platí pro základní materiál
Doplňkové výrobky a systémy
Vnitřní kanalizace
•HT-Systém (PP)®
• Skolan dB
DNh
DNv
t [mm]
h [mm]
400
160
325
555
685
400
200
325
602
685
Venkovní kanalizace
• KG-Systém (PVC)®
• KG 2000 Polypropylen®
• OSMA Dren
RV-Systém OSMA®
RV-Systém OSMA®
Šachtové trouby a teleskopy
Popis
Použití
Šachtové trouby a teleskopy jsou určeny pro konstrukci revizních šachet domovních kanalizačních
přípojek a dvorních vpustí jako součásti dešťové
kanalizace.
Technické údaje
Symbol
Hodnota
Krátkodobá kruhová tuhost (kN/m2)
SN
4
Vrubová houževnatost (kJ/m2)
ak
3-4
σ
>45
σbG
Napětí v ohybu (N/mm2)
Napětí na mezi kluzu (N/mm2)
εR
Prodloužení při přetržení (%)
Modul pružnosti (N/mm2)
E
95
20-40
>3000
Odolnost proti vnitřnímu přetlaku (h)
Vlastnosti materiálu
Šachtové trouby a teleskopy pro revizní šachty
a uliční vpusti, vyráběné z neměkčeného polyvinylchloridu technologií TRIO, disponují strukturovanou stěnou s vysokou kruhovou tuhostí,
vynikající širokou chemickou odolností a teplotní
odolností až 60°C.
1
při σ=16 N.mm-2 a T=20°C
Bod měknutí dle Vicata (°C)
83
Tepelná vodivost (W/Km)
λ
0,15
Součinitel teplotní roztažnosti (K-1)
α
8.10 -5
Absorpce vody (mg/cm2)
st
DNt
<4
DNs
DNt
ss [mm]
st [mm]
400
315
9,8
7,7
ss
DNs
www.kanalizacezplastu.cz
Přehled prvků
RV-Systém OSMA®
RVT – šachtová trouba
EAN CODE
KÓD
DN
l (mm)
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
4025075611001
61100
400
500
6,000
1
6
4025075611209
61120
400
1000
12,000
1
6
4025075611407
61140
400
1500
18,000
1
6
4025075611605
61160
400
2000
24,000
1
6
RV - šachtový systém
RVD-P – šachtové dno (typ přímý)
EAN CODE
KÓD
DNh
DNt
l (mm)
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
4025075610004
61000
400
110
t (mm) h (mm)
325
508
685
8,400
1
8
4025075601002
60100
400
160
325
555
685
8,600
1
8
4025075601101
60110
400
200
325
602
685
8,800
1
8
h
t
DNh
l
Přehled prvků RV-Systém OSMA®
DN
RVD-PPL – šachtové dno (typ přímý, pravý, levý)
EAN CODE
KÓD
DNh
DNt
t (mm)
h (mm)
l (mm)
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
4025075610059
61005
400
110
325
508
685
8,800
1
8
4025075601200
60120
400
160
325
555
685
9,200
1
8
4025075601309
60130
400
200
325
602
685
9,600
1
8
www.kanalizacezplastu.cz
RVTEL B 125 – teleskop s litinovým poklopem a manžetou
(poklop bez odvětrání)
EAN CODE
KÓD
DN
NOSNOST (t)
h (mm)
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
4025075621000
62100
315
12,5
650
24,000
1
6
Přehled prvků RV-Systém OSMA®
RVTEL B 125 – teleskop s litinovým poklopem a manžetou
(poklop s odvětráním)
EAN CODE
KÓD
DN
NOSNOST (t)
h (mm)
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
4025075621109
62110
315
12,5
650
23,000
1
6
RVTEL B 125 – teleskop s litinovým poklopem a manžetou
(poklop s mříží)
EAN CODE
KÓD
DN
NOSNOST (t)
h (mm)
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
4025075621208
62120
315
12,5
650
25,000
1
6
RVTEL D 400 – teleskop s litinovým poklopem a manžetou
(poklop bez odvětrání)
EAN CODE
KÓD
DN
NOSNOST (t)
h (mm)
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
4025075621505
62150
315
40
650
48,000
1
4
RVTEL D 400 – teleskop s litinovým poklopem a manžetou
(poklop s odvětráním)
EAN CODE
KÓD
DN
NOSNOST (t)
h (mm)
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
4025075621604
62160
315
40
650
48,000
1
4
10
RV-Systém OSMA®
RV - příslušenství
EAN CODE
KÓD
DN
NOSNOST (t)
D (mm)
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
4025075621703
62170
400
1,5
430
11,000
1
­-
RVLS – lapač splavenin
EAN CODE
KÓD
DN
d (mm)
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
4025075690204
69020
315
300
1,400
1
­-
m (kg)
BALENÍ (ks)
PALETA (ks)
2,400
1
­-
Přehled prvků RV-Systém OSMA®
RVLP A15 – pochůzný litinový poklop
RV – náhradní těsnící manžeta pro RVTEL
EAN CODE
KÓD
4025075690501
69050
DN1
400
DN2
315
11
www.kanalizacezplastu.cz
Šachtová trouba
(RVT)
700-1250
DN 400/500 mm
KÓD
61100
1250-1750
DN 400/1000 mm
KÓD
61120
1750-2200
DN 400/1500 mm
KÓD
61140
2200-2750
DN 400/2000 mm
KÓD
61160
Šachtové dno
(RVD-P/RVD-PPL)
DN 400/110
61000
61005
DN 400/110
61000
61005
DN 400/110
61000
61005
DN 400/110
61000
61005
TELESKOP (RVTEL) – dle nabídky
ŠACHTA DN 400/110
Hloubka zabudování
[mm]
12
Šachtová trouba
(RVT)
800-1300
DN 400/500 mm
KÓD
61100
1300-1800
DN 400/1000 mm
KÓD
61120
1800-2300
DN 400/1500 mm
KÓD
61140
2300-2800
DN 400/2000 mm
KÓD
61160
Šachtové dno
(RVD-P/RVD-PPL)
DN 400/160
60100
60120
DN 400/160
60100
60120
DN 400/160
60100
60120
DN 400/160
60100
60120
TELESKOP (RVTEL) – dle nabídky
ŠACHTA DN 400/160
Hloubka zabudování
[mm]
Hloubka zabudování
[mm]
Šachtová trouba
(RVT)
900-1350
DN 400/500 mm
KÓD
61100
1350-1850
DN 400/1000 mm
KÓD
61120
1850-2400
DN 400/1500 mm
KÓD
61140
2400-2850
DN 400/2000 mm
KÓD
61160
Šachtové dno
(RVD-P/RVD-PPL)
DN 400/200
60110
60130
DN 400/200
60110
60130
DN 400/200
60110
60130
DN 400/200
60110
60130
TELESKOP (RVTEL) – dle nabídky
Pozn. varianty sestavení šachty z nejběžněji používaných prvků.
ŠACHTA DN 400/200
Přehled prvků RV-Systém OSMA®
Pozn. varianty sestavení šachty z nejběžněji používaných prvků.
Pozn. varianty sestavení šachty z nejběžněji používaných prvků.
RV-Systém OSMA®
Navrhování šachtového
systému
Montážní návod
www.kanalizacezplastu.cz
Navrhování šachtového systému
RV-Systém OSMA® je tvořen třemi základními
stavebními prvky, z nichž lze sestavit libovolnou šachtu pro různé použití.
Těmito základními prvky jsou:
ŠACHTOVÉ DNO
Je vyráběno z neměkčeného PVC v osmi základních provedeních, s různými počty vtoků. Všechny vtoky jsou opatřeny
hrdlem s vícebřitým těsnícím kroužkem. Nepoužívané vtoky je možné zaslepit hrdlovým uzávěrem, který je součástí
každého kanalizačního systému. Dokonalá těsnost spojení
šachtového dna s potrubím a s šachtovou troubou zajišťuje odolnost celého díla vůči průsaku vody zvenčí do tělesa
šachty (např. při vysoké hladině podzemní vody) nebo naopak zabraňuje kontaminaci podzemních vod splaškovými či
odpadními vodami.
ŠACHTOVÁ TROUBA
Je hladká trouba, zhotovená z polypropylenu, v rozměrové
řadě DN 400. Je dodávána ve čtyřech délkách, řídících se
hloubkou uvažované šachty. Správně provedená objednávka tedy ušetří čas, strávený zkracováním trouby při sestavování – viz Přehled prvků RV-Systém OSMA®.
TELESKOP S LITINOVÝM POKLOPEM
14
Je nejvariabilnějším prvkem systému, který určuje konečnou
funkci šachty. Teleskop je dodáván v rozměrové řadě DN 315,
která vyhovuje o dimenzi větší šachtové troubě DN 400. Jeho
horní část je pevně osazena litinovým poklopem s nosností
12,5 t nebo 40 t, opatřeným těsným uzávěrem, s průduchy
nebo mřížkou pro odvětrání. Nedílnou součástí teleskopu je
gumová těsnící manžeta, sloužící k připojení na šachtovou
troubu.
RV-Systém OSMA®
1200 mm
Dimenze potrubí na výstupu ze šachty
DN 160
Počet a dimenze potrubí
na vstupu do šachty
1x DN 125, 1x DN 160
Požadovaný typ poklopu
litinový bez odvětrání – nosnost 12,5 t
Návrh
Šachtové dno
Redukce
Hrdlová zátka
Šachtová trouba
Teleskop
RVD-PPL DN 400/160
KGR 160/125
KGM DN 160
RVT DN 400/500 mm
RVTEL 12,5 t
NOVÝ TĚSNÍCÍ ELEMENT
Navrhování šachtového systému
Příklad
Požadovaná hloubka zabudování
Je vybaven čtyřmi funkčními břity (viz obrázek):
1.napínací břit, zabraňující vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trouby;
2.vymezovací břit, fixující pozici zasunuté trouby;
3.stírací břit, odstraňující zbytky nečistot ze zasouvaného konce trouby;
4.hlavní těsnící břit, zajišťující dlouhodobé utěsnění spoje.
POCHŮZNÝ LITINOVÝ POKLOP (A15)
Je zařazen mezi doplňky RV-Systém OSMA®, neboť jeho montáž je odlišná
od montáže šachty s teleskopem. Usazuje se přímo na šachtovou troubu,
zkrácenou přesně do výšky terénu. Své uplatnění nachází především ve
volném terénu a na pískových cestách.
www.kanalizacezplastu.cz
15
1. ROZSAH PLATNOSTI
Následující návod zahrnuje pouze doporučená pravidla
pro montáž šachtového systému. Doporučujeme tedy
respektovat platné národní normy a bezpečnostní předpisy.
2. VÝSTAVBA - VÝKOP
Pro zabudování šachet RV-Systém OSMA® není nutné
přílišně rozšiřovat výkop, neboť v místě styku dvou nebo tří
větví výkopu je šíře dostatečná. Při instalaci šachty přímého
typu v tzv. úzkém výkopu je nutné nepatrně zvýšit šíři na
trojnásobek dimenze dané šachty.
4. OSAZENÍ ŠACHTOVÉ TROUBY
Montážní návod
Šachtová trouba vhodné délky se, po nanesení montážního
maziva na těsnění šachtového dna, zasune na doraz do
hrdla šachtového dna. Postupně se obsypává a hutní po
30 cm vrstvách.
3. INSTALACE ŠACHTOVÉHO DNA
Vzhledem k hmotnosti šachtového dna, která nepřevyšuje
10 kg, může instalaci provádět jeden pracovník.
Postup je následující: Nejprve je nutné zaslepit nepotřebné
vtoky, pomocí hrdlových uzávěrů (KGM nebo PPKGM). Poté
se šachtové dno uloží na dno výkopu, na předem připravené
lože, ze stejného materiálu jako v případě lože pro kanalizační potrubí. Horní hrana dna se předběžně srovná do vodováhy (profil dna zajišťuje spád cca 1,5 %). Do vtoků se zasunou
trubky kanalizačního potrubí a celé dno se opatrně obsypává obsypovým materiálem za současného hutnění - nejlépe
dusání nohama. Poté, co je dno obsypáno pod korunu vstupujících potrubí, se provede druhá kontrola vodováhy horní
hrany šachtového dna a zkorigují se případné nepřesnosti.
Dno se obsype až po jeho horní hranu.
5. NASTAVENÍ GUMOVÉ TĚSNÍCÍ
MANŽETY TELESKOPU
Když výše obsypu dosáhne potřebné výšky pro montáž
teleskopu, je nutné nastavit gumovou těsnící manžetu na
tělese teleskopu do polohy, která odpovídá budoucí výšce
terénu, vozovky nebo jiné zpevněné plochy.
16
RV-Systém OSMA®
Teleskop se nasadí na šachtovou troubu a výška poklopu se
nastaví zároveň s terénem. Poklepáním pěstí nebo palicí na
gumovou těsnící manžetu dojde k fixaci teleskopu v šachtové
troubě. Tím je šachta pevně sestavena a je možné dokončit
obsyp a hutnění.
8. ŠACHTY V ŽIVIČNÉM POVRCHU VOZOVKY
Při výstavbě vozovky se uzavřený poklop šachty, očištěný
od zbytků živičné směsi, zaválcuje zároveň s povrchem
vozovky. Při rekonstrukci živičné vozovky (pokládce nového
„koberce“) se odhalí teleskop až k manžetě, nastaví se nová
výška poklopu a manžeta se opět zafixuje.
7. HUTNĚNÍ POSLEDNÍ VRSTVY
Poslední, asi 30 cm vysoká vrstva, musí být řádně „utažena“.
V případě budování šachet na vozovkách s těžkým provozem nejlépe mechanickým dusem.
Montážní návod
6. NASUNUTÍ TELESKOPU A JEHO FIXACE
17
www.kanalizacezplastu.cz
Symboly a zkratky použité v katalogu
d
vnitřní průměr
DNt
vnější průměr trouby teleskopu
D
největší vnější průměr
h
celková délka
DN
jmenovitý rozměr
l
stavební délka
DN1,DN2
vnější průměr manžety (RV)
m
kusová hmotnost (bez hrdla)
DNh
vnější průměr hrdla šachtového dna
ss/sz
síla stěny šachtové trouby/teleskopu
DNv
vnější průměr hrdla vtoku a výtoku
DNs
vnější průměr šachtové trouby
z
hloubka hrdla (délka nasunutí volného hrdla)
Symboly a zkratky použité v katalogu
Poznámky
18
RV-Systém OSMA®
Poznámky
19
www.kanalizacezplastu.cz
Chemická odolnost polypropylenu – RV-Systém OSMA®
SLOUČENINA
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 60 100
100
+
°
hydroxid sodný
100
+
amoniak plynný
100
+
+
chlor kapalný
100
-
amoniak vodný roz.
konc.
+
+
chlor plynný suchý
100
-
-
amoniak vodný roz.
10
+
+
chlor plynný vlhký
10
°
-
+
+
chlorbenzol
100
nas.
+
-
naftalen
100
+
+
-
naftalen
100
-*
-
nátronové vápno
50
+
+
nátronové vápno
25
+
+
nátronové vápno
10
+
+
n-butanol
100
+
+
-
5
+
+
+
+
chlorid cínatý
nas.
+
+
+
chlorid draselný vod.
nas.
+
+
+
nitrobenzen
100
+*
°
chlorid sodný vod.
nas.
+
+
+
octan amonný vod.
kaž.
+
+
-
chlorid vápenatý vod.
nas.
+
+
+
oktan viz isooktan
chloristan sodný vod.
5
+
+
oxid fosforečný
100
+
chlornan draselný vod.
nas.
+
+
oxid siřičitý
zře.
25
+
+
ozon < 0,5 ppm
chloroform
100
-*
-
peroxid vodíku vod.
90
chlorová voda
nas.
°
-
peroxid vodíku vod.
30
+
°
chlorovodík plynný
vys.
+
+
peroxid vodíku vod.
10
+
+
isooktan
100
+
°
peroxid vodíku vod.
3
+
+
isopropylalkohol
100
+
+
persíran draselný vod.
nas.
+
jodid draselný vodný
nas.
+
+
propan kapalný
100
+
kresol
100
+
°
propan plynný
100
+
kresol vod.
nas.
+
°
pyridin
100
+
°
kyselina benzoová
100
+
+
rtuť
100
+
+
kyselina benzoová vod.
nas.
+
+
síra
100
+
+
+
kyselina boritá
100
+
+
síran amonný vod.
kaž.
+
+
+
kyselina boritá vodná
nas.
+
+
síran draselný vod.
nas.
+
+
+
kyselina citronová vod.
nas.
+
+
síran sodný vod.
nas.
+
+
+
kyselina dusičná
50
°
-
sirouhlík
100
°
kyselina dusičná
25
+
+
sirovodík
zře.
+
+
kyselina dusičná
10
+
+
siřičitan sodný vod.
nas.
+
+
kyselina fluorovodíková
40
+
+
soli baria
kaž.
+
+
+
kyselina fosforečná
nas.
+
°
soli hořčíku vod.
nas.
+
+
+
kyselina fosforečná
50
+
+
soli chromu 2+, 3+
nas.
+
+
10
+
+
soli mědi
nas.
+
+
nas.
+
+
soli niklu
nas.
+
+
soli rtuti vod.
nas.
+
+
soli stříbra
nas.
+
+
soli zinku vod.
nas.
+
+
soli železa vod.
nas.
+
+
sulfid sodný vod.
nas.
+
+
tetraboritan trisodný vod.
nas.
+
+
tetrahydrofuran
100
°
-
+
benzaldehyd
100
nas.
+*
(viz technické kapaliny)
benzol
100
-*
brom kapalný
100
-
bromové páry
vys.
-
-
bromové páry
zře.
°
-
bromová voda
nas.
-
-
butan kapalný
100
+
butan plynný
100
+
+
butylacetát
100
+
°
cyklohexan
100
+
cyklohexanol
100
+
+
cyklohexanon
100
+
-
chlornan sodný vod.
(viz technické kapaliny)
dietyléter
100
°
dichroman draselný vod.
nas.
+
dimetylformamid
100
+
1,4-dioxan
100
+
°
-
dusičnan amonný vod.
kaž.
+
+
+
dusičnan draselný vod.
nas.
+
+
dusičnan sodný vod.
nas.
+
+
dusičnan vápenatý vod.
nas.
+
+
etylacetát
100
°
°
etylalkohol
100
+
etylalkohol vod.
96
+
+
etylalkohol vod.
50
+
+
etylalkohol vod.
10
+
+
etylbenzol
100
°
-
etylénchlorid
100
°
-*
2-etylhexanol
100
+
kyselina jantarová vod.
etylchlorid
100
-
kyselina mléčná vod.
nas.
+
+
formaldehyd vod.
40
+
+
formaldehyd vod.
30
+
+
formaldehyd vod.
10
+
+
fosforečnan amonný vod.
kaž.
+
+
fosforečnan sodný vod.
nas.
+
+
glycerin
100
+
+
+
+
kyselina fosforečná
kyselina chlorovodíková
+
+
+
+
+
+
+*
-*
+
+
+
+
+
kyselina chlorsulfonová
100
-
-
kyselina chromitá
nas.
+
-
kyselina chromitá
20
+
°
nas.
+
+
90
+
+
kyselina mléčná vod.
50
+
+
kyselina mléčná vod.
10
+
+
kyselina mravenčí
98
+
°
tetrahydronaftalen
100
°
-
kyselina mravenčí
90
+
tetrachloretan
100
°
-
kyselina mravenčí
50
+
+
tetrachlormetan
100
°
-
+
kyselina mravenčí
10
+
+
+
thiofen
100
°
-
+
kyselina octová ledová
100
+
°
-
thiosíran sodný vod.
nas.
+
+
+
kyselina octová vod.
50
+
+
toluen
100
°
-
10
+
+
trichloretan
100
°
-*
uhličitan amonný vod.
kaž.
+
+
uhličitan draselný (potaš)
nas.
+
+
uhličitan sodný (soda)
nas.
+
+
uhličitan sodný (soda)
10
+
+
+
voda
100
+
+
+
xylen
100
°
-
éter viz dietyléter
fenol
(viz technické kapaliny)
močovina vod.
kaž.
+
100
dibutylftlát minerální oleje
+
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 60 100
chlorid amnonný vod.
100
anilin
benzin
SLOUČENINA
chlorečnan sodný vod.
anhydrid kys. octové
benzaldehyd vod.
Chemická odolnost
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 60 100
aceton
amylalkohol čistý
20
SLOUČENINA
glycerin vod.
vys.
+
-
-
kyselina octová vod.
glycerin vod.
zře.
+
-
-
kyselina olejová
100
+
96
+
°
+
+
glykol
100
+
+
kyselina sírová
glykol vod.
vys.
+
+
kyselina sírová
50
+
+
kyselina sírová
25
+
+
kyselina sírová
10
+
+
+
kyselina stearová
100
+
+
kyselina šťavelová vod.
nas.
+
+
+
kyselina vinná vod.
nas.
+
+
manganistan
draselný vod.
nas.
+
+*
+
glykol vod.
zře.
+
+
+
heptan
100
+
°
hexan
100
+
°
hlinité soli
kaž.
+
+
­ ydrogensiřičitan
h
sodný vod.
nas.
+
+
­ ydrogenuhličitan
h
sodný vod.
nas.
+
+
metanol
100
+
+
hydroxid draselný
50
+
+
metanol vod.
50
+
+
hydroxid draselný
25
+
+
metyletylketon
100
+
°
hydroxid draselný
10
+
+
metylchlorid
100
°
RV-Systém OSMA®
+
+
+
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 60 100
Technické kapaliny
akumulátorová kyselina
+
+
asfalt
+
°
benzin čistý
+
°
benzin naturál
+
°
benzin speciál
+
°
benzin super
+*
°
bělící lázeň (12,5 % Cl)
°
°
borax vod.
+
+
borovicová silice
+
+*
brzdová kapalina
+
+
dehet
+
°
+
+
+
+
+
+
chlorové vápno
+
+
chromové činící lázně
+
+
chromsírová směs
-
-
kamenec nas.
+
+
krém na boty
+
°
Kresolum saponatum®
+
kuličky proti molům
+
Lanolin®
+
°
LITEX®
+
+
lněný olej
+
+
Lysol®
+
°
minerální oleje
(bez aromátů)
+
°
motorové oleje
+
°
nafta motorová
+
°
+
+
olej do dvoutaktních motorů
°
°
olej na psací stroje
+
+*
olej transformátorový
+
°
Formalin
®
fotografická vývojka
Fridex
nas.
obv.
®
odmašťovadla synt.
už.
+
parafin
100
+
+
-
parafinový olej
100
+
°
-
+
+
+
°
+
°
prací prostředky vys.
+
+
Sagrotan®
+
°
saponát na nádobí
+
+
silikonový olej
+
+*
smrková silice
+
+*
soda
+
+
terpentín
°
-
topný olej
+
°
tuž
+
+
+
+
voda mořská
+
+
vodní sklo
+
+
vosk na parkety
+
°
změkčovadlo dibutylfalát
+
°
změkčovadlo
dibutylsebakát
+
změkčovadlo dihexylfalát
+
změkčovadlo
dinonyladipát
+
změkčovadlo
dioktyladipát
změkčovadlo dioktylftalát
ustalovač
-
+
(viz uhličitan sodný)
Solvina
10
změkčovadlo trioktylfosfát
+
Aspirin®
+
Chinin
+
jodová tinktura
+
kafr
+
lak na nehty
+
mentol
+
+
+
+
+
mýdlový roztok
10
+
+
+
odlakovač na nehty
+
°
parfémy
+
šampon na vlasy
+
+
vazelína lék.
+
°
zubní pasta
+
+
+
+
+*
olej živočišný
+
°
ovocný salát
+
pečivo
+
pivo
+
podmáslí
+
cukr suchý
+
+
+
cukr roztok
+
+
+*
čaj – lístky
+
+
čaj – nápoj
+
+
dřeň citronová i kůra
+
dřeň jablečná
+
dřeň pomerančová i kůra
+
eterické oleje
+
+*
+*
+
hořčice
+
kakao – nápoj
+
kakao – prášek
+
káva (boby i mletá)
+
káva -nápoj
+
+
kečup
+
+
koňak
+
koření
+
kyselé rybičky
+
+
+*
kyselé zelí
+
+
+*
+
+
+
+
+*
+
+
+
°
+
+
+
+
+*
+
+
sirup řepný
kaž.
slanečci
+
sodová voda
+
+
(viz chlorid sodný)
+
kaž.
+
+
šlehačka
+
šťáva ananasová
+
+
šťáva citronová
+
+
šťáva grapefruitová
+
+
šťáva jablečná
+
+
šťáva ovocná
+
+
šťáva pomerančová
+
+
šťáva rajská
+
+
šťáva z pečeně
+
+
tresť citronová
+
tresť hořkých mandlí
+
+
tresť rumová
+
tresť vanilková
+
tvaroh
+
vejce syrová i vařená
+
+
víno
+
+
whisky
40
+
+*
+
zelenina
+
+
+*
želatina
+
+
+*
+
+
+
majonéza
+
margarin
+
+
marmeláda
+
+
+
odolnost
máslo
+
+
+*
částečná odolnost
med
+
+
°
podmínečná odolnost
mléčné výrobky
+
+
+*
-*
malá odolnost
mléko
+
+
+*
-
nestálost
mouka
+
bez označení
nezkoušeno
kaž.
jakákoli koncentrace
konc.
koncentrovaný roztok
níz.
nízká koncentrace
už.
užívaná koncentrace
+
+
+
Vysvětlivky značení :
+*
olej citronový
+
olej kokosový
+
olej mátový
+
olej olivový
+
+
obv.
obvyklá, obchodní koncentrace
olej palmový
+
°
zř.
zředěný roztok
olej pomerančový
+
vod.
vodný roztok
+
olej rostlinný
+
°
nas.
za studena nasycený roztok
olej sojový
+
°
tep.nas.
za tepla nasycený roztok
+
olej z kukuřičných klíčků
+
°
st.
stopy
www.kanalizacezplastu.cz
+*
+
už
lůj hovězí
už.
+
salám
limonáda
ocet
+*
+
tresť octová
°
+
sádlo vepřové
škrob – roztok
+
-*
rybí tuk
sýr
Coca-Cola®
+
40
sůl kuchyňská
+
kaž.
olej z podzemnice olejné
solanka
bramborový salát
likér
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 60 100
rum
nas.
40
SLOUČENINA
puding
mýdlový roztok
gin
-
100
+
Potraviny a poživatiny
-
politura na nábytek
změkčovadlo
trikresylfosfát
mýdlo a mýdlové vločky
kaž.
pektroléter
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 60 100
Farmaka a kosmetické preparáty
oleum
pektin nas.
SLOUČENINA
Chemická odolnost
SLOUČENINA
+*
21
Chemická odolnost neměkčeného polyvinylchloridu – RV-Systém OSMA®
Chemická odolnost
SLOUČENINA
acetaldehyd
acetaldehyd
acetaldehyd+
kyselina octová
acetanhydrid
aceton
aceton
allylalkohol
amoniak kapalný
amoniak plynný
anilin čistý
anilin chlorhydrát vodný
anon
anorganická hnojiva
anorganická hnojiva
antiformin vodný
Asfluid I, kapalný
benzaldehyd vod.
benzin
benzin-benzol směs
benzoan sodný vod.
benzoan sodný vod.
benzol
bělící louh (12,5 %
akt. chloru)
borax vod.
borax vod.
boritan draselný vod.
brom kapalný
brom plynný
bromičnan draselný vod.
bromid draselný vod.
bromid draselný vod.
bromová voda
butadien
butan plynný
butandiol
butanol
butindiol
butylacetát
butylfenol
celuloza vod.
cykanon
cyklohexanol
cyklohexanon
činící extrakty z celulozy
činící extrakty rostlinné
čpavková voda
densodrin
dextrin vod.
dextrin vod.
dichroman draselný vod.
dusičnan amonný vodný
dusičnan amonný vodný
dusičnan draselný vod.
dusičnan draselný vod.
dusičnan stříbrný vod.
dusičnan vápenatý vod.
emulse parafinů
est. kys. octové
ethylakrylát
ethylalkohol (zákvas)
ethylalkohol a kys.
octová (kvasná směs)
ethylalkohol denat.
(2 % toluenu)
ethylalkohol vod.
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 40 60
100
40
° °
90/40
°
100
st.
100
96
100
100
100
nas.
100
do 10
nas.
2
°
°
+
°
+
+
+
+
+
0,1
100
80/20
do 10
do 36
100
°
+
+
+
+
°
+
+
+
+
-
-
-
°
-
už.
+
+
°
zř.
nas.
1
100
níz.
zř.
zř.
nas.
nas.
100
50
do 10
do 100
100
100
100
nas.
už.
100
100
obv.
obv.
nas.
už.
nas.
18
40
zř.
nas.
nas.
zř.
do 8
50
už.
100
100
už.
+
+
+
°
+
+
+
°
+
+
+
+
+
°
°
°
už.
+
°
96
+
°
°
96
+
+
°
°
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
°
+
°
°
+
°
+
°
°
°
+
-
+
+
+
+
-
°
+
°
+
+
+
+
+
+
+
+
°
+
+
°
°
+
°
SLOUČENINA
ethylenchlorid
ethylenoxid kap.
ethylether
fenolové vody
fenolové vody
fenylhydrazin
fenylhydrazinchlorhydrát vod.
ferrikyanid a ferrokyanid
draselný vod.
draselný vod.
fluorid amonný vodný
fluorid mědnatý vodný
fluorodusík vod.
formaldehyd vod.
formaldehyd vod.
fosfan
fosgen plynný
fosgen kapalný
fotoemulze
fotoustalovač
fotovývojka
FRIGEN ®
fruktoza
(hroznový cukr) vod.
glycerin vod.
glykokol vod.
glykol vod.
hexantriol
hovězí lůj, sulfonová
emulze
hydrogensiřičitan
sodný vod.
hydrogensiřičitan
sodný vod.
hydroxylaminsulfát vod.
chlofen
chlor plynný suchý
chlor plynný vlhký
chlor plynný vlhký
chlor plynný vlhký
chlor plynný vlhký
chlor zkapalněný
chloramin vod.
chlorečnan sodný vod.
chlorečnan sodný vod.
chlorid amonný vodný
chlorid amonný vodný
chlorid antimonitý vod.
chlorid cínatý vod.
chlorid cínatý vod.
chlorid draselný vod.
chlorid draselný vod.
chlorid fosforitý
chlorid hlinitý vodný
chlorid hlinitý vodný
chlorid hořečnatý vod.
chlorid hořečnatý vod.
chlorid mědný vod.
chlorid sodný
chlorid vápenatý vod.
chlorid vápenatý vod.
chlorid zinečnatý vod.
chlorid zinečnatý vod.
chlorid železitý
chlorid železitý
chloristan draselný vod.
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 40 60
100
100
100
do 90
° °
1
+
100
nas.
°
zř.
nas.
do 20
2
do 20
zř.
40
100
100
100
kaž.
už.
už.
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
nas.
+
+
°
kaž.
10
už.
už.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
už.
+
zř.
+
+
°
nas.
+
+
+
do 12
už.
100
0,5
1
5
97
+
°
°
+
°
°
°
zř.
+
do 10
+
nas.
+
zř.
+
nas.
+
90
+
nas.
+
zř.
+
nas.
+
zř.
+
100
zř.
+
nas.
+
zř.
+
nas.
+
nas.
+
(viz sůl jedlá)
zř.
+
nas.
+
nas.
+
zř.
+
do 10
+
nas.
+
1
+
22
RV-Systém OSMA®
+
+
+
°
+
°
+
°
°
+
°
+
+
+
+
°
+
+
+
+
+
+
+
+
-
°
+
°
+
+
°
°
+
°
+
+
+
+
+
°
+
°
+
+
+
+
+
+
+
+
°
+
+
°
°
+
°
SLOUČENINA
chlornan sodný vod.
chlorová voda
chlorovodík vlhký
chlorovodík suchý
chroman draselný vod.
chromový kamenec vod.
chromový kamenec vod.
chromsírová čis. směs
jód kovový a v alkal.
roztoku
kamence vodné
kamence vodné
karbolineum ovoc.
klovatina
kresol vod.
krotonaldehyd
kulér
kyanid draselný vod.
kys. adipová
kys.antrachinonsulfonová
vod. suspense
kys. arseničná vod.
kys. arseničná vod.
kys. benzoová
kys. boritá vod.
kys. bromovodíková vod.
kys. bromovodíková vod.
kys. chloristá vod.
kys. chloristá vod.
kys. chlorná vod.
kys. chlorná vod.
kys. chlorná vod.
kys. chlorsulfonová
kys. chromová vod.
kys. citronová vod.
kys. citronová vod.
kys. diglykolová
kys. diglykolová
kys. dusičná vod.
kys. dusičná vod.
kys. fluorokřemičitá vod.
kys. fosforečná vod.
kys. fosforečná vod.
kys. glykolová vod.
kys. jablečná vod.
kys. křemičitá vod.
kys. maleinová vod.
kys. maleinová vod.
kys. máselná konc.
kys. máselná vod.
kys. metansulfonová
kys. metansulfonová vod.
kys. mléčná vod.
kys. mléčná vod.
kys. monochloroctová vod.
kys. monochloroctová
kys. mravenčí vodná
kys. mravenčí vodná
kys. mravenčí vodná
kys. octová vod.
kys. octová ledová
kys. octová vod.
kys. octová vod.
kys. octová surová
kys. olejová
kys. pikrinová
kys. siřičitá (při 8 barech)
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 40 60
zř.
+
nas.
° °
+ +
+ + +
40
+ + +
zř.
+ + °
nas.
+ + +
50/15/35
+ + °
zř.
nas.
už.
už.
do 90
100
už.
do 10
nas.
zř.
80
kaž.
nas.
48
do 10
do 10
nas.
10
20
1
100
do 50
nas.
do 10
30
nas.
do 50
98
do 32
do 30
nad 30
37
1
kaž.
nas.
35
20
100
do 50
90
do 10
85
100
100
do 50
50
do 25
100
25-60
80
95
už.
1
nas.
+
+
+
+
°
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
°
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
°
+
+
+
+
+
+
+
°
+
°
+
+
+
+
°
°
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
°
°
°
°
+
°
°
+
°
°
°
+
+
+
+
°
+
°
°
+
°
+
+
+
+
°
+
+
+
+
+
+
°
+
°
°
+
+
°
+
+
+
°
°
+
°
°
°
°
°
°
+
+
SLOUČENINA
odplyny s obsahem
chlorovodíku
odplyny s obsahem
nitrosních plynů
olej lněný
oleje a tuky
oleum
ovocné štávy
ovocné nápoje
oxid fosforečný
oxid siřičitý suchý
oxid siřičitý vlhký
oxid siřičitý kapal.
oxid siřičitý vlhký
oxid uhelnatý
oxid uhličitý suchý
oxid uhličitý vlhký
oxidy dusíku
vlhké a suché
oxidy dusíku vlhké
ozon
ozon
parafinické alkoholy
páry olea
páry olea
peroxid vodíku vod.
peroxid vodíku vod.
persíran draselný
persíran draselný
pivo
potaš vod.
propan plynný
propan kapalný
propargylalkohol vod.
prostředky pro
ochranu rostlin
pyridin
rtuť
sirouhlík
sirovodík suchý
sirovodík vod.
síran amonný vodný
síran amonný vodný
síran hořečnatý vod.
síran hořečnatý vod.
síran mědnatý vod.
síran mědnatý vod.
síran nikelnatý vod.
síran nikelnatý vod.
síran sodný vod.
síran sodný vod.
síran zinečnatý vod.
síran zinečnatý vod.
směs kyselin
(dusičná/sírová/voda)
směs kyselin
(dusičná/sírová/voda)
směs kyselin
(dusičná/sírová/voda)
směs kyselin
(dusičná/sírová/voda)
směs kyselin
(dusičná/sírová/voda)
soda roztok
soda roztok
sodný bisulfid vod.
s oxidem uhličitým
spřádací kyseliny s CS2
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 40 60
kaž.
+
+
+
kaž.
+
+
+
100
+
+
+
+
+
+
+
°
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
°
+
+
°
10
už.
už.
100
kaž.
50
100
kaž.
100
100
kaž.
zř.
°
konc.
100
10
100
vyš.
níz.
do 30
do 20
nas.
zř.
+ + +
+
+ + +
°
+
+
+ +
+ + °
+ + °
+ + +
nas.
+ +
+
100
+
7
+ + +
(viz karbolineum
a nikotinové preparáty)
kaž.
+ + +
100
°
100
+ + +
nas.
+ + °
nas.
+ + +
zř.
+ + °
nas.
+ + +
zř.
+ + °
nas.
+ + +
zř.
+ + °
zř.
+ + °
nas.
+ + +
zř.
+ + °
nas.
+ + +
nas.
+ + +
zř.
+ + °
50/50/0
°
-
10/20/70
+
+
10/87/3
°
50/31/19
+
48/49/3
+
°
nas.
zř.
+
+
+
+
+
°
nas.
+
+
+
200 mg/l
°
SLOUČENINA
spřádací kyseliny s CS2
spřádací kyseliny s CS2
spřádací lázně viskózové
sůl jedlá vod.
sůl jedlá vod.
svítiplyn bez benzenu
škroby vod.
tetrachlormetan tech.
tetraethylolovo
thionylchlorid
toluen
trichloretylén
trietanolamin
trimetylpropan vod.
trimetylpropan vod.
uhličitan draselný vod
uhličitan sodný
vinné destiláty
všeho druhu
vinný destilát
vinylacetát
víno bílé a červené
voda mořská
voda obecně
voda sodová
voda destilovaná
voda mýdlová
voda pitná
voda pramenitá
voda-kondenzát
voda-odpadní (i velmi
kyselá bez org.rozp.)
voda-odpadní se stopami
fenolů a butanolu
vodík
vyšší mastné alkoholy
xylol
želatina vod.
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 40 60
100 mg/l
+ +
700 mg/l
+ + +
zř.
+ + °
nas.
+ + +
+
už.
+ + +
100
°
100
+
konc.
100
100
100
obv.
°
do 10
+ + °
(viz potaš)
(viz soda)
+
100
konc.
100
100
100
kaž.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
°
+
+
+
+
+
+
°
°
°
°
+
+
Chemická odolnost
Koncentrace Teplota[°C]
[%]
20 40 60
kyselina sírová vod.
do 40
+ + °
kyselina sírová vod.
40-80
+ + +
kyselina sírová vod.
96
+ °
kyselina sírová vod.
80-90
kys. solná vod.
do 30
+ + °
kys. solná vod.
konc.
+ + +
kys. stearová
100
+ + +
kys. šťavelová vod.
nas.
+ + +
kys. šťavelová vod.
zř.
+ + +
kys. uhličitá vod. (do 8 bar)
nas.
+
kys. vinná vod.
do 10
+ + °
kys. vinná vod.
nas.
+ + +
kyslík
kaž.
+ + +
lihoviny
+
likéry
+
louh draselný vod.
do 40
+ + °
louh draselný vod.
50-60
+ + +
louh sodný vod.
do 40
+ + °
louh sodný vod.
50-60
+ + +
lučavka královská
°
lůj
100
+ + +
manganistan
draselný vod.
6
+ + +
manganistan
draselný vod.
do 18
+ +
mastné kyseliny
100
+ + +
mastné kyseliny
palmového oleje
100
+ + +
melasa
už.
+ + °
melasová směs
už.
+ + +
Mersol D
už.
+ + °
metanol vod.
32
°
metanol
100
+ + °
methylchlorid
100
metylénchlorid
100
+ + °
minerální oleje
+ + +
mladina
už.
+ +
mléko
+ + +
moč
+ + °
močovina vod.
do 10
+ + °
močovina vod.
33
+ + +
Mowilith D
už.
+
®
NEKAL BX vod.
zř.
+ + °
nikotin vod.
už.
+
nikotinové preparáty vod.
už.
+
nitroglycerin
zř.
°
nitroglykol
zř.
nitrózní plyny
konc.
°
ocet vinný
už.
+ + +
octan olovnatý vod.
nas.
+ + +
octan olovnatý vod.
zř.
+ + °
octan olovnatý vod.
tep. nas.
+ +
odplyny s obsahem
kys. sírové (vlhké)
kaž.
+ + +
odplyny s obsahem
oxidu sírového
kaž.
°
odplyny s obsahem
oxidu uhličitého
kaž.
+ + +
odplyny s obsahem
fluorovodíku
st.
+ + +
odplyny s obsahem
oxidu siřičitého
níz.
+ + +
odplyny s obsahem
oxidu uhelnatého
kaž.
+ + +
odplyny s obsahem
kaž.
+ +
oxidů dusíku
odplyny s obsahem olea
níz.
+ + +
SLOUČENINA
Vysvětlivky značení:
+
+*
°
-*
bez označení
kaž.
konc.
níz.
už.
obv.
zř.
vod.
nas.
tep.nas.
st.
odolnost
částečná odolnost
podmínečná odolnost
malá odolnost
nestálost
nezkoušeno
jakákoli koncentrace
koncentrovaný roztok
nízká koncentrace
užívaná koncentrace
obvyklá, obchodní koncentrace
zředěný roztok
vodný roztok
za studena nasycený roztok
za tepla nasycený roztok
stopy
23
www.kanalizacezplastu.cz
+'3YSTÏM¬06#
š
+ANALIZAĎNÓ¬TRUBKY¬A¬TVAROVKY
+'¬¬0OLYPROPYLEN
š
,EäATɬKANALIZACE¬Z¬POLYPROPYLÏNU
+ANALIZACE¬DO¬NÉROĎNâCH¬PODMÓNEK
$RAINAGE¬0IPES¬AND¬&ITTINGS
Канализационные трубы и фиттинги
6YROBENO¬DLE¬PLATNϬê3.¬%.¬
(43YSTÏM¬00
š
/DPADNÓ¬TRUBKY¬A¬TVAROVKY
6YROBENO¬DLE¬PLATNϬê3.¬%.¬
)3/¬
6YROBENO¬DLE¬PLATNϬê3.¬%.¬
)3/¬
263YSTÏM¬/3-!
š
)3/¬
2EVIZNÓ¬ÝACHTY¬A¬DVORNÓ¬VPUSTI
3KOLAN¬D"
4ICHϬODPADNÓ¬TRUBKY¬A¬TVAROVKY
6YROBENO¬DLE¬PLATNϬê3.¬%.¬
6YROBENO¬DLE¬PLATNϬê3.¬%.¬
)3/¬
Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o.
Komorovice 1, 396 01 Humpolec, Česká republika
Tel.:+420 565 777 111; Fax:+420 565 777 122-123;
e-mail:[email protected]; http://www.kanalizacezplastu.cz
PLATNOST OD: 11/2007
)3/¬
Download

RV-Systém OSMA®