POTVRZENÍ O ZAPŮJČENÍ VOZIDLA
Pan / paní ..................................................................., r.č., vedený jako vlastník níže popsaného vozidla potrzuje, že souhlasí s používáním tohoto
automobilu panem / paní ......................................................., s číslem OP (cestovního pasu) ................................................
Platnost zapůjčení od ...............................do ..................................
Identifikace vozidla
Model: .................................................................................
Reg.značka: ..........................................................................
VIN: ......................................................................................
USE OF A PRIVATE CAR CERTIFICATE
Mr. / Mrs. .................................................................... hereby agrees with the use of a private car by
Mr. / Mrs. ..........................................................., ID-no. ...................................................
Validity: from ...................................to ........................................
Car identification
Model: ................................................................................
Registration number: ..........................................................
VIN: .....................................................................................
Datum/Date: ........................................
Místo / Place: ...................................... Podpis/Signature.................................
Download

POTVRZENÍ O ZAPŮJČENÍ VOZIDLA USE OF A PRIVATE CAR