Název: 4-nápravový nákladní vůz ř. Uacs
Skupina:
Řada:
Uacs
Typové číslo:
9-451.11
11
Výrobce:
Režim:
83
Vagónka Poprad
Interv. číslo:
Rok výroby:
Poznámka:
Vlastník:
Typový výkres: 4-451.1
Výpočet brzdy: 4-451-5-1.1
Pneumatické schéma: 459.9.513.21.00.0
Výkres nápisů:
Šírka vozu: 3080 mm
Délka přes nárazníky: 14 450 mm
Lož. prostor
l=
mm š =
mm
Plocha:
m2 Lož. objem: 4x13 m3
Hmotnosti
Vl. hm. vozu:
Max. prov. rych.
S
SS
26,0 t
20 t/n
Hm. na náp.
Obrys
Výkres výpočtu:
DB 931
Pojezd
Podvozek
Typ:
TP:
Dvojkolí
Nárazník
Táhlo
∅ mm
Lož. skříň
Typ: 590 kN (alt.: 105–A)
Typ: neprůbežné 2 x 200 kN
Typ:
Ložisko
Pružina: prstencová
Pružina:
Brzda
- rozvaděč
- přídavný ventil
- brzdící váha
- brzdový valec
- typ DK-GP
- typ DAKO CV1 D14"
- typ DAKO D1 1,2
prázdny:
- TB 16"
- stavěč zdrží
- odbrzďovač
- spojkový kohout
- přestavovač
- vzduchojemy
- ruční brzda
- typ SZ
- typ DAKO OS1
- typ AKH 11/4", 2xĽ, 2xP
- N-O, P-L
- vřetenová, ovládaná z brzdové
plošiny
- jednošpalíkové
přestavná:
[bar]
- brzdové zdrže
Podlaha
Kotel - UTZ
Druh:
Materiál: - plášť
- dno
TP:
TP:
Šroubovka: 850 kN
- převod
ip = 11,79
(Pozn.: inovovaný)
(Pozn.: inovovaný)
ložený:
- zdvih pístu: 125 ± 5 mm
- zkušební tlaky Cpr = 1,20
Clož = 3,80
- brzdové potrubí větvené
- brzdící váha
- převod
Počet ks: 32
BH = 29,0 t
iH ~
tloušťka:
tloušťka:
tloušťka:
mm
mm
mm
Přepravovaná látka:
Provozní tlak: 2 bar
Zkušební tlak:
bar
Přepravované substráty: cement, mletý vápenec, vysokopecní struska,
elektrárenský popílek, apod.
Armatury:
∅ kotle:
mm
Délka:
mm
Objem:
hl
Ostatní UTZ
Schválené konštrukční změny a provozní úpravy
Změny
Číslo změny
Název
Dopl. č.4 k
TP
2-6427/98DÚ
Výměna stavěče zdrží na SZ-12
Nahrazení původních podvozků podvozky DB 931
Číslo výnosu, prov. disp.,
tech. zprávy
Čj.:1163/99-O12/3
Řada: Uacs 11.sk.
Typ: 9-451.11
Nápisy:
Nádrž "B" a "D" vlevo nahoře při žebříku
Nádrž "A" střed
Nádrž "B" střed
A 130 hl
B 130 hl
Nádrž "C" střed
C 130 hl
Nádrž "D" vpravo dole
Rakev pod nádrží "A"
S
120
A
38,0
B
46,0
00,0
C
54,0
52 000
l
26000 kg
29,0 t
VÁŽENO: Kn 00.00.00
(- 14,45
m -)
83
54
CZ-XXX
0000 000-0
Uacs451.11
Nádrž "D" střed
D 130 hl
Bezpečnostní předpisy:
R = 150 m
Rakev mezi nádržemi "A" a "B"
O

O


Z

Z
Rakev pod nádrží "B"
Rakev pod nádrží "C"
Rakev pod nádrží "D"
ČD
ZSSK, MÁV, PKP,
DB, ÖBB, NS
Rakev mezi nádržemi "C" a "B"
Čelo rakve
O

O


Z

Z
11
Adresa majitele:
Podélník – vlevo
(podle aktuálního katalogu
83 54 0000 000-0
popisových dat nákladních
vozů)
Návod na obsluhu:
DK-GP
SZ 12
Podélník vpravo
LAK I
LAK II
Kn
00.00.00
0
→ 8,00 m ←
Podvozek
83 54 0000 000-0a (resp. b)
→ 1,80 m ←
(80V)
Nárazník
- alternativa
Přestavovač
25 t
49 t
41 t
REV
Kn 00.00.00
Download

Technická specifikace 3