Měření závitů
- kontrola profilu Studijní text
Normalizované profily závitů
Závit METRICKÝ - M
α - vrcholový úhel 60°
d - velký průměr závitu šroubu (= D)
d2 - střední průměr závitu šroubu (= D2)
d3 - malý průměr závitu šroubu
D1 - malý průměr závitu matice
D2 - střední průměr závitu matice
D - velký průměr závitu matice
P - rozteč ( stoupání Ph = n.P; n - počet chodů)
H - nosná hloubka závitu
Metrický závit je nejběžnější profil
závitu na spojovacích šroubech.
Zde se používá většinou se základní,
nebo-li hrubou roztečí.
Příklad označení:
M12
Metrický závit s jemnou roztečí se používá například pro
upevnění elektrotechnických součástí. Na obrázku páčkový
vypínač s velmi nízkou upevňovací maticí.
Příklad označení:
M12 x 1
http://shop.sollerguitars.com
1
Závit WHITWORTHŮV - W
α - vrcholový úhel 55°
Whitworthův závit byl používán na spojovacích šroubech v minulosti. Dnes je používán pouze
v některých zemích. Rozměry jsou udávány v palcích.
Příklad označení:
W1/2“
Závit TRUBKOVÝ - G
α - vrcholový úhel 55°
www.garance-slavicin.cz
Trubkový závit má stejný profil jako Whitworthův, ale má jemnější
rozteč (stoupání). To znamená, že na délku jednoho palce je více
závitů.
Trubkový závit se běžně používá pro závitové spoje vodovodního a
plynového potrubí.
Jmenovitým rozměrem je průměr trubky (označeno Js – jmenovitá
světlost), ke které závit přísluší. Rozměry jsou udávány v palcích.
Příklad označení:
G 3/4“
www.brufus.cz
2
Závit LICHOBĚŽNÍKOVÝ - Tr
α - vrcholový úhel 30°
www.exvalos.cz/trapezove-srouby
Lichoběžníkový je určen
pro pohybové šrouby. Například šrouby (vřetena) šroubových zvedáků, svěrek, pohybových
šroubů pro suporty na obráběcích strojích.
Označení Tr je podle staršího názvu TRAPÉZOVÝ.
Příklad označení:
Tr 48x8
Závit OBLÝ - Rd
α - vrcholový úhel 30°
www.eshop.phhp.com
Profil je výrazně zaoblen. Z tohoto důvodu je vhodný pro spoje v agresivním prostředí, tj.
v prostředí, kde dochází ke korozi součástí a tím i povrchu závitu. Hrany bez zaoblení, jako
například u metrického závitu jsou korozí více znehodnoceny, než hrany oblé. Oblý závit i po
napadení korozí zůstává funkční. Závit je také odolnější vůči poškození rázy.
Na obrázku je takzvaná šroubovka.
Šroubovka je součástí spřáhel
železničních vozů. Jedná se o
pohybový šroub s pravým a levým
závitem.
Příklad označení:
Rd 32
www.msvmetal.eu
3
Závit ČTVERCOVÝ
www.bow.cz
Profil čtvercového závitu není normalizován.
Nemá tedy ani označení. Používá se
v některých případech na pohybových
šroubech. Například truhlářské hoblice.
Pro výrobu takového šroubu je potřeba jej
nakreslit a úplně okótovat.
Závit EDISONŮV
Edisonův profil závitu mají patice a objímky žárovek.
Je lisován z plechu. Není tedy vytvořen obráběním, tak jako ostatní závity.
Je normalizován pouze v několika velikostech:
4
Smysl stoupání závitu
Profil běžných závitů stoupá v pravotočivé šroubovici. Pouze v ojedinělých případech je
potřeba závit s opačným, tedy levotočivým stoupáním. Takovým případem je například závit
šroubu na jedné straně napínáku nebo šroubovky spřáhla železničních vagonů. Levý závit je
také na šroubu levého pedálu a klice jízdního kola z důvodu aby se pedál při jízdě
nevyšrouboval z kliky.
napínák
závit levý
závit pravý
šroubovka spřáhla
www.mojekolo.cz
5
Závity vícechodé
Většina používaných závitů jsou závity jednochodé. Na dříku šroubu, nebo v díře matice je
jedna profilová šroubovice. U některých pohybových šroubů se používá závit vícechodý. Má
potom větší stupání, to v praxi znamená, že na jedno otočení se posune o větší hodnotu.
servo-drive.com
Značení závitů
Druh závitu - profil
značka
profilu
jmenovitý
rozměr
příklad označení
Metrický
M
D
M 12
Metrický s jemnou roztečí
M
DxP
M 12x1
Whitworthův
W
D“
W ½´´
Trubkový válcový
G
Js“
G ¾´´
Oblý
Rd
D
Rd 32
Lichoběžníkový rovnoramenný
Tr
DxP
Tr 48x8
nenormalizovaný
Čtvercový
Edisonův
E
D
M 12 LH
Levé závity - za označením LH
Závit vícechodý
E 27
Tr 48x8 LH
D x Ph (P)
Tr 48x16 (8)
6
Kontrola profilu
Velký průměr závitu šroubu se změří například mikrometrem.
Foto: autor
Druh profilu a jmenovitá rozteč se zjistí závitovými měrkami. Měrky se postupně přikládají
k profilu šroubu a pohledem proti světlu se zjišťuje shoda.
Foto: autor
Souhrnná kontrola závitu, tj. zjištění, zda závit odpovídá předpisu včetně tolerance, se
provádí závitovými kalibry.
závitový kalibr na vnitřní závity
závitový třmenový kalibr
na vnější závity
závitové kalibry - kroužky
na vnější závity
www.i-zavitniky.cz
www.kalibrgroup.cz
7
Kontrola všech rozměrů závitu se může provést na profilprojektoru. Šroub je zde osvětlen
svazkem paprsků. Profil se zobrazí na matnici přístroje jako stínový obraz ve zvětšeném
měřítku. Na matnici lze provést měření pomocí pravítka a úhloměru. Přesněji žádané
rozměry zjistíme posouváním stolku se šroubem pomocí mikrometrických šroubů se
stupnicemi. Na matnici si před měřením nakreslíme tužkou osový kříž, ke kterému profil
pomocí mikrometrických šroubů přisouváme a na stupnicích odečítáme vzdálenosti.
měřená součást - šroub
stolek
mikrometrické šrouby
se stupnicemi
matnice
Foto: autor
profil závitu šroubu
Foto: autor
8
Download

Prifil závitu - studijní text