České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební Katedra urbanismu a územního plánování (K 11 127), Thákurova 7, 166 29 Praha 6 127UKK Urbanistická a krajinářská kompozice LS 2012/2013 Zadání a obsah předmětu (přednášky úterý 12:00‐13:40, A‐836) přednášející: doc. Ing. arch. ThLic. Jiří KUPKA, Ph.D. (garant předmětu) provizorní místnost A‐833, mail: [email protected] (vzhledem k rekonstrukci budovy konzultace jen po předchozí domluvě) doc. Ing. arch. Michal HEXNER, CSc. doc. Ing. arch. Ing. Zuzana PEŠKOVÁ, Ph.D. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Modulový předmět 127UKK představuje vybrané kapitoly z urbanistické a krajinářské kompozice doplňující v zaměření A+U znalosti z předmětů 127UR2B, 127URB3 a 127ZKT. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Program přednášek 01 19.02.2013 Vývoj urbanistické formy našich vesnic (Pešková) 02 26.02.2013 Požadavky ke zkoušce, zadání samostatné práce Prezentování výsledků – požadavky na odborný (vědecký) text (Kupka) 03 05.03.2013 Vývoj urbanistické formy Prahy I (Hexner) 04 12.03.2013 Vývoj urbanistické formy Prahy II (Hexner) 05 19.03.2013 Vysoké budovy I (Moskva, Paříž, Varšava) (Hexner) 06 26.03.2013 Vysoké budovy II (Londýn, Praha) (Hexner) 07 02.04.2013 Dejvice, aktuální otázky (Hexner) 08 09.04.2013 Státní plánovací komise a okrašlovací hnutí (Kupka) 09 16.04.2013 Komponovaná krajina a kulturní dominanty v krajině (Kupka) 10 23.04.2013 Poutní krajina – významný fenomén baroka (Kupka) 11 30.04.2013 Vizuální atraktivita krajiny (Kupka) 12 07.05.2013 Zahrada – mezi přirozeností a umělostí (Kupka) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Požadavky ke zkoušce Klasifikaci zkoušky tvoří několik částí (povinných i nepovinných) – lze ji ovlivnit aktivitou v průběhu semestru a samostatnou přípravou. Klasifikace se odvíjí od počtu získaných bodů: A) Docházka (nepovinná) – max. 6 bodů (1/2 bodu za jednu docházku) B) Samostatná práce (nepovinná) – max. 6 bodů (podrobnosti v příloze) C) Četba a vypracování zprávy (nepovinná) – max. 5 bodů (podrobnosti v příloze) D) Ústní zkouška (povinná) – max. 8 bodů (otázky budou zveřejněny koncem semestru) A‐výborně 25‐23 B‐velmi dobře 22‐20 C‐dobře 19‐17 D‐uspokojivě 16‐14 E‐dostatečně 13‐11 1
ad B) Samostatná práce zpracování tématu „Vývoj urbanistické formy Prahy“ (téma přednášky č. 03 a 04) cca 1 až 3 formáty A3 (obrázky, mapy, texty, schémata) za využití přednášek a literatury o Praze (nesmí chybět odkazy na použitou literaturu a prameny – viz přednáška č. 02) – práce by měla být ve formě „didaktického“ materiálu (plakátu), názorná a věcně správná (nutné odevzdat minimálně týden před zkouškou) ad C) Četba a vypracování zprávy četba jedné z uvedených knih dle výběru – písemný referát o knize (cca 3 až 5 normostran) – reflexe knihy do dnešní situace, osobní pohled na věc, vlastní názor (vč. případných citátů, odkazů na místo v textu – viz přednáška č. 02): CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán, 2005. CÍLEK, Václav. Makom. Kniha míst. Praha: Dokořán, 2009. DADEJÍK, Ondřej – STIBRAL, Karel – ZUSKA, Vlastimil. Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. Praha: Dokořán, 2009. FRAMPTON, Kenneth. Moderní architektura: kritické dějiny. Praha: Academia, 2004. GEHL, Jan. Život mezi budovami: užívání veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2000. GEHL, Jan – GEMZØE, Lars. Nové městské prostory. Šlapanice: Era, 2002. HRŮZA, Jiří. Města utopistů. Praha: Československý spisovatel, 1967. JACOBS, Jane. Smrt a život amerických velkoměst. Praha: Odeon, 1975. JACOBS, Jane. Ekonomie měst. D. Kounice: MOX NOX, 2012. JACOBS, Jane. Města a bohatství národů. D. Kounice: MOX NOX, 2012. KRIER, Léon. Architektura volba nebo osud. Praha: Academia, 2002. LYNCH, Kevin. Obraz města. The image of the city. Praha: POLYGON, 2004. NORBERG‐SCHULZ, Christian. Genius loci: krajina, místo, architektura. Praha: Dokořán, 2010. SITTE, Camillo. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: ABF, 1995. STIBRAL, Karel. Proč je příroda krásná? Praha: Dokořán, 2005. VALENTA, Josef. Scénologie krajiny. Praha: Kant pro AMU, 2008. VESELÝ, Dalibor. Architektura ve věku rozdělené reprezentace: problém tvořivosti ve stínu produkce. Praha: Academia, 2008. (nutné odevzdat minimálně týden před zkouškou) Jiří Kupka, 2013 2
Download

obsah přednášek - Katedra urbanismu a územního plánování