SEISMIC TALKS
SEISMIC TALKS
Seismic Safety Fuarı kapsamında mimarlık dergisi DETAIL tarafından
düzenlenecek olan ‘’depreme dayanıklı planlama ve inşaat’’ konulu
uluslararası forum ‘’Seismic Talks’’, tüm dünyadan mimar ve şehir
planlamacılarını hedefliyor.
During the Seismic Safety trade fair an international forum organised by
architectural magazine DETAIL entitled "Seismic Talks" will also be held
on the topic of "earthquake-resistant planning and construction". It is aimed
at architects and urban planners worldwide.
28 Nisan 2014
28 April 2014
SEISMIC TALKS - Sunumlar
İstanbul ve Türkiye'de Depreme Dayanıklı İnşaat ve
Yenilemede Mimari ve Şehir Planlaması Çözümleri
SEISMIC TALKS - Lecture
Architectural and urban planning solutions for
earthquake-resistant construction and renovation in
İstanbul and Turkey
Konuşmacılar
Murat Tabanlıoğlu
Ömer Kanipak
Can Çinici
Mimar, Tabanlıoğlu Mimarlık, İstanbul, Türkiye
Mimar, Tasarım Atölyesi Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Mimar, Çinici Mimarlık, İstanbul, Türkiye
Speakers (amongst others) :
Murat Tabanlıoğlu
Ömer Kanipak
Can Çinici
Architect, Tabanlıoğlu Architects, İstanbul, Turkey
Architect, Tasarım Atölyesi Kadıköy, İstanbul, Turkey
Architect, Çiniçi Mimarlık, İstanbul, Turkey
29 Nisan 2014
29 April 2014
SEISMIC TALKS - Diyalog
Deprem riski altındaki bölgeler için mimarlık, şehir
planlaması ve kültürel açıdan zorluk ve fırsatlar.
SEISMIC TALKS - Dialogue
Challenges and solutions for earthquake-prone areas
with respect to architecture, urban planning and society.
Uzmanlar kendi görüşlerini açıklayacaklar ve deprem bölgelerinde
mimari ve şehir planlama yaklaşım ve perspektiflerini sunacaklar.
The discussion partners will explain their views and illustrate different perspectives
and approaches to architecture and urban planning in earthquake zones.
Tartışma Ortakları
Discussion Partners
Prof. Dr. Asu Aksoy
Emre Arolat
Steffen Braun
Prof. Dr. Murat Güvenç
Prof. Uwe Rieger
Kent Sosyoloğu, İstanbul Bilgi Ünv. İstanbul, Türkiye
Mimar, Emre Arolat Architects (EAA), İstanbul, Türkiye
Kentsel Sis. Müh. Fraunhofer IAO , Stuttgart, Almanya
Şehir ve Bölge Plan. İst. Şehir Üniv. İstanbul, Türkiye
Mimar, Auckland Üniv. Mim. Fak. ve Plan. Auckland,
Yeni Zelanda
David Sim
Mimar, Gehl Mimarlar, Kopenhag, Danimarka
Dr. Ing Sebastian Storz, Yapı Tarihçisi, Forum Baukultur eV, Dresden, Almanya
+ Musaa , L' Aquila , İtalya
MODERASYON:
Olaf Bartels
Mimarlık Tarihçisi / Mimarlık Eleştirmeni
Berlin ve Hamburg, Almanya
SEISMIC TALKS - Ziyaretçilerle soru-cevap
MODERASYON:
Olaf Bartels
Mimarlık Tarihçisi / Mimarlık Eleştirmeni
Berlin ve Hamburg, Almanya
Seismic Talks Forumu ve ortak oturumlar tüm fuar ziyaretçilerine açık ve ücretsizdir.
Program dili İngilizce-Türkçe'dir ve simultane tercüme olacaktır.
Prof. Dr. Asu Aksoy
Emre Arolat
Steffen Braun
Prof. Dr. Murat Güvenç
Prof. Uwe Rieger
David Sim
Dr. Ing Sebastian Storz
MODERATION:
Olaf Bartels
Urban Sociologist, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Turkey
Architect, Emre Arolat Architects (EAA), İstanbul, Turkey
Urban Systems Engineering, Fraunhofer IAO, Stuttgart, Germany
Geographer focusing on settlement geography,
İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul, Turkey
Architect, The University of Auckland, School of
Architecture and Planning, Auckland, New Zealand
Architect, Gehl Architects, Copenhagen, Denmark
Building historian, Forum Baukultur e.V., Dresden,
Germany + MusAA, L'Aquila, Italy
Architectural Historian / Architectural Critic,
Berlin & Hamburg, Germany
SEISMIC TALKS - Open discussion with visitors
MODERATION:
Olaf Bartels
Architectural Historian / Architectural Critic,
Berlin & Hamburg, Germany
Seismic Talks Forum and joint sessions are open and free of charge for all visitors.
The language of the programme is English-Turkish with simultaneous translation.
Download

konferans programi 1 copy