Olšany Cemetery - Olšanské Hrbitovy
\olsansky\CZ00064\Olsansky Cemetery IX, part 6 of 12
1896 photos/fotky
http://czech.stonepics.com
Hanuš Trneček (1914)
Anna Trnečková (1914)
Alois Chlebovský (1949)
Jessie Chlebovská roz. Trnečková (1948)
Alexander Kunz (1950)
H. Kunzová roz. Trnečková (1958)
Otakar Hanuš (1940)
Irma Trnečková (1968)
Vlastimil Oberhel (1999)
Frant. Oberhell (1956)
Rodina Kokešova (xxxx)
Rodina Šreierova (xxxx)
Žofie Hrašeová (1914)
Helena Kárová (1929)
Josef Degen (1941)
Marie Degenová (1968)
Josef Degen (1989)
Věra Degenová (2007)
Josef Řehák (1934)
Anna Tylšová (1944)
Václav Tylš (1954)
Josef Řehák (1960)
Alice Řeháková (1971)
Zdenka Řeháková (1983)
Barbora Nováková (1934)
František Novák (1956)
František Novák (1977)
Antonín Kopecký (1914)
Marie Kopecká (1939)
Eva Komanová roz. Kopecká (1966)
Jaroslav Fiala (1985)
Milada Fialová roz. Kopecká (1991)
Růženka Žáková (1946)
Růžena Žáková (1978)
Václav Žák (1981)
Joe Hloucha (1957)
Neznámý Hloucha (xxxx)
Neznámý Hlouchová (xxxx)
Jiří Hloucha (xxxx)
Karel Doležal (1958)
Marie Doležalová (1972)
Marie Sedláčková (1977)
Jaroslav Červenka (1934)
Marie Červenková roz. Hradecká (1962)
Josef Červenka (1974)
Marie Červenková (1974)
Vojtěška Červenková (1992)
Karel Krejčík (19xx)
Berta Krohová roz. Wödinaggová (1914)
Jindřich Kroh (1917)
Jindřich Kroh (1980)
Štěpánka Krohová (1998)
Karek Záběhlický (1914)
František Záběhlický (1951)
Marie Záběhlická (1954)
Emil Záběhlický (1986)
Anna Záběhlická (2000)
Irena Adamcová (xxxx)
Eliška Bakovská (xxxx)
Karel Bakovský (xxxx)
Irena Horová (1991)
Rodina Honsova (xxxx)
Rodina Bambasova (xxxx)
Marie Maroszová (1966)
František Marosz (2004)
Rodina Rožnovjakova (xxxx)
Václav Havlas (1941)
Marie Novotná (1959)
Helena Havlasová (1967)
Jaroslav Havlas (2002)
Rudolf Mrásek (xxxx)
Jindra Mrásková (xxxx)
Julius Čunderlík (1958)
Emanuel Hamsa (1946)
Anna Hamsová (1969)
Marie Hrubá (1942)
Antonín Hrubý (1942)
Antonín Hrubý (1974)
Rosa Daňková (1990)
Josef Havlík (1961)
Václav Daněk (1964)
Vladislav Beneš (1975)
Antonie Havlíková (1980)
Vladislav Hrubý (1912)
Neznámý Hrubý (xxxx)
Josef Kuracina (1985)
Krista Krabcová (1930)
František Krabec (1938)
Antonie Krabcová (1940)
Ludvík Šváb (1913)
Zděněček Novotný (1921)
Josef Šváb (1932)
Růžena Švábová (1938)
Emil Poštulka (1956)
Ludvík Šváb (1997)
Amálie Poštulková (1959)
Františka Švábová (1966)
Zdenko Poštulka (1992)
Zdenka Fabingerová (1978)
Josef Tysovský (1913)
František Tysovský (1921)
Bohuš Tysovský (1961)
Božena Tysovská (1898)
Leopolda Tysovská (1964)
Karel Tysovský (1968)
Josef Langpaul (1971)
Václav Králík (1926)
Marie Králíková (1949)
Miroslav Králík (1979)
Marie Králíková (1992)
Ludvík Štverák (1943)
Kateřina Štveráková (1946)
František Štverák (1966)
Jiří Štverák (1975)
Heda Zubenková (1983)
Rodina Papírníkova (xxxx)
Jan Vaňkát (1967)
A. Vaňkátová (1991)
Marcel Čapek (1985)
Antonín Šírek (1943)
Josef Šírek (1949)
Karolína Šírková (1954)
Marie Šírková (1956)
Jaroslav Jeník (1992)
Karel Fischer (1913)
Františka Fischerová (1943)
Karel Fischer (1950)
Ludmila Fischerová (1951)
Antonín Waldhauser (1913)
Katuše Höllová (1919)
Josef Höll (1924)
Bertička Kučerová (1936)
Josef Michal (1913)
Josefa Michalová (1953)
Marie Michalová (1985)
Ema Taušová (xxxx)
Bohumil Černoch (1913)
Kristýna Černochová roz. Švamberková (1934)
Bohumil Černoch (1949)
Luisa Černochová roz. Čečetková (1967)
Ivan Špalek (1992)
Zdeněk Mojžíš (1997)
Rodina Jandejskova (xxxx)
Josef Pojer (1971)
Oldřich Pojer (1992)
Marie Pojerová (1994)
Ladislav Loukota (1913)
Františka Loukotová (1915)
Jeníček Loukota (1939)
Antonín Loukota (1941)
Marie Loukotová (1983)
Jan Loukota (1990)
Antonín Loukota (2001)
Kateřina Vamberová (1913)
František Vambera (1907)
František Vambera (1932)
Antonín Konůpek (1940)
Marie Konůpková (1951)
Jaromír Vambera (1994)
Vilém Cába (1949)
Danuška Cábová (1947)
Alois Cába (1967)
Renatka Cábová (1967)
Marie Cábová (1992)
Miluše Holá (1962)
Josef Krejčí (1930)
Josef Krejčí (1933)
Karel Krejčí (1949)
Barbora Krejčová (1954)
Václav Krejčí (1978)
Marie Krejčová (2001)
Rodina Hubičkova (xxxx)
Rodina Řehákova (xxxx)
Barbora Hladíková (1929)
Magda Hladíková (1913)
Milada Hladíková (1918)
Anna Hladíková (1930)
Marie Řehořová (1963)
Anežka Baštová (1966)
Jaroslav Bašta (1981)
Václav Bašta (2004)
Rodina Černých (xxxx)
Rodina Stejskalova (xxxx)
Louisa Mužáková (1913)
František Doubek (1923)
Josefa Doubková (1926)
Marie Hudečková (1945)
Leopold Hudeček (1948)
Vratislav Dobiáš (1971)
Antonín Moravec (1997)
Jaroslav Kadlec (1999)
Ivan Stock (1961)
Rodina Mariani (xxxx)
Josefa Doležalová (1984)
Bedřich Doležal (xxxx)
Rodina Zámečníkova (xxxx)
Mařenka Sazmová (1913)
Antonín Veverka (1913)
Jana Kopecká (1914)
Ant. Gut (1948)
Marie Gutová (1962)
Josef Prošek (1964)
Marie Prošková (1972)
Tonička Málková (1913)
Josef Málek (1916)
Antonie Kleinová Málková (1956)
B. Grossmannová (1954)
Petr Grossmann (1971)
Anna Grossmannová (1973)
Michael Kudela (1985)
Táňa Kudelová roz. Petrová (xxxx)
Terezie Pašková (1913)
František Bláha (1922)
Rodina Kadlecova (xxxx)
Rodina Králova (xxxx)
Rodina Hankova (xxxx)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Marie Pokorná (1913)
Karel Pokorný (1931)
Maruška Jonová (1945)
Otilie Kocurová (1939)
Růžena Jonová (1959)
Karel Jon (1963)
Ferdinand Kocura (1964)
Miroslava Jonová (1984)
Pepíček Kahuda (1955)
František Bílka (xxxx)
Romuald Štefka Dania (1948)
Marie Štefková Daniová roz. Benešová (1972)
Roman Dáňa (1992)
Hana Dáňová roz. Zimmermannová (1997)
Ondřej Heinl (1913)
Josefa Heinlová (1952)
Antonie Bendová (1952)
Emil Heinl (1974)
Ant. Poledne (1913)
Rodina Kučerova (xxxx)
J. Komínková (1913)
B. Kromerová (1945)
F. Klimešová (1972)
Antonín Hoffmann (1913)
Antonín Hoffmann (1933)
Antonín Hoffmann (1936)
Jarmila Hoffmannová (1953)
Zdeněk Hoffmann (1967)
Eleonorka Hoffmannová (1967)
Zdeněk Hoffmann (1976)
Olga Burešová (1978)
Marie Hoffmannová (1989)
Adolf Bihari (1983)
Milan Bihari (1992)
Anna Podzemská (1988)
Rodina Kybalova (xxxx)
Rodina Schmoranzova (xxxx)
Emilie Galleová (1981)
František Kliment (1958)
Marie Klimentová (1971)
Anna Knákalová (1934)
František Kudrna (1955)
Helena Kudrnová (1974)
Rodina Bartlova (xxxx)
Jaroslav Štech (xxxx)
Fanča Štechová (xxxx)
Jan Jarolímek (1943)
Marie Jarolímková (1943)
Zdenička Jarolímková (1931)
Boža Jarolímková (1970)
Jaroslav Jarolímek (1992)
Rodina Zvonařova (xxxx)
Rodina Tršova (xxxx)
Václav Šícha (xxxx)
Josef Prágr (xxxx)
Rodina Maříkova (xxxx)
Anna Krátká (1932)
Václav Krátký (1941)
Karel Krátký (1955)
Karel Krátký (1981)
Hedvika Krátká (1981)
Marie Krátká (1994)
Marie Kováčová (1993)
Augustin Dušek (1947)
Marie Dušková (1965)
Marie Kunovská (1998)
Oskar Kunovský (2001)
Rodina Možných (xxxx)
Rodina Holečkova (xxxx)
Petr Král (1990)
Jiří Král (1996)
Jan Haruda (1993)
Marie Chmelíková (1958)
František Janů (1968)
Vladimír Spálenka (1983)
Marie Janů (1987)
Jaroslav Vaniš (1993)
Albína Horáková (1985)
Jiřina Horníčková (2003)
Monika Drábová (1961)
Julius Rieger (xxxx)
Františka Turinová (xxxx)
Anna Brůžová (xxxx)
Václav Rieger (xxxx)
Marie Riegrová (xxxx)
Bohuslav Pečenka (1982)
Anna Pečenková (2003)
Josef Blecha (1979)
Miloš Blecha (1985)
Jiří Červenka (1988)
Pavel Soustružník (1974)
Alois Zelenka (1935)
Marie Zelenková (1962)
Jiřina Pichlová (1984)
Tončí Sodomková (1958)
Valerie Berková (1984)
Kazimír Enderla (2000)
Helena Enderlová (2002)
Jaroslav Drahovzal (1988)
Marie Drahovzalová (1988)
Aloisie Drahovzalová (1945)
Anna Půlpánová (1965)
František Řičář (1914)
Kateřina Brandejsová (1932)
Antonín Thomayer (1935)
Kateřina Thomayerová (1948)
Josef Palivec (1961)
Josefa Palivcová (1967)
Robert Dub (1981)
Váša Šídlo (1959)
František Šídlo (1973)
Marie Šídlová (1991)
Jiří Marek (2000)
Jan Bezděk (1915)
Rodina ??lářova (xxxx)
Karel Šírl (1915)
Vlasta Gautschová (1952)
Antonie Šírlová (1954)
Jaroslav Pleticha (1972)
F. Poledník (1995)
Emilie Pletichová (1997)
Eugen Horváth (xxxx)
Růžena Horváthová (xxxx)
Rodina Maurova (xxxx)
Marie Štětinová (1925)
Anna Aulická (1925)
Vilém Aulický (1942)
Josef Aulický (1953)
František Štětina (1954)
Emilie Štětinová (1957)
Jan Beneš (xxxx)
Marie Benešová (xxxx)
Jaroslav Simerský (1978)
Marie Simerská (1988)
Helena Urbanová (xxxx)
Rodina Tomkova (xxxx)
Rodina Mandelíkova (xxxx)
Rodina Vejvodova (xxxx)
Jiří Kiml (1993)
Tomáš Kiml (1988)
Rodina Kolaříkova (xxxx)
Stanislav Brabec (1920)
Anna Brabcová (1942)
Jaroslav Brabec (1946)
Jan Brabec (1948)
Božena Brabcová (1950)
Alexandr Trankovský (1988)
Jana Predikantová (1937)
Josef Zima (1940)
Magdalena Zimová (1948)
Marie Richterová (1968)
Jindřiška Werichová (1987)
Hana Zichová (2001)
František Markvart (1950)
Antonie Markvartová (1980)
Františka Plesarová (1962)
Jan Švec (1973)
Josef Jaroš (1914)
Alois Jaroš (1951)
Josefa Jarošová roz. Lukešová (1984)
Rodina Lalákova (xxxx)
Marie Jandová (1914)
František Janda (1917)
Ludmila Procházková (1957)
Miloslav Hánek (1957)
Jan Biskup (1953)
Václav Syrový (1966)
Barbora Kučerová (1936)
Štěpánka Biskupová (1928)
Jan Kain (1955)
Marie Kainová (1989)
František Rückl (1951)
Jarmila Rücklová (1972)
Barbora Weinžierlová (1959)
Marie Vinická (1971)
Egon Vinický (1981)
František Konheiser (1932)
Anna Konheiserová (1942)
Marie Konheiserová (1968)
Václav Konheiser (1952)
Rodina Jungrova (xxxx)
Rodina Hübscherova (xxxx)
Jan Musil (1975)
Žofie Musilová (1993)
Bedřich Smeták (xxxx)
Marie Smetáková (xxxx)
Bedřich Smeták (xxxx)
Josef Smeták (xxxx)
Evžen Pilz (xxxx)
Zdeněk Minář (xxxx)
Hana Pilzová (xxxx)
Anna Smetáková (xxxx)
Marie Milá (1951)
František Veselý (1977)
Terezie Hoyerová (1914)
Hermína Fischerová (1944)
František Jesenský (1947)
Jan Jesenský (1942)
Alžběta Jesenská (1942)
Jiří Jesenský (1942)
Žofie Jesenská (1942)
Milada Jesenská roz. Hoyerová (1948)
Neznámý ??sudk?? (1926)
Marie ????o?? (19xx)
Anna Irová (1957)
Rudolf Pacholík (1960)
Markéta Pucová (1914)
Aloisie Veseláková roz. Pucová (1921)
Anna Pucová (1934)
Jaroslav Puc (1938)
Josef Puc (1972)
Břetislav Dvořák (1974)
Blanka Dvořáková (1988)
Aloisie Broumová (1990)
Dagmar Lázňovská (2004)
Karel Kimla (1981)
Květa Kimlová (1994)
Anna Patřilová roz. Staňková (1929)
Emil Tatoušek (1956)
Karel Kalich (1960)
Helena Tatoušková (1972)
Kristina Kalichová (1983)
Zdenka Machová (1975)
Zdenka Jirsová (2004)
Jaroslav Křížek (1995)
František Pecháč (1925)
Jan Hanuš (1991)
Anna Hanušová (2000)
František Slavík (2002)
Jarmila Mizerová (1973)
Václav Mizera (1973)
Rodina Piskačova (xxxx)
Josef Valta (1955)
Marie Valtová (1971)
Anna Adamová (1983)
Julius Balcar (1988)
Maruška Vysušilová (1941)
Barbora Vysušilová (1976)
Julinka Svatoňová (1923)
Antonín Hutar (1914)
Cecilie Hutarová (1916)
Antonín Braný (1939)
Růžena Braná (1945)
František Braný (1977)
Josef Dlouhý (xxxx)
Alžběta Dlouhá (xxxx)
Rodina Čechova (xxxx)
Anežka Kestřánková (1992)
Jan Kestřánek (1997)
Zdeňka Šeberová (1983)
Marie Boháčová (1974)
Josef Boháč (1952)
Augustin Lukeš (1914)
Láďa Lukeš (1918)
Anežka Klauzová (1952)
Josef Staněk (1994)
Amálka Grösselová (1934)
Josef Strobach (1949)
Františka Strobachová roz. Hercíková (1963)
Josef Horák (1965)
Jaroslav Polák (1991)
Emilie Horáková (1992)
Růžena Poláková (1993)
Rodina Cysařova (xxxx)
Rodina Přibáňova (xxxx)
Rodina Březinova (xxxx)
Karel Rázek (1970)
Ludmila Rázková (2004)
Aloisie Novotná (1934)
Josef Novotný (1934)
Jan Novotný (1971)
Rodina Drbohlavova (xxxx)
view
Josef Pejša (1931)
Marta Pejšová (xxxx)
Karla Pexová (1937)
František Pexa (1954)
Adolf Wágner (1960)
Karla Wágnerová (1971)
Otakar Zajíček (1998)
Anežka Branná (1969)
Růžena Dvořáková (1973)
Vladimír Dvořák (1990)
František Vocásek (1964)
Anežka Vocásková (1965)
Vlastička Hájková (1975)
Pepíček Polák (1918)
Františka Poláková roz. Kadeřábková (1931)
Petr Polák (1942)
Rodina Štěrbova (xxxx)
Rodina Heřmanova (xxxx)
Rodina Seidlova (xxxx)
Ludvík Maruška (1936)
Květuška Šveňhová (1944)
Marie Marušková (1949)
Josefa Krejzová (1951)
Antonín Krejza (1953)
Jan Tvrdý (1965)
Oldřich Mayer (1984)
František Baxa (1948)
Františka Baxová (1949)
Antonín Benátčan (1969)
Rodina Kavínova (xxxx)
Rodina Sukova (xxxx)
Rodina Přijalova (xxxx)
Rodina Vlkova (xxxx)
Ludmila Bázlerová (1914)
Pravoslav Bázler (1915)
Vilem Bázler (1917)
Růžena Bázlerová (1952)
Štěpán Neuman (1964)
Milada Neumanová (1992)
Rodina Pešlova (xxxx)
Rodina Sloupova (xxxx)
Aloisie Štoková (1957)
Jan Kacián (1984)
Anna Kaciánová (1997)
Růžena Havlínová (1968)
Ladislav Havlín (2001)
Antonín Ptáček (xxxx)
Marie Ptáčková (xxxx)
František Ptáček (19xx)
František Domín (xxxx)
Antonín Domín (1962)
Anna Procházková roz. Černá (xxxx)
Jan Černý (xxxx)
Jan Přikryl (2005)
Gertrud Zahálková (1933)
Arnošt Zahálka (1954)
Aug. Přikryl (1960)
Rodina Kepkova (xxxx)
Rodina Kuncova (xxxx)
Jan Lain (1927)
Marie Lainová (1941)
Miroslav Lain (1951)
Pavla Lainová (1974)
Libuše Kohoutová (1992)
Václav Kohout (2005)
Rodina Boháčkova (xxxx)
Jan Holý (1933)
Františka Holá (1957)
Jan Topinka (1989)
Emilie Topinková (1999)
Rodina Zimova (xxxx)
Rodina Rypalova (xxxx)
Rodina Novotných (xxxx)
Marie Valníčková (1925)
Vladimír Valníček (1926)
Jan Valníček (1967)
Anežka Míšová (1994)
Rodina Košumberská (xxxx)
Marie Landová (1973)
Karel Papež (1977)
Marta Papežová (1990)
Anna Bourová (xxxx)
Marie Kabešová (xxxx)
Rodina Bendova (xxxx)
Rodina Hejdukova (xxxx)
Josef Hořánek (1952)
Růžena Hořánková (1965)
Rodina Prknova (xxxx)
Marie Čápová (1960)
Hana Drábková (2002)
Petr Čonka (1992)
Václav Hoffmann (1914)
Pavla Hoffmannová (1934)
Marie Hlávková (1944)
Ivan Simerský (1994)
Václav Janda (1945)
Rodina Vostárkova (xxxx)
Rodina Práškova (xxxx)
Rodina Balíkova (xxxx)
Rodina Smetanova (xxxx)
Karel Skála (1927)
Hana Skálová (1915)
Kamila Skálová (1919)
Marie Skálová (1959)
Antonie Pauzarová (1961)
Antonín Skála (1966)
Anna Pauzarová (1981)
Jindřich Bartoň (1958)
Terezie Bartoňová (1980)
Lambert Janata (1938)
Marie Janatová (1965)
Hanuš Lorenc (1962)
Marie Janatová (1978)
Olga Doušová (1987)
Anna Krýslová (1989)
František Řehoř (xxxx)
Vojtěch Kremitovský (1962)
Božena Kremitovská (1969)
Josef Krýsl (1970)
Miroslav Krýsl (1988)
Josef Ferbas (1996)
Rodina Doležalova (xxxx)
Václav Janů (1941)
Alenka Janů (1954)
Kateřina Janů (1979)
Josef Švec (1973)
Marie Švecová (1982)
Rodina Hadáčkova (xxxx)
Jan Kvasný (1935)
Jan Kvasný (1936)
František Krs (1984)
František Levý (1991)
Rodina Ambrožova (xxxx)
Rodina Holovských (xxxx)
Josef Uher (1961)
Kristina Uhrová (1964)
Rudolf Brázda (1967)
František Roubal (1958)
Marie Roubalová (2003)
Vladimír Macura (1999)
Vladislav Pašek (1954)
Rudolf Zázvorka (1961)
Marie Dolejšková (1977)
Emilie Dittrichová roz. Šindelářová (1914)
Berta Dittrichová roz. Srbová (1931)
Václav Dittrich (1939)
Marie Dittrichová (1973)
Marie Rybková Renková (2000)
František Renka (1956)
Miroslav Dittrich (1984)
Jenka Čápová (1964)
Rodina Krátká (xxxx)
Rodina Štukavcová (xxxx)
Rodina Legerská (xxxx)
Helena Kopečná (1988)
Rodina Bandasova (xxxx)
Kateřina Dietlová (1944)
Alfred Dietl (1955)
Jakub Moser (1965)
Božena Moserová (1970)
Vojtěch Moser (1978)
Jiřina Moserová (1996)
Božena Rostašová (1989)
Viliam Rostaš (2002)
Marie Möcklová roz. Pilařova (1914)
Eduard Möckl (1928)
Jan Karel (1935)
Josef Lukášek (1945)
Františka Lukášková (1953)
Antonie Bartůšková (1963)
Karel Balásek (1965)
Josef Meduna (1970)
Jitka Medunová (1975)
Antonie Balásková (1994)
Marie Japplová (2003)
Zdena Vyskočilová (1963)
Rodina Jůnova (xxxx)
Rodina Trojanova (xxxx)
Miloslav Köck (1990)
Vlasta Köcková (2000)
Rodina Trejbalova (xxxx)
Rodina Holoubkova (xxxx)
Ignác Pohlodko (1978)
Marek Janičo (1994)
Marcela Křemenová (1990)
František Křemen (1983)
Rodina Barylukova (xxxx)
Liduška Růžičková (1934)
Josefa Růžičková (1937)
Antonín Lancingr (1924)
Josefa Lancingrová (1943)
František Lancingr (1944)
Rodina Pollnerova (xxxx)
Růžena Valhová (1955)
Vojtěch Drbout (1973)
Leopoldina Drboutová (1990)
Milada Knauerová roz. Valhová (1981)
Blažena Smělá (1992)
Marie Synková (1914)
Čeněk Bittner (1937)
Antonie Bittnerová (1969)
Marie Mrázková roz. Fulínová (1931)
Ferdinand Mrázek (1950)
Jan Hejret (1981)
Růžena Hejretová (1992)
Ladislav Bartas (1991)
Rodina Sazamova (xxxx)
Rodina Uhlířova (xxxx)
Helena Janatová (1990)
Jaroslav Janata (1990)
Rodina Mejstříkova (xxxx)
Rodina Wagnerova (xxxx)
Rodina Dvořákova (xxxx)
Emanuel Čihák (1924)
Anna Čiháková (1961)
Františka Poláková (1969)
Jindřich Polák (1987)
Jaroslava Poláková (1996)
Augustin Galia (1987)
Rodina Kadeřábkova (xxxx)
Rodina Kubešova (xxxx)
Rodina Sloupova (xxxx)
Alžběta Škopková (1948)
Ladislav Zeithamel (1977)
Bohumila Zeithamlová (1980)
Natálka Poseltová (2008)
Rodina Šebkova (xxxx)
Rodina Štefanova (xxxx)
Rodina Velíškova (xxxx)
František Waschler (1924)
Anna Waschlerová (1934)
Rodina Kalecká (xxxx)
Rodina Baborova (xxxx)
Rodina Katzova (xxxx)
Rodina Majerova (xxxx)
Rodina Bobkova (xxxx)
Josef Vondrák (1966)
Marie Vondráková (1998)
Marie Kubíčková (1995)
Josef Kubíček (1995)
Rodina Zelenkova (xxxx)
Růžena Součková (1993)
Milada Pechoušková (1988)
Jiří Pechoušek (1991)
Františka Jará (1970)
Josef Vobořil (1973)
Eva Vobořilová (1981)
František Jarý (1982)
Jiří Šoula (1969)
Anna Velebilová (1970)
Rudolf Velebil (1971)
Zdena Šoulová (1994)
Jiří Velebil (1994)
Jan Janovský (1994)
Marie Kalivodová (1925)
Frant. Kalivoda (1927)
Marie Čermáková (1947)
Karel Čermák (1964)
Karel Suchý (1969)
Anna Čermáková (1980)
Karel Čermák (1982)
Milada Suchá (1992)
Rodina Innemannova (xxxx)
Rodina Ulrychova (xxxx)
Jiří Koudelka (1947)
Adolf Lösel (1982)
Anna Löselová (1985)
Stanislav Koudelka (1987)
Marie Pěčová (1996)
Oldřich Kaempf (1974)
Antonie Doležalová (1945)
Rudolf Khek (1979)
Růžena Růžičková (xxxx)
Václav Růžička (xxxx)
Marie Roubalíková (xxxx)
Antonín Roubalík (xxxx)
Antonín Roubalík (1965)
Václav Růžička (1955)
Antonín Růžička (1958)
Barbora Zdvihalová (1914)
Anna Růžičková (1939)
Toníček Růžička (1941)
Anna Růžičková roz. Ribierova (1944)
Marie Roubalíková (1971)
Marie Altrichterová (1979)
Ladislav Alttrichter (198x)
Miroslav Smrž (1980)
A. Gartnar (xxxx)
L. Gartnarová (xxxx)
M. Rybnikář (xxxx)
Rodina Laubeova (xxxx)
František Dopert (1917)
Karolina Dopertová (1932)
Markéta Dopertová (1963)
František Dopert (1964)
Vratislav Merkl (1988)
Berta Bönschová (1975)
Matylda Slabá (xxxx)
Rodina Steinerova (xxxx)
Rodina Kadeřábkova (xxxx)
Rodina Šaboukova (xxxx)
Václav Radosta (1947)
Marie Radostová (1972)
Rodina Šmakalova (xxxx)
Rodina Štruncova (xxxx)
Josefa Slezáková (1961)
Václav Slezák (1964)
Rodina Tesařova (xxxx)
Rodina Doksanských (xxxx)
Marie Hauptmanová (1963)
Václav Žižka (1980)
Antonín Hauptman (1997)
Rodina Ježkova (xxxx)
Fany Behenská (1973)
Josef Běhounek (1982)
Václav Škorpil (1997)
Anna Běhounková (2003)
Jan Jelínek (1914)
Anna Jelínková (1955)
Viktor Procházka (1965)
Anna Dimmerová (1966)
Jan Stuchlík (1967)
Anička Jelínková (1976)
Marie Stuchlíková (1984)
Zdeňka Procházková (1984)
Jana Kardová (1993)
Marie Konvalinková (1952)
Božena Dvořáková (1958)
Antonín Dvořák (1981)
Antonín Zinek (1914)
Antonie Zinková (1947)
Blažena Brabencová (1985)
Josef Živnůstka (1957)
Anna Živnůstková (1973)
Hugo Novák (1973)
Anna Nováková (1985)
Milada Havlíčková (2005)
Rodina Váchova (xxxx)
Rodina Kopecká (xxxx)
Marie Tomková (1967)
Rodina Vorlíčkova (xxxx)
Milada Chrástová (1976)
Adolf Chrást (1984)
Mařenka Hrádková (1945)
Josefa Hrádková (1982)
Václav Benda (1966)
Josef Ledvinka (xxxx)
Anna Ledvinková (xxxx)
Ríša Richter (1965)
Rodina Mydlochova (xxxx)
Karel Vraný (1914)
Berta Vraná (1941)
Hela Šírlová (1949)
Karel Vraný (1963)
Josef Vraný (1966)
Antonín Šírl (1984)
Antonie Vraná (1992)
Dagmar Vlčková (2003)
Marie Vlčková (1964)
Rodina Krupičků (xxxx)
Vladimír Vojáček (1961)
Božena Vojáčková (1963)
Emanuel Vojáček (1975)
Rodina Piškova (xxxx)
Mařenka Krejčová (1914)
Růžena Krejčová (1932)
Karel Krejčí (1948)
Emilie Filipová roz. Krejčová (1972)
Milena Bernreiterová roz. Filipová (2009)
Rozalie Kadlecová (1925)
František Kadlec (1966)
Josefa Kadlecová (1986)
Jiří Plodík (2001)
Václav Kolář (1914)
Gertruda Kolářová (1961)
Hynek Procházka (1966)
Marie Procházková (1970)
Marie Kroutilová (2004)
Karolina Volejníčková (1980)
Alena Smetáková (1984)
Marie Urešová (1985)
Bedřich Smeták (1995)
Alena Šolcová (2007)
Rodina Jelínkova (xxxx)
Rodina Milfajtova (xxxx)
Rodina Hřebcova (xxxx)
Rodina Plackova (xxxx)
Barbora Suchanová (1915)
Emanuel Suchan (1916)
Jožka Lažanská roz. Suchanová (1939)
Jiří Lažanský (1945)
Alois Šnepp (1960)
Amálie Šneppová (1980)
Albína Brožová (2007)
Jaroslav Brož (1995)
Norbert Malý (2009)
Rodina Černých (xxxx)
František Vojíř (1891)
Anna Vojířová roz. Petáková (1897)
František Vojíř (1894)
Antonín Vojíř (1895)
Fr. Svoboda (1917)
Ludmilka Plocková (1968)
Jan Plocek (2008)
Josef Povolný (1935)
Evička Povolná (1945)
Ludvík Povolný (1955)
Rodina Jonášova (xxxx)
Jan Gála (1956)
Marie Gálová (1968)
Marie Fadrhoncová roz. Gálová (1984)
Jan Gála (1989)
Rodina Mudrova (xxxx)
Rodina Kudrnova (xxxx)
Rodina Fenclova (xxxx)
Zdeněk Machačík (1931)
Marie Sádlová (1954)
Marie Samková (1957)
Václav Drnek (2003)
Danuta Drnková (2004)
Felix Čermák (1945)
Anna Čermáková (1958)
Rudolf Kalous (1974)
Marie Kalousová (1990)
Karel Padour (1929)
Anna Padourová (1975)
Miroslav Polák (1983)
Jaroslav Pivoda (xxxx)
Anna Pivodová (xxxx)
Františka Marková (1944)
Genowefa Mastelová (xxxx)
Bohumila Lehrerová (1915)
Karel Lehrer (1928)
Jindřich Erbert (1954)
Karel John (1950)
Marie Johnová (1967)
Josef Kakuška (1980)
Rodina Burdova (xxxx)
Rodina Mistallerova (xxxx)
Jiří Dvořák (1994)
Rodina Lejhancova (xxxx)
Zdeněk Kaiseršot (1994)
Zdeněk Kaiseršot (2000)
Antonín Ježek (1969)
Božena Ježková (2005)
Milada Nesvačilová (1994)
Bohumil Nesvačil (1999)
Josef Zvonič (1999)
Věra Pilařová (1994)
Josef Pilař (1997)
Jiří Jiroušek (1994)
Vítězslav Kvíz (1994)
Jaroslav Valoušek (1984)
Pavlína Valoušková (2000)
Rodina Dolejšova (xxxx)
Pavel Křivský (1989)
Marie Pavlíková (1995)
Rodina Bicanova (xxxx)
Rodina Zinčenkova (xxxx)
Rodina Štenclova (xxxx)
Ivan Škapa (1990)
Pavel Baumruk (1990)
Václav Kaiser (1994)
Marie Kaiserová (1994)
Marcela Kaiser (1999)
Rodina Krištofova (xxxx)
Rodina Pečinkova (xxxx)
Anna Guláková (1994)
Emil Hendrych (2004)
Růžena Procházková (xxxx)
Oldřich Procházka (xxxx)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Hana Müllerová (1996)
Nguyen Thi Thanh Thúy (1997)
Josef Vinš (1997)
Marek Vaňáč (1997)
Jiří Kavčiak (1996)
Jitka Chládková (1997)
Josef Koukl (1990)
Věra Kouklová (1999)
Rodina Tlamichova (xxxx)
Marie Poncarová (1984)
František Poncar (1996)
František Poncar (1998)
Salim Jarrah (1994)
Adnan Jarrah (1997)
Vilém Rychlík (1913)
Vilém Evžen Rychlík (1923)
Eva Vachalová Špálová (1982)
Barbora Rychlíková (1928)
Jana Špálová (1969)
Jan Špála (1970)
František Roh (1932)
Anna Bičišťová roz. Rohová (1953)
Rodina Steindlova (xxxx)
Karel Havelka (1957)
Anežka Havelková (1983)
Alexandr Funk (1913)
Josefa Funková roz. Křížová (1938)
Antonín Daněk (1977)
Anežka Daňková (1989)
Božena Šupková (1992)
Rodina Truksova (xxxx)
František Šebánek (1917)
Terezie Šebánková (1923)
Vilém Korb (1937)
Olga Korbová Šebánková (1963)
Milada Šebánková (1973)
Božena Chlubnová (1975)
Vilém Chlubna (xxxx)
Dominik Šustek (1959)
Olga Šustková roz. Kuligová (1989)
Miloslav Šustek (2006)
Josef Mrkvička (1900)
Božena Mrkvičková (1914)
Josef Mrkvička (1916)
Karel Jůzl (1954)
Božena Jůzlová roz. Mrkvičková (1978)
Karel Jůzl (1979)
Antonín Rödl (1913)
Antonie Rödlová (1943)
Stanislav Šípek (1954)
Otýlie Šípková (1966)
Marie Brunerová roz. Rödlová (1966)
Rodina Řehořova (xxxx)
Karel Dlouhý (1913)
Františka Dlouhá (1942)
Boža Tesařová (1963)
Břetislav Melichar (1913)
Barbora Melicharová (1934)
František Melichar (1940)
Růža Havlová (1953)
Albín J. Havel (1962)
Rodina Kotyzova (xxxx)
Zdeněk Kopecký (1967)
Rodina Langthalerova (xxxx)
Josef Strejček (1924)
Matěj Strejček (1933)
Hedvika Strejčková roz. Vavřinová (1945)
Rodina Řehákova (xxxx)
Rodina Kazdova (xxxx)
Anna Balabánová (1975)
Josef Stříbrský (1948)
Jana Stříbrská (1955)
Tomáš Holub (1955)
Alžběta Holubová (1961)
Karel Sříbrský (1980)
Jaroslav Stříbrský (1983)
Rodina Kuchařova (xxxx)
Rodina Vytejčkova (xxxx)
Rodina Mahlerova (xxxx)
Alois Kalenda (1913)
Anna Hrabětová (1915)
Ludmila Kalendová (1928)
Alois Kalenda (1959)
Antonie Kalendová (1960)
Pavel Kalenda (1970)
sign/značka hřbitov IX odd.2
Václav Lohniský (1980)
Josef Martínek (1939)
Marie Martínková roz. Urbanová (1944)
Jitka Martínková roz. Vodáková (1971)
Josef Martínek (1976)
Jaroslava Stárková (1927)
Alois Stárek (1943)
Bohuslav Schirmer (1943)
Jiřina Schirmerová (1982)
Marie Vegerová roz. Pánková (1934)
Karel Veger (1942)
Milada Vegerová roz. Minaříková (1954)
Zdeněk Veger (1992)
Jára Vegerová (2007)
Rodina Kamínkova (xxxx)
Josef Vondruška (1956)
Marie Vondrušková (1979)
Ludmila Kotrbová (1992)
Rodina Řezníčkova (xxxx)
Ludvík Makarius (1931)
Anna Formanová (1978)
František Forman (1979)
Ludmila Makariusová (1994)
Františka Průšová (1906)
Marie Makariusová (1940)
Julie Vavrušková (1950)
František Brejška (1906)
Emilie Brejšková roz. Skalová (1953)
Jana Heichenwalderová roz. Brejšková (1973)
Hana Heichenwalderová (1960)
Adolf Klička (1929)
Barbora Kličková (1946)
Rodina Hartlova (xxxx)
Josef Kučera (2002)
Rodina Hozmanova (xxxx)
Josef Konopka (1908)
Josef Konopka (1912)
Aloisie Konopková (1924)
Marie Konopková (1931)
František Weigner (1958)
Olga Weignerová (1974)
Miloslava Lorenzová (1958)
Albina Šmejkalová (1926)
Josef Šmejkal (1942)
Julie Maivaldová (1969)
Josef Šmejkal (1975)
Ladislava Šmejkalová (1995)
Květuška Balcarová (1909)
Oldříšek Balcar (1910)
Oldřich Balcar (1932)
Růžena Balcarová (1951)
Jan Horný (1968)
Jiřina Horná Balcarová (1978)
Vladimír Horný (2001)
Emilie Horná (1994)
Kateřina Procházková roz. Mrázova (1894)
Petr Michálek (1913)
Josef Procházka (1920)
Gabriela Michálková roz. Procházková (1925)
Emil Michálek (1952)
Jaroslava Michálková (1966)
Ivan Vyhnal (1972)
Fanda Vyhnal (1984)
Leopold Dudák (1946)
Františka Chábová (1958)
Božena Dudáková (1995)
Anna Warousová (1926)
Otakar Erhart (1936)
Anna Erhartová (1971)
Marie Maivaldová (1925)
Jan Maivald (1931)
Antonín Souček (1953)
Marie Součková (1956)
Terezie Maivaldová (1953)
Růžena Maivaldová (1950)
Václav Mareček (1906)
Karolina Marečková (1909)
Josef Paulfranz (1944)
Ivan Petrov Dimitrov (1995)
Marie Boňková (1962)
Anna Jana Strnadová (2005)
Jiří Treixler (2005)
Vladimír Kříž (1964)
Hanička Křížová (1952)
Ludvík Štěpán (1989)
František Hutyra (1998)
Marie Štěpánová (2002)
Stanislav Jůza (1958)
Alois Koníček (1959)
Růžena Koníčková roz. Müllerová (1980)
Eva Šnédrlová roz. Koníčková (1980)
Růžena Němcová roz. Koníčková (1998)
Neznámý Vaňko (xxxx)
Petr Ševčík (1990)
Josef Mudruňka (1975)
Jaroslav Paldus (1963)
Františka Paldusová (1975)
Miluše Paldusová (2008)
Rodina Vokurkova (xxxx)
Rodina Tetaurova (xxxx)
Rodina Zárubova (xxxx)
Boženka Ležová (2007)
Jiří Lež (2007)
Marie Šmídková roz. Šmejkalova (1925)
Ladislav Šmídek (1911)
František Šmídek (1949)
Rodina Erbenova (xxxx)
Josef Kern (1969)
Božena Kernová (1986)
Miloslav Kubr (1999)
Marie Reslová roz. Černá (1941)
Jan Resl (1943)
Josef Hrdlička (1950)
Jiří Karan (2008)
Kateřina Hrdličková (1988)
František Kolář (1933)
Marie Kolářová (1936)
Marie Tichá (1964)
Karel Kolář (1968)
Libuše Kolářová (1991)
Gustav Houška (1951)
Boža Houšková roz. Vostatková (xxxx)
Ant. Vostatek (1922)
Emilie Kosinová (1907)
Anna Kosinová (1930)
Hubert Lukáš (1931)
Filomena Kosinová (1969)
Anežka Lukášová (1969)
Rodina Popelkova (xxxx)
Věra Štálichová (2005)
Antonín Štálich (1985)
Rodina Čelikovských (xxxx)
Jos. Foerster (1906)
Marie Foersterová (1878)
Františka Foersterová (1928)
Božena Houšková (xxxx)
Jos. B. Foerster (xxxx)
Olga Foersterová roz. Dostálová (xxxx)
Ivar Hilken (xxxx)
Karel Hulička (1911)
Karel Hulička (1928)
Marie Huličková (1938)
Antonín Stupka (1944)
Emilie Stupková (1963)
Rodina Luxova (xxxx)
Adolf Tesař (1877)
Kateřina Tesařová roz. Halmanova (1892)
Josef Tesař (1877)
Vilema Tesařová (1874)
Adolf Tesař (1897)
Zděnek Tesař (1950)
Markéta Tesařová (1957)
Zdeněk Tesař (1985)
Jaroslav Tesař (1986)
Ludmila Tesařová (2001)
Olga Vandasová roz. Smetáčková (1907)
Olga Stříbrná (1894)
Emilie Stříbrná (1908)
Čeněk Stříbrný (1926)
Růžena Stříbrná roz. Vandasová (1943)
Vladimír Stříbrný (1949)
Zdena Stříbrná (1974)
Rodina Dutnarova (xxxx)
Rodina Kraťkova (xxxx)
Jan Ladecký (xxxx)
Břetislav Hodek (1961)
Vojtěška Hodková (1976)
Břetislav Hodek (2007)
Rodina Hradcova (xxxx)
Rodina Huňáčkova (xxxx)
Václav Mandaus (xxxx)
Josef Staněk (1991)
Jiřina Staňková (1994)
Rodina Schillerova (xxxx)
Rodina Charamzova (xxxx)
Rodina Zelenkova (xxxx)
Camillo Beer (1907)
Antonín Jakoubek (1900)
Marie Čáková (1894)
Karel Čáka (1909)
Anežka Čáková (1910)
Marie Jakoubková (1929)
Jan Čáka (1931)
Antonie Čáková (1959)
Antonín Jakoubek (1961)
Jan Bayer (1910)
Zdenoušek Bayer (1912)
Marie Bayerová (1929)
Zdenko Bayer (1949)
Zdenko Bayer (1960)
Zdenka Bayerová (1966)
Otakar Milota (19xx)
Růžena Milotová (1974)
Rodina Isákova (xxxx)
Rodina Jarošova (xxxx)
Josef Valášek (1906)
Karla Valášková (1917)
Bohumíra Valášková (1957)
Vilma Valášková (1958)
Josef Valášek (1973)
Adéla Valášková (1986)
Václav Žákovec (1957)
T. Žákovcová (1967)
Rodina Kvasničkova (xxxx)
Rodina Ciznerova (xxxx)
Rodina Hajných (xxxx)
Rodina Musilova (xxxx)
Rodina Janákova (xxxx)
Rodina Veselých (xxxx)
Rodina Svobodova (xxxx)
Rodina Gorelovova (xxxx)
Jan Palach (1969)
Anna Kalousová (1888)
Marie Kalousová (1911)
Josef Kalous (1942)
Josef Kalous (1967)
Marie Kalousová roz. Šulová (1975)
Josefa Šípová roz. Nemelková (1932)
František Bělohlávek (1961)
Milada Bělohlávková roz. Šípová (1989)
Rodina Bauerova (xxxx)
Rodina Horáčkova (xxxx)
Rodina Štolfova (xxxx)
Antonín Trnka (1929)
Albína Trnková (1949)
Jaroslav Trnka (1974)
Milada Trnková (1993)
Jaroslav Trnka (1999)
Marie Erlbecková roz. Závorková (1918)
Vincenc Erlbeck (1930)
Jarmila Erlbeková (1965)
Rodina Žipkova (xxxx)
Rodina Březinova (xxxx)
Rodina Dvořákova (xxxx)
Karel Stivín (1913)
Marie Stivínová (1960)
Jiří Stivín (1973)
Věra Stivínová roz. Kubíčková (xxxx)
Věra Pössnerová roz. Stivínová (1981)
Zděnka Weilová roz. Reková (1964)
Karel Weil (1982)
Antonín Stárek (19xx)
Rodina Kohoutova (xxxx)
Marie Velhartická (1953)
Augustin Velhartický (1975)
Rodina Očenáškova (xxxx)
Rodina Šídlova (xxxx)
Rodina Bečkova (xxxx)
Rodina Slivinská (xxxx)
Ludmila Vitásková (1990)
Zdeněk Beneš (1991)
Přemysl Orlický (1996)
Rodina Steinbauerova (xxxx)
Rodina Horčičkova (xxxx)
Rodin Lubačevských (xxxx)
Rodina Exnerova (xxxx)
Ludvík Lepold (1967)
Božena Lepoldová (1993)
Rodina Radova (xxxx)
Silvie Janíčková roz. Kubcová (1905)
Jaroslav Janíček (1918)
Karel Janíček (1920)
Anna Janíčková (1942)
Jiří Thomas (1955)
Jaroslav Alexandr (1992)
Jarmila Alexandrová (2007)
Berta Mathová roz. Hüttl (1989)
Karel Matha (1995)
Anna Prokopová (1935)
Karel Pikal (1946)
Marie Pikalová (1955)
Bohumila Šafránková (1959)
Otto Šafránek (1969)
Otilie Kouřímová (1968)
Eliška Holá (1983)
Antonín Holý (1989)
Milan Michek (2000)
Eva Michková (2006)
Ludmila Kočková (1992)
Gejza Kočko (2006)
Františka Koňučenková roz. Holubová (1976)
Nikolaj Koňučenko (1977)
Rodina Musilova (xxxx)
Rodina Koldova (xxxx)
Marie Mičková (1994)
Venoušek Mička (1894)
Boženka Mičková (xxxx)
Františka Mičková (1915)
Josef Mička (xxxx)
František ??déla (1938)
František Krejza (19x3)
????? Krejzová (1947)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Rodina Vlčkova (xxxx)
Marie Grassmucková (1964)
Alois Grassmuck (1967)
Rodina Kolížkova (xxxx)
Rodina Musilova (xxxx)
Marie Jandíková (1945)
Rodina Vytopilova (xxxx)
Rodina Rudolfova (xxxx)
Václav Trojan (1925)
Františka Trojanová (1930)
Marie Trojanová (1966)
Marie Trojanová (1973)
Terezie Procházková roz. Bartoňová (1936)
Karel Procházka (1945)
Hana Karnetová roz. Policová (1949)
Vilém Procházka (1976)
Miroslava Procházková (1987)
Růžena Meryová (1968)
Václav Mery (1966)
Rodina Kudrnova (xxxx)
Václav Práza (1942)
Růženka Prázová roz. Sýkorová (1960)
Rudolf Sýkora (1963)
Milena Fišerová (1997)
Oldřich Hlavnička (1991)
Marie Hlavničková (2006)
Adolf Vytopil (1920)
Barbora Vytopilová (1937)
Terezie Vytopilová (1949)
Emanuel Novák (1994)
Milena Nováková (2002)
Pavel Vintr (1994)
Jindřiška Soldánová (1996)
Jindřiška Vintrová (2000)
Vladimír Vintr (2002)
Marie Slabá (1984)
Marie Kamilová roz. Matějková (1969)
Anna Fröhlichová (1947)
Václav Fröhlich (1956)
Emanuel Fröhlich (1986)
Daniela Hlinková (1986)
Josef Fröhlich (1993)
Pavla Balajevová (1951)
Anna Nachmüllerová (1928)
Rodina Zábranova (xxxx)
Rodina Nových (xxxx)
Jiří Karásek (1979)
Dagmar Karásková (2008)
Jaroslav Valenta (2000)
Pepoušek Neznámý (1915)
Rodina Hlinkova (xxxx)
Jaroslav Kec (1980)
Svatopluk Smichous (1915)
Marie Smichousová (1944)
Jan Smichous (1948)
Jan Smichous (1957)
Rodina Pinkasova (xxxx)
Josef Kliner (1930)
Alenka Klinerová (1944)
Marie Klinerová (1959)
Václav Pour (1952)
Františka Alešová (1957)
Anna Alešová (1957)
Hedvika Janečková (1979)
František Neznámý (xxxx)
František Poslušný (1945)
Bohumír Jileček (1960)
Marek Jileček (1994)
Rodina Benešova (xxxx)
Rodina Fürstova (xxxx)
Rodina Štěpánská (xxxx)
Augustin Suchý (1898)
Helena Vlasinová (1985)
Josef Vlasina (1987)
Michal Krištof (1929)
Božička Janovská (xxxx)
Marie Krištofová (1941)
Boženka Konšelová roz. Janovská (1943)
Antonín Janovský (1948)
Josef Krištof (1968)
Marie Krištofová (1968)
Ludmila Veitzová (1916)
Karolínka Němečková (1936)
Václav Němeček (1959)
Rudolf Šťastný (1979)
Jaroslava Němečková (1982)
Josefa Melicharová (1985)
Rodina Dokulilova (xxxx)
Rodina Hanákova (xxxx)
Marie Dolejšová (1993)
František Dolejš (2005)
Josef Mach (1993)
Jarmila Procházková (1993)
Karel Procházka (199x)
Roman Vomáčka (1993)
Antonín Niklfeld (1973)
Martin Hann (1993)
Marie Svatošová (1993)
Anna Kaifusová (1992)
Josef Mach (1993)
Zdeňka Machová (2007)
František Rosberg (2008)
Rodina Panuščíkova (xxxx)
Ivan Matějček (1993)
Anna Matějčková (1995)
Marie Hegyköziová (1980)
Jan Hegyközi (1984)
Josef Holec (1962)
Anna Holcová (1981)
Anna Pecová (2008)
Jan Šimoníček (1993)
Karel Preis (2000)
Josef Pejša (xxxx)
Anastasie Pejšová (xxxx)
Josef Pejša (xxxx)
Rodina Syllabova (xxxx)
Vilma Štaffová (1992)
Rodina Romova (xxxx)
Rodina Westfalova (xxxx)
Fanda Kment (1923)
Anna Kmentová (1925)
Frant. Novotný (1939)
Marie Novotná roz. Kmentová (1942)
Josef Kment (1962)
Aloisie Kmentová (1965)
Rodina Nouzovsky (xxxx)
Jaroslav Modrý (1968)
Vlasta Modrá (1977)
Rodina Klečákova (xxxx)
Josef Novák (1977)
Marie Nováková (1990)
Rodina Sirotkova (xxxx)
Rodina Klauzova (xxxx)
Václav Zima (1914)
Marie Zimová (1955)
Václav Zima (1974)
Marie Zimová (1994)
Antonín Reimer (1939)
Ludmila Reimerová (1967)
Jaroslava Reimerová (1997)
Rodina Rožkova (xxxx)
Helenka Šedivá (1939)
František Šedivý (1939)
Miluška Fialová roz. Šedivá (1959)
Adolf Ježek (1905)
Anna Ježková (1933)
Aloisie Malá (1928)
Josef Malý (1940)
Edmund Astl (1914)
Emilie Astlová (1959)
Andělka Pokorná roz. Kostlivá (1993)
Karel Kostlivý (1987)
Rodina Roubíkova (xxxx)
František Svoboda (1911)
Rudolf Svoboda (1912)
Anna Rotterova (1932)
Vladimír Hála (1962)
Jana Hálová (1986)
Reneček Černý (1974)
Růžena Černá (1979)
Anna Bayerová roz. Gabrielová (1894)
Karel Bayer (1899)
Jaroslav Pavlát (1942)
Miroslava Pavlátová roz. Bayerová (1951)
Miroslava Kakešová roz. Pavlátová (1973)
František Kakeš (1994)
Rudolf Holan (1989)
Kristina Ausobská roz. Wildmannova (1909)
Josef Zelenka (1934)
Malvína Zelenková roz. Ausobská (1941)
Ladislav Zelenka (1957)
Anna Zelenková roz. Nečadová (1966)
Jan Kozák (1969)
Malvína Kozáková roz. Zelenková (2007)
Eliška Zabloudilová (1896)
Karel Zabloudil (1908)
Filipina Zabloudilová (1942)
Klárka Zabloudilová (1905)
Jan Pacholíček (1933)
Josef Koníček (1960)
Martin Fessl (1935)
Jan Fessl (1964)
Anna Fesslová (1973)
Rodina Vojtěchova (xxxx)
Rodina Vopařilova (xxxx)
Anna Chladová (1896)
Josefa Chladová (1914)
Karolina Chladová (1899)
Wilibald Chlad (1939)
Josefa Chladová (1955)
Jaroslav Frühauf (1945)
Božena Frühaufová roz. Kumperová (1946)
Jiří Frühauf (1953)
Alois Kovařovic (1960)
Karla Kovařovicová roz. Bašusová (1976)
Miroslav Obernauer (1991)
Jiří Kovařovic (2000)
Josef Bolehovský (1993)
Josef Fink (1999)
Jaroslava Finková (2005)
Terezie Kecová roz. Šustrová (1952)
Antonín Kec (1980)
Rodina Voltrova (xxxx)
Karel Semrád (xxxx)
Alexandra Koulová roz. Brábková (1973)
Margit Červená roz. Koulová (1987)
Rudolf Koula (1994)
Ludvík Brábek (1894)
Terezie Brábková (1909)
Vilém Brábek (1962)
Marie Brábková (1963)
Rodina Rokosova (xxxx)
Milan Svoboda (1948)
Saša Svoboda (1948)
Vlastička Svobodová (1948)
Helena Svobodová (1958)
Eva Stivínová roz. Svobodová (1992)
Slávek Svoboda (1936)
Zdeněk Vojta (2002)
Miroslav Vojta (2005)
Růžena Vojtová (19xx)
Josef Böhm (1974)
Zdeněk Holý (1979)
Marie Böhmová (1990)
Petr Böhm (2001)
Anežka Krosnářová roz. Plecitá (1948)
Jan Plecitý (1915)
Marie Plecitá roz. Jircová (1946)
František Plecitý (1955)
Josef Krosnář (1960)
Karel Lenard (1962)
Josef Plecitý (1972)
Štěpánka Lenardová (1989)
Jan Pejchar (1938)
Josef Pejchar (1942)
Josef Pejchar (1945)
Anna Pejcharová (1948)
Františka Pavlová (1968)
Josef Pavla (1968)
Libuše Dolejšová (1999)
Rodina Majerova (xxxx)
Anna Tolarová (1936)
Václav Tolar (1941)
Marie Hošková (1939)
Václav Hošek (1942)
Eliška Kovandová (1954)
Natalie Popovičová roz. Romanová (1987)
Vasil Popovič (1999)
Ivan Javorský (1948)
Melanie Romanová roz. Vrabelová (1964)
Olga Javorská roz. Romanová (1988)
Josef Vohánka (1905)
Josef Kmoch (1905)
Anna Kmochová (1909)
Anna Kmochová (1929)
Jan Řejha (1935)
Rodina Holzmannova (xxxx)
František Kadlec (1915)
Anna Kadlecová (1960)
Anna Kafková roz. Kadlecová (1968)
Miroslav Kafka (xxxx)
Julie Jechunthálová (1959)
Josef Havránek (1975)
Ludmila Havránková (1999)
Adolf König (1995)
Ant. Königová Stydánková (1915)
Jan König (1927)
Ant. Königová Forstová (1939)
Jan König (1975)
Zdenka Könogová (1995)
Marie Tamchynová (1905)
Václav Tamchyna (1909)
Václav Tamchyna (1919)
Rodina Maškova (xxxx)
Rodina Meruňkova (xxxx)
Josef Kratochvíl (1947)
Antonie Kratochvílová roz. Víznerová (1964)
Zdenička Neznámý (1951)
Marie Hubálková (1956)
Ludmila Tučková (2004)
Václav Kejval (1937)
Anna Novotná (1952)
Božena Kejvalová (1979)
Věruška Kirchnerová (1930)
Josef Soukup (1988)
Emilie Soukupová (2005)
Petronila Stejskalová (xxxx)
Slávinka Stejskalová (1908)
Emanuel Chaloupka (1938)
Marie Stejskalová (1943)
J. Škota (1966)
Em. Škotová (1966)
Dana Pavlíčková (1988)
Vladimír Chaloupka (1998)
Anežka Chaloupková (2007)
Anna Glasarová (1956)
Marie Černá (1960)
Františka Turková (1915)
Josef Turek (1934)
Jindřich Turek (1976)
František Turek (1980)
Anna Růžičková (1981)
Františka Turková (1986)
Barbora Tomsová (xxxx)
Zdeněk Štisa (xxxx)
Františka Štisová (xxxx)
Antonie Karasová (1965)
Josef Karas (1974)
Hana Mašková (2006)
Anna Saidlová roz. Kratochvílová (1917)
František Saidl (1929)
Anna Brožová (1951)
Jan Brož (1952)
Karel Brož (1978)
Anna Brožová (1998)
Jan Šuda (1958)
Marie Šudová (1965)
Jarmila Hojdová (2005)
L. Hojdová (2008)
Miloš Gajdošík (1983)
Jindra Gajdošíková (1984)
František Klepáč (1993)
Jiřinka Klepáčová (2006)
Jiří Kolgan (1991)
Jaroslava Kolganová (xxxx)
Jaroslav Čížek (1969)
Žofie Čížková (1992)
Rodina Korbova (xxxx)
Antonie Kalivodová (1939)
Karel Švec (1944)
František Kalivoda (1970)
Gusta Švecová (1985)
Jiří Kadlec (1987)
Zdeněk Švec (2000)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Anna Mrázová (1915)
Marie Melčová roz. Mrázová (1945)
Rodina Peškova (xxxx)
Robert Havlíček (1925)
Josef Kučera (1973)
Rodina Kumpoštova (xxxx)
Antonie Víchová (xxxx)
Marie Bartoňová (xxxx)
Rodina Skopečkova (xxxx)
Rodina Kubíčkova (xxxx)
Antonín Müller (1981)
Emilie Müllerová (1984)
Otakar Kříž (1972)
Zdena Křížová (1994)
Emilie Neubauer roz. Skalka (1943)
Anna Bellová (1976)
Ivan Bella (1977)
Karel Skalka (1978)
František Pražák (1968)
Věra Pražáková (2003)
Rodina Brettschnaiderova (xxxx)
Josefa Šafránková (1990)
Zdenka Lysá (2001)
Jaroslav Lysý (2008)
Františka Vaverková (1953)
Jan Vaverka (1964)
Jan Vaverka (1980)
Otto Vaverka (1989)
Kateřina Vaverková (1997)
Josef Turek (1957)
Zdeňka Turková (1985)
Zdeňka Kořenová (1991)
Adolf Kořen (1992)
Gustav Čermák (1969)
Vlasta Čermáková (1984)
František Malina (2000)
Karel Kouklík (1942)
Marie Kouklíková (1969)
Augustin Kouklík (1976)
Anna Jánská (1976)
Emil Jánský (1983)
Vladimír Šubrt (1957)
Karel Šubrt (1973)
Anna Klokočníková (1978)
Růžena Žďánská (1979)
Josef Žďánský (1982)
Jaroslav Lébl (1953)
Miroslava Léblová (1968)
Marie Léblová (1990)
Otakar Krb (1928)
Štěpánka Krbová roz. Lerchová (1964)
Ladislav Zich (1982)
Božena Zichová roz. Krbová (2003)
Jaromír Zich (2000)
Anastázie Choděrová (xxxx)
Rodina Mášova (xxxx)
Rodina Křížova (xxxx)
Rodina Kratochvílova (xxxx)
view
spec.
sign/značka hřbitov IX odd.2
Karel Bergman (1904)
Antonín Bergman (1924)
Rudolf Bergman (1933)
Anna Bergmanová (1938)
V. Bergman (1950)
R. Bergmanová (1961)
Rudolf Dvorský (1978)
Otokar Strakatý (1904)
Jindřiška Poláková roz. Strakatá (1915)
Zdenko Strakatý (1930)
Marie Strakatá (1935)
Blanka Misárová (1927)
Rodina Šálova (xxxx)
Karel Keřlík (1954)
Josef Keřlík (1915)
Barbora Keřlíková (1920)
Josef Keřlík (1985)
Františka Keřlíková (1990)
Zdeňka Keřlíková (1989)
Evžen Keřlík (1996)
Anna Kosinová (xxxx)
Zdenka F. Hoza (2001)
Jaroslav Grolmus (1960)
František Grolmus (1966)
Marie Grolmusová (1981)
Jan Jindrák (1915)
Anna Jindráková (1928)
Josef Kalenda (1959)
Anna Kalendová (1968)
Anna Krejbichová (1980)
Eduard Krejbich (1993)
Antonín Lang (1946)
Juliana Langová (1976)
Jaromír Lang (1979)
Pavlína Vyznarová roz. Otradovcová (1937)
Pepíček Vyznar (xxxx)
Pepíček Vyznar (xxxx)
Josef Vyznar (1949)
Rodina Drtinova (xxxx)
Rodina Blažejova (xxxx)
Antonín Bendl (xxxx)
Kateřina Bendlová (xxxx)
Václav Port (1988)
Lidunka Portová (1975)
Karel Seeman (1924)
Karel Seeman (1925)
Antonín Seeman (1945)
Jan Pech (1938)
Karel Pech (1950)
Václav Beránek (1953)
Karolina Pechová (1961)
Marie Beránková (1997)
Jiří Brunner (1993)
Karel Bodlák (1998)
Věra Bodláková (2001)
sign/značka hřbitov 9 odd.12
Rodina Josefa Vydry (xxxx)
Rodina Ferdinanda Vydry (xxxx)
Václav Jirát (1939)
Marie Jirátová (1944)
Vojtěch Jirát (1945)
Ludmila Ocelíková (1955)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Václav Javůrek (1915)
Juliana Javůrková (1923)
Václav Javůrek (1960)
Božena Javůrková (1989)
Barbora Bartoňová (1943)
Maria Scholleová (xxxx)
Aloisie Scholleová (xxxx)
Marie Šimáčková (xxxx)
Anna Šimáčková (xxxx)
Bořivoj Zlatohlávek (xxxx)
Aurelia Zlatohlávková (xxxx)
Rodina Kolečkova (xxxx)
Miroslav Šimek (2009)
Josef Straka (xxxx)
Marie Straková (xxxx)
Karloušek Zikmund (xxxx)
Karel Zikmund (1958)
Josefína Zikmundová (1973)
Anna Rosenheimova (1921)
Josef Rosenheim (1924)
František Voříšek (1951)
Barbora Voříšková (1958)
Božena Petersová (1963)
Ludmila Eysseltová (1993)
Emanuel Eysselt (1983)
Miroslav Reitinger (1987)
Helena Horová (1988)
Anežka Reitingerová (1989)
Emil Šmídl (1989)
Růžena Šmídlová (2001)
Jaroslav Málek (1983)
Božena Málková (1991)
Marie Veselá (1915)
Eduard Černý (1921)
Jindřich Černý (1923)
Marie Černá (1940)
Jindřich Černý (1957)
Marie Opatrná (1967)
Josef Černý (xxxx)
Terezie Černá (xxxx)
Marie Černá (1998)
Albína Reifová roz. Löwensteinová (1915)
Alois F. Reif (1929)
Karel Reif (1943)
Rodina Andělova (xxxx)
Josefa Nejedlá (1930)
Jan Hermann (1915)
Karel Nejedlý (1926)
Jana Hermannová (1944)
Václav Fürst (1991)
Soběslav Sturz (1915)
Marie Kučerová (1940)
Jaroslav Kučera (1960)
Rodina Zelenkova (xxxx)
Rodina Kubišova (xxxx)
Josef Vašata (2008)
Jarmila Divišová (1996)
Milena Vlnasová roz. Vašatová (1959)
Rodina Carbochova (xxxx)
Richard Rychtařík (1997)
Justina Rychtaříková roz. Vasková (1980)
Eduard Allan Rychtařík (2002)
Jan Stuchl (1915)
Bohumila Stuchlová (1923)
Marie Hedrichová (1923)
Jan Stuchl (1946)
Jindřich Paldus (1983)
Anna Paldusová (1990)
Jiříček Neznámý (1915)
Josef Jedlička (1928)
Marie Jedličková (1929)
Josef Müller (1944)
Josef Müller (1944)
Julie Müllerová (1978)
Jan Müller (1985)
Ludvík Pátek (1915)
Amalie Pátková roz. Werichová (1920)
Vojtěch Paldus (1982)
Marie Paldusová roz. Jungová (2000)
Rodina Vokounova (xxxx)
Anna Radlinská (1914)
Jan Paleček (1946)
Marie Palečková roz. Radlinská (1954)
Jan Sedlák (1955)
Rosalie Sedláková (1961)
Vladimír Dlabač (1999)
Vojtěch Sedlák (1912)
Zdeněk Dlabač (1924)
Barbora Sedláková (1938)
Roman Dlabač (1952)
Marie Dlabačová (1959)
Vojtěch Klíma (1991)
Karlíček Špringer (1911)
Božička Špringerová (1912)
Heluška Špringerová (1930)
Karel Špringer (1934)
Julie Špringerová (1950)
Bohoušek Čapek (1921)
Růža Kettnerová (1926)
Marie Kettnerová (1927)
Josef Mrázek (1939)
Slávinka Horáková (1913)
Jarmila Horáková (1928)
Vladimír Horák (1929)
Jar. J. Horák (1946)
Isabela Horáková (1971)
Eduard Strachovský (1913)
Emanuela Strachovská roz. Moravcova (1921)
Rodina Jeřábkova (xxxx)
Rodina Kabrlova (xxxx)
Rodina Henčlova (xxxx)
Taťana Velingerová (1989)
Karel Velinger (1994)
René Velinger (1997)
Karel Dlouhý (1913)
Marie Dlouhá (1913)
Karel Dlouhý (1940)
Emilie Dlouhá (1944)
Jaroslav Dlouhý (1955)
Olga Dlouhá (1979)
Václav Stáhala (1973)
Růženka Hlaváčová (1912)
Jaroslav Hlaváč (1919)
Václav Hlaváč (1943)
Václav Hlaváč (1948)
Antonie Hlaváčová (1948)
Věra Hlaváčová (1973)
Vladimír Hlaváč (1981)
Vladimír Hlaváč (1983)
Jan Hák (19xx)
Miroslava Háková (198x)
Jarmila Novotná (200x)
František Lukeš (1913)
Augusta Lukešová (1925)
Jos. Ferd. Procházka (1917)
Miloslav Hromádka (1903)
Božena Hromádková (1912)
Marie Hromádková (1924)
Matěj Hromádka (1926)
Josef Hromádka (1935)
Věroslav Ševčík (1991)
František Sobek (1913)
Fanoušek Sobek (1885)
Frant. Sobková (1926)
Vilém Grešl (1945)
Marie Grešlová (1964)
Jarmila Grešlová (2004)
Vilém Grešl (2004)
Josefa Franzová Hofmanova (1913)
Vojtěch Hofman (1949)
Hana Hofmanová (1955)
Josef Meixner (1968)
Růžena Meixnerová (1971)
Hana Potěšilová (1972)
Václav Holub (xxxx)
Rodina Tesařova (xxxx)
Miloš Bebr (1993)
Miloslava Bebrová (1996)
Josef Bebr (2001)
Rodina Divišova (xxxx)
Rodina Javůrkova (xxxx)
Rodina Mandíkova (xxxx)
Rodina Havlíčkova (xxxx)
Rodina Dvořákova (xxxx)
Josef Andrlík (1993)
Pravomila Forstíková (2006)
Antonín Šimek (1988)
Josef Šimek (1991)
Mireček Šimek (1970)
Toníček Šimek (1981)
Marcílek Šimek (1981)
Antonín Šimek (1961)
Pavlína Šimková roz. Vocásková (1983)
Jan Šimek (2000)
Anna Venderová (1930)
Josef Vender (1916)
Petr Marušák (2002)
Matylda Kubátová (1957)
Bedřich Kubát (1968)
Miloslava Šulcová roz. Rettová (xxxx)
Jan Šulc (1996)
Rodina Hofmanova (xxxx)
Věra Osvačilová (1987)
Josef Šrámek (1913)
Josef Šrámek (1920)
Marie Šrámková (1962)
Jan Osvačil (1974)
Marie Osvačilová (1979)
Václav Čekan (1911)
Barbora Čekanová (1925)
Rodina Tesařova (xxxx)
Rodina Křížovská (xxxx)
Anna Kindermannová (1919)
Anuška Jelínková (1929)
Augustin Kindermann (1940)
Anna Jelínková (1980)
Jaroslav Jelínek (1981)
Fr. X. Schüller (1932)
Andulka Schüllerová roz. Kroftová (1915)
Julička Schüllerová (1916)
V. Schüller (1919)
Anna Schüllerová roz. Webrová (1926)
O. Schüller (1958)
Alba Schüllerová roz. Herčíková (1980)
Silvie Hájková (1991)
Anna Miksch (1913)
Eduard Miksch (1926)
Štěpánka W. (2003)
Mánička Nežádalová (1913)
Lev Nežádal (1931)
Anna Nežádalová (1937)
Stanislav Nežádal (1974)
Táňa Nežádalová (1989)
Karel Auer (1913)
Josefa Auerová roz. Matuchová (1936)
Jos. Váně (1934)
Karla Váněová (1964)
Jan Váně (1974)
Karel Šrámek (1979)
David Šrámek (1984)
Karla Šrámková (1987)
Marie Váněová Eliášková (1988)
Antonín Váně (1997)
Rodina Krausova (xxxx)
Celestýn Beneš (1891)
Anna Benešová (1896)
Karel Beneš (1922)
Antonie Benešová (1948)
Rodina Distlova (xxxx)
Rodina Vrhelova (xxxx)
Mikuláš Benda (1925)
Betty Bendová (1913)
Milada Prošková Bendová (1937)
Vladimír Prošek (1985)
Marie Chrástková roz. Türkottová (1995)
Václav Kratochvíl (1924)
Jana Kratochvílová (1928)
Karel Kratochvíl (1931)
Karel Kratochvíl (1936)
Oldřich Kratochvíl (1969)
Josef Kratochvíl (1983)
Jana Jirků (2006)
Růžena Kratochvílová (1984)
Josefa Kratochvílová (1970)
Josefa Litvanová (1921)
Jan Litvan (1935)
Helena Fenclová (1954)
Anna Kvichová (1955)
Josef Kvich (1959)
František Fencl (1957)
Jiří Kvich (2002)
Květa Cvoreňová (2002)
Ernest Cvoreň (2004)
Emil Ptáček (1913)
František Jíra (1921)
Věnceslava Jírová roz. Ptáčková (1940)
Dášenka Jírová (1948)
Miloslava Jírová (1982)
Věra Jírová (1994)
Emil Jíra (1997)
Kamila Hladíková (2007)
Josef Skála (1914)
Jan Machovec (1929)
Jaroslava Machovcová (1978)
Josef Stejskal (1982)
Jaroslava Stejskalová (1992)
František Haas (1937)
Marie Koptíková (1941)
Jaroslav Jeník (1941)
Josefa Koptíková (1938)
Antonie Koptíková (1915)
Kateřina Reinišová (1927)
Antonín Šalman (1978)
Petr Režnar (2005)
Neznámý Neznámý (1935)
Neznámý Neznámý (1931)
Františka Luková (1972)
Míla Luka (1938)
Ivoušek Novák (1944)
Miloušek Brož (1945)
Jan Brož (1950)
Frant. Bakalář (1958)
Marie Němcová (1958)
Ivan Novák (1970)
Josef Votoček (1983)
Josef Votoček (1994)
Božena Bakalářová (1987)
Růžena Brožová (1970)
Božena Sadilová roz. Hořejší (1914)
Antonín Podhrazský (1914)
Emanuel Ugge (1932)
Anna Uggeová (1947)
Rodina Šrámkova (xxxx)
Rodina Loulova (xxxx)
Alexandr Juránek (1913)
Vojtěch Juránek (1916)
Adolfina Juránková (1924)
Antonín Juránek (1948)
Alexandr Juránek (1957)
Adolfina Juránková (1970)
Helena Turková roz. Hanfová (1973)
Karel Hanf (xxxx)
Libuše Hanfová (1990)
Karel Hanf (1971)
Rodina Klementova (xxxx)
Hedvika Nováková roz. Oertlova (1914)
Karel Novák (1924)
Jan Loukota (1912)
Růženka Loukotová roz. Hlaváčková (1913)
Barbora Loukotová roz. Stanislavová (1921)
František Loukota (1943)
Václav Loukota (1955)
Josefa Loukotová roz. Šimonková (1969)
Jiřina Kofránková (1984)
Vladimír Kofránek (1988)
Marta Kofránková (2002)
Antonín Friedländer (1914)
Barb. Friedländerová (1926)
Jiří Linhart (1924)
Ladislav Linhart (1931)
Milan Synek (1939)
Jan Synek (1953)
Jaroslav Jakubský (1946)
Jan Soloninka (2008)
Rodina Vodičkova (xxxx)
Janinka Pánková (xxxx)
Rodina Josífkova (xxxx)
Marie Stehlíková (1927)
Alois Stehlík (1933)
Růžena Voříšková (1954)
Anna Stehlíková (1955)
Pavla Stehlíková (1959)
František Stehlík (1966)
Marie Nedbalová (1966)
Miroslav Nedbal (1971)
Jaroslav Nedbal (1992)
Rodina Šantrochova (xxxx)
Rodina Kučerova (xxxx)
Leopold Storch (1914)
Louisa Storchová (1921)
Olga Szeparowicz (1944)
Leopold Storch (1949)
Rodina Scholleova (xxxx)
Libuška Bílková (1930)
Anna Bílková (1978)
Ladislav Bílek (1986)
Jiří Bílek (1999)
Eva Bílková (2001)
Theodor Glücksmann (1952)
Marie Glücksmannová (1963)
Václav Nebeský (1972)
Eleonora Nebeská (1972)
Tomáš Trobl (1983)
Bohumil Basař (1926)
Marie Bezecná (1987)
Miroslav Bezecný (1988)
Miroslava Vrabcová (2005)
Jan Zvelebil (1962)
Gabriela Zvelebilová (1984)
Evženie Zvelebilová (1998)
Jan Zvelebil (2001)
Rodina Klettnerova (xxxx)
Vilemina Kozlová (1914)
Tomáš Kozel (1926)
Josef Symon (1969)
Vilma Slováková roz. Symonová (1970)
Berta Symonová (1986)
Jan Kuba (1925)
Milenka Kubová (1947)
Alžběta Kubová roz. Miková (1968)
Antonín Mairovský (1883)
František Všetečka (1921)
Josefa Mairovská (1934)
Hermína Všetečková roz. Mairovská (1947)
Antonín Mairovský (1953)
František Mairovský (1953)
Marie Mairovská (1961)
Anna Mairovská roz. Fenclová (1963)
Antonín Mairovský (1975)
Zdeňka Mairovská (1995)
Rodina Hoškova (xxxx)
Alois Vepřek (1964)
Marie Vepřeková (1964)
Arnošt Bundálek (1973)
Bertička Bundálková (1981)
Vincenc Lesný (1953)
Milada Lesná Krausová (1961)
Ivan Lesný (1987)
Ivan Lesný (2002)
Rodina Zelených (xxxx)
Bedřich Nitsche (1950)
Marta Oesterreicherová (1960)
Wolegang Oesterreicher (1973)
Vlastimil Bubník (1945)
Marie Hanušová (1959)
Stanislav Bubník (1969)
Marie Bubníková (1983)
Josef Hanuš (1994)
Libuše Hanušová (1980)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Ant. Kubišta (1914)
Josef Kubišta (1927)
Jan Zika (1939)
Tekla Neznámý (1905)
Emanuel Neznámý (1916)
Jiruška Neznámý (1918)
Josef Neznámý (1925)
Barbora Neznámý (1943)
Rudolf Neznámý (1956)
Jiřina Neznámý (1975)
Rudolf Neznámý (1991)
Marie Kalvodová (1986)
Ludvík Kalvoda (1986)
Rodina Schafferinova (xxxx)
Rodina Seidlova (xxxx)
Ernest Stamm (1915)
Miluška Stammová (1918)
Arnošt Stamm (1920)
Marie Stammová (1920)
Josef Vajshajtl (1919)
Růžena Vajshajtlová (1955)
Karel Burian (1977)
Růžena Burianová (1981)
Josef Vajshajtl (1982)
Karel Burian (1992)
Marie Vajshajtlová (1995)
Antonie Kopecká roz. Wágnerová (1914)
Antonín Kopecký (1924)
Josef Kopecký (1927)
Marie Kopecká roz. Štorková (1941)
Josef Kopecký (1948)
Karel Matysčák (1964)
Marie Holková (1964)
Jana Kopecká (2002)
Amalie Kulhánková roz. Šámalová (1949)
Jaroslav Kulhánek (1977)
Jaroslav Kulhánek (2000)
Jiří Chotvaš (1968)
Terezie Čečetková (1914)
Václav Josef Čečetka (1928)
Helena Čečetková (1933)
Arnošt Čečetka (1939)
Berta Čečetková (1994)
Zora Špalková (2004)
František Šebl (1909)
Marie Šeblová (1925)
Emil Wolf (1929)
Emil Wolf (1961)
Barbora Wolfová (1913)
Emilek Wolf (1962)
Anna Wolfová (xxxx)
Petr Čada (1953)
Marie Čadová (1980)
Otakar Pokorný (1986)
Věra Pokorná (2000)
Miloslava Bíchová (1999)
Bogomil Petrov Kozarev (2007)
Růžena Štěpánková roz. Martincová (1913)
Václav Martinec (1914)
Marie Martincová (1921)
Vlasta Židlická roz. Štěpánková (1941)
Václav Štěpánek (1954)
Dominik Perpič (1916)
André Svítek (xxxx)
Josef Grund (1879)
Josefa Grundova (1896)
Růžena Grundová (1940)
Emil Vízek (1957)
Anna Vízková (1960)
Pavel Pexieder (1980)
Jiří Vízek (1983)
Karel Grund (1914)
Václav Grund (1930)
Adolf Burian (1930)
Antonie Burianová (1954)
Jiřina Pexiederová (1976)
Ludmila Drtinová (1986)
Antonín Bok (1916)
Toníček Bok (1915)
Anna Boková roz. Slivková (1959)
Zdeněk Křeček (1968)
Markéta Křečková roz. Boková (2001)
Anna Rezková roz. Synková (1915)
Anna Synková (1930)
Jaromír Synek (1962)
A. Bardonek (1980)
Anna Braunová (1945)
Karel Lamberk (1950)
Ant. Lamberková (1981)
Anna Šedivá (2007)
Otto Braun (xxxx)
Anička Šerhantová roz. Braunová (xxxx)
Otokar Braun (1939)
Ota Lamberk (1940)
Rodina Sedláčkova (xxxx)
Rodina Starých (xxxx)
Leo Lappy (1991)
Antonín Janda (1961)
Maryša Jandová (1918)
Antonín Janda (1932)
Eleonora Jandová (1936)
Marie Jandová roz. Náprstková (1990)
Alena Jandová (1999)
Karel Šrámek (1915)
Karel Šrámek (1944)
Anna Šrámková (1950)
Jiří Sokol (1917)
Hugo Sokol (1935)
Rodina Jonášova (xxxx)
Rodina Heczkova (xxxx)
Miloš Prchlík (1942)
Adolf Prchlík (1950)
Vlasta Prchlíková roz. Rydvalová (1952)
Marie Prchlíková (1956)
Valerie Škopová roz. Peterová (2007)
Zuzanka Zabranská (2000)
Antonín Švanda (1915)
Kristina Švandová roz. Blavicová (1924)
Josef Švanda (1931)
Josef Švanda (1970)
Hanička Šandová (2002)
Miloslav Šanda (1989)
Jarmila Floriánová (1996)
Pavel Huleš (1995)
Eduard Samec (1916)
Anna Samcová (1931)
Stanislav Kudrna (1917)
Anna Kudrnová roz. Samcová (1949)
Emil F. Korab (1916)
Rodina Voříškova (xxxx)
Marie Nedvídková (1918)
Karel Nedvídek (1926)
Antonín Nedvídek (1954)
Karel Nedvídek (1934)
Georgette Nedvídková (1942)
Josef Nedvídek (1942)
Marie Waltrová (1918)
Anežka Loučková roz. Waltrová (1918)
Josef Walter (1920)
Josef Walter (1928)
Rasalie Waltrová (1939)
Marie Walterová (1955)
František Walter (1962)
Hana Pekařová (2008)
Vladimír Pekař (1998)
Rodina Dýmkova (xxxx)
Rodina Lehmannova (xxxx)
Rodina Vaňkova (xxxx)
Jaroslav Hackl (1918)
Emilie Hacklová (1925)
Jan Janoušek (1920)
Jirka Hackl (1939)
Neznámý Hacklová (1939)
Emanuel Hackl (1950)
Klema Hacklová (1951)
František Babka (1936)
Marie Babková (1941)
Jiřina Škodová (1965)
Antonie Babková (1972)
Miroslav Babka (1984)
Milan Richter (1988)
Augustin Vološin (1945)
Boris Turkiňák (1980)
Olga Dutkova Turkiňáková (2004)
František Veverka (1917)
Karel Jirák (1920)
Adolf Srb (1932)
Marie Veverková (1936)
Marie Srbová (1943)
Václav Veverka (1953)
Marie Veverková (1959)
Božena Jiráková (1963)
Božena Mráčková (1972)
František Mráček (1964)
Marie Mráčková (1947)
Marie Mráčková (1951)
Marie Schneiderová (1990)
František Mráček (1932)
Marie Klapuchová (1962)
Josef Klapuch (1985)
Jan Krčmář (1994)
Štěpánka Krčmářová (1995)
Jan Štěrba (1890)
Anna Štěrbová roz. Šnejberková (1895)
Karel Hrabánek (1910)
Marie Hrabánková roz. Štěrbová (1916)
Aloisie Štěrbová roz. Jirušková (1918)
Matěj Štěrba (1918)
Hugo Štěrba (1951)
Fr. Štěrbová roz. Dvořáková (1962)
Vlasta Rejfířová roz. Štěrbová (1964)
Jan Rejfíř (1972)
Marie Kunštová (1921)
Jan Kunšta (1928)
Bohumil Kunšta (1955)
Helena Kunštová (1965)
Miloš Kupka (2006)
Josef Míšek (1968)
Helena Míšková (1986)
Růženka Frühbauerová (1918)
Olga Keyřová roz. Frühbauerová (1973)
Zdeněk Keyř (1979)
Bohumil Štrér (1918)
Emanuel Štrér (1918)
František Štrer (1933)
Bohdan Štrer (1973)
Vladimír Štůla (1972)
Oldřich Doskočil (1994)
Mária Doskočilová (2007)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Rodina Exnerova (xxxx)
Matěj Šídlo (1916)
Barbora Pekárková (1919)
Antonie Šídlová roz. Pekárková (1935)
Ladislav Šídlo (1939)
Antonín Bouček (1944)
Růžena Koutníková roz. Šídlová (1947)
Jan Zdráhala (1950)
Richard Zdráhala (1977)
Gisela Rokusková roz. Gallova (1915)
Ladislav Rokusek (1924)
Josef Rokusek (1942)
Josef Rokusek (1949)
Josef Rokusek (2000)
Rudolf Dušek (1944)
Josef Kozlík (1946)
Julie Kozlíková (1948)
Marie Dušková (1981)
Rodina Kratochvílova (xxxx)
Rodina Sobotkova (xxxx)
Rodina Bartlova (xxxx)
František Gregor (1938)
Anna Gregorová roz. Kučerová (1975)
Marie ??eklá (1991)
Rodina Placerova (xxxx)
Marie Chrpová (1917)
Josef Chrpa (1928)
Marie Chrpová (1933)
Václav Smeták (1917)
Veronika Kačírková (1927)
Božena Hyková (1943)
Veronika Smetáková (1945)
Eduard Tejnil (1958)
Barbora Tejnilová (1962)
Žofie Hasáková (1940)
Vojtěch Vrba (1952)
Františka Vrbová (1952)
http://czech.stonepics.com
Download

Directory of