DOÇ. DR. EMRE BODRUMLU
ÖZGEÇMİŞ FORMU
Adı-Soyadı
Doğum Yeri, tarihi :
Email:
Emre BODRUMLU
Ankara, 1975
[email protected]
EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yükseköğretim
Okul
Özel Gönen İlkokulu
Ankara Yükseliş II Koleji
Ankara Yükseliş II Koleji
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Yıllar
1982-1987
1987-1990
1990-1993
1993-1998
EĞİTİM DURUMU:
DOKTORA/İHTİSAS
Başladığı Tarih
Bitirdiği Tarih
17 / 09 / 1998
22 / 07 / 2003
Doktora/İhtisası Tamamladığı:
Yükseköğretim Kurumu
Gazi Üniversitesi
Fakülte/Yüksekokul
Diş Hekimliği Fakültesi
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
Tarih-Şehir
22 / 07 / 2003 --- Ankara
Bilim Uzmanlığı Tez
Diş Hekimi Muayenehanesinde Legionella Taraması
Başlığı
YARDIMCI DOÇENTLİK
Yardımcı Doçent Kadrosuna
Atamanın Yapıldığı:
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Tarih-Şehir
DOÇENTLİK
Doçentlik Sınavının Yapıldığı:
Yükseköğretim Kurumu
Fakülte/Yüksekokul
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Tarih-Şehir
Doçentlik Müracaat Dalı
Adı-Kodu
Başladığı Tarih
Bitirdiği Tarih
24 / 10 / 2003
24 / 06 / 2009
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
24 / 10 / 2003 --- Samsun
25 / 06 / 2009
Ankara Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti Anabilim Dalı
25 / 06 / 2009 --- Ankara
Endodonti
1015.1
1
Doçent Kadrosuna Atamanın Yapıldığı:
Yükseköğretim Kurumu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fakülte/Yüksekokul
Diş Hekimliği Fakültesi
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Endodonti Anabilim Dalı
Doçent Kadrosunun Nakil/Atamanın Yapıldığı:
Yükseköğretim Kurumu
Bülent Ecevit Üniversitesi
Fakülte/Anabilim Dalı
Diş Hekimliği Fakültesi / Endodonti
Tarih
26.05.2014 itibariyle
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:
Diş Hekimi Muayenehanesinde Legionella Taraması.
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Aydın BAYRAKTAR
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
- Çiçek E., “Streptokinaz
içerikli yeni bir irrigasyon solüsyonunun çeşitli özelliklerinin
farklı irriganlarla karşılaştırılarak değerlendirilmesi”, Samsun, 2011. (Tamamlandı)
- Keskin Ö, “Fiziksel Buhar Biriktirme Yöntemi ile yapılan uygulamaların Döner
NiTi Eğelerin Döngüsel Yorgunluğu üzerine etkisi”, Samsun, 2014 (Tamamlanmak
üzere)
Projelerde Yaptığı Görevler:
Diş Hekimliği ve Diğer Fakülte Öğrencilerinde Halitozis Durumu ve Dil Taraklarının
Halitozis Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma
Projesi, DHF.053, Proje Yöneticisi, 2006. (Tamamlandı)
Farklı solusyon uygulamalarında yeni nesil apeks bulucu cihazların değerlendirilmesi,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, PYO.DIS.1901.10.003, Proje
Yöneticisi, 2010. (Tamamlandı)
Farklı Derinliklerde Açılan Retrograd Kavitelerin Kök Direnci Üzerine Etkisi, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, PYO.DIS.1901.12.003, Proje Yöneticisi,
2012. (Tamamlandı)
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Endodonti Derneği
2
ESERLER LİSTESİ
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.
Erten H, Zafersoy Akarslan Z, Bodrumlu E. Dental fear and anxiety levels of
patients attending a dental clinic. Quintessence Int. 37, 304-310 (2006).
A2.
Tunga U, Bodrumlu E. Assessment of the sealing ability of a new root canal
obturation material. J Endod. 32, 876-878 (2006).
A3.
Bodrumlu E, Tunga U. Apical leakage of Resilon obturation material. J Contemp
Dent Pract. 7, 45-52 (2006).
A4.
Bodrumlu E, Semiz M. Antibacterial activity of a new endodontic sealer against
Enterococcus faecalis. J Can Dent Assoc. 72, 637-637c (2006).
A5.
Bodrumlu E, Alaçam T. Evaluation of antimicrobial and antifungal effects of
iodoform-integrating gutta-percha. J Can Dent Assoc. 72, 733-733d (2006).
A6.
Sumer M, Muglali M, Bodrumlu E, Guvenc T. Reactions of connective tissue to
amalgam, intermediate restorative material, mineral trioxide aggregate, and mineral
trioxide aggregate mixed with chlorhexidine. J Endod. 32, 1094-1096 (2006).
A7.
Tunga U, Bodrumlu E, Acikgoz A, Acikgoz G. A case of tularemia presenting as a
dental abscess: case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 103, e33e35 (2007).
A8.
Bodrumlu E, Tunga U, Alaçam T. Influence of immediate and delayed post space
preparation on sealing ability of resilon. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod. 103, e61-e64 (2007).
A9.
Bodrumlu E, Alaçam T, Bayraktar A. Legionella in the dental office. Int J Dent
Hyg. 5, 116-121 (2007).
A10. Bodrumlu E, Muglali M, Sumer M, Guvenc T. The response of subcutaneous
connective tissue to a new endodontic filling material. J Biomed Mater Res B Appl
Biomater. 84B, 463-467 (2008).
A11. Bodrumlu E. Use of a pin and bar-retained composite bridge in anterior tooth
loss: a case report. Gen Dent. 55, 328-330 (2007).
A12. Bodrumlu E,. Sumer AP, Gungor K. Radiopacity of a new root canal sealer,
epiphany. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 104, e59-e61 (2007).
3
A13. Bodrumlu E, Alaçam T. The antimicrobial and antifungal activity of a root canal
core material. J Am Dent Assoc. 138, 1228-1232 (2007).
A14. Bodrumlu E, Tunga U. Coronal sealing ability of a new root canal filling material. J
Can Dent Assoc. 73, 623-623c (2007).
A15. Bodrumlu E, Tunga U. The apical sealing ability of a new root canal filling
material. Am J Dent. 20, 295-298 (2007).
A16. Topuz O, Uzun O, Tınaz CA, Bodrumlu E, Görgül G. Accuracy of two apexlocating handpieces in detecting simulated vertical and horizontal root fractures. J Endod.
34, 310-313 (2008).
A17. Bodrumlu E. Biocompatibility of retrograde root filling materials: a review. Aust
Endod J. 34, 30-35 (2008).
A18. Bodrumlu E, Alaçam T, Semiz M. The antimicrobial and antifungal efficacy of
tetracycline integrated gutta-percha. Indian J Dent Res. 19, 112-115 (2008).
A19. Bodrumlu E, Er O, Kayaoğlu G. Solubility of root canal sealers with different
organic solvents. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 106, e67-69 (2008).
A20. Bodrumlu E, Uzun O, Topuz O, Semiz M. Efficacy of three techniques in removing
root canal filling material. J Can Dent Assoc, 74, 721-721e (2008).
A21. Kayaoglu G, Erten H, Bodrumlu E, Orstavik D. The resistance of collagenassociated, planktonic cells of Enterococcus faecalis to calcium hydroxide. J Endod. 35,
46-49 (2009).
A22. Bodrumlu E, Avsar A. Meydan AD. Tuloglu N. Can radiotherapy affect the apical
sealing ability of resin-based root canal sealers? J Am Dent Assoc.140, 326-330 (2009).
A23.
Bodrumlu E, Gungor K. Radiopacity of a new endodontic core material. Am J
Dent. 22, 157-159 (2009).
A24. Bodrumlu E, Parlak E, Bodrumlu EH. The effect of irrigation solutions on the apical
sealing ability in different root canal sealers. Braz Oral Res. 24, 165-169 (2010).
(Doçentlik Sonrası)
A25. Tunga U, Parlak E, Bodrumlu E, Aydemir H, Yeşilsoy C. Effect of F-File on removal
of the smear layer: A scanning electron microscope study. Aust Endod J. 37:65-69
(2011). (Doçentlik Sonrası)
4
A26. Bodrumlu E, Sumer P, Bulucu B, Koprulu H. Effectiveness of different tongue
cleaning instruments in assessment of oral malodour. Int J Clin Dent. 4(4): 321-327
(2011). (Doçentlik Sonrası)
A27. Ozsevik S, Cicek E, Bodrumlu E, Guney AK. Bacterial survival in the radiographic
processes. Minerva Stomatol. 61(4):135-40 (2012). (Doçentlik Sonrası)
A28. Bodrumlu E, Keskiner I, Sumer M, Sumer AP, Telcıoglu NT. Temperature variation
during apicectomy with Er:YAG laser. Photomed Laser Surg. 30(8):425-8 (2012).
(Doçentlik Sonrası)
A29. Bodrumlu E, Acikgoz A, Gunduz K , Tunga U. Periapical health and coronal
restoration quality of root-filled teeth in the Turkish population. Int J Med Dent.
2(3):178-81 (2012). (Doçentlik Sonrası)
A30. Bodrumlu E, Cicek E, Guler B. Apexification of immature teeth with calcium oxide:
three case reports. Int J Clin Dent. 6(2):1-9 (2013). (Doçentlik Sonrası)
A31. Bodrumlu E, Avsar A, Hazar Bodrumlu E, Cicek E. The effects of calcium
hydroxide removal methods on bond strength of Epiphany SE with two irrigation
protocols. Acta Odontol Scand. 71(3-4):989-93 (2013). (Doçentlik Sonrası)
A32. Bodrumlu E, Gunduz, K, Avsever H, Cicek E. A retrospective study of the
prevalence and characteristics of root dilaceration in a sample of the Turkish population.
Oral Radiology 29(1):27-32 (2013). (Doçentlik Sonrası)
A33. Bodrumlu E, Topuz O, Uzun O. Comparison of halogen versus LED light-cured
temporary endodontic filling materials for sealing. Minerva Stomatol. 62(6):193-8
(2013). (Doçentlik Sonrası)
A34. Bodrumlu E, Cicek E, Dundar C. Age and sex-related differences of pulp chamber
size in mandibular second molars. Indian J Dent Res. 24(6):101-104 (2013).
(Doçentlik Sonrası)
A35. Bodrumlu E, Keskiner I, Sumer M and Telcioglu NT. Temperature variation on root
surface with three root-end cavity preparation techniques. Srp Arh Celok Lek.141 (910):597-601 (2013). (Doçentlik Sonrası)
A36. Uzun O, Topuz O, Yalpi F, Unsal F, Aydin C, Bodrumlu E. The evaluation of two
rotary instrumentation techniques under “operator-related variables” standardized
conditions. Eur J Dent. 7(4):395-8 (2013). (Doçentlik Sonrası)
5
A37. Bodrumlu E, Kocak MM, Hazar Bodrumlu E, Ozcan S, Kocak S. Comparison of
hardness of three temporary filling materials cured by two light-curing devices. Minerva
Stomatol. 63(1-2): 1-6 (2014). (Doçentlik Sonrası)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Şen D, Yaman S, Bodrumlu E, Aydın C, Karabay AG. “Class II kompozit
restorasyonlarda retansiyon oluklarının mikrosızıntı üzerine etkisi”, Türk Diş Hekimliği
Birliği 7. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 135, Mersin, Türkiye, 2000. (poster sunumu)
B2. Bodrumlu E, Bayraktar A. “Diş hekimliği fakültelerindeki dental ünit sularının
bakteriyolojik olarak incelenmesi”, Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2. Uluslararası
Bilimsel Kongresi, 99-100, Ankara, Türkiye, 2001. (sözlü tebliğ)
B3. Kayaoğlu G, Bodrumlu E, Bayraktar A, Erten Can H. “Renkleşme gösteren dişlerin
‘Walking Bleach’ yöntemi ile ağartılması”, Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Bilimsel
Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2000. (poster sunumu)
B4. Erten H, Bala O, Bodrumlu E, Tazegül S. “İntrakoronal ağartmada % 35’lik
hidrojenperoksitin
ısı
ve
ışık
ile
aktivasyonunun
kompozit
rezin
restorasyonların
mikrosızıntısına etkisi”, Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 34,
İstanbul, Türkiye, 2002. (poster sunumu)
B5.
Bodrumlu
E,
Alaçam
T,
Kayaoğlu
G.
“İyodoform
içeren
gutta-perkanın
antimikrobiyal etkinliğinin değerlendirilmesi”, Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası
Endodonti Kongresi, 40, İstanbul, Türkiye, 2004. (poster sunumu)
B6. Kayaoğlu G, Bodrumlu E, Erten H, Alaçam T. “Direkt kontakt ve membran aracılı
kontakt
testleriyle
öldürücülüğünün
çeşitli
kök
incelenmesi”,
kanal
Türk
patlarının
Endodonti
Enterococcus
Derneği
9.
Faecalis
Uluslararası
üzerinde
Endodonti
Kongresi, 70, İstanbul, Türkiye, 2004. (poster sunumu)
B7. Tunga U, Acikgoz A, Bodrumlu E. “Comparison of periradicular radiographic features
in diabetic and control individuals”, 12. Congress of the BASS, 93, İstanbul Türkiye,
2007. (poster sunumu)
B8. Bodrumlu E, Özsevik AS, Şirin Karaarslan E. “Hemiseksiyon: Bir olgu sebebiyle”,
TDB 14. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 167, İstanbul, Türkiye, 2007. (poster
sunumu)
6
B9. Bodrumlu E, Parlak E, Hazar Bodrumlu E. “The effect of irrigation solutions on the
apical sealing ability of root canal obturation materials”, 14. Congress of the BASS & 9.
Scientific Congress of BgDA, 109, Varna, Bulgaristan, 2009. (poster sunumu)
B10. Bodrumlu E, Cicek E, Dündar C. “Assessment of the pulp chamber size in
mandiular first molars”, 15. Congress of the BASS & European College of Gerodontology,
194, Selanik, Yunanistan, 2010. (poster sunumu) (Doçentlik Sonrası)
B11. Bodrumlu E, Koçak MM, Koçak S, Ozcan S, Hazar Bodrumlu E, “The effect of lightcuring types on light-cured temporary filling materials:a microhardness assessment”,
Endoİstanbul 10. Uluslararası Endodonti Kongresi, 118, İstanbul, Türkiye, 2010. (poster
sunumu) (Doçentlik Sonrası)
B12. Yılmaz N, Senel E, Bekar E, Zengin AZ, Bodrumlu E, Gunhan O. “Nazolabial kist”,
Türk Oral ve Maksillofacial Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, 58, Antalya,
Türkiye, 2011. (poster sunumu) (Doçentlik Sonrası)
B13. Bodrumlu E, Cicek E, Guler B. “Apexification with calcium oxide: three case
reports”, European Society of Endodontics Congress, 11, Roma, İtalya (2011). (poster
sunumu) (Doçentlik Sonrası)
B14. Çiçek E, Bodrumlu E. “Açık apeksli dişlerde farklı irrigasyon uygulamalarının
apikalden taşan solüsyon miktarına etkisi”, Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası
Kongresi, 162-163, İstanbul, Türkiye, 2012. (poster sunumu) (Doçentlik Sonrası)
B15. Bodrumlu E, Hazar Bodrumlu E. “Efficiency of two irrigation solutions on the apical
leakage”, 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 228, Üsküp,
Makedonya, 2013. (poster sunumu) (Doçentlik Sonrası)
B16. Bodrumlu E, Kalyoncuoglu E, Gokturk H. “The effect of different irrigation solution
on the apical sealing of bioceramic root canal sealer”, FDI 2013 Istanbul Annual World
Dental Congress, 136, İstanbul, Türkiye, 2013. (poster sunumu) (Doçentlik Sonrası)
B17. Uzun I, Guler B, Ozyurek T, Bodrumlu E. “Açık apeksli maksiller lateral dişin
endodontic cerrahi ile tedavisi: Olgu sunumu”, Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası
Kongresi, 217, İstanbul, Türkiye, 2014. (poster sunumu) (Doçentlik Sonrası)
7
B18. Kalyoncuoglu E, Bodrumlu E, Göktürk H, Guler B. “Farklı organik çözücülerle
Mineral Trioksit Agregat bazlı kök kanal patının çözünürlüğü”, Türk Endodonti Derneği 12.
Uluslararası Kongresi, 228, İstanbul, Türkiye, 2014. (poster sunumu) (Doçentlik
Sonrası)
B19. Uzun I, Guler B, Ozyurek T, Ucarli O, Bodrumlu E. “Kırık paslanmaz çelik ve nikel
titanium endodontic enstrümanlardan salınan nikel iyon miktarının değerlendirilmesi”,
Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi, 250, İstanbul, Türkiye, 2014. (poster
sunumu) (Doçentlik Sonrası)
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Bodrumlu E. Endodonti Açıklamalı Sorular. DUS Soru Bankası 2, Murat Aydın
editorlüğünde (2012). (Doçentlik Sonrası)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Darendeliler Yaman S, Aydın C, Bodrumlu E, Er Ö, Karabay GA. “Class II kompozit
rezin
restorasyonlarda
retansiyon
oluklarının
mikrosızıntı
üzerine
etkisi”,
Atatürk
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 11, 20-24 (2001).
D2. Erten Can H, Bodrumlu E, Bala O, Tazegül S. “İntrakoronal ağartmada % 35’lik
hidrojen peroksitin ısı ve ışık ile aktivasyonunun kompozit rezin restorasyonların
mikrosızıntısına etkisi”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 19, 25-29
(2002).
D3. Bodrumlu E, Bayraktar A, Alaçam T. “Ankara’daki iki Diş Hekimliği Fakültesindeki
dental ünit sularının mikrobiyolojik durumu”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dergisi, 20, 43-47 (2003).
D4. Bodrumlu E. “Dental ünit su sistemlerinin bakteriyel kontaminasyonu”, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 4, 97-102 (2003).
8
D5. Bodrumlu E. “Dental kliniklerdeki bakteriyel aerosoller”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 4, 103-107, (2003).
D6. Bodrumlu E. “Dental ünitlerde sıkılan havanın mikrobiyolojik durumu”, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 4, 114-118 (2003).
D7. Tazegül S, Bodrumlu E, Erten H, Erten D, Kasap R. “Kalsiyum fosfat içerikli
çikletlerin tükürük kalsiyum ve fosfat konsantrasyonları ile tükürük pH ve akış hızına
etkileri”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 21, 1-5 (2004).
D8. Bodrumlu E, Bayraktar A. “Dental ünit hava ve su sistemlerinin mikrobiyolojik
durumunun araştırılması”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 21, 119-123
(2004).
D9. Bodrumlu E, Köprülü H, Sumer AP. “Halitozis: Teşhis, sınıflama ve tedavi”, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 6, 115-121 (2005).
D10. Bodrumlu E, Sumer AP, Sumer M, Köprülü H. “Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği
Fakültesine
başvuran
bireylerde
dental
korkunun
değerlendirilmesi”,
Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 30, 51-56 (2006).
D11. Sumer AP, Bodrumlu E, Sumer M, Köprülü H. “Diş Hekimliği öğrencileri ile Diş
Hekimliği dışındaki diğer fakülte öğrencilerinin dental kaygılarının değerlendirilmesi”,
Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, 13, 1-5 (2007).
D12. Bodrumlu E, Alaçam T. “Farklı uygulamalarla doldurulan yeni bir kök kanal dolgu
maddesinin ağırlık miktarının değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dergisi, 24, 163-166 (2007).
D13. Bodrumlu E, Tunga U. “Kuş gribi ve diş hekimliği”, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği
Bilimleri, 13, 103-106 (2007).
D14. Tunga U, Erkurt S, Bodrumlu E, Özden FO, Özden B. “Farklı geçici restoratif
materyallerin sebep oldukları sızıntının incelenmesi”, Türk Diş Hekimliği Dergisi, 70, 222225 (2008).
D15. Bodrumlu E,
Avşar A, Eğilmez T. “Üç farklı rezin esaslı kök kanal patının
antimikrobiyal etkinliğinin değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dergisi, 25(1), 19-22 (2008).
9
D16. Bodrumlu E, Avşar A, Tüloğlu N, Eğilmez T. “Yeni bir kök kanal patının farklı
süreçlerde pH değerlerinin karşılaştırılarak incelenmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dergisi, 25(1), 23-26 (2008).
D17. Bodrumlu E, Aydın U, Özsevik S. “Endodonti kliniğine başvuran olguların sistemik
hastalık durumları”, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, 14, 1-5 (2008).
D18.
Tunga U, Gündüz K, Bodrumlu E. “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinde Öğrenci Kliniğinde Gerçekleştirilmiş olan kanal tedavilerinin yeterliliklerinin
radyografik olarak değerlendirilmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi,
9, 48-52 (2008).
D19. Bodrumlu E, Er O, Hazar Bodrumlu E, Bayraktar A. “Kağıt konların farklı irrigasyon
solusyonlarındaki emilim kapasitelerinin değerlendirilmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Diş Hekimliği Dergisi,11, 1-4 (2010). (Doçentlik Sonrası)
D20.
Furuncuoğlu
F,
Haliloğlu
Özkan
T,
Bodrumlu
E.
”Endodontik
cerrahide
yönlendirilmiş doku rejenerasyonu”, Dicle Dişhekimliği Dergisi, 13(2), 156-161 (2012).
(Doçentlik Sonrası)
D21. Cicek E, Bodrumlu E. “Endodontide ultrasonikler: Derleme”, Atatürk Üniversitesi
Diş Hekimliği Dergisi, 6, 76-83 (2012). (Doçentlik Sonrası)
D22. Çiçek E, Bodrumlu E. “Üç kanallı üst premolar dişlerin endoodontik ve protetik
tedavisi:olgu sunumu”, Dicle Dişhekimliği Dergisi, 14(1), 7-11 (2013). (Doçentlik
Sonrası)
D23. Demir E, Bodrumlu E. “Güncel bir irrigasyon solusyonu:MTAD”, Dicle Dişhekimliği
Dergisi, 14(1), 137-142 (2013). (Doçentlik Sonrası)
D24. Çiçek E, Bodrumlu E. “Kök kanalında farklı irrigasyon solüsyonları varlığında yeni
nesil apeks bulucu cihazların değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği
Dergisi, 21(1), 37-42 (2013). (Doçentlik Sonrası)
10
D25. Kaya Ş, Keskin Ö, Bodrumlu E. “Avülse dişlerin taşıma solusyonları”, Atatürk
Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 7, 96-101 (2013). (Doçentlik Sonrası)
D26. Bodrumlu E, Kalyoncuoğlu E, Göktürk H. “Farklı irrigasyon solusyonlarının
biyoseramik esaslı patların apikal örtücülüğü üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi”,
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 21(3), 313-317 (2013). (Doçentlik Sonrası)
D27. Özerol NB, Yılmaz NA, Bodrumlu E. “Diş Hekimliğinde Emdogain”, Acta Odontol
Turc, 31(1), 43-48 (2014). (Doçentlik Sonrası)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Erten H, Zafersoy Z, Bodrumlu E. “Dişhekimine gelen hastaların dental anksiyete ve
korku düzeylerinin belirlenmesi”, 7. Kariyoloji Sempozyumu ve 8. Konservatif Diş
Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, 27, İzmir, 2003. (poster sunumu)
E2. Bodrumlu E. “Tek diş eksikliğinde alternatif bir tedavi: Kompozit Rezin Köprü, Vaka
Raporu”, 9. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, 42-43, Samsun, 2004.
(poster sunumu)
E3. Bodrumlu E, Sumer AP, Sumer M, Köprülü H, Erten H. “Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesine başvuran hastaların dental anksiyete düzeyleri”, 9. Konservatif
Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, 64-65, Samsun, 2004. (poster sunumu)
E4. Bodrumlu E, Avşar A, Tüloğlu N, Eğilmez T. “Yeni bir kök kanal patının farklı
sürelerdeki
pH
değerlerinin
karşılaştırılması”,
Türk
Pedodonti
Derneği
7.
Ulusal
Sempozyumu, 35, Erzurum, 2007. (poster sunumu)
E5. Bodrumlu E, Er Ö, Bayraktar A. “Farklı markalı kağıt konların su emilim düzeylerinin
değerlendirilmesi”, Türk Endodonti Derneği 3. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, 19,
Antalya, 2008. (sözlü sunum)
E6. Bodrumlu E, Avşar A, Hazar Bodrumlu E, Meydan AD. “Radyoterapinin geçici dolgu
materyallerinin örtücülüğü üzerine etkisi”, Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti
Sempozyumu,48, Antalya, 2009. (poster sunumu)
11
F. Diğer Akademik Faaliyetler:
F1. Davetli Konuşmacı olarak verdiğim konferanslar:
- “Endodontide Mikrosızıntının Önemi ve Mikrosızıntı Araştırma Yöntemleri”, Türk
Endodonti Derneği. 2011-2012 Ankara Konferansları, 2012, Ankara.(Doçentlik Sonrası)
F2. Bilimsel Hakem Kurulu’na dahil olduğum yurtdışı/yurtiçi dergiler :
-
International Journal of Clinical Dentistry, 2007- .
-
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi (Acta Odontologica Tursica),
2010- .
-
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 2011-
.
-
International Journal of Dental Case Reports, 2010- .
F3. Science Citation Index kapsamındaki dergilerde yaptığı hakemlikler :
- “Sealing ability of guttaflow and AH plus used with different cold filling techniques”,
J Am Dent Assoc, 2006.
- “Rapid relaxation – practical management of pre-operative anxiety”, J Can Dent Assoc,
2007.
- “Radiopacity evaluation of root-end filling materials by digitization of images”, J Appl
Oral Science, 2008.
- “ Invitro analysis of the cement line in the apical region of two endodontic sealers”,
Indian J Dent Research, 2008.
- “Influence of smear layer on the obturation of root canal ramifications”, J Appl Oral
Science, 2008.
- “Solubility of endodontic sealers maintained in different storage solutions”, J Appl Oral
Science, 2008.
- “Ex vivo evaluation of coronal and apical microbial leakage of teeth root-filled with
gutta-percha or Resilon/Epiphany root canal filling material”, European J Dent, 2009.
- “Quality of the apical obturation of Epiphany/Resilon root canal-filling system”,
European J Dent, 2009.
- “Relationship between apical extrusion of sodium hypochlorite and the size of patency
file”, Indian J Dent Research, 2009.
- “Apical sealing ability of root canal filling by using two different tapered master points”,
European J Dent, 2009.
12
- “Assessment of tissue reaction to gutta percha-based vs. epoxy resin-based endodontic
sealing materials in vivo: A comparative histological study”, Int Endod J, 2009.
-
“Antibacterial activity of root-end filling materials”, European J Dent, 2010.
- “Softening of Resin-Based Endodontic Sealers with Chloroform and Xylene” Int Endod J,
2010.
- “Apical anatomy of maxillary canine susceptible to sodium hypochlorite extravasation
during endodontic treatment:A case report”, Indian J Dent Research, 2011
- “Preperation technique and filling material influence in vitro retrograde
apical cavity
sealing”, Odontology, 2011.
-“Comparative Evaluation Of Sealing Ability and Adaptability Of AH plus Root Canal
Sealer Using Laser Versus MTAD As A Preconditioning systems”, Journal of Advanced
Research, 2011.
- “Effect of frequency alterations of Nd:YAG Laser Applications on the adhesion of
Epiphany” Photomedicine and Laser Surgery, 2011.
- “The quality of apical
preparation in curved
root
canals using hand rotary
instrunmentation tecniques”, J Appl Oral Sci. 2011.
- “Microleakage of an experimental endodontic composite”, J Am Dent Assoc. 2011
- “Efficacy of ozone on microorganisms in the tooth root canal” Saudi Medical Journal.
2012.
- “Sealing ability of different tecniques used to fill the gap between the post and residual
gutta percha” Saudi Medical Journal, 2012.
- “Antibacterial Activity of Calcium Hydroxide Combined with Chitosan Solutions and the
outcomes on the bond strength of RealSeal Sealer to Radicular Dentin”, European J Dent,
2011.
- “A Comparative Scanning Electron Microscopy Evaluation of Smear Layer Removal with
Different Irrigation Solutions and Lasers”, Acta Odontol Scand. 2012.
- “Effect of measurements performed at positions short of the apical foramen in the
precision of electronic foramen locators with different operating systems: an ex vivo
study”, J Appl Oral Sci. 2012.
- “Evaluation of the antibacterial activity of three gutta-percha solvents againts
Enterococcus faecalis”, Int J Artif Organs. 2013.
- “Analysis of Caries Infiltration resin Surface Roughness by AFM and Tridimensional
Topograpy”, Saudi Medical Journal. 2013.
- “Microparticulated and nanopariculateed zirconium oxide added to calcium silicate
cement: evaluation of physicochemical and biological poperties”, J Biomed Mater Res A.
2013.
13
- “Efficacy of NaviTip FX, EndoVac and Self-adjusting File Agitation techniques on root
canals infected with Enterococcus faecalis: microbiological and microscopic evaluation”,
Acta Odontologica Scandinavica, 2013.
F4. Science Citation Index veri tabanından elde edilen atıf taraması sonuçları :
- Atıf alan yayın sayısı: 25
- Toplam Atıf sayısı: 172
F5. Endodontic Updates olarak dergide özeti basılan eserler:
-
New root canal obturation material shows promise “Tunga, U. ve E. Bodrumlu,
“Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation material”, J Endod, 32,
876-878 (2006)”, Compendium of Continuing Education in Dentistry, 27, 544 (2006).
F6. Katıldığım bilimsel toplantılar:
-Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 4-6 Haziran
2001, Ankara.
- 9. Uluslararası Türk Endododonti Derneği Kongresi, 22-24 Nisan 2004, İstanbul.
- 9. Konservatif Diş Tedavisi Bilim Dalları Toplantısı, 6-9 Mayıs 2004, Samsun.
-
Samsun Dişhekimleri Odası 2. Karadeniz Bahar Sempozyumu, 2-3 Nisan 2005,
Samsun.
- Diş Hekimliği Eğitiminde Temel Klinik Bilimler Bütünleşmesi I Toplantısı, 17-19 Haziran
2005, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Samsun.
- Samsun Dişhekimleri Odası 100. yıl etkinliği bölgesel bilimsel toplantısı - 4. Geleneksel
Karadeniz Bahar Sempozyumu, 4-6 Nisan 2008, Samsun.
- Antalya Dişhekimleri Odası, 100. yıl etkinliği bölgesel bilimsel toplantısı, 23-27 Nisan
2008, Antalya.
- Türk Endodonti Derneği 3. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, 23-27 Nisan 2008,
Antalya.
- Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu, 23-27 Nisan 2009,
Antalya.
- 14th Congress of BaSS and the 9th Scientific Congress of BgDA, 6-9 Mayıs 2009, Varna,
Bulgaristan.
- 15th Congress of BaSS and the European College of Gerodontology, 22-25 Nisan 2010,
Selanik, Yunanistan.
- Endoİstanbul Uluslar arası Endodonti Kongresi, 25-27 Eylül 2010, İstanbul, Türkiye.
- 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 25-29 Nisan 2013, Üsküp,
Makedonya.
14
F7. Teşekkür Belgeleri :
- “Devital Ağartma Demonstrasyonu”, (Masa Demonstrasyonu) Gazi Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Geleneksel 6. Mezunlar Günü Etkinlikleri, 31 Mayıs-1 Haziran 2003,
Ankara.
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi “9. Konservatif Diş Tedavisi Bilim
Dalları Toplantısı” organizasyonunda “Mali Komite” dolayısıyla, 6-9 Mayıs 2004.
F8. Katıldığım kurs ve aldığım sertifikalar :
- Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TSE, 08.11.2005-10.11.2005.
- Kalite Yönetim sistemi Dokümantasyon Eğitimi, TSE, 14.11.2005-15.11.2005.
- İç Kalite Tetkiki Eğitimi, TSE, 16.11.2005-18.11.2005.
-Dentsply Maillefer Rotary Sistem Teknik Eğitimi, Samsun.
- I. Eğitim Becerileri Kursu, 12-16 Haziran 2006, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dekanlığı, Samsun.
- Deney Hayvanları kullanma ve uygulama kursu, Ocak 2010,
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Samsun.
- Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardımcı Kursu, Ocak 2011, Samsun.
- Fotona Dent-Laser Kursu, Ocak 2011, Samsun.
F9. Toplumu bilgilenme amaçlı çalışmalar:
- Erkekler, Diş Hekimlerinden Daha Fazla Korkuyor, Samsun Haber Gazetesi, 06.03.2013.
(Doçentlik Sonrası)
F10. İdari Görevler:
- 2009 İnfeksiyon Komitesi Üyesi
- 2008-2010 ERASMUS Programı Temsilciliği
- 2010, 2011 ve 2013 Döner Sermaye Malzeme Alımı Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı
- 2011 Teknik Şartname Hazırlama / Değerlendirme Komisyonu Yedek Üyesi
- 2011-2012 Döner Sermaye Faaliyetlerini İnceleme Komisyonu Yedek Üyesi
- 2012 Döner Sermaye Mal/Malzeme Alımı İhale-Satın Alma Komisyonu Yedek Üyesi
- 2012 Döner Sermaye Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Üyeliği
- 2012 Teknik Şartname Hazırlama-Değerlendirme Komisyonu Yedek Üyesi
15
- 2012-2013 Kalite Geliştirme Ekibi Üyesi
- 2012-2013 Bologna Çalışma Grubu Üyesi ve Endodonti Bologna Temsilcisi
- 2012-2014 Sterilizasyon Komitesi Üyeliği
- 2013 Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf Koordinatörlüğü
- 2013-2014 Döner Sermaye-Katma Bütçe ve Araştırma Projeleri Demirbaş ve Sarf
Malzeme Muayene Kabul Komisyonu Üyesi
- 2013- 2014 Döner Sermaye Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı Yedek Üyeliği
- 2012-2014 OMÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
- 2014 Haziran-
Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim
Dalı Başkanlığı
16
F11. Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü/doktora düzeydeki dersler
(Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
DERSİN KODU VE ADI
GÜZ
YARIYILI
T U K
2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS DERSLERİ
DİŞ204 Endodonti (T)
DİŞ353 Endodonti (T)
1 0 1
DİŞ355 Endodonti (P)
0 4 0
DİŞ406 Endodonti (T)
DİŞ451 Endodonti (P)
0 2 1
DİŞ535 Endodonti Stajı
0 2 1
BAHAR
YARIYILI
TK T U K TK
TKS
1
1
2
1
0
1
0
0
0
0
4
0
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
4
1
2
2
1
2
1
1
1
0
0
0
0
4
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
4
2
2
2010-2011 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI LİSANS DERSLERİ
DİŞ243 Endodonti (T)
2 0 2 2
DİŞ353 Endodonti (T)
1 0 1 1
DİŞ355 Endodonti (P)
0 4 0 2
DİŞ406 Endodonti (T)
DİŞ451 Endodonti (P)
0 2 1 1
DİŞ535 Endodonti Stajı
0 2 1 1
DİŞ543 TADS Stajı
0 2 1 1
2
1
0
1
0
0
0
0
0
4
0
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
4
2
4
1
2
2
2
2
0
1
0
4
0
2
2
1
2
2
1
0
0
0
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
0
2
2
1
2
1
1
1
1
1
0
3
4
2
2
2
2
2
2
2
0
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS DERSLERİ
DİŞ353 Endodonti (T)
1 0 1
DİŞ355 Endodonti (P)
0 4 0
DİŞ451 Endodonti (P)
0 2 1
DİŞ535 Endodonti Stajı
0 2 1
1
2
2011-2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI LİSANS DERSLERİ
DİŞ243 Endodonti (T)
1 0 1 1
DİŞ228 Endodonti (P)
DİŞ307 Endodonti (T)
1 0 1 1
DİŞ327 Endodonti (P)
0 4 0 2
DİŞ427 Endodonti (P)
0 2 1 1
DİŞ527 Endodonti Stajı
0 2 1 1
DİŞ543 TADS Stajı
0 2 1 1
2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI LİSANS DERSLERİ
DİŞ207 Endodonti (T)
1 0 1 1
DİŞ227 Endodonti (P)
0 4 2 2
DİŞ307 Endodonti (T)
1 0 1 1
DİŞ328 Endodonti (P)
DİŞ427 Endodonti (P)
0 2 1 1
DİŞ437 TADS(P)
0 1 1 1
DİŞ527 Endodonti Stajı
0 2 1 1
DİŞ537 TADS Stajı
0 1 1 1
DİŞ539 Multidisipliner Klinik Uygulama (P)
0 2 1 1
DİŞ558 Seminer
17
2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI LİSANS DERSLERİ
DİŞ207 Endodonti (T)
1 0 1 1
DİŞ227 Endodonti (P)
0 4 2 2
DİŞ307 Endodonti (T)
1 0 1 1
DİŞ328 Endodonti (P)
DİŞ427 Endodonti (P)
0 2 1 1
DİŞ437 TADS(P)
0 1 1 1
DİŞ527 Endodonti Klinik Uygulama
0 2 1 1
DİŞ537 TADS Klinik uygulama
0 1 1 1
DİŞ557 Seminer
0 2 1 1
SEÇ024 Diş Hekimliğinde Mikrocerrahi
2 0 2 2
Uygulamalar
SEÇ024 Diş Hekimliğinde Mikrocerrahi
Uygulamalar
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
1
2
DOKTORA DERSLERİ
DÖNEMİ
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
KREDİSİ
2008-2009 GÜZ
DHF 711
Endodontide Acil Müdahaleler
2
2
3
2
2009-2010 GÜZ
DHF 708
Pulpal ve Periapikal Dokuların Histolojisi ve Klinik
Tanısı
2
2
3
3
2009-2010 BAHAR
DHF 711
Endodontide Acil Müdahaleler
2
2
3
2
2010-2011 GÜZ
DHF 708
Pulpal ve Periapikal Dokuların Histolojisi ve Klinik
Tanısı
2
2
3
1
2010-2011 GÜZ
DHF 907
Uzmanlık Alan Dersi I
4
0
0
1
2010-2011 BAHAR
DHF 751
Endodontide Acil Durumlar
2
0
2
6
2011-2012 GÜZ
DHF 907
Uzmanlık Alan Dersi I
4
0
0
1
2011-2012 BAHAR
END 710
Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu
2
2
3
6
2011-2012 BAHAR
END 918
Uzmanlık Alan Dersi II
4
0
0
1
2012-2013 GÜZ
END 710
Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin Restorasyonu
2
2
3
6
2012-2013 GÜZ
END 702
Pulpal ve Periapikal Dokuların Histolojisi ve
Epidemiyolojisi
2
0
2
2
2012-2013 GÜZ
END 905
Uzmanlık Alan Dersi I
4
0
0
1
2012-2013 BAHAR
END 906
Uzmanlık Alan Dersi II
4
0
0
1
2013-2014 GÜZ
END 905
Uzmanlık Alan Dersi I
4
0
0
1
2013-2014 GÜZ
SBE TZ
Tez Çalışması
0
0
0
1
18
ÖĞR.
SAYISI
F12. Ödüller :
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2007):
Tunga U, Bodrumlu E. “Assessment of the sealing ability of a new root canal obturation
material”, J Endod, 32:876-878 (2006).
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2007):
Bodrumlu E, Tunga U, Alaçam T. “Influence of immediate and delayed post space
preparation on sealing ability of Resilon”, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod, 103: e61-e64 (2007).
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2007):
Bodrumlu E, Alaçam T. “The antimicrobial and antifungal activity of a root canal core
material”, J Am Dent Assoc, 138: 1228-1232 (2007).
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2008):
Bodrumlu E, TUNGA U. “The apical sealing ability of a new root canal filling material”,
Am J Dent, 20: 295-8 (2007).
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2008):
Topuz Ö, Uzun Ö, Tınaz AC, Bodrumlu E, Görgül G. “Accuracy of two apex-locating
handpieces in detecting simulated vertical and horizontal root fractures”, J Endod, 34:
310-3 (2008).
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2009):
Bodrumlu E, Muğlalı M, Sumer M, Güvenç T. “The response of subcutaneous connective
tissue to a new endodontic material”, J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater, 84B:
463-7 (2008).
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2010):
Bodrumlu E, Gungor K. “Radiopacity of a new endodontic core material”. Am J Dent. 22,
157-159 (2009).
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2010):
Bodrumlu E, Avsar A. Meydan AD. Tuloglu N. “Can radiotherapy affect the apical sealing
ability of resin-based root canal sealers?”, J Am Dent Assoc.140, 326-330 (2009).
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü (2010):
Kayaoglu G, Erten H, Bodrumlu E, Orstavik D. “The resistance of collagen-associated,
planktonic cells of Enterococcus faecalis to calcium hydroxide”, J Endod. 35, 46-49
(2009).
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atıf Ödülü (2010)
19
Download

Doç. Dr. Emre BODRUMLU - Bülent Ecevit Üniversitesi Diş