YRD. DOÇ. DR. EBRU HAZAR BODRUMLU
ÖZGEÇMİŞ FORMU
Adı-Soyadı
Doğum
E mail
Telefon
Ebru HAZAR BODRUMLU
Yeri :
Tarihi :
Tosya
06/ 06 / 1979
[email protected]
0 372 2613659
EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIĞI KURUMLAR:
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yükseköğretim
Okul
Talip Yener İlkokulu
Yalçın Eskiyapan Ortaokulu
İncirli Süper Lisesi
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Yıllar
1984-1989
1990-1993
1993-1998
1999-2004
EĞİTİM DURUMU:
DOKTORA/İHTİSAS
Başladığı Tarih
Bitirdiği Tarih
05 / 02 / 2008
02 / 01 / 2014
Doktora/İhtisası Tamamladığı:
Yükseköğretim Kurumu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fakülte/Yüksekokul
Diş Hekimliği Fakültesi
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Pedodonti Anabilim Dalı
Tarih-Şehir
02 / 01 / 2014--- Samsun
Bilim Uzmanlığı Tez
Sistemik Hastalık Görülen çocuklarda Büyük Azı Ve
Başlığı
Kesici Diş Hipomineralizasyonu Risk Faktörlerinin
Değerlendirilmesi
Başladığı Tarih
Bitirdiği Tarih
08 / 05 / 2014
Yardımcı Doçent Kadrosuna
Atamanın Yapıldığı:
Yükseköğretim Kurumu
Bülent Ecevit Üniversitesi
Fakülte/Yüksekokul
Diş Hekimliği Fakültesi
Anabilim Dalı-Bilim Dalı
Pedodonti Anabilim Dalı
Tarih-Şehir
08 / 05 / 2014 ---Zonguldak
YARDIMCI DOÇENTLİK
Doktora Tezi Tezi Başlığı ve Danışmanı :
Sistemik Hastalık Görülen Çocuklarda Büyük Azı Ve Kesici Diş Hipomineralizasyonu
Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Aysun AVŞAR
Yabancı Dil: İngilizce
Projelerde Yaptığı Görevler:
Süt dişlerinde kalsiyum sülfat ile yapılan direkt pulpa kaplamalarının klinik ve radyografik
olarak değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,
PYO.DIS.1901.10.002, Araştırmacı, 2012. (Tamamlandı)
Sistemik Hastalik Görülen Çocuklarda Büyük Azi Ve Kesici Diş Hipomineralizasyonu Risk
Faktörlerinin Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
PYO.DIS.19041.11.006, Araştırmacı, 2014. (Tamamlandı)
ESERLER LİSTESİ
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1- Avşar A, Darka O, Bodrumlu EH, Bek Y. Evaluation of the relationship between
passive smoking and salivary electrolytes, protein, secretory IgA, sialic acid and amylase in
young children. Arch Oral Biol. May;54(5):457-63 (2009)
A2- Bodrumlu E, Parlak E, Bodrumlu EH. The effect of irrigation solutions on the apical
sealing ability in different root canal sealers. Braz Oral Res. Jun;24(2):165-9 (2010)
A3- Hazar Bodrumlu E, Avşar A. Treatment of maxıllary ıncısor crown fracture by
reattachment technıque-2.5 years follow up. Int J Dent Case Reports 2(5): 73-78 (2012)
A4- Bodrumlu E, Avsar A, Hazar Bodrumlu E, Cicek E. The effects of calcium hydroxide
removal methods on bond strength of Epiphany SE with two irrigation protocols. Acta
Odontol Scand. May-Jul;71(3-4):989-93 (2013)
A5- Ulusoy AT, Bodrumlu EH. Management of anterior dental crossbite with removable
appliances. Contemp Clin Dent. Apr;4(2):223-6 (2013)
A6- Avsar A, Topaloglu B, Hazar-Bodrumlu E. Association of passive smoking with dental
development in young children. Eur J Paediatr Dent. Sep;14(3):215-8 (2013)
A7- Bodrumlu E, Koçak MM, Hazar Bodrumlu E, Ozcan S, Koçak S.
Comparison of
hardness of three temporary filling materials cured by two light-curing types. Minerva
Stomatol 62;1-6. (2013)
A8- Ulusoy AT, Bayrak Ş, Hazar Bodrumlu E. Clinical and Radiological Evaluation of
Calcium Sulfate as Direct Pulp Capping Material in Primary Teeth. European Journal Of
Paedıatrıc Dentıstry Eur J Paediatr Dent. 15(2); 127-131
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
B1- Bodrumlu E, Parlak E, Hazar Bodrumlu E. “The effect of irrigation solutions on the
apical sealing ability of root canal obturation materials”, 14. Congress of the BASS & 9.
Scientific Congress of BgDA, 109, Varna, Bulgaristan, 2009. (poster sunumu)
B2- Hazar Bodrumlu E, Avşar A. ‘Treatment of maxıllary ıncısor crown fracture by
reattachment technıque’15. Congress of the BASS & European College of Gerodontology,
318, Selanik, Yunanistan, 2010. (poster sunumu)
B3- Bodrumlu E, Koçak MM, Koçak S, Ozcan S, Hazar Bodrumlu E, “The effect of lightcuring types on light-cured temporary filling materials:a microhardness assessment”,
Endoİstanbul 10. Uluslararası Endodonti Kongresi, 118, İstanbul, Türkiye, 2010. (poster
sunumu)
B4- Hazar Bodrumlu E., Avşar A. ‘Non Surgical treatment of large periapical lesion using
calcium oxide’ 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 374, Üsküp,
Makedonya, 2013. (poster sunumu)
B5- Bodrumlu E, Hazar Bodrumlu E. “Efficiency of two irrigation solutions on the apical
leakage”, 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 228, Üsküp,
Makedonya, 2013. (poster sunumu)
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C1- Bodrumlu E, Er Ö, Hazar Bodrumlu E, Bayraktar A. Kağıt konların farklı irrigasyon
solüsyonlarındaki emilim kapasitelerinin değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dergisi 11(1) :1-4. (2010)
C2- Hazar Bodrumlu E, Avşar A. Erken Çocukluk Dönemi Çürükleri. Gazi Üniversitesi Diş
Hekimliği Dergisi. 28(2): 131-9 (2011)
C3- Hazar Bodrumlu E, Avşar A. Büyükazı ve kesici diş hipomineralizasyonu; etiyolojisi ve
kliniği. ACTA Odontologica Turcica dergisinde yayımlanmak üzere kabul edildi. (2013)
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1- Bodrumlu E, Avşar A, Hazar Bodrumlu E, Meydan AD. “Radyoterapinin geçici dolgu
materyallerinin örtücülüğü üzerine etkisi”, Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti
Sempozyumu,48, Antalya, 2009. (poster sunumu).
D2- Avsar A, Hazar Bodrumlu E, İpek E. ‘Diş Hekimliği kliniğine başvuran acil vakaların
değerlendirilmesi’ 16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 161, Çeşme/İzmir, 2009. (poster
sunumu).
D3- Avsar A,Hazar Bodrumlu, Çil F, Öztürk E. ‘Hospitalize çocukluk Çağı Kanser
Hastalarının Annelerinin Demografik Karakterleri, Oral Sağlık Hakkındaki Bilgi ve
Pratikleri’ 16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 213, Çeşme/İzmir, 2009. (poster sunumu).
D4- Avşar A, Kalaycı AG, Hazar Bodrumlu E, Çil F. ‘Çölyak hastası çocuklarda dental
gelişim değerlendirmesi’ 17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 132, Midyat/Mardin, 2010.
(Poster sunum)
D5- Avşar A, Hazar Bodrumlu E, Topaloğlu B. ‘Çocuklarda pasif sigara içiciliğinin dental
gelişim üzerine etkisinin incelenmesi’ 18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi,
İstanbul, 75, 2011 (Poster sunum)
D6- Ulusoy Yamak AT, Bayrak Ş, Hazar Bodrumlu E. ‘Süt Molar Dişlerinde Kalsiyum Sülfat
ile Yapılan Direkt Pulpa Kaplamalarının Klinik ve Radyolojik Olarak İncelenmesi’ 19. Türk
Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, 52, Antalya, 2012. (Poster sunum)
E. Diğer Akademik Faaliyetler
E1. Science Citation Index veri tabanından elde edilen atıf taraması sonuçları :
- Atıf alan yayın sayısı: 1
- Toplam Atıf sayısı: 10
E2. Katıldığım bilimsel toplantılar :
- 14th Congress of BaSS and the 9th Scientific Congress of BgDA, 6-9 Mayıs 2009, Varna,
Bulgaristan.
-16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 21-24 mayıs 2009, Çeşme, İzmir.
- 15th Congress of BaSS and the European College of Gerodontology, 22-25 Nisan 2010,
Selanik, Yunanistan.
- 17.Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 23-25 Mayıs 2010, Midyat, Mardin.
- 18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), 25-29 Nisan 2013, Üsküp,
Makedonya.
E3. Katıldığım kurs ve aldığım sertifikalar :
- Fotona Dent-Laser Kursu, Ocak 2011, Samsun.
Download

Yrd. Doç. Dr. Ebru HAZAR BODRUMLU