G
Glydea - systém pro motorizaci závěsů
2013
Měna : Kč
Odběratelské číslo : MOC
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
Platnost od 11. února 2013 do 31. ledna 2014. Všechny uvedené ceny se rozumí bez DPH, EXW sklad Praha. Pro dodávky platí
Všeobecné obchodní podmínky Somfy v aktuálním znění (www.somfy.cz). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku
v případě změny kurzu Kč/EUR od doby vydání ceníku o více než 3%.
Zákaznický servis
Blanka Jílková
informace o zakázkách
objednávky
Radek Raděj
technická podpora a poradenství
reklamace, osobní odběry
Karel Šerhakl
technická podpora a poradenství
reklamace
Ing. Robert Dytrych
technická podpora a poradenství
reklamace
Prodej
tel.: 267 913 076 - 8, provolba 18
email: [email protected]
tel.: 267 913 076 - 8, provolba 15
email: [email protected]
mobil: 734 233 620
tel.: 267 913 076 - 8, provolba 19
email: [email protected]
mobil: 733 527 746
tel.: 267 913 076 - 8, provolba 25
email: [email protected]
mobil: 734 233 621
Karel Kubela
vedoucí prodeje
konzultace
Ing. Josef Matulka
prodej ČR - jih
konzultace
Martin Juriček
prodej ČR
konzultace
Karol Herceg
prodej Slovenská republika
technícká podpora a poradenství
tel.: 267 913 076 - 8, provolba 20
Písemně na:
Finance
Jana Mikulejská
účetní
tel.: 267 913 076 - 8
email: [email protected]
mobil: 603 526 955
tel.: 267 913 076 - 8
email: [email protected]
mobil: 603 526 930
tel.: 267 913 076 - 8
email: [email protected]
mobil: 734 328 012
mobil: 00421 905 455 259
email: [email protected]
Objednávky
email: [email protected]
1 / 37
fax.: 272 937 846
email: [email protected]
G
2 / 37
G
3 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA - rozměry
Otevírání k jedné straně
L2 = oblast krytá závěsem pokud je závěs roztažen
L1 = 176 + 13,5 x počet jezdců
L2 = L1 + 90 mm
4 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA - rozměry
Otevírání ze středu
L1 a L2 = oblast krytá závěsem pokud je závěs roztažen
L1 = 170 + 13,5 x počet jezdců
L2 = L1 + 90 mm
5 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA - rozměry příslušenství
Klipový stropní držák
Otočný stropní držák
6 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA - rozměry příslušenství
Stavitelná konzole 1780909
Stavitelná konzole 1780910
7 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA - maximální zátěž
Maximální zátěž pro pohony Glydea je závislá na způsobu otevírání, délce a tvaru lišty.
V tabulce je uvedena maximální hmotnost závěsu v závislosti na konfiguraci a délce lišty.
Maximální uvedená hmotnost závěsu nezohledňuje případné tření látky o vodící lištu.
Při výpočtu hmotnosti závěsu je nutné vzít v úvahu i řasení závěsu!
Hmotnost závěsu = hmotnost látky na m2 x oblast krytá závěsem x řasení závěsu.
GLYDEA 35
Konfigurace lišty
A
B
C
D
E
F
G
H
GLYDEA 60e
3m
6m
10 m
6m
10 m
12 m
35 kg*
35 kg*
35 kg
60 kg
60 kg
55 kg
35 kg*
35 kg*
35 kg
60 kg
60 kg
55 kg
R = 300 mm
35 kg*
25 kg
20 kg
45 kg
45 kg
35 kg
R = 300 mm
35 kg*
25 kg
20 kg
45 kg
45 kg
35 kg
R = 300 mm
15 kg
10 kg
35 kg
25 kg
R = 300 mm
15 kg
10 kg
35 kg
25 kg
35 kg*
15 kg
35 kg
8m
25 kg
15 kg
10 kg
30 kg
8m
20 kg
R = 3000 mm
R = 3000 mm
Maximální zátěž na jeden jezdec: 1,5 kg
Minimální rozestup mezi dvěma jezdci: 100 mm
8 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA - ohýbání lišty
Minimální poloměr ohybu = 300 mm
Minimální poloměr oblouku = 3000 mm
Při ohýbání vždy zůstane na obou
koncích oblouku rovná část lišty 200 mm.
9 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA 35 WT / 60e WT - elektrické zapojení
Ovládání žaluziovým spínačem
Pro ovládání pohonů GLYDEA WT používejte VÝHRADNĚ
ovladače se vzájemnou blokací směrů!
10 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA 35 WT / 60e WT - elektrické zapojení
Lokální ovládání žaluziovým spínačem
Skupinové ovládání žaluziovým spínačem
Maximální délka kabelu mezi ovladačem a pohonem GLYDEA = 10 m.
Maximální počet připojených pohonů GLYDEA na jeden ovladač = 3 pohony.
11 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA 35 WT / 60e WT - elektrické zapojení
Centrální ovládání Animeo, BuCo, MoCo + lokální ovladač
k BuCo
k dalším MoCo
Centrální ovládání Animeo, BuCo, MoCo s RTS kartou
+ lokální ovladač
k BuCo
k dalším MoCo
RTSsister
karta pro
MoCo
RTS
card
Telis 1
Telis 4
Maximální délka kabelu mezi ovladačem a pohonem GLYDEA = 10 m.
12 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA 35 DCT / 60e DCT - elektrické zapojení
Pohony GLYDEA DCT je možné ovládat bezpotenciálovými kontakty, infra nebo RTS dálkovým
ovladačem v kombinaci s přijímačem infra nebo RTS. Připojení bezpotenciálových kontaktů a infra
přijímače umožňuje konektor RJ12. Pohony GLYDEA DCT je možné ovládat buď dvěmi
(otevřít, zavřít) nebo třemi (otevřít, zavřít, stop) NO bezpotenciálovými kontakty. U zařízení, která
mají k dispozici pouze dva NO bezpotenciálové kontakty, je možné zadat povel STOP současným
sepnutím obou kontaktů.
Pro současné lokální, skupinové a centrální řízení pohonů GLYDEA DCT použijte VŽDY plug-in
modul DCT Splitter (9015442).
Zapojení konektoru RJ12
NIKDY nezapojujte více než
jeden pohon GLYDEA DCT
na jeden ovladač. Pro skupinové
a centrální ovládání vždy použijte
plug-in modul DCT Splitter!
Připojení NO kontaktů
2 x NO kontakt
3 x NO kontakt
Stop nebo My = otevřít + zavřít
13 / 37
2 x NO kontakt
+ STOP paralelně
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA 35 DCT / 60e DCT - elektrické zapojení
Lokální ovládání DCT ovladačem Centralis IB
Lokální a centrální ovládání DCT ovladačem Centralis IB
s plug-in modulem DCT Splitter
Maximální počet pohonů GLYDEA DCT připojených na řídící sběrnici (3 x 0,75 mm2)
je 20 kusů. Délka sběrnice nesmí přesáhnout 200 m.
14 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA 35 DCT / 60e DCT - elektrické zapojení
Dálkové ovládání RTS s plug-in modulem RTS
Lokální a skupinové dálkové ovládání RTS
s plug-in modulem RTS
15 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA 35 DCT / 60e DCT - elektrické zapojení
Dálkové ovládání RTS + lokální ovladač
Skupinové dálkové ovládání RTS + lokální ovladač
16 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA 35 DCT / 60e DCT - elektrické zapojení
Dálkové ovládání infra dálkovým ovladačem
Skupinové dálkové ovládání infra
17 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA 35 DCT / 60e DCT - elektrické zapojení
Skupinové dálkové ovládání infra + lokální ovladač
18 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA rozměry pro objednávku
Rozměr udávaný pro objednávku rovné lišty:
Pro výpočet ceny je nutné sečíst následující položky:
cena kompletní lišty
+
strana 20
příslušný počet držáků
cena vybraného pohonu
+
strana 21
19 / 37
strana 22
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
GLYDEA - systém pro závěsy
Velmi tichý a spolehlivý provoz díky vysoce kvalitní vodící liště a pohonnému řemenu.
Automatické nastavení koncových poloh + možnost nastavení koncových poloh.
Pohon může být umístěn na levém i pravém konci vodící lišty, směrem dolů nebo nahoru.
Bezúdržbový provoz.
Ovládání žaluziovým spínačem, bezpotenciálovými kontakty nebo dálkovým ovladačem Somfy.
Maximální délka rovné vodící lišty: 10 m, ohýbané: 9 m.
Maximální hmotnost závěsu: až 60 kg
Možnost ručního ovládání - u pohonu Glydea 60e DCT funkce "touch motion".
Pohon je testován na 15 let provozu
Rovná vodící lišta
délka kompletní vodící lišty
(mm)
0 - 1000 mm
1001 - 1500 mm
1501 - 2000 mm
2001 - 2500 mm
2501 - 3000 mm
3001 - 3500 mm
3501 - 4000 mm
4001 - 4500 mm
4501 - 5000 mm
5001 - 5500 mm
5501 - 6000 mm
6001 - 6500 mm
6501 - 7000 mm
7001 - 7500 mm
7501 - 8000 mm
8001 - 8500 mm
8501 - 9000 mm
9001 - 9500 mm
9501 - 10000 mm
Stahování
Objednávací
číslo
1 781 804
1 781 806
1 781 283
1 781 311
1 781 284
1 781 312
1 781 285
1 781 313
1 781 286
1 781 314
1 781 287
1 781 315
1 781 288
1 781 316
1 781 289
1 781 317
1 781 290
1 781 318
1 781 291
1 781 319
1 781 292
1 781 320
1 781 293
1 781 321
1 781 294
1 781 322
1 781 295
1 781 323
1 781 296
1 781 324
1 781 297
1 781 325
1 781 298
1 781 326
1 781 299
1 781 327
1 781 300
1 781 328
Cena Kč bez
DPH
4 214,00
4 644,00
5 074,00
5 504,00
5 934,00
6 364,00
6 794,00
7 224,00
7 739,00
8 170,00
8 686,00
9 116,00
9 631,00
10 061,00
10 578,00
11 008,00
11 523,00
11 953,00
12 555,00
12 985,00
13 587,00
14 017,00
14 533,00
14 963,00
15 479,00
15 909,00
16 425,00
16 855,00
17 370,00
17 800,00
18 317,00
18 747,00
19 262,00
19 692,00
20 209,00
20 638,00
21 154,00
21 584,00
Vodící lištu je možné dodat také nenalakovanou - připravenou pro dodatečné nalakování libovolnou barnou RAL.
Plastové díly jsou vždy bílé!
20 / 37
Ohýbaná vodící lišta
Objednávací
číslo
1 782 110
1 782 139
1 782 111
1 782 140
1 782 112
1 782 141
1 782 113
1 782 142
1 782 114
1 782 143
1 782 115
1 782 144
1 782 116
1 782 145
1 782 117
1 782 146
1 782 118
1 782 147
1 782 119
1 782 148
1 782 120
1 782 149
1 782 121
1 782 150
1 782 122
1 782 151
1 782 123
1 782 152
1 782 124
1 782 153
1 782 125
1 782 154
1 782 126
1 782 155
Cena Kč bez
DPH
6 192,00
6 622,00
7 482,00
7 912,00
8 944,00
9 374,00
10 578,00
11 008,00
12 383,00
12 813,00
14 190,00
14 620,00
15 995,00
16 425,00
17 800,00
18 230,00
19 607,00
20 037,00
21 412,00
21 842,00
22 272,00
22 702,00
23 132,00
23 562,00
23 992,00
24 422,00
24 852,00
25 282,00
25 711,00
26 141,00
26 571,00
27 001,00
27 431,00
27 861,00
Počet
držáků
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Pohony GLYDEA
Popis zboží
Objednávací
číslo
Cena Kč bez
DPH
GLYDEA 35 DCT
- pohon pro ovládání bezpotenciálovými
kontakty s možností připojení IR3 sensoru
- maximální hmotnost závěsu: 35 kg
- maximální délka kolejnice: 6 m
- napájení 230V, dodáván s 1,5 m 3-žilovým kabelem
1 001 261
5 995,00
1 001 525
6 140,00
1 001 265
7 241,00
1 001 537
7 430,00
GLYDEA 35 WT
- pohon pro ovládání žaluziovým spínačem
- maximální hmotnost závěsu: 35 kg
- maximální délka kolejnice: 6 m
- napájení 230V, dodáván s 1,5 m 4-žilovým kabelem
GLYDEA 60e DCT
- pohon pro ovládání bezpotenciálovými
kontakty s možností připojení IR3 sensoru
- maximální hmotnost závěsu: 60 kg
- maximální délka kolejnice: 10 m
- napájení 230V, dodáván s 1,5 m 3-žilovým kabelem
GLYDEA 60e WT
- pohon pro ovládání žaluziovým spínačem
- maximální hmotnost závěsu: 60 kg
- maximální délka kolejnice: 10 m
- napájení 230V, dodáván s 1,5 m 4-žilovým kabelem
21 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Mechanické příslušenství
Popis zboží
Objednávací
číslo
Cena Kč bez
DPH
Otočný stropní držák
- pro montáž na strop
- materiál: pozink
- hmotnost: 12,5 g
1 780 906
20,90
1 780 907
43,80
1 781 907
48,80
1 780 909
90,60
1 780 910
112,50
1 780 892
16,00
1 780 908
209,00
9 015 579
68,70
Klipový stropní držák
- pro montáž na strop
- barva: bílá
- hmotnost: 20 g
Stropní držák
- montáž nejdříve na GLYDEA lištu a potom
na strop pomocí dvou otvorů
- hmotnost: 20 g
Stavitelná konzole
- montáž na zeď
- rozsah nastavení 117 - 151 mm
- použití s držáky 1780906 nebo 1780907
- držák není součástí balení
- v balení šroubky pro upevnění 1 ks držáku
Stavitelná konzole
- montáž na zeď
- rozsah nastavení 223 - 250 mm
- pro dvě lišty GLYDEA
- použití s držáky 1780906 nebo 1780907
- držáky nejsou součástí balení
- v balení šroubky pro upevnění 2 ks držáků
Otočný jezdec
- šířka 14 mm
- používá se zhruba 10 ks na běžný metr
- maximální zatížení: 1,5 kg
- barva: bílá
Sada pro montáž do podhledu
- sada obsahuje mechanické příslušenství
umožňující montáž pohonu do podhledu
- k této sadě je ještě potřeba dokoupit krytku
9015579
Krytka pro koncovku lišty
- barva bílá
- skryje spodní část koncovky lišty v případě
montáže pohonu do podhledu
- jako doplněk Sady pro montáž do podhledu 1780908
22 / 37
G
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Plug-in moduly GLYDEA
Popis zboží
Objednávací
číslo
Cena Kč bez
DPH
RTS přijímač GLYDEA
- přijímač dálkového ovládání
- vkládá se přímo do pohonu GLYDEA 35 DCT
nebo GLYDEA 60e DCT
- kompatibilní s vysílači SOMFY RTS
1 870 172
1 162,00
9 015 442
460,00
DCT splitter GLYDEA
- modul určený pro pohony GLYDEA DCT
- umožňuje lokální, skupinové a centrální
řízení pohonů GLYDEA DCT pomocí
bezpotenciálových kontaktů
23 / 37
CG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Elektrické příslušenství
Popis zboží
Objednávací
číslo
Cena Kč bez
DPH
Ovladač pro nastavení pohonu
- 3 NO bezpotenciálové kontakty umožňují
nastavit pohony GLYDEA
9 014 599
499,00
9 015 443
139,00
9 014 068
44,00
9 154 205
748,00
Kabel pro nastavení pohonu
- délka 2,5 m, čtyřžilový
- opatřen konektorem RJ12 pro zapojení do
pohonu Glydea
- nastavení pomocí ovladače 9014599
RJ9 / RJ12 adaptér
- plastový adaptér umožňující připojit infra
sensor IR3 ILT k pohonu Glydea
IR 3 ILT
- infra sensor pro připojení k pohonu
GLYDEA
- dodávaný s kabelem s koncovkou RJ9
24 / 37
RCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Spínače, klíčové spínače
Popis zboží
Objednací
číslo
Cena Kč bez
DPH
Tlačítko pod omítku
10A-250V
- Jung CD500 - alpská bílá pod omítku
Tlačítko na omítku vodotěsné
10A-250V-1polový na omítku, šedá barva
1 800 268
287,00
1 800 249
363,00
1 800 008
1 800 007
504,00
504,00
1 800 242
1 800 243
790,00
790,00
1 800 244
1 800 246
994,00
1 045,00
1 800 245
1 800 247
994,00
1 045,00
Spínač na omítku vodotěsný
10A-250V-1pólový na omítku
- Spínač s aretací - šedý
- Tlačítko bez aretace - šedý
Klíčový spínač
- 10A-250V-1 pólový, 1polohový bez aretace
vodotěsný, pro vícebodové relé MR2
- pancéřovaný, krytí IP65 na omítku
- pancéřovaný, krytí IP65 pod omítku
Klíčový spínač ↑↓
- na omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65
- bez aretace
- s aretací
Klíčový spínač ↑↓
- pod omítku pancéřovaný, vodotěsný, IP65
- bez aretace
- s aretací
Odlitek klíče
- pro klíčové spínače, pouze odlitek nutno
701 558
84,00
1 800 254
967,00
vybrousit u zámečníka
Kombinace tlačítek - STOP ↑↓
- na omítku, bez aretace
- plast, krytí IP54
25 / 37
RCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Přímé řízení jednoho pohonu
Popis zboží
Objednací
číslo
Inis UNO - vypínač
Cena Kč bez
DPH
* včetně krytky a rámečku *
Inis UNO - vypínač s aretací
Inis UNO T - vypínač bez aretace
balení 48 ks
Inis DUO - vypínač dvojitý
Inis DUO - vypínač s aretací
Inis DUO T - vypínač bez aretace
Chronis UNO - elektr. spínací hodiny
1 800 016
1 800 013
* včetně krytky a rámečku *
1 800 026
1 800 027
Chronis UNO COMFORT L
elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního
čidla, dodáváno BEZ čidla
čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 1 m
čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 2 m
čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 4 m
čidlo pro Chronis UNO COMFORT L 7 m
26 / 37
459,00
459,00
*včetně krytky a rámečku *
1 805 148
1 805 162
Chronis UNO EASY
Chronis UNO SMART
293,00
293,00
2 392,00
2 679,00
* včetně krytky a rámečku *
1 805 169
3 166,00
9 709 685
9 709 686
9 709 687
9 709 688
796,00
841,00
885,00
956,00
RCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Sběrnicové řízení
Popis zboží
Objednací
číslo
Cena Kč bez
DPH
Smoove UNO IB+
Elektronický spínač pro ovládání jednoho 230V
pohonu. Dotykové ovládání. Kompatibilní se
systémy Animeo IB+
* BEZ RÁMEČKU *
Smoove UNO IB+ Pure Shine - bílá
Smoove UNO IB+ Silver Shine - černá
Smoove UNO IB+ Black Shine - stříbrná
1 811 203
1 811 204
1 811 205
2 421,00
2 421,00
2 421,00
9 015 022
9 015 023
9 015 024
9 015 025
9 015 026
9 015 027
9 015 236
9 015 237
93,00
308,00
308,00
308,00
739,00
739,00
739,00
739,00
Rámečky Smoove
Pure Smoove Frame - bílá
Black Smoove Frame - černá
Silver Smoove Frame - stříbrná
Silver Mat Smoove Frame - stříbrná matná
Amber bamboo Smoove Frame - bambus
Light Bamboo Smoove Frame - světlý bambus
Cherry Mat Smoove Frame - třešeň
Walnut Smoove Frame - ořech
Centralis UNO IB
* včetně krytky a rámečku *
Elektronický spínač, sběrnicové řízení
1 810 283
Centralis UNO IB pro rolety
Centralis IB
2 392,00
* bez krytky a rámečku *
Elektronický spínač pro sběrnicové řízení - centrální nebo
skupinové ruční ovládání
Chronis IB Comfort L
1 800 278
629,00
* včetně krytky a rámečku *
elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního
1 805 173
3 166,00
9 709 685
9 709 686
9 709 687
9 709 688
796,00
841,00
885,00
956,00
čidla, dodáváno BEZ čidla
čidlo pro Chronis IB COMFORT L 1 m
čidlo pro Chronis IB COMFORT L 2 m
čidlo pro Chronis IB COMFORT L 4 m
čidlo pro Chronis IB COMFORT L 7 m
Soliris IB - automatika slunce vítr
Soliris IB - pro řízení sběrnice
* bez krytky a rámečku *
1 818 193
3 975,00
9 154 217
864,00
pouze řídící elektronika bez čidla slunce/vítr
Sluneční čidlo pro Soliris
externí čidlo pro připojení k Solirisu IB/UNO
rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm
krytí IP 65
Krytka inteo 50,- Kč, rámeček inteo 50,- Kč bez DPH
27 / 37
RMZCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Sběrnicové řízení
Popis zboží
Objednací
číslo
Cena Kč bez
DPH
CD 1 x 1 P 6
decentr.ovladač pohonu, provedení pro montáž
1 822 068
1 181,00
1 822 069
1 548,00
1 860 117
1 422,00
1 822 041
2 943,00
1 822 039
3 383,00
1 860 065
1 213,00
do krabice, pro rolety, markýzy a žaluzie
rozměry: š 65 mm x v 100 mm x h 25 mm
CD 1 x 1 P 8
decentr.ovladač pohonu, provedení v krabici na omítku,
pro rolety, markýzy a žaluzie
rozměry: š 160 mm x v 165 mm x h 60 mm
CD 1 x 1 N
decentr.ovladač pohonu, provedení pro montáž
na DIN lištu, pro rolety, markýzy a žaluzie
rozměry: š 36 mm x v 90 mm x h 60 mm
CD 2 x 1 P8 - ovladač pohonu
pro rolety, markýzy a žaluzie
individuální ovládání dvou pohonů dvěma lokálními
ovladači + připojení na centrální řídicí sběrnici
CD 1 x 4 P8 - ovladač pohonu
pro rolety, markýzy a žaluzie
skupinové ovládání max 4 pohonů jedním lokálním
ovladačem + připojení na centrální řídicí sběrnici
Výhybka
BDX 12 pro 6 skupin
28 / 37
RMZCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
animeo IB+
Popis zboží
Objednací
číslo
Cena Kč bez
DPH
MotorController 4 AC WM
Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon
může mít svůj lokální ovladač. MotorController 4 AC lze
použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií,
markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost
dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové
ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry:
255 x 180 x 61 mm
1 860 049
5 824,00
1 860 081
5 824,00
1 860 121
2 857,00
1 860 122
2 437,00
1 860 105
2 060,00
1 810 392
1 706,00
MotorController 4 AC DRM
Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon
může mít svůj lokální ovladač. MotorController 4 AC lze
použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií,
markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost
dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové
ovládání v rámci místnosti. Montáž na DIN lištu do
rozvaděče. Rozměry: 210 x 90 x 61 mm (12 TE modulů)
MotorController 1 AC WM
Řídící jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz. Pohon může mít
svůj lokální ovladač. MotorController 1 AC lze použít pro
řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz,
větracích oken i dalších zařízení. Montáž na omítku.
Rozměry: 90 x 180 x 45 mm
MotorController 1 AC DRM
Řídící jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz. Pohon může mít
svůj lokální ovladač. MotorController 1 AC lze použít pro
řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz,
větracích oken i dalších zařízení. Montáž na DIN lištu.
Rozměry: 65×105×20 mm
RTS karta
Přijímač radiových povelů rozšiřuje možnosti řídící jednotky
MotorController. Použitím této karty je možné ovládat každý
připojený pohon k jednotce MotorController zvlášť dálkovým
ovladačem. Při použití 5-ti kanálového dálkového ovladače
je možné každý pohon ovládat zvlášť a pátým kanálem
všechny najednou. Pokud je v jednotce MotorController
instalována RTS karta, je nutné jednotku MotorController
umístit tak, aby nebyla např. v kovové skříni rozváděče.
Oddělovač zón
Oddělovač zón pro vytvoření podskupin na sběrnici IB+.
29 / 37
RMZCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
animeo SOLO
Popis zboží
Objednací
číslo
Cena Kč bez
DPH
Animeo Solo 1 zónový
centrální jednotka ANIMEO Solo pro řízení 1 zóny.
Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových
srážek a na základě nastavených parametrů vydává povely
pro řídící jednotky pohonů (MotorController/CD
1x1/Centralis UNO IB) v jednotlivých zónách.
1 860 143
8 218,00
1 860 144
12 135,00
9 154 217
864,00
9 101 479
9 154 080
872,00
1 151,00
9 016 345
5 287,00
9 016 344
5 287,00
9 001 611
5 399,00
Animeo Solo 2 zónový
centrální jednotka ANIMEO Solo pro řízení maximálně
2 zón.
Na základě údajů čidel slunce, větru, teploty a dešťových
srážek a na základě nastavených parametrů vydává povely
pro řídící jednotky pohonů (MotorController/CD
1x1/Centralis UNO IB) v jednotlivých zónách.
Sluneční čidlo
externí čidlo pro připojení k Animeo Solo
rozměry v 88 mm x š 34 mm x h 47 mm
krytí IP 65
Větrná a sluneční čidla
větrné čidlo
větrné a sluneční čidlo
Dešťové čidlo Ondeis 230V AC
Napájení 230V
Integrované vyhřívání
Rozměry: 115 x 100 x 85 mm
Krytí: IP44
Dešťové čidlo Ondeis 24V DC
Napájení 24V
Integrované vyhřívání
Rozměry: 115 x 100 x 85 mm
Krytí: IP44
Čidlo vnější teploty
Čidlo vnější teploty pro připojení k Animeo Solo
30 / 37
RCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Rádiové řízení - přijímače
Popis zboží
Objednací
číslo
Cena Kč bez
DPH
Shutter in-wall receiver RTS
Přijímač dálkového ovládání pro montáž do krabice pod
omítku pod vypínač. Ovládání vypínačem s/bez aretace,
dálkovým ovladačem, spínacími hodinami, sunečními čidly.
Možnost uložení až 3 slunečních čidel. Dvě mezipolohy.
Centralis UNO RTS
1 811 244
2 628,00
SKLADEM OD DUBNA 2012!
* včetně krytky a rámečku *
Elektronický spínač pro jeden pohon s integrovaným
přijímačem bezdrátového dálkového ovládání
komunikuje bezdrátově s radiovými automatikami (pouze
sluneční automatika), možnost uložení 2 mezipoloh
1 810 217
2 698,00
1 810 624
2 843,00
1 810 096
2 628,00
1 810 625
3 717,00
1 810 783
3 947,00
1 810 784
3 947,00
Universal receiver RTS
přijímač dálk. ovládání pro montáž na omítku
Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami
Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS
Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení
dvou mezipoloh
Centralis Indoor RTS
přijímač dálk. ovládání pro rolety
montáž v interiéru
možnost uloižení dvou mezipoloh
Centralis receiver RTS
sada přijímače Universal receiver RTS a dálkového
ovladače Telis 1 PURE RTS
Universal slim receiver cable RTS
Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami
Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS
Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení
dvou mezipoloh
Universal slim receiver plug RTS
Montáž v exteriéru, komunikuje bezdrátově s automatikami
Eolis sensor RTS, Soliris sensor RTS, Soliris sensor RTS
Aquatic, Eolis 3D, Sunis Wirefree RTS, možnost uložení
dvou mezipoloh
31 / 37
RCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Rádiové řízení - vysílače
Popis zboží
Objednací
číslo
Cena Kč bez
DPH
Situo RTS
1 810 636
791,00
1 810 630
1 810 631
1 367,00
1 873,00
1 810 634
1 873,00
1 810 957
2 519,00
1 810 637
1 810 638
1 568,00
2 162,00
1 810 909
2 162,00
1 810 907
2 613,00
1 810 649
1 810 651
1 852,00
2 534,00
1 810 908
2 534,00
1 810 906
3 027,00
1 810 642
1 810 644
1 532,00
2 441,00
1 810 646
2 441,00
1 810 648
2 916,00
9 013 075
5 753,00
Sunis indoor WireFree RTS
sluneční čidlo k umístění na sklo (přísavka)
9 013 707
2 499,00
Thermosunis indoor WireFree RTS
sluneční a teplotní čidlo k umístění na sklo (přísavka)
9 013 708
3 099,00
jednokanálový dálkový ovladač určený pro
montáž na omítku
TELIS PURE RTS přenosný dálk. ovladač
Telis 1 PURE - jednokanálový
Telis 4 PURE - pětikanálový
Telis Soliris PURE RTS - jednokanálový s možností
vypnutí/zapnutí sluneční automatiky
Telis 4 Soliris PURE RTS - pětikanálový s možností
vypnutí/zapnutí sluneční automatiky na pátem kanále
TELIS SILVER RTS přenosný dálk. ovladač
povrchová úprava stříbrná metalíza
Telis 1 SILVER RTS - jednokanálový
Telis 4 SILVER RTS - pětikanálový
Telis Soliris SILVER RTS - jednokanálový s možností
vypnutí/zapnutí sluneční automatiky
Telis 4 Soliris SILVER RTS - pětikanálový s možností
vypnutí/zapnutí sluneční automatiky na pátém kanále
TELIS LOUNGE RTS přenosný dálk. ovladač
povrchová úprava černá
Telis 1 LOUNGE RTS - jednokanálový
Telis 4 LOUNGE RTS - pětikanálový
Telis Soliris LOUNGE RTS - jednokanálový s možností
vypnutí/zapnutí sluneční automatiky
Telis 4 Soliris LOUNGE RTS - pětikanálový s možností
vypnutí/zapnutí sluneční automatiky na pátém kanále
TELIS PATIO RTS přenosný dálk. ovladač
nárazuvzdorný, voděodolný - modrobílý
Telis 1 PATIO RTS - jednokanálový
Telis 4 PATIO RTS - pětikanálový
Telis Soliris PATIO RTS - jednokanálový s možností
vypnutí/zapnutí sluneční automatiky
Telis 4 Soliris PATIO RTS - pětikanálový s možností
vypnutí/zapnutí sluneční automatiky na pátém kanále
SUNIS WireFree RTS
Bezdrátové sluneční čidlo.
Napájení z integrovaného solárního panelu.
Kompatibilní POUZE s motory ALTUS,
OXIMO RTS, Centralis UNO RTS,
Universal receiver RTS
Bezdrátová interiérová čidla RTS
32 / 37
RMZCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Rádiové řízení - vysílače
Popis zboží
Objednací
číslo
Cena Kč bez
DPH
Smoove Origin RTS
nástěnný 1-kanálový vysílač s mechanickými tlačítky.
Součástí je bílý rámeček + nástěnný držák.
1 811 045
840,00
Smoove 1 RTS
nástěnný 1-kanálový vysílač s dotykovými tlačítky.
Součástí je nástěnný držák.
Součástí NENÍ rámeček, objednávejte samostatně!
* BEZ RÁMEČKU *
Smoove 1 RTS Pure Shine - bílá
Smoove 1 RTS Black Shine - černá
Smoove 1 RTS Silver Shine - stříbrná
1 810 881
1 810 882
1 810 883
920,00
920,00
1 113,00
9 015 022
9 015 023
9 015 024
9 015 025
9 015 026
9 015 027
9 015 236
9 015 237
93,00
308,00
308,00
308,00
739,00
739,00
739,00
739,00
Rámečky pro Smoove RTS
Pure Smoove Frame - bílá
Black Smoove Frame - černá
Silver Smoove Frame - stříbrná
Silver Mat Smoove Frame - stříbrná matná
Amber bamboo Smoove Frame - bambus
Light Bamboo Smoove Frame - světlý bambus
Cherry Mat Smoove Frame - třešeň
Walnut Smoove Frame - ořech
33 / 37
RMZCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Rádiové řízení - vysílače
Popis zboží
Objednací
číslo
Chronis RTS - elektr. spínací hodiny
* včetně krytky a rámečku *
1 805 150
1 805 166
Chronis RTS EASY
Chronis RTS SMART
Chronis RTS COMFORT L
elektr. spínací hodiny s možností připojení slunečního
čidla, dodáváno BEZ čidla
čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 1 m
čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 2 m
čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 4 m
čidlo pro Chronis RTS COMFORT L 7 m
Cena Kč bez
DPH
2 392,00
2 784,00
* včetně krytky a rámečku *
1 805 176
3 262,00
9 709 685
9 709 686
9 709 687
9 709 688
796,00
841,00
885,00
956,00
1 811 079
4 309,00
1 811 080
4 763,00
1 805 215
5 102,00
1 805 216
5 443,00
Telis 16 RTS PURE
přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální
a lokální ovládání
povrchová úprava bílá lesklá
TELIS 16 RTS SILVER
přenosný 16-ti kanálový dálkový ovladač pro centrální
a lokální ovládání
povrchová úprava stříbrná metalíza
Telis 6 Chronis RTS PURE
6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou
automatikou.
Možnost zadání až 6-ti časů denně.
povrchová úprava bílá lesklá
Telis 6 Chronis RTS SILVER
6-ti kanálový ovladač s integrovanou časovou
automatikou.
Možnost zadání až 6-ti časů denně.
povrchová úprava stříbrná metalíza
34 / 37
RMZCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Rámečky
Popis zboží
Objednací
číslo
Cena Kč bez
DPH
Bush-Jaeger
alpha nea - bílá
studioweiss
dvojrámeček vodorovný
studioweiss
trojrámeček vodorovný
studioweiss
čtyřrámeček vodorovný
studioweiss
pětirámeček vodorovný
studioweiss
dvojrámeček svislý
studioweiss
trojrámeček svilý
studioweiss
9 707 665
9 013 421
9 013 420
9 014 983
9 014 982
9 013 893
9 013 418
429,00
396,00
657,00
1 053,00
1 492,00
422,00
657,00
9 700 107
9 700 108
9 013 419
9 013 422
154,00
154,00
903,00
1 313,00
69,00
151,00
128,00
128,00
549,00
598,00
549,00
598,00
Jung
CD 500
- bílá
weiss
- alpská bílá
alpinweiss
trojrámeček
alpinweiss
čtyřrámeček
alpinweiss
Krycí rámečky Inteo Jung
dvojitý CD 500 - bílý
grau
trojitý CD 500 - bílý
grau
9 000 850
9 000 871
grau
weiss
weiss
alpinweiss
weiss
alpinweiss
9 102 004
9 102 073
9 700 191
9 700 192
9 700 194
9 700 195
Krabice pro montáž na omítku
inteo šedá
inteo bílá
Jung LS990 bílá
Jung LS990 alpská bílá
Jung CD550 bílá
Jung CD550 alpská bílá
35 / 37
RMZCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Krytky a rámečky
Inis
UNO / DC
Inis
DUO
Cena Kč
bez DPH
série JUNG
CD 500
Cena Kč
bez DPH
série ABB
Alpha Exclusiv
Cena Kč
bez DPH
série ABB Tango
Cena Kč
bez DPH
série inteo
krytka
9709669
50,00
9709305
50,00
9709299
50,00
9709293
50,00
rámeček
9709646
50,00
9014825
50,00
9707665
429,00
9700108
154,00
9014826
50,00
mezirámeček
krytka
9709670
50,00
9709366
50,00
9709359
50,00
9709353
50,00
rámeček
9709646
50,00
9014825
50,00
9707665
429,00
9700108
154,00
9014826
50,00
Chronis
Easy/ Smart
krytka
Chronis
Comfort
krytka
Centralis
UNO IB / DC
krytka
Centralis IB
krytka
Centralis
UNO RTS /
VB
mezirámeček
krytka
9008016
50,00
9008010
50,00
9008006
50,00
9008002
50,00
rámeček
9157520
50,00
9014825
50,00
9707665
429,00
9700108
154,00
9014826
50,00
9709134
50,00
9709125
50,00
9709119
50,00
9709113
50,00
rámeček
9157520
50,00
9014825
50,00
9707665
429,00
9700108
154,00
9014826
50,00
mezirámeček
9709164
50,00
9709155
50,00
9709149
50,00
9709143
50,00
rámeček
9157520
50,00
9014825
50,00
9707665
429,00
9700108
154,00
9014826
50,00
mezirámeček
9709254
50,00
9709245
50,00
9709239
50,00
9709233
50,00
rámeček
9157520
50,00
9014825
50,00
9707665
429,00
9700108
154,00
9014826
50,00
mezirámeček
9709314
50,00
9709305
50,00
9709299
50,00
9709293
50,00
rámeček
9157520
50,00
9014825
50,00
9707665
429,00
9700108
154,00
9014826
50,00
mezirámeček
9709224
50,00
9709215
50,00
9709209
50,00
9709203
50,00
rámeček
9157520
50,00
9014825
50,00
9707665
429,00
9700108
154,00
9014826
50,00
Thermis
UNO / IB
krytka
Soliris
UNO / IB
mezirámeček
krytka
9709284
50,00
9709275
50,00
9709269
50,00
9709263
50,00
rámeček
9157520
50,00
9014825
50,00
9707665
429,00
9700108
154,00
9014826
50,00
mezirámeček
mezirámeček
36 / 37
RMZCG
DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CENY
MOC-300113
Skupinová řízení
Popis zboží
Objednací
číslo
Cena Kč bez
DPH
R1J-U-E-230
umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma
ovladači, ovládání impulzem, lokální a centrální
ovládání.
rozměry 50 x 52 x 22 mm
2 007 248
1 367,00
1 822 197
1 367,00
1 822 198
1 367,00
1 822 098
1 822 107
1 367,00
1 424,00
1 822 099
1 822 108
1 367,00
1 424,00
1 822 293
2 994,00
1 822 292
2 540,00
9 011 384
955,00
1 860 057
9 701 929
791,00
142,00
TR 1 U E
umožňuje ovládání jednoho pohonu dvěma ovladači
rozměry 50 x 52 x 22 mm
- na omítku včetně vodotěsné krabice
TR 2 U E
umožňuje ovládání dvou pohonů dvěma lokálními a jedním
centrálním ovladačem
rozměry 60 x 62 x 22 mm
- na omítku včetně vodotěsné krabice
TR 1
dělící relé, skupinové ovládání více pohonů
rozměry 50 x 52 x 22 mm
- pod omítku do krabice
- na omítku včetně vodotěsné krabice
TR 2
umožňuje ovládání dvou pohonů jedním ovladačem.
rozměry 50 x 52 x 22 mm
- pod omítku do krabice
- na omítku včetně vodotěsné krabice
TR 4
skupinové ovládání max. 4 pohonů ovladačem bez
aretace
Nahrazuje GS3, GS 300N a GS 300P
rozměry: 110 x 110 x 66 mm
- v krabici IP 55 pro montáž na omítku
rozměry: 90 x 71 x 62 mm
- pro montáž do rozváděče na DIN lištu
Zhášecí člen
MR 2 - vícebodové řídící relé
pro ovládání jednoho pohonu z více míst
MR 2
Kryt pro MR2
37 / 37
Download

Glydea - systém pro motorizaci závěsů