Česká fotovoltaická průmyslová asociace
Podporuje dlouhodobý a udržitelný rozvoj
fotovoltaiky v České republice
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ & PPDS č.4
(pravidla provozování
Distribučních soustav)
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ
(DÁLKOVÁ REGULACE ČINNÉHO A JALOVÉHO VÝKONU (P/Q)
Zákon:
Povinnost vybavit výrobnu elektřiny zařízením umožňující Dispečerské
řízení řeší novela zákona 458/2000sb. (Energetický zákon) a jeho
novelizace zákonem 211/2011sb.
Zákon mimo jiné stanovuje:
•
14. Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným
výkonem 2 MW a více uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto
zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2012.
•
15. Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným
výkonem od 100 kW do 2 MW uvedenou do provozu před nabytím
účinnosti tohoto zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30.
června 2013.
•
Regulace výkonu za náhradu (chybí vyhláška – prováděcí předpis)
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ
(DÁLKOVÁ REGULACE ČINNÉHO A JALOVÉHO VÝKONU (P/Q)
PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA ERU & PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ
DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV (PPDS):
Povinnost vybavit výrobnu elektřiny zařízením umožňující Dispečerské
řízení TECHNICKY stanovuje novelizovaná PPDS, příloha č.4 (platná
od 1.ledna 2012)
Bod 5.1. PPDS př.4 stanovuje :
•
Výrobny do 100kVA (100 kWp) vybavit odpínacím prvkem
umožňujícím dálkové odpojení zdroje z paralelního provozu s DS.
•
Výrobny s výkonem od 100 kW začlenit do systému dálkového
řízení PDS
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ
(DÁLKOVÁ REGULACE ČINNÉHO A JALOVÉHO VÝKONU (P/Q)
Regulace:
• Řízení spínače s oddělovací funkcí (vypnutí při kritických stavech)
• Omezení dodávaného činného výkonu (P) = 0% , 30% , 60%
• Řízení jalového výkonu (Q) účiník cos φ 0,95 induktivní po cos φ
0,95 kapacitní)
Přenosy dat:
• Řízení a stavy
– vypínač (odpínač), vývodový odpojovač, zemní nože vývod. odpojovače
•
Zadávané hodnoty z dispečinku DS
– zadané napětí, účiník, jalový výkon, omezení činného výkonu
•
Přenosy měření
–
–
–
–
činný třífázový výkon, jalový třífázový výkon, proud jedné fáze
fázová a sdružená napětí (podle systému)
data potřebná pro predikci výroby (teplota, rychlost větru a osvit)
signály ochrany a výstrahy
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ
(DÁLKOVÁ REGULACE ČINNÉHO A JALOVÉHO VÝKONU (P/Q)
•
Odhad již zregulovaného výkonu – připravenost pro
Dispečerské řízení
•
•
•
ca 478,8 MW
tj. ca 349 výroben
? méně než 50MW
Odhad výkonu k přípravě vybavení Dispečerského řízení do
30.6.2012
•
•
•
•
E.ON
ČEZ, PRE
E.ON
ČEZ
PRE
ca 125 MW
ca 500 MW
5,4 MW
tj. ca 36 - 40 výroben
tj. ca 120 – 130 výroben
tj. 2 výrobny
Odhad výkonu k přípravě vybavení Dispečerského řízení do
30.6.2013
•
•
•
E.ON
ČEZ
PRE
ca 250 MW
ca 450 MW
4MW
tj. ca 380 výroben
tj. ca 750 – 800 výroben
tj. 12 výroben
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ - řešení
(DÁLKOVÁ REGULACE ČINNÉHO A JALOVÉHO VÝKONU (P/Q)
Všeobecné info:
•
Datové přenosy mezi výrobnou a dispečinkem DS (výměna dat,
zadávání regulace atd.) probíhají prostřednictví specif. protokolu a
GPRS.
•
Rozhraním pro vlastní komunikaci je „AXY BOX“ ve kterém je
umístěný modem a I/O vývody.
•
Na tyto vývody se dále připojuje vlastní logická jednotka, která data
a povely zpracovává a předává k vlastnímu odbavení
•
Následně dochází k odpovědi ze strany výrobny do dispečinku DS,
že úkol byl potvrzen a splněn
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ - řešení
(DÁLKOVÁ REGULACE ČINNÉHO A JALOVÉHO VÝKONU (P/Q)
•
REGULACE – ČINNÝ VÝKON (P)
Datovou výměnou mezi logickou jednotkou a střídačem. Pokud střídač umí
regulaci činného výkonu. Pokud toto střídač neumí (většinou u výroben
uvedených do provozu před r. 2009, pouze u určitých střídačů), pak se řeší
formou odpínání určitého počtu střídačů, popř. sekcí výrobny tak, aby byl
dodržen regul. požadavek na 0, 30, 60% smluvně dohodnutého výkonu.
•
REGULACE – JALOVÝ VÝKON (Q)
Datovou výměnou mezi logickou jednotkou a střídačem lze řešit pouze u malé
skupiny střídačů (vyrobené po 08/2010 a pouze některé značky). Standardním
řešením je instalace kompenzátoru jalového výkonu (induktivní -> kapacitní) s
nastaveným účiníkem cos φ 0,95 induktivní až po cos φ 0,95 kapacitní a s
možností úprav účiníku obou složek z dispečinku DS.
Instalace regulace jal.výkonu je samofinancovatelná. Orientační
doba prosté návratnosti investice pro tuto regulaci je ca 9-12let.
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ - řešení
(DÁLKOVÁ REGULACE ČINNÉHO A JALOVÉHO VÝKONU (P/Q)
REGULACE – JALOVÝ VÝKON (Q)
Příkladové řešení:
300 kvar pro 1MW transformátor
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ - řešení
(DÁLKOVÁ REGULACE ČINNÉHO A JALOVÉHO VÝKONU (P/Q)
•
DATOVÉ PŘENOSY
Datové přenosy s informacemi k predikci výroby (osvit, teploty atd.) a
informacemi o stavu výrobny zajišťuje GPRS přenos standardizovaným
protokolem. Modem je umístěný v AXY boxu. Zdroje dat se čerpají
např. z monitoringu, popř. z přidaných periférií.
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ - ceny
(DÁLKOVÁ REGULACE ČINNÉHO A JALOVÉHO VÝKONU (P/Q)
Orientační investice do Dispečerského řízení
•
Jaký je typ výrobny (centrální / decentr. střídače)
•
Je zajištěná komunikace mezi střídači ?
•
Kolik a jaké transformátory, vzdálenosti ….atd., historická data
(výroba po 15min pro zjištění faktického stavu jalové složky)
•
Je instalovaný monitorovací systém s otevřenou výměnou dat?
Doporučení na závěr:
Výrobna nad 2MW nevybavená dálkovou regulací P/Q a výměnou
dat není po 30.6.2012 schopna provozu dle pravidel PPDS
platných od 1.1.2012. Nečekejte až Vás někdo osloví s nabídkou,
začněte jednat ! Máte náskok před ostatními, kteří čekají až na
platné PPDS.
Sleva pro členy CZEPHO
7%
z celkové ceny realizačního
balíčku dispečerského řízení
více na
www.czepho.cz
Česká fotovoltaická průmyslová asociace
Americká 17
120 00 Praha 2
www.czepho.cz
Aleš Hradecký
M: 602 534 684
E: [email protected]
Download

Czepho Hradecky