ČESKÝ SVAZ KARATE
Atletická 100/2, PRAHA 6 – STRAHOV, PSČ : 160 17
úsek státní reprezentace
[email protected]
REPREZENTAČNÍ VÝJEZD
BUDAPEŠŤ OPEN 2014
Datum konání:
sobota 20. září 2014, Maďarsko (Budapešť)
Určeno pro:
dle nominace (junioři, U21, senioři)
Ubytování:
Hotel Chesscom
Doprava:
společná autobusem
Plán výjezdu:
19. 9. 2014 v 11:30 z Českých Budějovic
předpokládaný návrat 20. 9. 2014 v nočních hodinách
Místo srazu:
na parkovišti u Výstaviště, Husova 523 (hlavní vchod)
Spoluúčast akce:
1700,- Kč (ubytování, doprava, startovné jedné kategorie)
poplatek uhradit na číslo účtu 712075553/0300, V.S. rodné číslo,
Zpráva pro příjemce - jméno a příjmení, nejpozději do 15. 8. 2014.
Strava a pojištění:
na vlastní náklady
Potvrzení nominace:
Nominovaní závodníci musí potvrdit svou účast a to nejpozději
do 15. 8. 2014 na mail [email protected]
společně s upřesněním věkové a váhové kategorie (datum narození,
váha). Pokud závodníci tak neučiní, jejich místa budou nabídnuta
jiným závodníkům z širšího výběru reprezentace ČR.
Všeobecné informace:
Závodník, který se bude ucházet o nominaci na MS seniorů a
MEJ musí startovat ve stejné kategorii, do které spadá na MS
seniorů 2014 a MEJ 2015.
V případě zájmu startu ve více kategoriích, poplatek za danou
kategorii (platba v den odjezdu). Nutno informovat trenéry
reprezentace ČR na mail [email protected]
Vedení státní reprezentace
Předseda rady:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Ing. Ondřej MUSIL
Petra PISKAČOVÁ
Bc. Miroslav HÝSEK
Iva KESLOVÁ
ČESKÝ SVAZ KARATE
Atletická 100/2, PRAHA 6 – STRAHOV, PSČ : 160 17
úsek státní reprezentace
[email protected]
NOMINACE
KATA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
KUMITE
Jakub Debrecenyi
Michal Slávik
Karel Imríšek
Marek Pohanka
Lukáš Janda
Veronika Mišková
Zuzana Augustinová
Sabina Křížová
Lukáš Vik
Denis Wojtyla
Jakub Vavřička
Šimon Branda
Filip Vít
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Lucie Veithová
Hana Dostálová
Šárka Burýšková
Vladimíra Račáková
Tomáš Reich
Petr Kubička
Jindřich Pilmann
Petr Marschall
Jan Koudelka
Dominik Szalay
Jiří Krych
Igor Kibrik
Timi Tiep HaDang
Veronika Halodová
Lucie Janouchová
Adriana Crhonková
Dominik Mikula
Josef Černík
Jaroslav Vlček
Michal Jahelka
Filip Hluštík
Vojtěch Kočí
Jakub Jirka
Jan Milan
Jiří Panáček
Ondřej Kříž
Vedení státní reprezentace
Předseda rady:
Asistent:
Asistent:
Asistent:
Ing. Ondřej MUSIL
Petra PISKAČOVÁ
Bc. Miroslav HÝSEK
Iva KESLOVÁ
Download

nominace - Český svaz karate